HVAD ER DET LIGE DER SKER I Afd. Præstevænget (intet - gentager absolut intet)
Super godt 500000 Upload :-)

Kære alle udi Præstevænget 

Nu er denne hjemmeside ved at rinde ud for altid. I juni måned er det sidste gang du kan "logge" på

WWW.fsb-34.dk

og se, hvad der er sket i Præstevænget i over de sidste mere end  10 år. Der har d.d. været over 511427 besøgende på denne herlige hjemmeside. Rigtig ærgerligt at bestyrelsen ikke vil "køre" den videre. Men det er jo deres valg. Så kan de nok nogle andre ting. Har dog ikke set hvad !!

Regeringen via statsministeren Mette har d.d. meldt ud, at almene boliger skal renoveres for 30 milliarder. Det er mange penge. De 18 milliarder bidrager vi nu selv med via landsbyggefonden. Men alligevel et meget stort beløb. Det skal vi alle være glade for som boer alment. 

Den gamle bestyrelse (før 190919) har dog været på forkant med renoveringer i Præstevænget. Som I ved skal vi i gang med udskiftning af vinduer, døre etc. Og er planlagt til 2020. Som vedtaget på det ekstra ordinære afdelingsmøde i juni 2019. Men hvor denne renovering er i planlægningsfasen må stå i det uvisse. På et tidspunkt må bestyrelsen jo komme på banen.  (Hvis de kan overkomme det).

En stor tak til jer alle beboere – pas nu godt på jer selv og jeres familier i denne svære tid.

Har ifm. de store renoveringer for 30 milliarder kroner I den almene boligmasse, sat en rigtig god sang neden for i den anledning. Rigtig god 01. maj 2020.

Med de bedste hilsner

Flemming

Tidligere afdelingsformand i 25 år Udi Præstevænget

Alle i Præstevænget den  01. maj 2020

Når jeg ser et rødt flag smælde Tekst af Oskar Hansen, 1923

Når jeg ser et rødt flag smælde på en blank og vårfrisk dag, kan jeg høre det sælsomt fortælle om min verden, mit folk og min sag. Og jeg rejser mig trodsigt i vrimlen, mens det kogler af kraft i mit mod, thi det flag, der nu smældende når himlen, er jo rødt som mit brusende blod 

Jeg har anet slægters striden imod fremtids fjerne mål. Jeg har set trælletoget i tiden blive mænd bag ved kampfanens bål. Jeg har set den i blafrende storme,- jeg har elsket dens flammer i strid, og bag den så jeg arbejdshænder forme verden om til en lysere tid. 

Jeg har set min fader ranke ryggen op i flagets brus. Jeg har lyttet og hørt hjertet banke i dets stolte, befriende sus. Jeg har elsket dets farve fra lille, da min mor tog mig op på sit skød og fortalte mig manende og stille om en fane så knitrende rød. 

Det er sliddets slægters fane over fronten vid og bred. Den skal ungdommen ildne og mane, den skal knuse hvert grænsernes led. Den var forrest i fredelig færden, den var forrest i stormklokkens klemt den er fanen, der favner hele verden - i dens folder er fremtiden gemt.


Første violin: Hej Dan Schiøning  Andersen - længe siden.

Bor du fortsat i Urbanplanen.!

Og du skriver fortsat som alias: Regama IT-Service.

Anden violin: Jens Alias Villy afdelingsbestyrelsen

Bor du også i Urbanplanen.!

Super tak for at - både du og "villy" også deltager i oprettelsen af ca. 1000 liks på denne hjemmeside Pr uge. Perfekt. Godt at konstatere denne interesse :-). Der må være et behov.

Men Dan - du er på ingen måde "IT-konsulent" for hverken FSB og slet ikke for afdelingen Præstevænget. Hvis bestyrelsen i Præstevænget på nogen måde påstår dette - må det snarest tages op på et afdelingsmøde, hvor dette ansættelsesforhold må oplyses og gennemgås. Allerede nu vil jeg undersøge ved fsb på Rådhuspladsen, hvilken beføjelser du – selv skriver – du har. Tror selv O.

I de 25 år, jeg har været afdelingsformand i afdeling Præstevænget, har vi selv kunne bestemme - selvfølgelig via afdelingsmøder - hvilken IT og TV veje vores beboere kunne ønske sig. Det er en god og demokratisk proces. Og sådanne skal det også være fremadrettet. Du kommer aldrig til at bestemme noget som helst.

Kan selvfølgelig godt huske - du gennem årende har prøvet at påvirke processer i Præstevænget. Men heldigvis ikke lykkes med. Det er der mange, som er glade for. Og det skal vi også være i fremtiden.

At nuværende afdelingsbestyrelsen finder på at lukke @fsb34.dk ned – sidste år - er fuldstændigt utilgiveligt. Og undersøgelse af lovligheden af denne proces er fortsat i gang. Og håber selvfølgelig på et retfærdigt resultat.

Syntes, at du skulle koncentrere dig om egen afdeling i Urban Planen og ikke sprede unødvendig uro i afdeling Præstevænget.

Hils din far Kai Schiøning  og bror Jørgen Schiøning , som begge sidder pt. i afdelingsbestyrelse Præstevænget.

Med hilsen en beboer udi Præstevænget

Og tidligere afdelingsformand Flemming

- fortsat bekymret for afdelingen - Ja det er jeg bestemt.

 


      …….. *** CHOK *** ..…...  

En katastrofe for Præstevænget skete på afdelingsmødet den 19.09.19, kl. 19..... 

                Formanden blev gået  

Hele den daværende bestyrelse trak sig incl. suppleanter og kritisk revision efterfølgende, da de ikke kunne se sig selv i bestyrelsen med den nye formand som opstillede. 

kære Alle

Har prøvet at videre give vores gamle hjemmeside www.fsb-34.dk  til driftslederen, som så skulle overdrage den videre. Dog uden resultalt.

Fsb på Rådhuspladsen prøvede i november 2019 at ”slette” hjemmesiden. Det lykkedes ikke. Så slettede de alle mails med @fsb34.dk – det lykkedes desværre for dem. Og vi på afdelingen, som har denne mails – blev nedlagt uden forvarsel i ca. 3 uger. Det er bare ikke i orden og fuldstændigt uhørt.

Men som i kan se nedennævnt, kommer der fortsat ca. 1000 besøgende om uge. Så lige om lidt har vi – sidens opstart for 10 år siden – snart haft 500.000 besøgende, ganske godt gået. Ca. 50.000 liks om året!!

Siden er fortsat aktiv til juni 2020, hvorefter den vil blive lukket for altid. Så hvis i skal have tage noget ud fra siden skal det gøres snart.

Der vil selvklart ikke blive lagt noget ”nyt” på hjemmesiden www.fsb-34.dk fremadrettet, men der er fortsat nogle beboere, som kommer med enkelte bemærkninger. TAK for det super  J  

God weekend og håber at  alle er kommet godt ind i det nye år 2020

De bedste hilsner

En beboer udi Præstevænget 1-34

  Flemming----------------------------------------- o0o -----------------------------------


Ordinært afdelingsmøde i Præstevænget     /    Udsendt torsdag den 12. september 2019

   

Hermed fremsender afdelingsbestyrelsen den endelige dagsorden til vores ordinære afdelingsmøde i Præstevænget.

 

  Tid:      Torsdag den 19. september 2019 kl. 19.00 

Sted:    Beboerlokalet, Sætersdalgade 15, kælderen

  Dagsorden

  1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 

3. Valg af referent

4. Valg af stemmeudvalg (jf. forretningsorden)

5. Afdelingsbestyrelsens mundtlige beretning v/formanden

6. Forslag Fra afdelingsbestyrelsen Tillæg til vedligeholdelsesreglementet

7. Regnskaber for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler for 2018

8. Budgetter for rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og telefongodtgørelse for 2020

9. Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år 2020

10. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter

11. Orientering om/fra gårdlaugsbestyrelsen Engdalshus, herunder regnskab, valg af 1 medlem til gårdlaugsbestyrelsen, etc. Flemming K. P. Nørgaard modtager genvalg til gårdlaugsbestyrelsen Dorte Nørgaard modtager genvalg til gårdlaugsbestyrelsen

12. Eventuelt

  Valg til afdelingsbestyrelsen Følgende beboere er på valg i år: 

Formand, Flemming K. P. Nørgaard, for 2 år – modtager genvalg Bestyrelsesmedlem,

Dorte Nørgaard, for 2 år – modtager genvalg Bestyrelsesmedlem,

Pia Meisner, for 2 år – modtager genvalg

 

Valg af revisorer:

Kamilla Gry Kandil, for 2 år – modtager genvalg

Kinna Reuss Andersen, for 1 år – modtager genvalg

Endvidere valg af suppleanter (2 stk.) og revisorsuppleant (1 stk.) for 1 år.

- Bestyrelsessuppleant, for 1 år

- Bestyrelsessuppleant, for 1 år

- Revisorsuppleant, for 1 år

Ordinært afdelingsmøde i Præstevænget

  Håber, rigtig mange beboere vil møde op – blandt andet for at få indflydelse på, hvad  din husleje skal være til næste år. Der vil blive serveret kaffe/te og blødt brød til afdelingsmødet 

 

Invitation til reception

Den 1. oktober 2019 fylder vores afdeling 70 år, og på denne dag flyttede nogle af de første beboere ind i ejendommen Præstevænget. 

 Allerede den 8. juni 1950 blev Præstevængets lejerforening oprettet af meget driftige beboere (der bor forsat en beboer, 

  Fredag den 4. oktober 2019 kl. 13.00 til ca. 17.00


Sted: Beboerlokalerne – Sætersdalgade 11, kælderen


Til de nævnte glædelige begivenheder vil afdelingsbestyrelsen gerne invitere dig og din husstand til en reception for at fejre vores alles afdelings 70 års fødselsdag   

Afdelingsbestyrelsen håber, at der vil møde mange op 


 


 


Husk

1. .>

Afdelingsmøde torsdag den

 19. september 2019, kl. 19.00

Hvor:

 Afdelingsmødet bliver afholdt i udlejningslokalet ved Sætersdalgade 15.

2. .> 

- Reception i anledningen af vores afdeling Præstevænget har 70 års jubilæum. 

&

- Formanden afholder 25 års jubilæum i afdelingsbestyrelse

Hvornår:

Fredag den 04. oktober 2019,

 mellem kl. 13.00 til ca. 17.00

Møde op og gør dagen festlig -

Hvor

 Det bliver afholdt i beboer- lokalerne ved Sætersdalgade 11, kælderen..

Vi ses - ik´ 😀 

------- o 0 o -----


Præstevænget

Indkaldelse

  til

AFDELINGSMØDE

  

om budgettet for 2020

                Brug et par timer

 

Torsdag den 19. september 2019 kl. 19.00

 

til at være med til at bestemme – bl.a. hvad DIN husleje skal være pr. 1. januar 2020!


 

Afdelingsmødet

Alle beboere har adgang til afdelingsmødet med to stemmer pr. lejemål. Afdelingsbestyrelsen håber at se jer/dig til afdelingsmødet, som også benævnes ”budgetmøde” og afdelingens årlige ”generalforsamling”.

På mødet skal vi godkende afdelingen Præstevængets budget for 2020 og dermed også fastsætte huslejen – gældende pr. 1. januar 2020.

 

Afdelingsbestyrelsen vil fremlægge forslag til afdelingens budget. Herunder vil afdelingsbestyrelsen også fremlægge forslag til den vedligeholdelse, som afdelingsbestyrelsen sammen med fsb’s administration har planlagt for det kommende år 2020.

 

Du vil senest en uge før mødet modtage en kort udgave af afdelingens budget for 2020, som bl.a. indeholder en oversigt over den vedligeholdelse, der foreslås sat i gang samt endelig dagsorden.

Forslag til mødet

Enhver beboer kan stille forslag til behandling på afdelingsmødet. Dit forslag skal afleveres skriftligt til:

 

Afdelingsbestyrelsen:

brevkassen i porten mellem Sætersdalgade 7 og 9, 2300 Kbh. S

 

 

Forslag skal være afdelingsbestyrelsen i hænde:

 

senest torsdag den 5. september 2019, kl. 12.00

(NB: Kommer forslag senere, vil de ikke blive behandlet på dette års afdelingsmøde)

 

 

Senest en uge før afdelingsmødet vil alle lejemål modtage indkomne forslag og endelig dagsorden for mødet.

 

Afdelingsbestyrelsen glæder sig til at se dig!

 

 

På bestyrelsens vegne

     F lemming

Flemming K. P. Nørgaard

Formand for afdelingsbestyrelsen

Udi Præstevænget 1-34

fsb

 

 

Torsdag den 22. august 2019

 

 

Hermed indkalder afdelingsbestyrelsen til det årlige ordinære afdelingsmøde (budgetmøde) i afdeling Præstevænget (1-34).

 

 

Tid:           Torsdag den 19. september 2019, kl. 19.00

Sted:         Beboerlokalet, Sætersdalgade 15, kælderen

Dagsorden

1.     Valg af dirigent

2.     Godkendelse af forretningsorden for mødet

3.     Valg af referent

4.     Valg af stemmeudvalg (jf. forretningsorden)

5.     Afdelingsbestyrelsens mundtlige beretning ved formanden

6.     Indkomne forslag

7.     Regnskaber for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler

8.     Budgetter for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler

9.     Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år

10.  Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter

11.  Orientering om/fra gårdlaugsbestyrelsen Engdalshus, herunder regnskab mv.  

12.  Eventuelt

 

Valg til afdelingsbestyrelsen

Følgende beboere er på valg i år:

Formand, Flemming K. P. Nørgaard, for 2 år – modtager genvalg?

Bestyrelsesmedlem, Dorte Nørgaard, for 2 år – modtager genvalg?

Bestyrelsesmedlem, Pia Meisner, for 2 år – modtager genvalg?

 

Valg af revisorer:

Kamilla Gry Kandil, for 2 år – modtager genvalg?

Kinna Reuss Andersen, for 1 år – modtager genvalg?

 

Endvidere valg af suppleanter (2 stk.) og revisorsuppleant (1 stk.) for 1 år.

-      Bestyrelsessuppleant, for 1 år

-      Bestyrelsessuppleant, for 1 år

-      Revisorsuppleant, for 1 år

 

       *********************************************

 

                              http:// www.fsb-34.dk

 

NB : Hvis du vil have nyhedsmails fra afdelingsbestyrelsen, når der er sket nyt på vores hjemmeside www.fsb-34.dk , så send din e-mailadresse med navn og adresse til bestyrelsen@fsb34.dk .

 

Bagsiden

 

Invitation til reception

 

 

Den 1. oktober 2019 fylder vores afdeling 70 år, og på denne dag flyttede nogle af de første beboere ind i ejendommen Præstevænget.

 

Allerede den 8. juni 1950 blev Præstevængets lejerforening oprettet af meget driftige beboere (der bor forsat en beboer, der flyttede ind i Præstevænget den dag).

 

 

I maj 1994 blev vores formand Flemming valgt ind i afdelingsbestyrelsen og har siddet der lige siden. Det vil sige, at i år kan formanden fejre 25 års jubilæum.

 

Begge disse – for afdeling Præstevænget – store begivenheder vil blive fejret med et arrangement

 

 

Fredag den 4. oktober 2019 kl. 13.00 til ca. 17.00

 

Sted: Beboerlokalerne – Sætersdalgade 11, kælderen

 

 

Til de nævnte glædelige begivenheder vil afdelingsbestyrelsen gerne invitere dig og din husstand til en reception for at fejre vores alles afdelings 70 års fødselsdag og hilse på formanden i forbindelsen med hans 25 års jubilæumsår, og det vil være med lidt godt og vådt til ganen.  

 

Afdelingsbestyrelsen håber, at der vil møde mange op på denne dag for at fejre disse særlige begivenheder.

 

Hvis du har spørgsmål til arrangementet, kan du kontakte følgende bestyrelses­medlemmer: Inge eller Flemming på bestyrelsen@fsb34.dk

 

 

 

 

Med de bedste hilsner

 

Din afdelingsbestyrelse udi

Præstevænget

www.fsb-34.dk

 

 

 

 

Hermed resultatet af urafstemningen, efter afslutningen mandag den 08. juli 2019, kl. 12.00, Således:

Kære beboere i Præstevænget.

Urafstemningen er nu afsluttet med følgende stemmefordeling:

Forslag 1. 10 stemmer

Forslag 2.   0 stemmer

Forslag 3. 58 stemmer

Forslag 4. 41 stemmer

Forslag 5. 18 stemmer

Forslag 3. er hermed endelig vedtaget

- Udskiftning af vinduer og facader m.v. inkl. altaner.

Afdelingsbestyrelsen og fsb Byg arbejder dermed videre med projektforslaget og vil, når nyt foreligger, informere nærmere.

Med venlig hilsen

Claus Tilsted

driftschef

 Referat fra det ekstraordinære afdelingsmøde er nu tilgængeligt på denne hjemmeside - se under ekstraordinær afdelingsmøde. 

Referat og stemmemateriale bliver udsendt til alle beboere i "hard Coyp" mandag den 24. juni 2019. 

Husk at stemme til urafstemningen senest den 08. juli 2019, kl. 12.00

MVH Afdelingsbestyrelsen.


-----------------------  o0o  ----------------

Til beboerne i Sætersdalgade nr. 11 – 13 – 15 og Glommensgade  7.

I forbindelse med stigstrengsprojekt er der informationsmøde mandag den 17. juni 2019, kl. 17.00

Sted: Kælderen Sætersdalgade 15.

Husk at møde op og få vigtige informationer omkring vand i køkken og bad.

De bedste hilsner

Afdelingsbestyrelsen

v/Flemming K.P. NørgaardKÆRE BEBOERE


Husk der er ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 06. juni 2019 kl. 18.00.


Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af forretningsorden for mødet.

3. Som følger: 

- udskiftning af vinduer og facader mv. inkl. altaner og ventilation.

- Udskiftning af vinduer og facader mv. inkl. ventilation
- Udskiftningen af vinduer og facader mv. inkl. altaner
- udskiftning af vinduer og facader mv.
- Parkeringskontrol i Sætersdalgade.


Sted: Kælderen ved Sætersdalgade 15.


De bedste hilsner
Din afdelingsbestyrelse udi Præstevænget


---------------------- o0o ------------------------------Kære Alle beboere

 

Nu er vi kommet rigtig godt i gang med vores stigstreng projekt. Alle er blevet super godt informeret. Bl.a. er der uddelt en folder vedr. ”udskiftning af vandrør til køkken og bad” Den er rundsendt til Sætersdalgade 1; 3; 7; 9; 11; 13 og 15 samt Glommensgade 7.

Skulle i fortsat være i tvivl om noget, så kontakt driftslederen og/eller bestyrelsen. Du kan også deltage i det næste informationsmøde, der bliver afholdt mandag den 17. juni 2019, mellem kl. 17.00 og 18:30. (Sted: Sætersdalgade 15, kælderen)

 

----------------------- oo 0 oo -------------------


DET NÆSTE STORE PROJEKT ER FORSLAG OM UDSKIFTNING AF VINDURE, FACADE RENOVERING, VENTILATION OG ALTANER.

Alle I beboere har modtaget følgende indbydelse :

I forbindelse med det forestående ekstraordinære afdelingsmøde – der bliver afholdt torsdag den 06. juni 2019, kl. 18.00, hvor afdelingen skal tage stilling til de forskellige renoveringsscenarier i Præstevænget - nærmere om det tilgår snarest – vil vi i dagene 14. og 15. maj 2019 afholde Workshop, hvor det vil være muligt at se fotos med eksempler på materialevalg og løsninger, samt stille spørgsmål til projekterne.

Workshoppen afholdes i beboerlokalet i Præstevænget – Sætersdalgade 15, kælderen begge dage i tidsrummet 17:00 til 18:30. Håber at se rigtig mange beboere.

 

 

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen udi Præstevænget

 

v/Flemming K.P. Nørgaard

Afdelingsformand

bestyrelsen@fsb34.dk 
HUSK der afholdes informationsmøde mandag den 29. april 2019 mellem kl. 17:00 til ca. 18:30 for de beboere, som skal have udført stigstrenge i opgange i  Sæterdalsgade 1, 3, 7 og 9. 


Næste informationsmøde bliver afholdt mandag den 17. juni 2019 mellem kl. 17:00 til ca. 18:30 for Sæterdalsgade 11, 13, 15 og Glommensgade 7. 


Møderne bliver afholdt i beboerlokalet Sætersdalgade 15, kælderen. 


Kan man ikke deltage i det ene møde er man naturligvis velkommen til at deltage i det andet. 


Håber at der er mange, som vil deltage i de nævnte møder.


---------------------------------------------- oo 0 oo ------------------------------

Til alle beboerne Sæterdalsgade 1
 
Omvarsling - gennemgang med byggeleder og entreprenør
 
Den 22. marts 2019 modtog du en 6-ugers varsling med oplysning om, hvornår arbejdet med udskiftning af vandrør til køkken og bad begynder i din bolig.
 
I varslingen stod der også, at byggelederen og entreprenøren vil gennemgå din lejlighed, gerne sammen med dig mandag den 29. april 2019
 
Denne dato må vi ændre til: Tirsdag den 30. april 2019 i tidsrummet kl. 8:00 – 10:00.  Vi håber du har mulighed for at være hjemme.

Til beboerne i fsb Præstevænget, Sæterdalsgade 1, stue til 4. sal 
 
6 ugers varsling – vi skal arbejde i din bolig I februar 2019 modtog du den første varsling om, at vi skal ind i din bolig for at udskifte stigstrenge (= lodrette og vandrette vandrør til køkken og badeværelse samt målerskab i entre).
 
Arbejdet i din bolig forventes at starte mandag den 06. maj og afsluttes omkring den 07. juni 2019.
 
Nøgle Håndværkerne skal kunne komme ind i din lejlighed flere gange dagligt i de uger, hvor de arbejder hos dig, da arbejdet skal udføres samtidig med arbejdet i lejlighederne over og under dig. Det er derfor vigtigt, at du afleverer en nøgle til din lejlighed på ejendomskontoret. Det får du nærmere besked om ifm. 14-dages varslingen.
 
Vi skal gøre opmærksom på, at hvis du ikke afleverer en nøgle, er det alene dit ansvar at give håndværkerne adgang. Det betyder, at du skal kunne lukke op hver dag i byggeperioden fra kl. 8.00-16.30
 
Der vil være håndværkere i din opgang i hele den angivne periode, men der vil ikke være håndværkere i din lejlighed hver dag, fordi håndværkerne også skal arbejde i de andre lejligheder i opgangen.
 Gennemgang af din lejlighed  Mandag den 29. april 2019 i tidsrummet kl. 8.00 – 10.00 dvs. 1 uge før arbejdet begynder hos dig, gennemgår byggelederen og entreprenøren din lejlighed for at aftale, hvordan arbejdet præcis skal udføres. Det er bedst, at du selv er til stede ved gennemgangen, så du kan få information om, hvad du skal gøre og evt. stille spørgsmål.
 
Informationsfolder og -møde I starten af april måned ’19 vil du modtage en informationsfolder som vil fortælle mere om arbejdet med udskiftning af vandrør. I folderen kan du finde oplysninger om de praktiske forhold og en nærmere beskrivelse af, hvad du selv skal gøre. Det er især vigtigt, at du læser afsnittet ”Hvad skal jeg rydde, før håndværkerne kommer?”. 
 
Vi forventer også at afholde et informationsmøde i slutningen af april måned. Nærmere info følger.
 
Med venlig hilsen fsb / drift, byg og jura
 
Jan Horskær Projektleder, email jan@fsb.dk 
 
Omkring nøgle og adgang til boligen For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på at, hvis du ikke lukker håndværkerne ind, må fsb ifølge lov om almene boliger §90, stk.1,3 ophæve dit lejemål. Denne varsling følger lov om leje af almene boliger §33.

------------------------------------------------------- o 0 o -----------------------------------------

Til beboerne i fsb Præstevænget, Sæterdalsgade 3, stue til 4. sal 
 

6 ugers varsling – vi skal arbejde i din bolig I februar 2019 modtog du den første varsling om, at vi skal ind i din bolig for at udskifte stigstrenge (= lodrette og vandrette vandrør til køkken og badeværelse samt rørføring i målerskab og i entre).
 
Arbejdet i din bolig forventes at starte mandag den 20. maj og afsluttes omkring den 14. juni 2019.
 
Nøgle Håndværkerne skal kunne komme ind i din lejlighed flere gange dagligt i de uger, hvor de arbejder hos dig, da arbejdet skal udføres samtidig med arbejdet i lejlighederne over og under dig. Det er derfor vigtigt, at du afleverer en nøgle til din lejlighed på ejendomskontoret. Det får du nærmere besked om ifm. 14-dages varslingen.
 
Vi skal gøre opmærksom på, at hvis du ikke afleverer en nøgle, er det alene dit ansvar at give håndværkerne adgang. Det betyder, at du skal kunne lukke op hver dag i byggeperioden fra kl. 8.00-16.30
 
Der vil være håndværkere i din opgang i hele den angivne periode, men der vil ikke være håndværkere i din lejlighed hver dag, fordi håndværkerne også skal arbejde i de andre lejligheder i opgangen.
 Gennemgang af din lejlighed  Fredag den 10. maj 2019 i tidsrummet kl. 8.00 – 10.00 dvs. ca. 1 uge før arbejdet begynder hos dig, gennemgår byggelederen og entreprenøren din lejlighed for at aftale, hvordan arbejdet præcis skal udføres. Det er bedst, at du selv er til stede ved gennemgangen, så du kan få information om, hvad du skal gøre og evt. stille spørgsmål.
 
Informationsfolder og -møde I starten af april måned ’19 vil du modtage en informationsfolder, som vil fortælle mere om arbejdet med udskiftning af vandrør. I folderen kan du finde oplysninger om de praktiske forhold og en nærmere beskrivelse af, hvad du selv skal gøre. Det er især vigtigt, at du læser afsnittet ”Hvad skal jeg rydde, før håndværkerne kommer?”. 
 
Vi forventer også at afholde et informationsmøde i slutningen af april måned. Nærmere info følger.
 
Med venlig hilsen fsb / drift, byg og jura
 
Jan Horskær Projektleder email jan@fsb.dk  

Omkring nøgle og adgang til boligen For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på at, hvis du ikke lukker håndværkerne ind, må fsb ifølge lov om almene boliger §90, stk.1,3 ophæve dit lejemål. Denne varsling følger lov om leje af almene boliger §33.
 
 

Ændring til bestyrelsessammensætning 01/12-2018


Funktion

Navn / på valg:

Mail adresse

*

Formand

Flemming Nørgaard

/ 2019

formand@fsb34.dk

*

Bestyrelsesmedlem/

Næstformand

Inge Bugge

/ 2020

bestyrelsen@fsb34.dk

*

Bestyrelsesmedlem/

Kasserer

Dorte Nørgaard

/ 2019

bestyrelsen@fsb34.dk

 

Bestyrelsesmedlem

Carsten Roslund

/ 2020

bestyrelsen@fsb34.dk

 

Bestyrelsesmedlem

Pia Meisner

/ 2019

bestyrelsen@fsb34.dk

 

 

 

 

 

Bestyrelses –

suppleant nr. 1

Nikolaj Christensen

/ 2019

bestyrelsen@fsb34.dk

 

Hjemmeside : >>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Hjemmeside:

www.fsb-34.dk

 

 

 

 

 

 

Driftsleder

                      Tilgår                   

Ejendomskontoret

Sætersdalgade 7, St. Th

Tlf.:   32553412

Mail.: praestevaenget@fsb.dk                            

*

= Medlem af repræsentantskabet i fsb

     


HOV - hør lige her: 

Gode råd om udluftning

Husker du at lufte ud – også om vinteren? For at have et godt indeklima skal du lede fugt ud af din bolig og frisk luft ind.

Det er vigtigt at lufte ud hele året - også om vinteren, når det er koldt.

Udluftning er vigtigt for et godt indeklima – også når det er koldt udenfor. En familie på fire personer producerer 10 – 15 liter vand om dagen ved at lave mad, bade osv. Den gode måde at fjerne fugten på, er at lufte kraftigt ud i 5-10 minutter med gennemtræk et par gange hver dag. Hold også ventilationsåbninger åbne i badeværelse og køkken

Find flere tips om udluftning i disse 10 råd om opvarmning og udluftning       HOV: Husk nu at få luftet ud i din bolig. Se på nedenstående link, hvordan man kan gøre ved hjælp af 10 gode råd: 

 

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-34 Præstevænget

 

 

 

 

 

 

Dato og tidspunkt

Onsdag den 26. september 2018 kl. 19.00

Sted

Beboerlokalet, Sætersdalgade 15, kælderen

Deltagere

Fra afdelingen: 14 lejemål repræsenteret

Fra fsb: Jan Damgaard Horskær, Rene Rasmussen, Michael Egelund, Anita Heisterberg og Frederikke Bjørumslet Herlev (referent)

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden

 

1.      Valg af dirigent

2.      Godkendelse af forretningsorden for mødet

3.      Valg af referent

4.      Valg af stemmeudvalg (jf. forretningsorden)

5.      Afdelingsbestyrelsens mundtlige beretning ved formanden

6.      Orientering om renoveringsprojektet v/Jan Damgaard Horskær, fsb

7.      Forslag fra beboerne:

1. Kai, Sæt. 15, 1. tv. – parkering

2. Pernille, Englandsvej 34, 4. th. – hund

3. Pernille, Englandsvej 34, 4. th. – kollektiv råderet badeværelser

4. Luci, Sæt. 7, 3. tv. med flere – fremlæggelse af referater

8.      Regnskaber for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler for 2017

9.      Budgetter for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler for 2019

10.   Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år 2019

11.   Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter

12.   Orientering om/fra gårdlaugsbestyrelsen Engdalshus, herunder regnskab mv.

13.   Eventuelt

 

 

Flemming K.P. Nørgaard bød velkommen og foreslog Anita Heisterberg som dirigent.

 

Ad 1 – Valg af dirigent

Anita Heisterberg blev valgt og konstaterede herefter, at afdelingsmødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt.

 


Ad 2 – Godkendelse af forretningsorden for mødet

Godkendt.

 

Ad 3 – Valg af referent

Frederikke Bjørumslet Herlev blev valgt.

 

Ad 4 – Valg af stemmeudvalg (jf. forretningsorden)

I henhold til forretningsordenen blev Dorte Nørgaard og Rene Rasmussen valgt til at bistå dirigenten.

 

Ad 5 – Afdelingsbestyrelsens mundtlige beretning ved formanden

Formand Flemming K.P. Nørgaard aflagde mundtlig beretning.

 

Der er sket en del i løbet af året. Ungdomsboligerne er på plads i Sætersdalsgade. Det har været et langt sejt træk, men det er blevet givtigt for os og for dem, der er flyttet ind. I forbindelse med etableringen har der været skader, som er blevet reetableret, asfalt m.m. Det har været et nødvendigt arbejde, men nu er det på plads og ser pænt ud. Cykelparkeringen er tilmed blevet udvidet og er blevet rigtig fin.

 

Sidste år kom en ny tv-lov. Vi fik det på plads i løbet af efteråret og vinteren sidste år, så vi var klar til ikrafttrædelsen 1. januar 2018. Vi har YouSee og bolig:net som udbydere. Det har været en god proces. Det gik stærkt, og der var lidt fejl hist og pist, men vi kom godt igennem.

 

Forrige år besluttede vi at indføre sundhedstjekket, og det blev iværksat i februar 2018. Driftsleder Rene Rasmussen gik rundt til alle beboere. Vi har en forholdsvis sund ejendom. Ingen graverende ting på hverken badeværelser eller i køkkener. Nogle enkelte har ikke fået noteret eksempelvis ny opvaskemaskine eller vaskemaskine i lejemålet. Det er meget vigtigt at give besked til ejendomskontoret herom bl.a. i forhold til forsikring og brug af fælles vand m.m. Alle skal registrere sig hos Rene Rasmussen på ejendomskontoret. Sundhedstjekket fortsættes, og vi udfører det igen om et par år.

 

Der har været nogle udfordringer med fællesvaskerierne især med tørretider og forbrug. Vi har prøvet at løse det på mange måder, bl.a. ved at låse af. I forhold til hvordan det teknisk hænger sammen, vil det ikke kunne løses helt til alles tilfredshed med den konstellation, vi har. Der er dog noget nyt under opsejling – Totalcare. I løbet af efteråret vil vi oplyse jer om, hvad Totalcare fra Nortec er. Idéen er, at de overtager al håndtering af vaskerierne, betaling, service etc. På nuværende tidspunkt er vi ikke helt klar over, hvad tilbuddet indeholder. Det undersøges nærmere, og vi ser på, om det er noget for os.

 

I løbet af den sidste måneds tid er elmålerne blevet udskiftet. For de fleste er det gået rigtig godt, men nogle oplevede, at datoen for udskiftningen ændrede sig i forhold til den første udmelding, hvis man f.eks. ikke var hjemme, da håndværkerne kom.

I fremtiden kan elværket selv aflæse forbruget, så vi ikke skal være hjemme på bestemte tidspunkter.

 

Afdelingen har modtaget det grønne regnskab. Der findes et link hertil på hjemmesiden. Det sammenligner, hvad vi forbruger internt i Præstevænget med fsb’s andre ejendomme, og hvad Københavns Kommune generelt forbruger af vand, varme og lys. Det er sjov læsning – vi kan se, hvor vi ligger, og hvad vi kan forbedre.

 

Der har været udfordringer med vores videoovervågning, efter den nye person­dataforordning er trådt i kraft. Vi er i tvivl om, hvordan det påvirker vores overvågning, hvad vi må og ikke må i forhold til persondata. Michael Egelund og afdelings­bestyrelsen arbejder videre på at få konkretiseret dette. Vi vil gerne fortsætte med videoovervågning, men vi skal selvfølgelig gøre det på lovlig vis. Antallet af indbrud er faldet drastisk, siden vi fik overvågning, så det virker efter hensigten.

 

Afdelingsbestyrelsen modtager mange henvendelser vedrørende forskellige ting, og der er for det meste en god dialog. Men nogle gange kan det være meget for afdelingsbestyrelsen. Vi skal være hårdhudede, og der er flere eksempler på, at vi får henvendelser, som er meget nærgående, personlige og kritiserende. Det er ærgerligt, og tonen kunne godt være bedre.

 

I fremtiden står vi over for nogle kæmpe udfordringer. Jan Damgaard Horskær, projektleder i fsb byg, vil senere fortælle om, hvor vi er henne i forhold til renoveringen. Det strategiske samarbejde vil starte op i fsb medio 2019. I kan læse mere herom på fsb’s hjemmeside. 

 

Afdelingsbestyrelsen vil prøve at få vores informationsmappe revideret. Vi vil gerne have forslag fra beboerne i forhold til ændringer, og den sendes også i høring.

 

Til sidst en opfordring til at læse artiklen fra Præstevænget i fsb ”Beboeren” på side 4.  Desuden blev det nævnt, at der er masser af kurser i fsb-regi. Det er gratis, så gør endelig brug af denne mulighed.

 

Bemærkninger fra beboerne

En beboer fortalte, at der i forbindelse med udskiftning af elmåleren var et rør i vejen, så måleren var ikke blevet skiftet. Rene Rasmussen er klar over problemstillingen og vender tilbage. Det blev nævnt, at man ikke er tvunget til at have en digital måler, så man fortsætter bare som normalt med aflæsning.

 

Beretningen blev herefter godkendt.

 

Ad 6 – Orientering om renoveringsprojektet v/Jan Damgaard Horskær, fsb

Michael Egelund præsenterede sig kort som afdelingens nye driftschef. Han overtog afdelingen i december 2017, og I er altid velkommen til at skrive eller ringe.

 

Som indledning til orienteringen blev nævnt, at en beboer havde stillet forslag om gavlisolering og altaner til behandling på afdelingsmødet. Det blev dog aftalt med beboeren, at forslaget ikke stilles, da der ikke kunne ligge tilstrækkeligt materiale klar. Det bliver til gengæld omtalt i orienteringen.

 

Jan Damgaard Horskær, projektleder hos fsb byg, orienterede om renoverings­projektet. Han har forestået igangsætning af forundersøgelserne på ejendommen.

 

Tilbage i 2016-2017 blev det besluttet, at der skulle laves forundersøgelser om nye vinduer/døre/facader/efterisolering/altaner. Desuden var det et ønske at færdiggøre stigestrengsprojektet.

 

Et rådgivende ingeniørfirma har forestået forundersøgelserne og har i forbindelse hermed være i dialog med Københavns Kommune. De er en vigtig spiller, og det er væsentligt i så stort et projekt, at man har kommunen med fra start, så de ikke pludselig siger stop. De har nogle krav og ønsker til, hvordan udformningen bliver for at bibeholde arkitekturen.

 

I forhold til døre og vinduer ønsker vi at skifte til træ/aluvinduer. De er relativt vedligeholdelsesfri og bliver brugt meget. Kommunen burde ikke have nogle indsigelser overfor dette. Nye vinduer og døre skaber også væsentligt tættere huse. Administrationen har udarbejdet et skriv, hvori det anbefales at etablere mekanisk ventilation, når der kommer nye vinduer. Folderen blev delt ud på mødet. Ved uhensigtsmæssig brugeradfærd kan vi ende i en skimmelsvampsproblematik. Vi har erfaringer fra andre afdelinger, hvor dette er sket. Afdelingen er nødt til at forholde sig til denne udfordring.

 

En eventuel ventilationsløsning vil være decentral. Det betyder, at hver lejlighed får et lille anlæg med integreret emhætte, som opsættes i køkken. Den eksisterende emhættes fjernes. Ventilationen fjerner den fugtige luft fra boligen og puster frisk opvarmet luft ind, hvorefter fugten fjernes.

 

I forhold til facaderne er planen, at de rettes op, dvs. at mørtelfuger udskiftes, og knækkede sten og sålbænke skiftes. Der er mulighed for gavlisolering på hhv. Sætersdalgade 15 og Glommensgade 7 på to forskellige måder. Den optimale løsning vil være at rykke hele den murede facade et stykke ud, isolere og mure op igen. Det er dog en meget dyr løsning. Den anden mulighed er at lave en påklistret løsning. Isolering klæbes på facaden, som pudses. Rent visuelt er det et meget anderledes udtryk, end det er i dag, så udfordringen er, hvad kommunen siger til denne løsning. 

 

Kommunen kan godt se værdien i, at bygningen får altaner. Der arbejdes med en løsning, hvor alle fra 1. til 4. sal får altaner. Stueboligerne får i stedet en lille trappe ned, så man får et lille frimærke/have. Der er nogle få steder, hvor der er udfordringer med at etablere altaner, men det undersøges nærmere, hvilke løsninger der kan anvendes her.

Til vinter vil der blive afholdt workshops, hvor beboerne får mulighed for at se nærmere på bl.a. vinduer og altaner. Der vil blive arrangeret en tur til en anden afdeling, hvor man kan se vinduerne og høre andre beboere om, hvad de synes om de tiltag, der er sket hos dem. I får også mulighed for at stille en masse spørgsmål, så I er klædt på til at træffe beslutningen.

 

I foråret 2019 afholdes et ekstraordinært afdelings­møde, hvor der kommer konkrete forslag med huslejekonsekvenser, og hvor der skal stemmes om forslagene.

 

I fsb er vi i gang med at etablere et såkaldt strategisk partnerskab. Den strategiske partner består af et samlet team af entreprenører, ingeniører og arkitekter, som skal forestå fsb’s projekter. Det giver et tættere samarbejde, og vi har en klar forhåbning om, at det vil gavne os alle. Der bliver skrevet kontrakter i foråret 2019, og så starter den strategiske partner op på de første projekter efter sommeren 2019. I forhold til renoveringen i Præstevænget kommer der ikke til at blive bygget før foråret 2020, og det vil derfor ske i samarbejde med det strategiske partnerskab.

 

Afdelingen ønsker også at færdiggøre stigestrengsprojektet, da disse kun er skiftet i nogle opgange. Finansieringen er på plads, og vi får det iværksat, så vi i april 2019 påbegynder færdiggørelsen af stigestrengsprojektet. Vi forventer at være færdige i løbet af oktober/november 2019. I bliver varslet, inden arbejdet igangsættes.

 

Bemærkninger fra beboerne

Nogle beboere har allerede altaner, hvordan bliver disse involveret i projektet? Skal de eksempelvis også renoveres? Svaret hertil var, at der ikke er planer om at gøre noget ved de eksisterende altaner, men at der ses nærmere herpå i forbindelse med projektet.

 

En beboer spurgte, om det er muligt at sige nej tak til altan/lille have, såfremt det bliver stemt igennem. Som udgangspunkt er dette ikke muligt.

 

Det blev bemærket, at selvom projektet ligger et stykke ude i fremtiden, så kommer der nye vinduer. Flere beboere har med meget høje varmeregninger, og vinduerne er i så dårlig stand, at nogle hverken kan åbnes eller lukkes. På trods af vinduernes dårlige stand, bliver der ikke brugt mange penge på vedligeholdelse/udbedring nu, hvor afdelingen står overfor et stort renoveringsprojekt. Såfremt vinduerne ikke kan lukkes, kan man kontakte ejendomskontoret, som vil forsøge at reparere og justere lidt.

 

Ad 7 – Forslag fra beboerne

1. Tilpas af parkering i Sætersdalgade – forslagsstiller: Kai Schiønning Andersen, Sætersdalgade 15, 1. tv.

Da Sætersdalgade ifølge Københavns Kommune er registreret som privat vej, er der intet til hindring, hvis man følger de regler som kommunen har for etablering, af parkering i Sætersdalgade. Der har jo på afdelingsmødet i 2017 været et forslag fremme, om problemet med parkering i Sætersdalgade.

Så forslaget er at man laver skiltning om privatvej, og laver parkerings tidszone. Med en beboer tilladelse for de beboere som har en registret bil på deres bopæl. Og evt. en gæste parkerings billet. For en dag.

 

Det nuværende parkerings problem er, at der bliver parkeret af pendlere og beboer fra Tingvej, da der her er mangel på parkerings pladser. Det ses tydelig på, at det er i enden af Sætersdalgade problemet er størst. Samt rundt på Glommensgade, her kan vi jo ikke håndhæve noget om parkering. Derudover skal der renoveres de skilte for al indkørsel forbudt, dette bliver ikke overholdt af cykler, knallerter med flere. Selv fortovet bliver benyttet. Her kunne man jo henvende sig til politiet om dette problem. Inden der er en som vil blive kørt ned, når man går ud af gadedøren.

 

Administrationens bemærkninger til forslaget

Præstevænget kan sagtens kontakte et parkeringsselskab, som overvåger området og giver bøder til udefrakommende personer, som parkerer i området.

 

Afdelingen skal blot være klar over, at der vil være administration forbundet med en sådan opgave, som ejendomskontoret skal varetage.

 

Bemærkninger til forslaget

Dirigenten bemærkede, at da forslaget er ukonkret, er det ikke muligt at sætte forslaget til afstemning. Der er behov for en konkretisering i forhold til eksempelvis, hvilke tidszoner der skal gælde, etc.

 

Selvom der ikke blev foretaget afstemning, motiverede Kai Schiønning for sit forslag. Kai Schiønning har lavet et stort stykke arbejde og undersøgt mulighederne. Der er tale om en privat vej. Sidste år var der forslag om at lave skråparkering, men det løser ikke problemet. Der kommer flere og flere biler, og der er mange, der parkerer hos os, selvom de ikke bor i Præstevænget.

 

Parkeringsfirmaer påtager sig gerne opgaven, herunder skiltning helt gratis. Firmaet tjener i stedet på bøderne. Forslaget kan derfor indføres uden økonomisk konsekvens for ejendommen.

 

Bemærkninger fra beboerne

Det blev foreslået, at Præstevænget går sammen med andre ejendomme i området for at lave en samlet løsning. Såfremt vi løser vores udfordring med parkerings­kontrol, rykker udfordringen blot videre til de omkringliggende ejendomme.

 

Der blev opfordret til, at de beboere, der har en garage, parkerer i den, således de ikke optager plads på gaden. 

 

Det blev foreslået, at man i forbindelse med en eventuel indførelse af parkeringskontrol også opretter parkeringsbåse, så folk parkerer mere hensigtsmæssigt.

 

Michael Egelund og Kai Schiønning arbejder videre på at lave et mere konkret forslag med helt klare regler, så man kan stemme ja eller nej til forslaget. Det kan behandles på det ekstraordinære afdelingsmøde i foråret.

 

Forslaget blev ikke sendt til afstemning.

 

2. Tilladelse til at holde hund – forslagsstiller: Pernille H. Hansen, Englandsvej 34A, 4.th.

Ønsker at stille forslag om at få lov til at have en lille hund, eks. Fransk bulldog, terrier eller Shih Tzu.

 

Afdelingsbestyrelsens bemærkninger til forslaget

Afdelingsbestyrelsen anbefaler ikke hundehold i afdelingen. 

 

Administrationens bemærkninger til forslaget

Såfremt forslaget vedtages, skal afdelingens husorden ændres til, at hvert lejemål må holde 1 hund. Ændringen til husorden skal være:

 

Husdyr

I vores afdeling er det tilladt at have 1 hund pr. lejemål.

 

Afdelingsmødet beslutter desuden, at:

·         Hunden altid føres i snor på afdelingens fællesarealer

·         Ejeren af kæledyret fjerner eventuelle efterladenskaber og gør rent efter dyret

 

Kæledyr i lejemål er reguleret i den almene lejelov. I tilfælde af berettiget klage over kæledyret vil det blive krævet fjernet. I yderste konsekvens kan det medføre opsigelse af lejemålet. 

 

At have en hund er reguleret i hundeloven, hvilket bl.a. betyder, at hunden skal være forsikret. Alle hunde skal registreres på ejendomskontoret.

 

Bemærkninger til forslaget

Forslagsstiller var ikke tilstede på mødet og kunne derfor ikke motivere forslaget.

 

Det blev bemærket fra afdelingsbestyrelsens side, at afdelingsbestyrelsen er imod forslaget, da det vil skabe en del udfordringer. Desuden blev det nævnt, at en hund er en hund, så det er ikke muligt at bestemme, at man eksempelvis kun må holde en lille hund.

 

Nogle beboere var positivt stillede over for forslaget, og der blev spurgt til, om man i stedet kan lave en form for dispensationsordning, hvor det er tilladt for nogle at holde hund, såfremt der er særlige begrundelser herfor. 

 

Forslaget blev ikke vedtaget.

 

3. Kollektiv råderet for badeværelser – forslagsstiller: Pernille H. Hansen, Englandsvej 34A, 4.th.

Ønsker at stille forslag om, at afdelingen får kollektiv råderet for badeværelser.

 

Administrationens bemærkninger til forslaget

Forslaget skal behandles på et ekstraordinært afdelingsmøde, da det først skal fastlægges, hvilken type badeværelser her er tale om. 

 

Bemærkninger til forslaget

Forslagsstiller var ikke tilstede på mødet og kunne derfor ikke motivere forslaget.

 

Dirigenten bemærkede, at da forslaget er ukonkret, er det ikke muligt at sætte forslaget til afstemning. Der er behov for en konkretisering i forhold til eksempelvis økonomi, standarder, etc., og der mangler en del oplysninger. 

 

Det blev forklaret på mødet, at kollektiv råderet dækker over, at afdelingen optager et fælles lån til nye badeværelser. De beboere, der ønsker et nyt badeværelse, får det betalt af det fælles lån og betaler lånet tilbage over huslejen. Afdelingen har allerede kollektiv råderet i forhold til køkkener.

 

Såfremt forslaget skal til afstemning, skal det konkretiseres. Kontakt eventuelt Michael Egelund eller Rene Rasmussen, da de ligger inde med nogle standarder, der kan tages udgangspunkt i.

 

Forslaget blev ikke sendt til afstemning.

 

4. Luci Smith – forslagsstiller: Sæterdalsgade 7, 3 tv

Undertegnede stiler forslag om, at der henstilles til Præstevængets bestyrelse om, at referater fra bestyrelsesmøderne i Præstevænget gøres tilgængelige på Præstevængets hjemmeside for alle beboere, samt et eksemplar i papir hos driftsleder René Rasmussen. Dette skal ske 14 dage efter – og ikke mere end 3 uger efter hvert eneste bestyrelsesmøde.

 

Selvfølgelig skal personfølsomme sager der angår enkelte beboere og husstande ikke medtages i disse referater.

 

Begrundelsen

Åbenhed og ønske om større gennemsigtighed ved bestyrelsens arbejde. Der går hele og halve år mellem beboerne bliver orienterede om bestyrelsens arbejde. Netop i forbindelse med byggesager og renoveringer er det for lang tid at vente på det ordinære afdelingsmøde eller ekstraordinære møder for en orientering.

 

Med håb om at bestyrelsen vil påtage sig opgaven, uden det behøver at gå til afstemning, da det ikke er muligt at deltage i dette møde.

 

Hvis ikke bestyrelsen vil påtage sig at offentliggøre referaterne fra bestyrelsesmøderne ønskes forslaget at komme til afstemning på dette møde.

 

Jeg opfordrer de tilstedeværende om at bakke op om forslaget. Man får jo ikke for meget information, hvis man får de rigtige informationer rettidigt.

 

Bemærkninger til forslaget

Kai Schiønning motiverede forslaget. Der blev opfordret til, at afdelingsbestyrelsen lægger referater ind på hjemmesiden, så man som beboer ved lidt mere om, hvad der arbejdes med.

 

Afdelingsbestyrelsen ønsker at leve op til kravet, men det er ikke altid referaterne er klar inden for fire uger, som der står i vedtægterne. Referater kan offentlig­gøres, så snart de er godkendte, og afdelingsbestyrelsen vil gøre, hvad de kan for at efterleve kravet.


Der blev spurgt til, om der også kan oplyses i hovedpunkter på tavlerne i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen tager forslaget til efterretning og vil gøre, hvad de kan for at imødekomme henstillingen.

 

Forslaget blev ikke sat til afstemning, da det blot var udtryk for en henstilling til afdelingsbestyrelsen, som afdelingsbestyrelsen tager til efterretning.

 

Ad 8 – Regnskaber for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler for 2017

Regnskab for rådighedsbeløb på kr. 13.165 blev godkendt.

Regnskab for aktivitetsmidler på kr. 2.806 blev godkendt.


En beboer spurgte til, hvad det betyder, når der er i regnskabet står ”jf. klassekladde”. Denne er ikke vedlagt og ej heller offentligt tilgængelig, så det er ikke muligt som beboer at se, hvad pengene er gået til. Revisoren har tjekket det igennem og har skrevet under, så som beboer er man nødt til at stole på revisorerne. Desuden har afdelingen en kritisk revisor, som går ind og ser på, om pengene er brugt fornuftigt.

 

I forhold til aktivitetsbeløbet gælder, at regningerne sendes direkte til fsb, og de godkendes derinde på baggrund af det, vi har besluttet. Der er derfor ikke skrevet under på den side, som beboerne har fået.

 

Det blev bemærket, at 9.000 kroner på møder er mange penge. Afdelings­bestyrelsen holder mange møder, som typisk ligger omkring spisetid. På afdelingsmødet er tilmed besluttet, at afdelingsbestyrelsen har 15.000 kr. at gøre godt med, så de holder sig inden for budgettet. 

 

Ad 9 – Budgetter for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler for 2019

Budget for rådighedsbeløb på kr. 15.000 blev godkendt.

Budget for aktivitetsmidler på kr. 75.000 blev godkendt.

Ad 10 – Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år 2019

Flemming K.P. Nørgaard gennemgik budgettet.

 

Det blev nævnt, at afdelingen bør glæde sig over en 0 %-stigning, eftersom vi står overfor nogle store projekter, som kan skabe stigninger i fremtiden.

 

Michael Egelund bemærkede, at afdelingen har henlagt mange midler, da afdelings­bestyrelsen har tænkt på afdelingens fremtid og økonomi. De beløb, der spares op, ser meget fornuftige ud og har været medvirkende til, at afdelingen er godt polstret til de udfordringer, vi står overfor.

 

Budgettet blev herefter godkendt med lejeforhøjelse på 0,0% pr. 1. januar 2019.

 

Ad 11 – Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter

På mødet blev der valgt

 

2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for valgperiode 2018-2020:

Inge Bugge modtog genvalg

Carsten Roslund modtog genvalg

 

2 suppleanter for valgperiode 2018-2019:

Pia Meisner modtog valg som 1. suppleant

Nikolaj Christensen modtog valg som 2. suppleant

 

1 kritisk revisor for valgperiode 2018-2020:

Kinna Reuss modtog valg

 

1 revisorsuppleant for valgperiode 2018-2019:

Bishar Osman Ali modtog genvalg

 

Afdelingsbestyrelsen består derudover af

Inge Bugge (2018-2020)

Carsten Roslund (2018-2020)

Flemming K.P. Nørgaard, formand (2017-2019)

Lisbeth Christensen (2017-2019)

Dorte Nørgaard (2017-2019)

Pia Meisner, 1. suppleant (2018-2019)

Nikolaj Christensen, 2. suppleant (2018-2019)

 

Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig efter afdelingsmødet.

 

Ad 12 – Orientering om/fra gårdlaugsbestyrelsen Engdalshus, herunder regnskab mv.

Flemming K.P. Nørgaard er også formand for gårdlauget. Bestyrelsen mødes 4-5 gange om året. Der afholdes generalforsamling i oktober, hvor alle opfordres til at møde op.

Desuden afholdes der fastelavn, hvor ca. 100 børn og voksne kommer udklædte, slår katten af tønden og hygger videre i beboerlokalet. I august afholdes en sommerfest, hvor der i år mødte ca. 80 mennesker op. Vores udfordring til næste år er, at Fredenshus står overfor en meget stor renovering, som skal udføres på samme tid med afdelingens egen, og det er derfor ikke sikkert, at der kan holdes gårdfest.

 

I gårdlauget arbejdes der i øjeblikket på, om de to store gavle, der vender over mod afdelingen, kan blive udsmykket i forbindelse med renoveringen. Et forslag kunne være et stort gavlmaleri.

 

Medlemmerne i bestyrelsen er valgt for to år, så der er valg igen om et år. Nu kan vi også bruge suppleanter, og vi mangler i den grad hjælp. Det er dejligt, at vi kan præge vores egen gård, så beslutninger ikke træffes udelukkende af de andre foreninger henover hovedet på os – meld jer endelig gerne, hvis I kunne have interesse i at hjælpe.

 

Bemærkninger fra beboerne

Der er udfordringer med hunde i gården. Det er ikke tilladt, men der er flere, der ikke respekterer det eller ikke forstår, at hunde ikke må færdes i gården Kan man eventuelt sætte nogle skilte op? Hundene tisser også i porten, hvor de heller ikke må være. Flemming K.P. Nørgaard fortalte, at der netop findes en husorden for gårdlauget, men at ikke alle overholder den. Flemming K.P. Nørgaard har flere gange nævnt det til møderne og gør, hvad han kan for at løse problemstillingen.

 

Ad 13 – Eventuelt

En beboer forklarede, at der for nyligt havde været en fødselsdag i gården med højttalere og høj musik. Det burde ikke være tilladt, og slet ikke såfremt det ikke er varslet i virkelig god tid, så man kan tage væk hjemmefra. Rene Rasmussen har haft fat i den pågældende beboer, og denne beklagede. Det sker ikke igen.

 

I forhold til altanerne blev der spurgt til, om man i stedet for en lille have også kan få en altan, såfremt man bor i stuen. Umiddelbart er det ikke en mulighed, medmindre der er højdeforskel. Vi arbejder videre med det.

 

Dirigenten, Anita Heisterberg, takkede herefter for et godt møde og erklærede mødet for hævet kl. 21.15.

 

 

 

 

Vigtig information om persondata : Når du deltager i et afdelingsmøde, vil dit navn og din adresse kunne fremgå af materialet forud for og referatet af afdelingsmødet. Det sker eksempelvis, hvis du stiller op til afdelingsbestyrelsen, hvis du har fremsat et forslag, som skal behandles på afdelingsmødet, eller hvis du kommenterer et fremsat forslag.

 

Dokumenterne vedrørende afdelingsmøder kan ikke slettes eller anonymiseres. Du kan læse mere om reglerne for behandling af persondata på www.fsb.dk .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

Gårdlauget Engdalshus                                                               København, den 16.oktober 2018

Præstevænget fsb; Fredenshus & Englandsvej 34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indkaldelse til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Gårdlauget Engdalshus

Dagsorden

Torsdag den 25. oktober 2018 kl. 18:30

i Præstevængets mødelokaler

Sæterdalsgade 15 kld.

Endelig dagsorden:

 

1:      Valg af dirigent:

 

2:      Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år

 

3:      Forelæggelse af regnskabet med revisorpåtegning.

 

4:      Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer samt beboere:

 

Forslag fra Bestyrelsen :

Beskæring at de 3 store træer i gården. Alle enige. Budget kr. 25.000..

- Flere cykelstativer i gården. Alle enige. Budget kr. 30.000.

- Den ene ”lille” låge mod Østerdalsgade skal skiftes. Alle enige. Budget kr. 15.000.

 

5:      Forelæggelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endelig budget for indeværende regnskabsår.

 

6:      Præsentation af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, der er valgt af de respektive bestyrelser.

 

7:      Valg af revisor.

 

8:      Valg af evt. administrator.

 

9:      Frivillige til fælles arangementer Fastelavn og Sommerfest i 2018.

 

10:    Eventuelt.

 

Generalforsamlingen afholdes i Præstevængets beboerlokaler, som er beliggende

Sætesdalgade 15, kælderen. Nedgang via hjørnet Sætersdalgade og Glommensgade.

 

En uge før afholdelse af den ordinære generalforsamlign udsender gårdlaugsbestyrelsen den endelige dagsorden. Er denne endelige dagsorden af 16. oktober 2018.

 

Bestyrelsen glæder sig til at se rigtig mange beboere, der er brugere af vores fælles gård område Engdalshus. Der vil være Kaffe og lidt hjemmebragt til mødet. … J

 

                 

 

Gårdlauget Engdalshus                                                København, den 20. september 2018

Præstevænget fsb; Fredenshus & Englandsvej 34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indkaldelse til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Gårdlauget Engdalshus

Dagsorden

Torsdag den 25. oktober 2018 kl. 18:30

i Præstevængets mødelokaler

Sæterdalsgade 15 kld.

Dagsorden:

 

1:      Valg af dirigent:

 

2:      Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år

 

3:      Forelæggelse af regnskabet med revisorpåtegning.

 

4:      Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer samt beboere:

         Skal sendes til de respektive bestyrelser i gårdlauget og skal være dem i hænde senest torsdag den 11. oktober 2018, kl. 12.00

         (F=Fredenshus, E=Englandsvej, P=Præstevænget).

 

5:      Forelæggelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endelig budget for indeværende regnskabsår.

 

6:      Præsentation af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, der er valgt af de respektive bestyrelser.

 

7:      Valg af revisor.

 

8:      Valg af evt. administrator.

 

9:      Frivillige til fælles arangementer Fastelavn og Sommerfest i 2018.

 

10:    Eventuelt.

 

Generalforsamlingen afholdes i Præstevængets beboerlokaler, som er beliggende

Sætesdalgade 15, kælderen. Nedgang via hjørnet Sætersdalgade og Glommensgade.

 

En uge før afholdelse af den ordinære generalforsamlign udsender gårdlaugsbestyrelsen den endelige dagsorden.

 

Bestyrelsen glæder sig til at se rigtig mange beboere, der er brugere af vores fælles gård område Engdalshus. Der vil være Kaffe og lidt hjemmebragt til mødet. … J

 

Med venlig hilsen

p.b.v

 

Flemming K.P. Nørgaard

 

 

 

Engdalshus – Ordensregler for Engdalshus

 

 

1.       Gårdanlægget er privat, og personer, der ikke bor eller er beskæftiget i de nævnte ejendomme, har ikke adgang dertil, medmindre det drejer sig om private gæster. Opsat skiltning og anvisninger ifølge ordensreglementet skal respekteres.

2.       Alle porte og gennemgange mellem vej og gårdanlægget skal holdes aflåst.

          Porten ved Sætersdalgade 7 er fælles for alle ejendomme. Porten skal holdes aflåst, så kun beboerne har adgang til anlægget. Porten må ikke blokeres, og der må ikke sættes noget i klemme for at forhindre dennes lukning. Nøgler til porten må ikke overdrages til uvedkommende.

3.       Legepladsen er for alle ejendommenes børn, men den er fortrinsvis beregnet for de mindre børn. Større børn skal tage hensyn til de mindre børn.

          Leg og andre aktiviteter i gården må ikke være til gene for andre beboere for eksempel ved overdreven støj.

4.       Legetøj - dukkevogne, legecykler, løbehjul etc. - må ikke efterlades i gården, men skal fjernes, når legen ophører. Dette gælder også andre ting, som grill, bord, stole m.m.

5.       Leg og ophold i renovationsrum, miljøstation og port er ikke tilladt.

6.       Storskrald skal placeres i miljøstationen. Der må ikke henstilles bygningsaffald i gårdanlægget uden forudgående aftale med bestyrelsen for Engdalshus.

7.       Fodring af fugle, katte og hunde samt nedkastning af brød m.v. fra vinduerne er ikke tilladt. Husdyr må ikke komme i gårdanlægget undtaget ved fortovsarealet Østerdalsgade 8-14

8.       Parkering af cykler må kun ske i de dertil opsatte stativer.

9.       Parkering af biler, ogmotorcykler samt knallertkørsel i gårdanlægget er ikke tilladt. Undtaget er invalidscooter. Af og pålæsning fra bil er tilladt.

10.     Benyttelse af musikanlæg og lignende må ikke være til gene for andre beboere.

11.     Brug af åben ild er kun tilladt i de dertil indrettede grillpladser.

12.     Hærværk på de fælles ting - planter, borde og bænke samt legeredskaber etc. - medfører erstatningspligt.

13.     Overtrædelse af disse ordensregler har samme retsvirkning - uanset på hvilken af grundene overtrædelsen sker - som overtrædelse af den enkelte ejendoms ordensregler og kan i givet fald medføre opsigelse eller ophævelse af lejemålet i overensstemmelse med lejelovens bestemmelser eller fortabelse af beboelsesretten i overensstemmelse med andelsbolig-/ejerforeningens vedtægter.

          Vedrørende ordensregler for de enkelte ejendomme henvises i øvrigt til disses husorden.

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      


Indkaldelse til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Gårdlauget Engdalshus

Dagsorden

Torsdag den 25. oktober 2018 kl. 18:30

i Præstevængets mødelokaler

Sæterdalsgade 15 kld.

 

 

        

Super god sommerfest 2018. Tak til dem som hjalp med gennemførelsen

 

 

 
  

SommerFEST 2018

Husk sidste tilmelding til sommerfesten, som afholdes lørdag den 18. august kl. 14.00 i vores fælles gårdområde er den søndag den 12. august kl. 12.00.

Det koster kun kr. 50,- at deltage pers.

Se neden for på indbydelsen – at du får 4 billetter til brug for ØL/VAND etc. i prisen...  🤩

                                                    

              


        HUSK DU KAN STADIG TILMELDE DIG SOMMERFESTEN. SE INDBYDELSE I BL.A. OPGANGEN.              

SommerFEST 2018                 

Så er det igen blevet tid til en fælles gårdfest, hvor vi kan hygge, grille og lærer hinanden bedre at kende de 3 foreninger imellem.

 

Det er lørdag den 18. august, kl. 14:00 i gården

 

Tilmeldes der inden den 1. juli vil der være en rabatpris på 25 Kr. Derefter 50 kr.

og der vil blive udleveret 4 billetter inklusiv i den billige pris pr. deltagere

 

Billetterne kan bruges til øl, vand, slush ice, popcorn, boderne og meget andet.

Der vil være mulighed for at købe ekstra billetter til festen på dagen og der kan købes øl, sodavand, slush ice, popcorn, og andet til yderst fornuftige priser.

I skal selv medbringe kød, tilbehør, tallerkner og bestik. Og godt humør J

Festudvalget opsætter telt/borde, stole og 3 store grill, hvor den ene ikke er til brug for svinekød og den vil være afmærket og skiltet. 

Grillende vil blive tændt kl. 16.00.

                                                                                                                                       

Der vil være boder til de små og lotteri til de ”store og små”.

Så husk penge til boder og lodder.

Men der vil også kunne betales med Mobilpay.

 

Festudvalget vil meget gerne have nogle hjælpere. Til de interesseret, så mødes vi i gården fredag, ca. kl. 16.30, kl. 10.00 lørdag og igen søndag. Der vil selvfølgelige blive forplejning til hjælpere.

                                                Vi Glæder os til at se jer alle sammen.

 

                                                                 Hilsen Gårdlauget.                  Mails:            

                                                                                                                                           bestyrelsen@fsb34.dk

 

 NB!   Festudvalget forbeholder sig ret til at aflyse arrangementet, hvis der ikke skulle være tilslutning nok fra beboerne. !

­

 -- KLIP ­"---------"------------------ KLIP "-----------------"------------ KLIP "---

Tilmelding til den fælles gårdfest  inden  den 1. juli vil der være en rabatpris på 25 Kr.

 Derefter kr. 50,- indtil den 12/8 sidste tilmeldingsdag

 

Tilmelding i bestyrelsens postkasse Sætersdalgade 11, kælderen

Vigtigt:  Bolig nr. __________________________________ Navn:__________________________________________Adresse:____________________________________________________ 

                                  (Vigtigt: Skriv m/ BLOKBOGSTAVER. I tilfælde, at arrangementet aflyses pga. manglende tilmelding mv.)

 

Antal:  Voksne:___________                                    Antal: Børn:_____________   

I alt antal Kr.:____________ (Vedlagt i kuvert med denne snip)

Hjælper Navn:_________________________________________________________________________________

 

________ Fredag fra kl.:16:00    __________ Lørdag fra Kl. 10:00  _________ Søndag fra Kl. 10:00   

 

  


 

Cykeloprydning m.m. i gården i Engdalshus

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  København S. d. 8. maj 2018

Opslag Til Beboerne i ejendommene i gården Engdalshus .

OBS OBS

Nu skal der ryddes op i cykler m.m. i hele gården

Fremgangsmåde:

Cykler og alle andre effekter såsom løbehjul, klap-  cykel-   barne-vogne o.lign. der er placeret i gården dvs indenfor alle porte, vil blive mærket med kulørt tape senest mandag den 30. april 2018.

På cyklerne er der hovedsaligt markeret på styret, på andre effekter så synligt som muligt.

Ønsker man at beholde sin cykel eller andre effekter fjerner man blot det farvede markeringstape senest søndag 27. maj 2018.

Alt hvad der står tilbage med markeringstape efter søndag den 27. maj 2018 vil umiddelbart efter blive fjernet og afhentet af politiets Hittegodsafdeling.

Vi gør samtidig opmærksom på, at det er ”ulovlig omgang med hittegods”, at tage cykler, cykeldele og de genstande der er efterladt og skal afhentes af politiet.

BEMÆRK!!!

Tørrestativerne er IKKE cykelskur og det er derfor ikke tilladt at hensætte sin cykel eller andet under disse, og slet ikke at fastlåse dem hertil, ej heller til gårdlamperne. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at klippe låse over og henstille cykler ulåst i gården eller hensætte dem i gårdens aflåste rum, hvorefter cykelejeren må rette henvendelse til bestyrelsen for at få sin cykel udleveret, samt betale for omkostningerne ved dette.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Engdalshus

     
  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         København S. d. 16. april 2018

Til Beboerne i ejendommene i gården Engdalshus.

Nu skal der ryddes op i cykler m.m. i hele gården

Fremgangsmåde:

Cykler og alle andre effekter såsom løbehjul, klap-  cykel-   barne-vogne o.lign. der er placeret i gården dvs indenfor alle porte, vil blive mærket med kulørt tape senest mandag den 30. april 2018.

På cyklerne er der hovedsaligt markeret på styret, på andre effekter så synligt som muligt.

Ønsker man at beholde sin cykel eller andre effekter fjerner man blot det farvede markeringstape senest søndag 27. maj 2018.

Alt hvad der står tilbage med markeringstape efter søndag den 27. maj 2018 vil umiddelbart efter blive fjernet og afhentet af politiets Hittegodsafdeling.

Vi gør samtidig opmærksom på, at det er ”ulovlig omgang med hittegods”, at tage cykler, cykeldele og de genstande der er efterladt og skal afhentes af politiet.

BEMÆRK!!!

Tørrestativerne er IKKE cykelskur og det er derfor ikke tilladt at hensætte sin cykel eller andet under disse, og slet ikke at fastlåse dem hertil, ej heller til gårdlamperne. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at klippe låse over og henstille cykler ulåst i gården eller hensætte dem i gårdens aflåste rum, hvorefter cykelejeren må rette henvendelse til bestyrelsen for at få sin cykel udleveret, samt betale for omkostningerne ved dette.

 Med venlig hilsen

Bestyrelsen Engdalshus

Præstevænget – Fredenshus og Englandsvej

 

                           


Kære beboere, april 2018

Tørring af tøj

 

Da der er flere og flere beboere, der installerer vaskemaskiner i deres lejemål (uden tørretumbler), så er vi nød til at påpege, at dem der bestiller vasketid i vaskerierne har førstegangsret til tørretumbleren.

 

Så når en beboer, som har reservet en vask, der er ved at være færdig, (resttid kan ses på skærmen på maskinen), skal tørretumbleren være klar til beboeren, der har vasket i vaskeriet.

 

Så det er slut med at komme ned og overtage tørretumbleren, når man ikke har booket en vasketid.

De kan evt. hænge tøjet op i gården

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

  

Kære beboere, April 2018

 

Skulle du få brug for en håndværkere i forbindelse

med en weekend eller helligedage – kan du bruge nedende nævnte

telefonnr.

   

Men vær opmærksom på, at tilkalder du en håndværker

skal det være ”meget ” akut.

Det vil sige, at det ikke kan vente til Driftslederen har kontoret

åbent i dagligdagen.

 

Vagtnumre til håndværkereude for normal arbejdstid.

 

Vvs ................

44970071

kloak   …….....

38890889

 

Elektriker ….

39657755

 

låsesmed …..

36300375

Internet …….

70277067

kabel tv …….

70704040

tømrer ……..

43437722

Husk det er kun ved akut udkald; som ikke kan vente

til en normal hverdag.

 

Viser det sig, at det ikke er akut - betales regning af

dig selv som lejer pr. udkald: (Ca. kr. 1.500,- )

 

 

 

           

 

SKRIV UNDER inden den 06. april 2018..

 

LINK:::::: >  https://www.skrivunder.net/fingrene_vak_fra_lejernes_penge

 

 


servicevindue natten mellem søndag og mandag

Hej udi Præstevænget,

Nu på mandag mellem kl. 02.00 og 05.00 opgraderer en underleverandør deres netværk.

Det betyder, at forbindelsen til dit net bliver kortvarigt afbrudt og du kan derfor opleve udfald, hvis du bruger internetforbindelsen i dette tidsrum.

Efter kl. 05.00 mandag morgen, vil driften igen være stabil

Rigtig god weekend

Med venlig hilsen
bolig:net

Find vejledninger, kontaktinfo og meget andet på
www.bolignet.dk/kundeservice

       

Driftsmeddelelse

Hej Præstevænget, der er tilmeldt bolig:net ,

Vi har i dag – 26. februar 2018 - haft et nedbrud på et af vores datacentre, som ramte en del af vores kunder. Fejlen blev hurtigt fundet (en strømfejl) og udbedret af vores teknikere. Har du stadig problemer med at komme på nettet, skal du i første omgang forsøge at genstarte dit udstyr. Virker det stadig ikke, sidder vi selvfølgelig klar til at hjælpe. Vi beklager de gener som fejlen må have haft for jer.

Med venlig hilsen
bolig:net

Find vejledninger, kontaktinfo og meget andet på
www.bolignet.dk/kundeservice

       

Hvad sker der så lige i afdelingen Præstevænget nu:

Der er kommet nye vagt numre – til håndværkere – uden for driftslederens normale åbningstider. Håndværkere rekvireret kun akut.

Se mere under faneblad: Driftslederen.

Der blev afholdt fastelavn i gårdlaug regi søndag den 11. februar 2018, med start i gården kl. 11.00.

Det var et rigtig godt arrangement med ca. 90 deltagere.    

Som I sikkert har set – er vores 3 stk. nye ungdomsboliger, som er blevet etableret i Sætersdalgade 7-9 og 11 på 5.sal,  klar til indflytning. Alle bogligere er lejet ud pr. den 01. februar 2018.

 

Velkommen til de nye beboere i Præstevænget

Se mere på:

  https://fsb.dk/nyheder/2018/februar/praestevaenget-faar-3-nye-boliger-paa-taget/

Ifm. etableringen af de 3 stk. nye ungdomsboligere blev taget også udskiftet ved Sætersdalgade 7-9 og 11.  

YouSee har nu installeret individuelle tilslutning til TV i vores ejendom. De som ønsker TV leverance via YouSee kan kontakte YouSee for en nærmere aftale. Se: https://yousee.dk/tv.aspx  Husk at oplyse, at du kommer fra Præstevænget.  

Bolig:net afløser nu på internet området ”Dansk kabel TV”

Bolig:net tilbyder yderste billige internet og telefontilslutninger. Se mere på: https://www.bolignet.dk/ Her skal du også oplyse, at du kommer fra Præstevænget.                     

Sundhedstjek, som er pågået over de sidste par uger er ved at være overstået. De indsamlede oplysninger skal nu analyseres – og efterfølgende samles til en umiddelbart ”tilstandsrapport”, som kan bruges fremadrettet til at se lejemålenes umiddelbare tilstand.

Ønsker man at modtage nyheder pr. mails, kan man sende en mails til bestyrelsen@fsb34.dk hvor man sender sin egen mail til. Så modtager man en mail, hvergang der sker noget nyt på vores hjemmeside  www.fsb-34.dk  

 

           

     


          

                                         

 

 

 
     

           

          

    

 

 

           

                 

23. november 2017:           

NU kommer der nyt og billigt internet i Præstevænget. Alle husstande skulle på nuværende tidspunkt havde fået en tilbudsmappe med tilbud fra bolig:net.

Oprettelse og tilslutning kan ske fra den 14. december 2017, kl. 17.00.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte bolig:net på telefon: 70 27 70 67 eller pr. mail: info@bolignet.dk

<< Du kan se mere under bjælken Bolig:net (141217) til venstre.

--------------- o0o -----------

23. november 2017:

NB: Husk Dansk Kabel TV kommer og installere nye TV stik i din lejlighed jf. den 14-dages varsling som er udsendt.

Referat fra gårdlaugs generalforsamlingen den 25. oktober 2017 er kommet og ligger under bjælken Gårdlauget ENGDALSHUS .......

Og et eksemplar er opsat i opgangene i "Hard Copy". Evt. spørgsmål til bestyrelsen.

------------------- o 0 o ---------------

6 UGERS VARSLING vedr. kabling til nyt antennestik:

Til alle beboere i Præstevænget - 23 oktober 2017...

6-ugers varsling: 4. - 8. december 2017 bliver der trukket kabler til nyt antennestik.

På det ekstraordinære afdelingsmøde d. 1. juni 2017 besluttede I at etablere et nyt antenneanlæg
som skal levere YouSee tv-signaler samt at skifte internetleverandør til bolig:net.

Arbejdet med at etablere antenneanlægget går i gang i kældre og opgange fra d. 20. november
2017. Midlertidige afbrydelser i tv-signalet kan forekomme mens Dansk Kabel TV arbejder.

Husk at aflevere nøgle

Håndværkerne skal ind i alle boliger. Ved du allerede nu, at du ikke er hjemme, skal du aflevere en
nøgle på ejendomskontoret.

Med 2-ugers varslingen bliver der vedlagt en nøglekuvert.

Hvis du ikke er hjemme og ikke har afleveret en nøgle på ejendomskontoret, vil elektrikeren blive nødt til at komme tilbage senere og montere antennestikket i din lejlighed.

Den udgift kommer du til at betale, uanset om det bliver på et tidspunkt, du selv vælger eller når du flytter fra din lejlighed. Udgiften til at montere antennestikket efterfølgende vil være 1.500 kr. (2017-pris).

Der skal arbejdes i entreen samt i stuen
14 dage før håndværkerne skal ind til dig, får du et nyt brev.

I det brev står der, hvilke dele af din
lejlighed, der skal være ryddet, for at håndværkerne kan komme til. Kablet trækkes ind fra opgangen, via entreen og ind i stuen. Det nye antennestik kommer til at sidde ved siden af datastikket. Det gamle antennestik bliver ikke fjernet.

Håndværkere fra Dansk Kabel TV
Det er firmaet Dansk Kabel TV, som skal udføre arbejdet. Håndværkerne bærer firmalogo på tøjet og ID-kort. Af sikkerhedshensyn skal håndværkerne have sko på.

Det nye tv-stik virker samme dag som det bliver sat op
I en overgang vil der både være signal på det gamle og det nye stik til tv. Dansk Kabel TV informerer dig om, når signalet på det gamle stik bliver slukket. Du opfordres derfor til at skifte til det nye stik så
hurtigt som muligt.

Du får nærmere information om valg af tv-pakker direkte fra YouSee.

Internet fra bolig:net

bolig:net sørger for at der er signal fra midten af december 2017.

Du modtager mere information om hvordan du tilmelder dig internet fra bolig:net direkte fra dem i løbet af december måned.

Har du en e-mail adresse hos Dansk Kabel TV?
Aftalen med Dansk Kabel TV er opsagt pr. 31. december 2017.

Du kan desværre ikke beholde din e-mail adresse hvis den ender på ...@danskkabeltv.dk eller …@fsb34.dk, da den følger med internetabonnementet hos Dansk Kabel TV.

Vi anbefaler, at du laver en ny e-mail konto på en
platform, der er uafhængig af internetudbyderen. Det kan fx være gmail eller outlook.

Med venlig hilsen
fsb og Dansk Kabel TV


---------------------   o 0 o --------------------     

Gårdlauget Engdalshus Endeligdagsorden

Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 18:30

i Præstevængets mødelokaler

Sæterdalsgade 15 kld.

Endelig dagsorden:

1:      Valg af dirigent:

2:      Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år

3:      Forelæggelse af regnskabet med revisorpåtegning.

4:      FORSLAG:

F=Fredenshus,

a.    Forslag om at få overdækket ladcykel parkeringen og muligvis få lavet flere parkeringsområder, da der er kommet en del ladcykler i gården. Pris ukendt.

b.    Udvidelse af skralderum ved Østerdalsagde 10 med 1/2 gang mere end der nu så der bliver plads til alle container i rummene og udvidelse ved miljøskur så også de container der står der nu kommer også til af stå i et rum. Det forventes af kunne udføres for ca. 100.000,00 Kr.

c.    Nedtagning af broen over regnvandsrenden ved Østerdalsagde 2 og 6 da der er flere som er gledet på dem og slået sig voldsom og de står også i vejen når man skal ind med lift. Det forventes af kunne udføres for ca. 30.000,00 Kr.

E=Englandsvej,

Ingen forslag fra Englandsvej

P=Præstevænget

a.    Genoverveje placeringen af den ny opsatte container. Er den hensigt mæssigt placeret. Pris ukendt.

b.    Hvis Præstevænget skal have fuget gavl eller andet (konstatering af fugt), hvor nu fælles container er placeret op af garagegavl– er det gårdlauget, som står for flytning af container, herunder økonomien heri. Pris ukendt.

5:      Forelæggelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endelig budget for indeværende regnskabsår.

6:      Præsentation af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, der er valgt af de respektive bestyrelser.

7:      Valg af revisor.

8:      Valg af evt. administrator.

9:      Frivillige til fælles arangementer Fastelavn og Sommerfest i 2018.

10:    Eventuelt.

 Generalforsamlingen afholdes i Præstevængets beboerlokaler, som er beliggende

Sætesdalgade 15, kælderen. Nedgang via hjørnet Sætersdalgade og Glommensgade.

Med venlig hilsen

p.b.v

Flemming K.P. Nørgaard

-------------------------------- o -------------------------

INDBYDELSE TIL ALLE BEBOERE - RECEPTION - DetGrønneBeboer BibliotekPræstevænget

DATO: LØRDAG D. 14.  Oktober Kl. 12

I kælderen ved Sætersdalgade 7

Kom og se vores nye beboer bibliotek, hvor du kan låne voksen og børne bøger og DVD’er, læse i blade og magasiner. Du kan hygge og læse i sofaen, lave en kop kaffe eller te, gå på WI-FI med din PC, følge med i grønne tiltag i foreningen, tage en time-out og slappe af!

Facebook: Det grønne beboer bibliotek -Præstevænget

KLIK ”synes om” vores side og følg med…

Vi serverer lidt kolde sodavand og øl, kaffe/te, kage som Helle har bagt og almindelige/kyllinge pølser – så kom og kig!

 Hilsen Biblioteksudvalget


Helle Moreno, Dennis Westy, Lisbeth Vangstrup Christensen og Kamilla Kandil--------------------------

 Gårdlauget ENGDALSHUSIndkaldelse til


ORDINÆR GENERALFORSAMLING


Gårdlauget Engdalshus


Dagsorden

Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 18:30

i Præstevængets mødelokaler -Sæterdalsgade 15 kld.


Dagsorden:


1:    Valg af dirigent:

 

2:    Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år

 

3:    Forelæggelse af regnskabet med revisorpåtegning.


4:    Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer samt beboere:


       Skal sendes til de respektive bestyrelser i gårdlauget og skal være dem i hænde senest onsdag den 11. oktober 2017, kl. 12.00


       (F=Fredenshus, E=Englandsvej, P=Præstevænget, Sætersdalgade 11, kælderen).


5:    Forelæggelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endelig budget for indeværende regnskabsår.


6:    Præsentation af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, der er valgt af de respektive bestyrelser.


7:    Valg af revisor.


8:    Valg af evt. administrator.


9:    Frivillige til fælles arangementer Fastelavn og Sommerfest i 2018.


10:  Eventuelt.

Generalforsamlingen afholdes i Præstevængets beboerlokaler, som er beliggende


Sætesdalgade 15, kælderen. Nedgang via hjørnet Sætersdalgade og Glommensgade.

En uge før afholdelse af den ordinære generalforsamlign udsender gårdlaugsbestyrelsen den endelige dagsorden.


Bestyrelsen glæder sig til at se rigtig mange beboere og brugere af vores fælles gård område. Der vil være Kaffe og hjemmebag til mødet. J


Med venlig hilsen

p.b.v

Flemming K.P. Nørgaard


              


--------------------------------------------

Ordinært afdelingsmøde i Præstevænget

Udsendt torsdag den 21. september 2017.

Hermed fremsender afdelingsbestyrelsen den endelige dagsorden til vores ordinære afdelingsmøde i Præstevænget.

Tid: Torsdag den 28. september 2017 kl. 19.00

Sted: Beboerlokalet, Sætersdalgade 15, kælderen

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af forretningsorden for mødet

3. Valg af referent

4. Valg af stemmeudvalg (jf. forretningsorden)

5. Afdelingsbestyrelsens mundtlige beretning

6. Forslag

Fra afdelingsbestyrelsen

a.1. Overdragelse af udvalgt inventar og løsøre (komfur mv. til ny lejer)

a.2. Afdelingsbestyrelsen kan udpege suppleanter til gårdlauget efter behov

a.3. Telefongodtgørelse til afdelingsbestyrelsen

a.4. Ansøgning om finansiering af LED-belysning med rentefrit energipuljelån

Fra beboerne

b.1. Kai, Sæt. 15,1. tv. – Isolering af gavl

b.2. Bent og Helle, Sæt. 3, 1. th. – Opsætning af altaner i Præstevænget

b.3. Samina, Sæt. 15, 4. th. – Opsætning af altaner i Præstevænget

b.4. Jytte, Sæt. 15, 1. th. – Uddeling af referat fra afdelingsmøder

b.5. Hans, Sæt. 15, 3. – Tilpasning af parkeringsforhold

7. Regnskab for rådighedsbeløb for 2016

8. Budgetter for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler i 2018

9. Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år 2018, herunder orientering om ekstraudgifter ifm. med etablering af ungdomsboligerne (se bilag)

10. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter

11. Informationer og status omkring gårdlauget

12. Valg af 3 medlemmer til gårdlauget for 2 år, herunder 2 suppleanter

13. Eventuelt

Alle forslag vil blive rundsendt til jer beboere seneste torsdag den 21. september 2017. Er der nogen – mod forventning, som IKKE har modtaget endelig dagsorden – skal bestyrelsen eller driftslederen kontaktes snarest mulig.

Valg til afdelingsbestyrelsen og gårdlaug (jf. pkt. 10 og 12)

Følgende beboere er på valg for perioden 2017-2019:

- Formand Flemming K.P. Nørgaard -- modtager genvalg

- Bestyrelsesmedlem Lisbeth Christensen -- modtager genvalg

- Bestyrelsesmedlem Dorte Nørgaard -- modtager genvalg

Valg af revisor for perioden 2017-2019:

- Revisor Tseghe Berhan -- modtager genvalg

Endvidere valg af to suppleanter samt revisorsuppleant i perioden 2017-2018:

- Bestyrelsessuppleant

- Bestyrelsessuppleant

- Revisorsuppleant

Valg til gårdlauget i perioden 2017-2019:

- Flemming K.P. Nørgaard -- modtager genvalg

- Dorte Nørgaard -- modtager genvalg

- Nyt bestyrelsesmedlem skal findes

- 2 suppleanter

Håber mange beboere vil møde op - blandt andet for at få indflydelse på, hvad din husleje skal være til næste år.

Der vil blive serveret kaffe/te og blødt brød til mødet

Ses – din afdelingsbestyrelsen udi Præstevænget.


     
                    ------------------- o 0 o -------------------

<< Se under bjælken gårdlauget ENGDALSHUS

"SommerFest i gården"..

Der afholdes sommerfest i gården lørdag den 12. august 2017, kl. 14.00. Hvis I tilmelder jer inden den 01. juli 2017 er prisen kun kr. 25,- pr. deltager (Ung som ældre). Så tilmeld jer allerede nu til bestyrelsen - indbydelser er rundsendt til alle.... :-)         

 << Se bjælken under gårdlauget.          

..............................................................

<< Se under bjælken "Afdelingsmøder" Ekstra          

Ekstra ordinær afdelingsmøde den 01. juni 2017, kl. 18.30. 

Dagsorden :

1.  Valg af dirigent

2. Godkendelse af forretningsorden og mødet

3. Forslag:

a. Ny coas-kabling til tv og ny tilslutningsaftale med Sundbynet.

b. ny coax-kabling til tv fra YouSee samt ny tilslutningsaftale til internet fra Bolig:net.

Vel mødet

Afdelingsbestyrelsen

-----------------------------------------

Kære Alle beboere

I har nok  observeret, at vi allerede er kommet i gang med at få renoveret de 6 stk. supplements rum som er beliggende i Sætersdalgade 7-9 og 11 på 5 sal.

   Afdelingsbestyrelsen har desværre ikke fået de nødvendige og detaljeret informationer  med de praktiske detaljer.  Når bestyrelsen har modtaget informationen vil I blive informeret via opslagstavler i opgangene.

De bedste hilsner

v/Flemming K.P. Nørgaard

  

<-----------------   

Ud med kontanterne, ind med MobilePay på ejendomskontoret.

< Se mere under bjælken "NYT FRA DRIFSLEDER"

         

Kære Alle beboere i Præstevænget                                 


Der er ved at blive planlagt et ekstraordinært afdelingsmøde vedr. den nye lovgivning omkring TV kanaler. 

Dato vil være den 01. juni 2017, kl. 18.30.

Sted: Beboerlokalet ved Sætersdalgade 15, kælderen.

Så sæt allerede nu X i kalenderen.

Indholdet og dagsorden vil tilgå alle beboere senest den 18. maj.


Hvad skal vi tage stilling på afdelingsmødet?              

Alt efter hvilke tekniske muligheder der er i boligafdelingen allerede, vil I bl.a. skulle tage stilling til: 

Hvilken tv-udbyder I ønsker    

 • Evt. skift af internetleverandør (og evt. skift af anlæg til internet)
 • Evt. ombygning/nybygning af antenneanlæg.
 • Mv.


De bedste hilsner

Afdelingsbestyrelsen.

v/Flemming


UPS- Se lige YouSee sidste nyhedsbrev på Linket, der er indsat på bjælken til  <<<<< venstre YouSee


 

           


Kære Alle beboere i Præstevænget    

Husk FASTELAVN SØNDAG den 26. februar 2017 kl. 11.00.     

NB; sidste tilmeldings er den 19/2-2017, kl. 12.00.  

Kontakt driftslederen, hvis jeres indbydelse er blevet væk.

Se opslag i jeres opgangene og vaskerierne.

MVH Fastelavnsudvalget

       

< Se under bjælken "NYT FRA DRIFTSLEDEREN" Ny vagt ordning <<<    

FM-sluk hos YouSee og andre nyheder

Kære

I løbet af de kommende uger, udfaser YouSee FM-signalet i antennestikket. Dermed skal de beboere, der lytter til radio gennem deres radio/tv-stik i væggen, finde en alternativ måde at hente signalet.

Samtidig ændres startfrekvensen i løbet af første kvartal i år. Allerede nu kan man skifte til den nye - læs mere om hvordan, her i mailen.

Husk også, at I kan bestille velkomstbrochurer, som kan uddeles til nye tilflyttere. Så får de en endnu bedre start i deres nye bolig, uden bøvl med at komme online.

Venlig hilsen
Dansk Kabel TV

                           

                        

                    


 


        

Kære Alle beboere

I ønskes et rigtig glædelig Nytår med tak for det gamle. 

Afdelingsbestyrelsen ser frem til de mange nye udfordringer i 2017, som naturligvis skal løses i samarbejde med jer.

Med de bedste nytårs hilsner

din afdelingsbestyrelse

v/Flemming

 


   

-------------- o O o -----------

    

YouSee vil ændre lidt på dit TV.

Se under bjælken til venstre 

< YOU - SEE


Spørgsmål/svar til boligafdelinger, hvor der er besluttet et forprojekt om at undersøge muligheder og omkostninger ved en ny tv-løsning

Hvad sker der lige nu med tv-projektet i min boligafdeling?

Afdelingsmødet har besluttet at sætte et forprojekt i gang, der skal undersøge, hvilken tv-løsning, der er den bedste for jer, så jeres boligafdeling kan leve op til loven om frit tv-valg.

I januar/februar vil afdelingsbestyrelsen kigge på de forskellige løsninger, som er resultatet af forprojektet, og i februar/marts vil du som beboer skulle stemme om boligafdelingens fremtidige tv-løsning på et ekstraordinært afdelingsmøde.

Hvis I vælger at få en ny fælles tv-løsning, skal projektet være afsluttet, så alle beboere har frit tv-valg senest 1. januar 2018.

Hvad skal vi tage stilling på afdelingsmødet?

Alt efter hvilke tekniske muligheder der er i boligafdelingen allerede, vil I bl.a. skulle tage stilling til:

 • Hvilken tv-udbyder I ønsker
 • Evt. skift af internetleverandør (og evt. skift af anlæg til internet)
 • Evt. ombygning/nybygning af antenneanlæg.
 • Mv.


 

Hvorfor skal vi undersøge prisen på en ny tv-løsning i min boligafdeling?

Årsagen til, at fsb undersøger prisen på en ny tv-løsning, er, at folketinget har besluttet, at alle beboere i almene boliger skal kunne vælge frit, om de vil have en TV-pakke - og hvilken størrelse den skal have. Det kan jeres nuværende tv-anlæg ikke håndtere.

 

Hvilke valgmuligheder får jeg som beboer?

Det frie tv-valg betyder, at du som beboer kan sige ”ja” eller ”nej” til de tv-pakker, som boligafdelingen vælger at tilbyde gennem antenneanlægget.

Hvis du ønsker en anden udbyder, end der bliver vedtaget på afdelingsmødet, kan du i stedet vælge fx at købe en digital stueantenne og se de gratis programmer fra BOXER (bl.a. DR1, DR2, DR3, DRK, DR Ramasjang og DR Ultra) eller streame TV fra internettet fra fx DR, YouTube, TV2 eller fra en udbyder som Netflix, HBO eller lignende.

Husk, at streaming-TV kræver en god internetforbindelse og kan koste penge.

Hvor kan jeg følge med i planerne for en ny tv-løsning i min boligafdeling?

Der vil løbende blive lagt information op på din boligafdelings hjemmeside, bl.a. de breve der omdeles til dig som beboer, men også nyheder om projektet.


Velkommen til vores hjemmeside


Præstevængets beboere

 

            

 

 

                                                 

 
MUS !!

          


Der er konstateret mus i kælderen. En beboer har set 3 mus i kælderen og har fanget de 2 af dem. Man bedes tjekke sin kælder, hvis man har madvarer stående i kælderen. Kontakt kontoret, hvis i støder på den sidste - eller i støder på nogle helt andre! Obs!! De kan være smittebærere - så husk at tage handsker på. Og vask hånderne grundigt efterfølgende.


Med venlig hilsen 

Rene Rasmussen 

Driftsleder

TLF.: Direkte 32553412

Mail.: rr@fsb.dk----------------------------------------------- o0o ---------------------


     


Referat af ordinær generalforsamling i 85-34 Gårdlauget Engdalshus 

 

Dato

26. oktober 2016 kl. 18:30

Sted

Præstevængets mødelokaler, Sæterdalsgade 15, kld.

Deltagere

Fra S/B Fredenshus: Bente Bidstrup, Bjarne S. Hansen

Fra Præstevænget: Dorte Nørgaard, Flemming Nørgaard, Carsten Roslund, Lisbeth Christensen

Fra Englandsvej: Kewin Pedersen

Fra fsb: Julia Hvid Pedersen (ref.)


     

       

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år

 3. Forelæggelse af regnskabet med revisorpåtegning

 4. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer samt beboere :

  (F = Fredenshus, E = Englandsvej, P = Præstevænget)

   

  Følgende fire indkomne forslag vil blive præsenteret på mødet:

 1. Overdækning af to stk. pergolaer (et stk. pr. år ca. pris pr. stk. 23.000,- inkl. moms) (F)

 2. Container/skur i gården. Prisidé ca. kr. 50.000,- inkl. moms. Undersøger muligheder for: hvor skal det eventuelle skur stå! Skal det være et skur eller container – pris og placering i løbet af foråret (F)

 3. Undersøgelse om affaldshåndtering kan få flere tømninger pr. uge. Alternativ udvidelse af to stk. affaldsskure i gården (F)

 4. Indkøb af to stk. grantræer. Placeres i foråret i hver ende af gården (efterfølgende skal bruges til juletræstænding) (P)

   

 1. Forelæggelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endelig budget for indeværende regnskabsår

 2. Præsentation af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, der er valgt af de respektive bestyrelser

 3. Valg af revisor

 4. Valg af evt. administrator

 5. Frivillige til fællesarrangementer Fastelavn og Sommerfest 2017 


 6. Eventuelt

 

Flemming Nørgaard, formand for Gårdlauget Engdalshus, bød velkommen.

 

Ad 1 – Valg af dirigent

Flemming Nørgaard, blev valgt som dirigent og konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt.

Julia Hvid Pedersen blev valgt som referent.

Ad 2 – Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år v/Flemming Nørgaard

Hvad er sket siden sidste GN

 • Gl. formand for gårdlauget, Sten Åbo Hansen, er flyttet fra Fredenshus, og ny formand er tiltrådt med udgangen af februar 2016, og det blev undertegnede. Nærmere om det under præsentationen i pkt. 6.

 • Fastelavnsfest afholdt søndag den 7. februar 2016. Der var ca. 110 tilmeldinger (og det er nok også grænsen for, hvor stort arrangementet kan blive af hensyn til pladsen i vores lokaler).

 • Sommerfest blev afholdt lørdag den 13. august, hvor der også ca. var 110 tilmeldinger (men det så ud til, ikke alle var mødt op). Vi prøvede denne gang at have en billig betaling til start (kr. 20,-) og efterfølgende en dyrere pris for dem, som tilmeldte sig senere til arrangementet (kr. 50,-). Dette pga. planlægningen og havde håbet beboerne vil tilmelde sig straks for deltagelse. Der var lidt kritik af denne fremgangsmåde. Og det kan være til næste år, at festudvalget vil finde en anden løsning.

 • Der blev til dette års sommerfest også arrangeret loppemarkedet. Dette viste sig at være en dårlig løsning. Og vil derfor ikke blive en option til næste års sommerfest. Loppemarkedet skal køre særskilt fremover. Præstevænget har et par beboere, som godt vil prøve dette til næste år (nærmere vil tilgå fra dem).

 • Tørrestativer . Er efter en smule ventetid nu kommet op i gården. Forhåbentlig til alles glæde og tilfredshed.

 • Legekasser . Der var enighed om, at der skulle sættes nogle legekasser op i gården. Dette er sket hen over sommeren. Gårdlauget er dog ærgerlig over at se, at de legeting, som er kommet i, kasserne ikke bliver brugt, som det er indkøbt til (kroket bliver brugt som hammer på træer og andet – og bliver sjældent lagt retur i kasserne). Så hermed en opfordring til at forældrene lige vil holde lidt øje med tingene.

 • Legepladsrapport på de 2 ting vi har i gården: Legehuset (generel vedligeholdelse) og gyngen (faldunderlag og en sten skal flyttes). Boldbanen er der opsat to stk. mål (som sandsynligvis er kommet fra Fritidscentret). Hvis de ikke kan repareres for billige penge, skal de selvfølgelig fjernes. Men det er ikke nemt at have ”legeplads” i et gårdområde som vores.

 • Overdækning af affaldsrum i gården er blevet iværksat og skulle gerne vise sit gode formål, når/hvis der her til vinter skulle falde sne.

 • Maling af overdækningerne (pergolaerne – affaldsrum etc.) Dette blev udført i det tidlige forår. Bjarne og undertegnede fik fjerne det grønne, som groede til op af træet. Og det fyldte faktisk rigtig meget.

 

Beretningen blev herefter godkendt.

 

Ad 3 – Forelæggelse af regnskabet med revisorpåtegning

Bjarne S. Hansen orienterede om regnskabet for 2015.

 

Udgifterne i 2015 var på i alt kr. 409.239.

 

Bestyrelsen havde talt om at få et mere detaljeret regnskab fremadrettet, så man tydeligt ville kunne se, hvilke udgifter der specifikt er blevet brugt på de enkelte poster. Bjarne S. Hansen ville tage kontakt til fsb’s økonomiafdeling.

 

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

Ad 4 – Forslag

Overdækning af to stk. pergolaer (et stk. pr. år ca. pris pr. stk. 23.000,- inkl. moms) – Forslagsstiller: Fredenshus

Såfremt prisen kan blive inden for rammen på kr. 23.000, vil man arbejde videre med forslaget i løbet af foråret. Det blev forslået, at man starter overdækningen ved Glommensgade.

Forslaget blev vedtaget.


2. Container/skur i gården. Prisidé ca. kr. 50.000,- inkl. moms. Undersøger muligheder for: hvor skal det eventuelle skur stå! Skal det være et skur eller container – pris og placering i løbet af foråret – Forslagsstiller: Fredenshus
Skuret skal anvendes til opbevaring af gårdlaugets fællesting og fungere som et fælles lagerrum. 

 

Såfremt prisen kan blive inden for rammen på kr. 50.000, vil bestyrelsen i løbet af foråret beslutte, hvor skuret skal placeres.

 

Forslaget blev ikke sat til afstemning.

 

 

 

3. Undersøgelse om affaldshåndtering kan få flere tømninger pr. uge. Alternativ udvidelse af to stk. affaldsskure i gården  – Forslagsstiller: Fredenshus
Der er generelt problemer med den store affaldsmængde set i forhold til antallet af affaldscontainere eller antal tømninger af disse i gårdlauget.

 

Bestyrelsen vil tage kontakt til kommunen med henblik på at undersøge, hvilke muligheder gårdlauget har i henhold til affaldshåndteringen.

 

Forslaget blev godkendt.


4. Indkøb af to stk. grantræer. Placeres i foråret i hver ende af gården (efterfølgende skal bruges til juletræstænding)  – Forslagsstiller: Præstevænget

 

Forslaget blev ikke sat til afstemning, da bestyrelsen ville arbejde videre med forslaget internt.

 

Ad 5 – Forelæggelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endelig budget for indeværende regnskabsår

Bjarne S. Hansen gennemgik budgettet for 2016 og 2017.

 

Bestyrelsen ville se nærmere på udgifterne på de enkelte poster.

 

Budgetterne blev herefter godkendt.

Ad 6 – Præsentation af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, der er valgt af de respektive bestyrelser

 

Følgende er valgt til gårdlaugets bestyrelse:

 

Fra Præstevænget: Dorte Nørgaard, Flemming Nørgaard, (Susanne Byriel).

Fra Englandsvej: Kewin Pedersen.

Fra S/B Fredenshus: Bente Bidstrup, Bjarne S. Hansen.

 

Bestyrelsen for gårdlauget vil konstituere sig selv efterfølgende.

 

Ad 7 – Valg af revisor
Det indstilles, at gårdlauget også i 2017 anvender en revisor via foreningens administrator.

 

Det blev vedtaget at forsætte med samme revisor (ERNST & YOUNG).

 

Ad 8 – Valg af evt. administrator

Det indstilles, at gårdlauget også i 2017 benytter fsb som administrator i overensstemmelse med den aftale, der er blevet indgået i løbet af 2013.

Det blev vedtaget at fortsætte med fsb som administrator.

 

Ad 9 – Frivillige til fællesarrangementer Fastelavn og Sommerfest

Fastelavnsfest vil blive afholdt den 26. februar 2017. Hvis nogle vil være med i fastelavnsudvalget, skal de endelig kontakte bestyrelsen. Udvalget vil blive indkaldt til møde i starten af januar 2017.

 

Sommerfest vil blive afholdt den 12. august 2017. I løbet af foråret vil sommerfest­udvalget blive indkaldt til et planlægningsmøde.

 

Hvis man ønsker at bidrage, kontakt gerne bestyrelsen@fsb34.dk ,

bestyrelsen.englandsvej@gmail.com eller fest@sb-fredenshus.dk .

 

Ad 10 – Eventuelt

Dirigenten, Flemming Nørgaard, takkede herefter for et godt møde og erklærede mødet for hævet kl. 19.55.

 
 


ORDINÆR GENERALFORSAMLING


Gårdlauget Engdalshus


Onsdag den 26. oktober 2016 kl. 18:30


i Præstevængets mødelokaler Sæterdalsgade 15 kld.


Endelig dagsorden:1:    Valg af dirigent:


2:    Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år


3:    Forelæggelse af regnskabet med revisorpåtegning.


4:    Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer samt beboere:


        Fredenshus = F …


        - Overdækning af 2 stk. Pergolaer. (en stk. pr. år Ca. pris pr. stk. 23.000,- incl. moms).


- Contanier/skur i gården. Pris ide ca. kr. 50.000,- incl. Moms. Undersøger muligheder for: hvor skal det eventuelle skur stå! Skal det være et skur eller container – pris og placering i løbet af foråret.


- Undersøgelse om affaldshåndtering kan få flere tømninger pr. uge, Alternativ udvigelse af 2 stk. affaldsskuere i gården.   


Præstevænget = P …


 • Indkøbe af 2 stk. grandtræer. Placeres i foråret i hver ende af gården

  (efterfølgende skal bruges til juletræes tænding)

            Englandsvej = E …

            Ingen forslag.

  (F=Fredenshus, E=Englandsvej, P=Præstevænget).


5:    Forelæggelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endelig budget for indeværende regnskabsår.

 


6:    Præsentation af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, der er valgt af de respektive bestyrelser.

 


7:    Valg af revisor.

 


8:    Valg af evt. administrator.

 


9:    Frivillige til fælles arangementer Fastelavn og Sommerfest i 2017.


10:  Eventuelt.


Generalforsamlingen afholdes i Præstevængets beboerlokaler, som er beliggende


Sætesdalgade 15 (17), kælderen.

På hjørnet Sætersdalgade og Glommensgade.


Med venlig hilsen


p.b.v

 

Flemming K.P. Nørgaard

       
INDKALDELSE TIL         

ORDINÆR GENERALFORSAMLING


Gårdlauget Engdalshus

        

Onsdag den 26. oktober 2016 kl. 18:30


i Præstevængets mødelokaler


Sæterdalsgade 15 kld.


Dagsorden:

                      

1:    Valg af dirigent:

              

2:    Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år

                           

3:    Forelæggelse af regnskabet med revisorpåtegning.

                             

4:    Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer samt beboere:


        Skal sendes til de respektive bestyrelser i gårdlauget og skal være dem i hænde senest onsdag den 12. oktober kl. 12.00.


        Præstevænget skal have deres i bestyrelsespostkassen mellem Sætersdalgade 7 og 9


        (F=Fredenshus, E=Englandsvej, P=Præstevænget).

                    

5:    Forelæggelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endelig budget for indeværende regnskabsår.

                

6:    Præsentation af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, der er valgt af de respektive bestyrelser.

                             

7:    Valg af revisor.

                

8:    Valg af evt. administrator.

                   

9:    Frivillige til fælles arangementer Fastelavn og Sommerfest i 2017.

                  

10:  Eventuelt.

                    

Generalforsamlingen afholdes i Præstevængets beboerlokaler, som er beliggende S ætesdalgade 15 (17), kælderen.

På hjørnet Sætersdalgade og Glommensgade.      

                        

En uge før afholdelse af den ordinære generalforsamlign udsender gårdlaugsbestyrelsen den endelige dagsorden.

                   

Bestyrelsen glæder sig til at se rigtig mange beboere og brugere af vores fælles gård område. Der vil være Kaffe og hjemmebag til mødet. J

          Med venlig hilsen    

    .p.b.v.    

        

Flemming K.P. Nørgaard

        

                

 

  Udsendt torsdag den 15. september 2016.

 

Hermed fremsender afdelingsbestyrelsen den endelige dagsorden til vores ordinære afdelingsmøde i Præstevænget, således:

 

Tid:        Torsdag den 22. september 2016 kl. 19.00

Sted:      Beboerlokalet, Sætersdalgade 15, kælderen

Dagsorden :

 1. Valg af dirigent

 • Godkendelse af forretningsorden for mødet

 • Valg af referent

 • Valg af stemmeudvalg

 1. Afdelingsbestyrelsens mundtlige beretning

 2. Forslag:

  Fra afdelingsbestyrelsen:

  a.1. Ombygning af supplementsrum til ungdomsboliger

  a.2. Udlejning af supplementsrum Sætersdalgade 7-9 og 11

  a.3. Forundersøgelse på facaderenovering, vinduesudskiftning, ventilationsforhold og afslutning af stigstrengsprojekt

  a.4. Forundersøgelse om nyt bolignet (Frit TV-net)

  a.5. Forslag om sundhedstjek i lejemålene  

  Fra beboerne:

  b.1. Kai, Sæt 15,1. tv: Isolering af udvendige gavle (2 gavle plus en gavl)

  b.2.  Ady, Sæt 13, st. tv: Kan man leje et loftsværelse (Supplementsrum)

 3. Regnskab for rådighedsbeløb for 2015

 4. Budgetter for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler i 2017

 5. Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år 2017

 6. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter

 7. Informationer og status omkring gårdlauget

 8. Eventuelt

Valg til afdelingsbestyrelsen (jf. pkt.7)

Følgende beboere er på valg i år:

Næstformand Inge Bugge, for 2 år – modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem, Gudmundur Nònstein, for 2 år – modtager genvalg

 

Valg til revisor for 2 år  

Revisorer Helle Moreno, for 2 år – modtager genvalg.

Revisorer: Ny skal vælges for 1 år (tidligere revisorer er fraflyttet)

 

Endvidere valg af suppleanter (2 stk.) og revisorsuppleanter for 1 år:

 • Bestyrelsessuppleant. Ny skal vælges for 1 år

 • Bestyrelsessuppleant. Ny skal vælges for 1 år

 • Revisorsuppleant. Ny skal vælges for 1 år

   

   

  Håber mange beboere vil møde op – blandt andet for at få indflydelse på, hvad

  Din husleje skal være til næste år. Der vil blive serveret kaffe/te og blødt brød til mødet J

 

       
   

     

I anledningen af,       


Til Beboerne i Præstevænget
Der er indkommet nedennævnte fra afdelingsbestyrelsen i Præstevænget:
<<<<<  Se  bjælken PRÆSTEVÆNGEs GÆSTEBOG  <<<<<
(8 gode sparerråd om opvarmning af din bolig i denne kolde tid !)
 
--------  ooo 000 ooo ------

BEBOERKLUBBEN

PRÆSTEVÆNGET

Kælderen, v/ Sætersdalgade   11                                                 
17. januar 2014

 

 

Generalforsamling

I

BEBOERKLUBBEN

Beboerklubben vil hermed indkalde til generalforsamling.

( som IKKE må forveksles med det ordinære afdelingsmøde i september )

 

FREDAG d. 21. februar 2014  kl. 19.00

Generalforsamlingen holdes i beboerklubbens lokaler, i kælderen ved Sætersdalgade 11 (ved siden af afdelingsbestyrelsens kontor)

 

Ifølge klubbens love er dagsorden følgende:

1.    Velkomst

2.    Valg af dirigent

3.    Beretning for året 2013

4.    Regnskab for året 2013

5.    Indkommende forslag

6.    Valg til bestyrelse (Jf. Vedtægter. )

Formanden Kai Schiønning Andersen (i lige år)

Bestyrelsesmedlem Dorte Nørgaard (i lige år)

Suppl. Jenny Nørgaard

revisorsuppl. Evt. ny

7.    Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres skriftlig til beboerklubben.

(Kan ”puttes” i Beboerklubbens brevkasse i porten, Sætersdalgade).

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 07. februar 2014.

 

Under generalforsamlingen vil der være kaffe og brød, samt efter generalforsamlingen en øl eller vand til de fremmødte.

Ø Kom ned med nogle gode forslag til aktiviteter <

 

 

Bestyrelsen for Beboerklubben

Formand: Kai S. Andersen, Bestyrelsesmedlemmer: Dorte Nørgaard,                      Lonnie Schademann, Jørgen S. Andersen, og

Kasser: Jytte Valker

Supl.: Jenny Nørgaard til beboerklubbens bestyrelse,

 Revisor er udpeget af afdelingsbestyrelsen: Flemming Nørgaard, revisor supl: mangler !MØD NU OP    MØD NU OP   MØD NU OP   MØD NU OP DET ER TIL FOR JER 🤔Den store Porten i gården er nu blevet lukket. Husk at medbring nøgle brink når i skal ind og ud af vores fælles gårdområde.😀 
(Og tak for jeres tålmodighed - se også i "GÆSTEBOGEN")
I ønskes alle en glædelig jul samt et godt og lykkebringende Nytår.
Jeres afdelingsbestyrelse udi
Præstevænget


 

Nøglebrikken virker ved, at man fører den forbi VED 5 & 6 tallet på den læser der er sat op ved enten portene, lågerne eller dørene der fører ind / ud til / fra gården
Fortsat god dag / Gårdlauget / afdeling Præstevænget


Så har ISHØJ lavet det sidste arbejde, lågen i venstre side indefra kan nu åbnes helt op og de har monteret en FLANGE på PORT stolpen således at det ikke er muligt at klatre op over porten.

Derfor aktiveres de 2 låger. Porten vil først blive aktiveret senere når Gårdlauget har fået en tilbagemelding fra henholdsvis brandvæsenet og Københavns kommune om de har accepteret aflåsningen. Nøgleboksene er tilpasset henholdsvis Brandvæsenets standardnøgle og for affaldselskabets vedkommende en by nøgle til deres systemet.
Afdelingen giver en melding til alle beboere, når også den store port bliver aktiveret og aflukket.
Med venlig hilsen og fortsat god dag til alle.
Gårdlauget og Afdelingsbestyrelsen

---- o0o -----

NB : Vi er desværre blevet en lille smule forsinket med aflukning af gården. Der var lidt efterarbejdet på porten, som ikke umiddelbart kan nå at blive færdigt til den oplyste tid. Men de brikker i nu har afhentet ved Driftslederen kan allerede på nuværende, bruges til "port gennemgang" mod Sætersdalgade. (Denne oplysning vil ligeledes blive opslået i vores opgange). De som endnu ikke har afhentet deres Brikker, skal selvfølgelig gøre dette snarest. Bestyrelsen vil komme med ny tidhorisont. 🤨  Afdelingsbestyrelsen beklager
 Alle Beboere ønskes en fortsat god dag 🤩

Gården bliver nu aflåst, og det sker den 01. december 2013.

Nu er port og aflåsning af gården ind til Engdalshus snart færdig. Porten og låger er etableret, der er rejst et hegn og der er sat nye låse op på alle adgangsveje til gården.

Der mangler kun at blive udleveret de elektroniske nøgler, som giver adgang til gården. En Elektronisk nøgle kaldes en Nøglebrik og er en ganske lille flad plastikbrik som er ca. 2,5 cm lang og er lige til at sætte ind i et nøglebundt.  

Nøglebrikken virker ved, at man fører den forbi den øverste del af den læser der er sat op ved enten portene, lågerne eller dørene, der fører ind til gården.  Nøgle­brikkerne passer til portene , låger og døre. På sigt håber vi beboere I Præstevænget, at få synkroniseret de brikker, som er udleverede til vaskerierne med de nu også udleveret brikker til Porten så aflåsningssystemet bliver ens.

Porten og de to låger ud mod Østerdalsgade er udstyret med motorer således at porten og låger åbner automatisk, hvorimod dørene ved gennemgangen mod Glommensgade er mekaniske og skal åbnes ved håndkraft. Nøgle til porten ud- og indtil Gården fra Sætersdalgade vil dog fortsat kunne bruges, som vi har gjort hidtil. Det er måske værd at vide, at hvis man er kommet ind i gården, kan man ikke komme ud igen uden brug af nøgle eller brik.

VIGTIGT: Du skal – inden for den nærmeste fremtid afhente 3 stk. nøglebrikker hos Driftslederen Rene Rasmussen, i dennes åbningstid på ejendomskontoret, Sætersdalgade 7 stth. Det er vigtigt at passe på de enkelte nøgle­brikker, da brikkerne er kodet til det enkelte lejemål. Så det er vigtigt at meddele det til ejendomskontoret, hvis I mister dem; således at de kan blive annulleret. Man må således heller ikke bytte brikker indbyrdes beboerne i mellem. Der skal underskrives for udleveret nøglebrikker på kontoret.

Hvis man mister en nøglebrik eller har behov for flere end de 3 udleverede, fås de ved henvendelse til vores Driftsleder på ejendomskontor, Sætersdalgade 7, stth. Prisen pr. nøglebrik er 150 kr. Denne pris er også gældende ved bortkomst af brik (ker) i forbindelse ved fraflytning. Ved aflevering af ekstra indkøbt brik vil der være kr. 100,- retur. Erstatning pris pr. brik er dog kr. 150,- hvis bortkomst.

De beboere, som har lejet en garage i gårdområdet vil snarest muligt få en tillægsskrivelse, med de særlige forhold, der er gældende for dem.

Har du spørgsmål er du meget velkomme til at rette henvendelse til din afdelings- bestyrelse eller driftsleder Rene Rasmussen i hans åbningstid.

Planen for endelig aflåsning af gården er, som indledningsvist nævnt, søndag den 01. december 2013.


Hej Alle beboere udi Præstevænget
 🙂
PKT 1.
Beboerklubben afholder Ekstraordinær Generalforsamling onsdag den 06. november 2013, kl. 1900. Sted i Kælderen Sætersdalgade 11.

Kære Beboere mød nu op til dette arrangement og stødt det sociale i vores afdelingen. Mødet er for alle i Præstevænget. Der vil være kaffe og vand.
Se venligst opslagstavlerne, hvor opslag er ophængt.
🤩
Med venlig hilsen Din
bestyrelse for beboerklubben
udi Præstevænget

PKT 2.
Fra Søndag den 01. december 2013, vil gården blive aflukket (låst) ud mod Østerdalgsgade.
I den forbindelse, vil hver enkelt lejemål i Præstevænget få en orienteringsskrivelse i løbet af denne uge frem til fredag den 08. november 2013. I skrivelsen bliver I bl.a. oplyst om, hvornår og hvordan I skal afhente jeres 3 stk. brikker og hvordan tilkøb af yderligere brikker kan gøres. Skrivelsen vil også blive lagt her på denne hjemmeside og opslået i opgangene.
Der vil ligeledes blive sendt en særlig skrivelse til de beboere, som har lejet garage i gården.
Har I spørgsmål er I meget velkommen til at henvende jer til Driftslederen eller bestyrelsen.
Fortsat god dag til alle
Med venlig hilsen din
Afdelingsbestyrelse i Præstevænget

 

   Hermed fremsender afdelingsbestyrelsen den endelige dagsorden til vores ordinære afdelingsmøde i Præstevænget.

 

Tid:       Torsdag den 19. september 2013 kl. 19.00

Sted:     Beboerlokalet, Sætersdalgade 15, kælderen

Dagsorden:

1.        Valg af dirigent.

2.        Godkendelse af forretningsorden for mødet. (Er tidligere rundsendt til alle)

3.        Valg af stemmeudvalg. (Jf. forretningsorden)

4.        Afdelingsbestyrelsens beretning.

5.        Forslag:

a.1. Afdelingsbestyrelsen fremlægger forslag om Nyt Vedligeholdelsesreglement.

a.2. Husleje ”Standby” for erhvervslejemål ændres til det normale.

a.3. Ændring af antal til bestyrelsen fra 5 til 3 bestyrelsesmedlemmer.

a.4. Sammenlægninger af værelser beliggende Sætersdalgade 7-9 & 11, 5 sal

a.5. Åben for udlejning af lokaler, beliggende Sætersdalgade 15, kælderen

b.1. Der er ingen forslag fremsendt til mødet fra beboerne.

6.        Regnskaber for rådighedsbeløb og (ingen forbrug på aktivitetsmidler). (Vedlagt)

7.        Budgetter for rådighedsbeløb, telefon og aktivitetsmidler. (Vedlagt)

8.        Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år. (Vedlagt og rundsendt)

9.        Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter.

10.    Valg til gårdlaugsbestyrelsen: 3 personer skal vælges for 2 år.

11.    Eventuelt.

 

·      Dirigenten skal lede mødet og sikre, at dagsorden gennemføres, og at forløbet af mødet følger fsb’s vedtægter og almindelig foreningsskik.

·      Rådighedsbeløbet er et beløb, som afdelingsmødet kan bevilge til bestyrelsens arbejde fx til kontorartikler, fortæring, transport mv. 

·      Udgifter til sociale aktiviteter er en post i budget/regnskab som viser, hvad bestyrelsen kan bruge eller har brugt til beboeraktiviteter i afdelingen.

·      Afdelingens driftsbudget er et budget over de forventede udgifter til drift og vedligeholdelse af afdelingen for det kommende år herunder fx bestyrelsens forslag til nye initiativer og installationer eller forslag, der er fremsat af beboere, og som har konsekvenser for budgettet.

Valg til afdelingsbestyrelsen og gårdlaug (jf. pkt. 9 og 10.)

Følgende beboere er på valg i år:

 

Bestyrelsesmedlem, Joan Jacobsen, for 2 år – modtager ikke genvalg.

Bestyrelsesmedlem, Lonnie Schademann, modtager ikke genvalg

 

 

Valg til revisor for 2 år, Jytte Walker. 

 

Endvidere valg af suppleanter (2 stk.) og revisorsuppleanter for 1 år.

-         Bestyrelsessuppleant. Ny skal vælges for 1 år.

-         Bestyrelsessuppleant. Ny skal vælges for 1 år.

-         Revisorsuppleant. Ny skal vælges for 1 år.

 

Valg til Gårdlaug bestyrelsen. Der skal vælges 3 medlemmer for 2.år. (Fra punkt 10).

 

Håber mange beboere vil møde op – blandt andet for at få indflydelse på, hvad

Din husleje skal være til næste år. Der vil blive serveret kaffe/te og blødt brød til mødet J


OBS:
Som de siger i reklamen:  
KOMBAREDU (Igen igen igen)

Det næste som skal ske i vores afdelingen og som i allerede har fået første indkaldelse til, er afdelingens mødet torsdag den 19. september 2013, kl. 19.00. Der vil snarest muligt tilgå jer alle den endelig dagsorden og yderligere oplysninger..
MVH
Afdelingsbestyrelsen.


Til Beboerne i

Præstevænget

  Emne:    1) Aflukning af gården ud mod Østerdalsgade.

                   2) Gårdfest lørdag den 31. august 2013.

 

 

Der vil i denne uge, fra mandag den 05. august og godt en uge frem blive etableret port og låger ud mod Østerdalsgade. Således, at gården nu bliver helt aflukket, som har været et stort ønske fra beboerne i det fælles gårdområde ”Engdalshus” .

 

Under etableringen af porten skulle der ikke være nogen umiddelbare gener for de, som har garage i gårdområdet. Snarest muligt, vil de som har lejet garage, få en mere detaljeret information omkring ind- og udkørelse fra gården. (Elektronisk nøgle system etc.)

 

Da de 3 bestyrelser i gårdlauget (Englandsvej 34-36, Fredenshus og Præstevænget) gerne vil fejre den fælles aflukning af gården – er planen at afholde en fælles     
Gårdfest lørdag den 31. august 2013, fra kl. 14.00 til ca. 20.00 .

Sæt allerede nu X i kalenderen. Nærmere om tilmelding med videre tilgår snarest muligt det enkelte lejemål i afdelingen.

 

Men til et sådanne et stort projekt mangler vi frivillige hjælpere for at få arrangementet til at blive en succes. Festudvalget afholder planlægningsmøde mandag den 12. august 2013, kl. 18.00. Hvis du ønsker at give en hånd med og komme med gode ideer er du meget velkomme til at deltage i dette møde. Det vil dog være rigtig fint, hvis vi kunne få din tilkendegivelse om deltagelse den 12/8 snarest muligt. Det kan gøres ved henvendelse til Driftslederen på ejendomskontoret eller afdelingsbestyrelsen, der vil holde ekstraordinært åbent i beboerlokalerne Sætersdalgade 11, kælderen, onsdag den 07. august fra kl. 16.00 og et par timer frem. Du kan også tilmelde dig på MAILS: flemming@fsb34.dk  

 

MEN; Husk allerede nu, at reserver lørdag den 31. august 2013, mellem kl. 14.00 til ca. 20.00, hvor der vil blive afholdt et ”brag” af en gårdfest.

 

Med venlig hilsen

Din afdelingsbestyrelse udi Præstevænget


Ingen reklamer i opgangen.

Det kan skabe brandfare.

Brug venligst containerne i gården.

 

Venlig hilsen Driftkontoret

22. OKTOBER 2012
 


Skrevet af Afdelingsbestyrelsen, d. 07-09-2012        
Hej Alle beboere

Natten til fredag den 07. september 2012, gik der nogle "listetyve" rundt i vores kælderområde ved beboerlokalerne, Sætersdalgade 11. De brød ind i beboerlokalet og fik i den anledning ødelagt for ca. kr. 10.000,- Det er bare rigtig "møj ærgeligt".
Heldigvis var der en god alarm, som alarmeret nogle fra bestyrelsen. Men "listetyvene" var desværre væk da de kom frem. En anden god ting er, at det hele er blevet filmet af vores video overvågningskamere, og af den vej kan vi -måske - kan finde frem til "listetyvene".

Det som måske er allermest bekymrende, er, at en af "listetyvende" havde nøgle til kælder -nedgangs- døren. - Og det kan jo undre. Er det måske en eller flere, som bor her i afdelingen - NEJ vel. Det kan man ikke forestille sig.. :-(

Er der nogen, som har set eller hørt noget, må de meget gerne kontakte Driftlederen Rene eller afdelingsbestyrelsen.

Fortsat god dag til alle

Med venlig hilsen
Din afdelingsbestyrelse i Præstevænget

 citat

Til Afdelingsbestyrelsen Præstevænget

Vedr. Banko-klubben.

Præstevængets Bankoklub fik succes fra starten, da vi i 2010 fortsatte med den traditionsrige banko-søndag. Lone og jeg selv har i perioden haft gode hjælpere i ”Putte”, Ady og vores datter Michala til de praktiske gøremål.

Det var med lidt nervøsitet vi kom i gang med sæsonens første spil den 3. oktober 2010.

Vi havde, efter den officielle overtagelse af Banko-klubben den 26. maj 2010, rettet henvendelse til Sundholm kvarterets Områdeløft, om et tilskud til at fortsætte klubaktiviteteten. Vi blev bevilget 10.000 kr.

Beløbet er blevet brugt til indkøb af et stort lager af vin, chokolade, kaffe m.m., der bruges som gevinster i spillets regí, og banko materialer, samt øget gevinsternes antal og pengepræmiernes beløb, men dog beholdt den lave pris for at deltage.

I sæsonen 2010/2011 var der omkring 40 medlemmer i bankoklubben. Dog måtte vi konstatere at vi var under 30 personer der deltog i bankospillet.

Vi har i en længere periode overvejet at fortsætte Banko-klubben.

Dette ser vi os desværre ikke i stand til.

Vi skal ikke komme med dårlige undskyldninger, men blot konstatere, at da banko-klubben var i gang tog dette meget af vores tid, og selv om vi begge nu er blevet pensionister så kan vi blot konstatere, at vores fritid skal prioriteres højere i fremtiden, end da bankosæsonen var i gang.

Vi har p.t. en kassebeholdning på ca. 300 kr.

Alle aktiver i Banko-skabet vil vi overdrage til beboerklubben. Det drejer sig om vin og spiritus, diverse lodder,

Bankoklubben

Ved Lone og Villy”

citat slut
(dette citat er et uddrag af referatet af best. mødet den 28. juni 2012)
30. AUGUST 2012


PÅ VEGNE AF DE BEBOERE DER STILLER DERES CYKLER I DE DERTIL INDRETTEDE STATIVER BEDES I VENLIGST VÆRE OPMÆRKSOM PÅ AT DER ER SUSPEKTER I OMRÅDET DER SYNTES DET ER MORSOMT AT "PIFTE" CYKLER.
 

indrykket den 19. maj 2012

SÅ SKETE DET IGEN 😠

DER VAR BRAND I TØRRETUMBLEREN I VASKERIET VED NR. 9 LØRDAG DEN 14. APRIL.

Her et foto der viser at der
IGEN er blevet tisset på trappen i Sætersdalgade 15.


26. marts 2012
 


OG HER ER DET LIGE AT VI SKAL VIDE HVOR DE "1000" FEJL ER ?? 

ER DER NOGEN ANELSE ?? ELLERS KAN JEG GODT (VILLY SCHLIE) SIGE AT DETTE BILLEDE ER TAGET FASTELAVNSDAG DEN 19. FEBRUAR 2012 UD FOR SÆTERSDALGADE NR. 5 (:-(( 


 
 

 

 

Indbrud i kælderen

 

Der har i nat ca. kl. 2 været indbrud i 7 forskellige kælderrum.

 

Dette er meget kedeligt. Det ser desværre ud til, at de har haft en nøgle ,da de har været i begge kældre.

Så en opfordring til at lægge mærke til hvem der render rundt i vores ejendom både inde og ude.

Derudover tjekke om dørene nu lukker helt i. Når vinteren er koldest sammen med de vindforhold der er omkring ejendommen, bliver pumperne træge og lukker ikke altid.               ….. Så tjek døren når i går ind og ikke mindst ud !……

 

Ejerne af kælderrummene har fået besked.

 

For god ordens skyld bør man gå ned og tjekke sit kælderrum.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Rene Rasmussen

driftsleder

 

direkte 3255 3412

rr@fsb.dk
17. februar 2012 


Har du ikke modtaget det viste dokument om radiatortermostaten, kan du få denne hos driftsleder René Rasmussen.

Tryk på linket underneden og du får dokumentet i en læsbar version.


https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B_OBl48qer4OYzk2MjNkMz
ItODM2OS00MWI1LWE1ZTAtZWNmYTAzYThmMWNl&hl=da

Nationale kummefrysertemperaturer giver husstøvmiden kronede dage. 3 ud af 4 lufter ikke tilstrækkeligt nok ud til at holde bestanden nede i hjemmet.
Allergikernes undseelige plageånd, husstøvmiden bor i hobetal i vores senge og tæpper, men vi gør ikke noget ved det. En undersøgelse som virksomheden Velux har fået foretaget, viser nemlig at 76 procent af os ikke lufter godt nok ud.
Det er især nu, at vi skal tage os sammen, opfordrer  rådgiv-ningschef fra Astma-Allergi Danmark, Betina Hjort:
Kold luft er både løsning og problem.
"Den hårde kulde, som vi oplever nu gør jo, at man ikke får luftet ud de påkrævede tre gange om dagen. Og det er det der skal til for, at luftfugtigheden sænkes og derved holder husstøvmiderne nede,« fortæller hun med hilsen til reglerne om regelmæssig udluftning, rengøring og vask af sengetøj høje grader – uanset dårlig klimasamvittighed og trends.

Husstøvmider er her hele året:

På listen over de mest udbredte former for allergi i Danmark er husstøvmideallergi kun overgået af pollenallergi.
Men hvor pollenallergi er sæsonbestemt, er husstøvmiderne tilstede året rundt, hvilket rykker ved forestillingen, om hvor vidt det overhovedet at muligt at sige, at man sover alene i sin seng.

Hvad kan jeg gøre:

Skab gennemtræk tre gange om dagen i 5-10 minutters, så fugten kommer ud.
Alt sengetøj vaskes ved 60 grader min. Hver 14. dag.
Selve dynerne og puderne vaskes også ved 60 grader minimum 4 gange om året.
Varm op til min. 20 grader i alle rum.
Gør grundig rent én gang om ugen.
Kilde: Astma-Allergi Danmark www.astma-allergi.dk  


Flere våben er fundet på Amager

Flere våben er afsløret af politiet under en aktion i Sætersdalgade på Amager. Der er også sket anholdelser.

Under en aktion på Amager har Københavns Politi fundet flere våben.

I forbindelse med indsatsen i Sætersdalgade har politiet også foretaget flere anholdelser, siger Jesper Simonsen fra politiets bandeenhed til eb.dk.

Flere biler er også blevet undersøgt.

- Men det har ikke umiddelbart relationer til bandemiljøet, siger Jesper Simonsen til Ritzau.

Fredag formiddag ønsker han ikke at røbe mængden af våben eller antallet af anholdelser.

Men det ligger klart, at en eller flere vil blive fremstillet i grundlovsforhør med krav om fængsling.

/ritzau/


Fem anholdt efter våbenrazzia

Af  CARSTEN ELLEGAARD

Offentliggjort 18.03.11  kl. 11:11  http://jp.dk/indland/krimi/article2373551.ece

Bandeenheden under Københavns Politi foretog torsdag aften en målrettet våbenrazzia mod en personkreds på Amager. De er ikke banderelateret, oplyser politiet.

Københavns Politis bandeenhed overvejer i disse timer, om hvor mange af de fem personer, der i aftes blev anholdt ved en razzia på Amager, der senere skal fremstilles i grundlovsforhør i Dommervagten i København.

Politiet oplyser, at de fem personer tilhører en "gruppering af udlændinge", men der er i øjeblikket intet, der tyder på, at grupperingen er involveret i den igangværende bandekonflikt.

"Det er sket i forbindelse med efterforskningen af en sag. Hvad de våben præcis skulle bruges til, det er det, politiet skal til at finde ud af," siger en fåmælt politikommissær Jesper Simonsen, fra bandeenheden.

Flere biler ransaget

Politiet vil ikke sætte tal på, hvor mange skydevåben, der er fundet, men oplyser, at flere biler er ransaget i Sæterdalgade, der er en sidegade til Englandsvej.

"Det er jo sådan, at der trods alt er personer i København, der af den ene eller anden grund er i besiddelse af våben, som ikke har noget med banderne at gøre," siger Jesper Simonsen.

De seneste uger har Københavns Politi gentaget til offentligheden, at der er beslagtlagt et større antal våben i hovedstaden, og at der i øjeblikket menes at være et stort antal ulovlige skydevåben i omløb i København.

Politiet forventer, at give nærmere oplysninger om sagen senere fredag.


Fem er anholdt efter fund af våben

Flere våben er afsløret af politiet under en aktion i Sætersdalgade på Amager. Der er også sket anholdelser.

Under en aktion på Amager har Københavns Politi fundet flere våben.

I forbindelse med indsatsen i Sætersdalgade har politiet også foretaget flere anholdelser, siger Jesper Simonsen fra politiets bandeenhed.

I alt er der beslaglagt fem håndvåben, og heraf er de fire fundet i Sæterdalsgade. Fire mænd og en dreng er anholdt.

- Ingen af dem har umiddelbart forbindelse til bandegrupperinger, siger Jesper Simonsen.

- Men det er meget rart, at vi har fået fjernet disse våben fra gaden på et tidspunkt, hvor der har været flere skudepisoder. Man ved aldrig, hvor våben ender henne, tilføjer han.

Fire af de fem våben menes i øvrigt at stamme fra et indbrud, som er sket uden for København.

De fem vil blive fremstillet i grundlovsforhør i løbet af fredagen.

/ritzau/


Fire er fængslet efter våbenfund

Offentliggjort 18.03.11  kl. 19:56 

Flere våben er afsløret af politiet under en aktion i Sætersdalgade på Amager. Fire mænd er blevet fængslet.

Fire mænd i alderen 32 til 40 år er blevet fængslet i 24 dage, efter at Københavns Politi under en aktion på Amager fandt flere våben. Ingen af dem kærede fængslingen til landsretten.

De fire mænd og en 15-årig dreng blev anholdt i forbindelse med politiets aktion i Sæterdalsgade. Drengen afgav forklaring i grundlovsforhøret i Dommervagten i København, men blev ikke krævet fængslet.

I alt blev der beslaglagt fem håndvåben, og heraf er de fire fundet i Sæterdalsgade.

- Ingen af dem har umiddelbart forbindelse til bandegrupperinger, siger Jesper Simonsen fra politiets bandeenhed.

- Men det er meget rart, at vi har fået fjernet disse våben fra gaden på et tidspunkt, hvor der har været flere skudepisoder. Man ved aldrig, hvor våben ender henne, tilføjer han.

Fire af de fem våben menes i øvrigt at stamme fra et indbrud, som er sket uden for København.

Ritzau


Våbenfund på Amager

Politiets bandeenhed fandt i aftes flere skydevåben og anholdt flere personer ved aktion på Amager

10:04, 18. mar 2011 |Marie Nørgaard  

Der blev både foretaget flere anholdelser, fundet flere skydevåben og ransaget flere biler for våben.

Og ret meget nærmere vil bandeenheden ved Københavns Politi ikke komme på resultatet af aktionen på Sætersdalgade på Amager ved 21-tiden i går aftes.

- Vi har foretaget anholdelser, har fundet flere skydevåben og ransaget flere biler, forklarer Jesper Simonsen fra bandeenheden.

- Det drejer sig om udlændinge, men mere kan jeg ikke fortælle på nuværende tidspunkt.

Han vil ikke bekræfte, at de involverede er en del af den verserende bandekonflikt i København.

ekstrabladet.dk


Mødet d. 8. sept. 2010 kl. 0900 til kl. 1000 hos FSB

Mødet mellem FSB dir. Jørn Jerow, Poul Thrane og Kai Schiønning Andersen.

Mødet drejede sig om en fornuftig forklaring på begrebet ”Faktortal” på varmeregnskabet, som man ganger med det tal som står på varmeforbrugsmålerens tal. Og som vi ikke kan forstå!

 

Selve betalingen for den varme der leveres fra Københavns Energi, var ikke spørgsmålet, den kan hverken FSB eller os beboer lave om på.

Poul Thrane fik til opgave af dir. Jørn Jerow, at lave nogle overskuelige eksempler på nogle forskellige radiatorer. Med omsætning fra størrelse af radiatorerne, til hvor mange KhW de afgiver, og som disse KhW udløser et tal (faktortal) som beboerne forhåbentlig bedre kan forstå. Det vil blive os tilsendt af Poul Thrane.

Man kan sammenligne med kogepladerne på et komfur. Hvis man har 2 kogeplader af forskellige størrelser. Og sætter nogle gryder på disse som passer til kogepladerne, og kommer 1 liter vand i hver, så vil der blive brug forskellige KhW for at få vandet til at koge. Eksempel. Den lille kogeplade bruger måske 2000 KhW og den store bruger måske 4000 KhW. Det samme er på radiatorerne, som har forskellige størrelser, selv om varmen i rummene bliver ens.

Man kan ikke kode målerne (dem som produceres i dag) målerne kan ikke kende forskel på de forskellige radiatorer størrelser. Så derfor har man fået en Computer elektronisk til at lave disse forskellige matematiske formler, som ingen kan forstå ej heller selv udregne på.

At vores varmeregning er blevet stor, er fordi det er det som Københavns energi forlanger, inkl. Betalingen for køling af det vand vi sender retur.

Når og hvis vi får lavet vores nye 2 strengs radiator system, vil der ikke blive så mange forskellige radiatorer og varme regningerne vil være mere overskuelige. Faktortallet bliver man ikke fri for, da det stadig er KhW fra radiatoren som bestemmer dette, men nu kan man bedre gennemskue sin varme regning, når man ved hvor mange KhW ens egen radiator er og giver et faktortal p.g.a. sin størrelse.

Jørn Jerow og Poul Thrane beklagede at varmekontrollens montør, havde undladt opmåling af nogle af radiatorerne, samt at de evt. havde brugt nogle gamle mål til beregning af faktortallet. De ville kontakte varmemåler firmaet så dette ikke skulle kunne gentage sig.

Og nogle råd samt oplysninger her fra mødet.: Midten af målerne som sidder på radiatorerne skal sidde 25 % af total højde fra oven af på radiatoren. Radiatorerne skal være kølige forneden, og som er det vand vi sender retur til Københavns Energi, og som vi betaler nedkøling af, så køligt som muligt på retur vandet det udløser så en billiger betaling for nedkølingen hos Købenavns Energi.

Det er bedst at aktiverer skrue termostaterne på radiatorerne jævnligt så ventilen ikke sætter sig fast, og også bliver letter at dreje på når den bliver brugt. Et godt råd at lukke for radiatorerne når man daglig lufter ud, når der er udluftet (lukke vinduer) kan man aktivere termostaterne igen til den varme man gerne vil have. Ny luft bliver hurtigere opvarmet en gammel luft. Utætheder ved vinduer og døre har intet at gøre med vores radiatorer, kun at man skal bruge mere varme, og større varmebetaling.

 

Kai Schiønning Andersen / Sætersdalgade 15, 1.tv. 2300 S. Præstevænget.  


Der er en del lejemål der har modtaget en forholdsvis høj varmeefterregning.
Herunder er vist svaret fra det firma der har fået til opgave at måle det forbrug der har været.


..................................................................................................................
 

Nedenstående er svar fra Varmekontrol A/S. Håber dette giver svar på dit spørgsmål. 
Varmefordelingsmåleren beregner altid radiatorens overtemperatur på basis af de to målte følertemperaturer. Det er overtemperaturen, som bestemmer radiatorens varmeydelse, og som i måleren omregnes til et varmeforbrug, som registreres.

Måleren registrerer varmeforbrug efter en i forvejen fastlagt kurve, som til enhver radiatorovertemperatur knytter en registreringshastighed. Jo højere temperatur desto større varmeafgivelse og dermed højere registreringshastighed.

Da radiatorer ikke er ens i størrelse og varmeydelse, skal målerens registrerede målerdelinger vægtes i forhold til radiatorens evne til at afgive varme, angivet ved den nominelle varmeydelse. Den nominelles varmeydelse oplyses af radiatorfabrikanterne. Radiatordesignet indgår ligeledes i denne vægtning, idet designet har indflydelse på forskellen mellem den målte radiatorfølertemperatur og selve radiatorens overfladetemperatur. Denne – som regel ganske lille – forskel er givet ved et tal, c-værdien, som karakteriserer varmeovergangen mellem måler og radiator. En c-værdi er en målt værdi, eftersom denne ikke kan beregnes.

Formlen er simplificeret således de faktorer der kan fremvises som en konstant, er udregnet og ikke fremstår som formel udtryk.

Faktoren bestemmes ved skalaværdien delt med 20. Hvor de 20 stemmer overens med den skala målerne er i drift med.

Skalaværdien er karakteristisk for en bestemt kombination af en varmefordelingsmåler og en radiator af en bestemt opbygning, værdien rummer informationer om følgende:

-       Radiatorens dimensionerede effekt (nominel effekt)

-       Varmeovergangen mellem radiator og fordelingsmåler

-       Særlige forhold, som indvirker på radiatorens varmeafgivelser (korrektioner)

-       Eventuelle reduktioner for udsat beliggenhed
Ved beregningen af en teoretisk skalaværdi, TS, benyttes følgende udtryk:

  TS = 0,041 * Q60 * (33/60)^p * Kc * K * R

  Hvor:

TS = den teoretiske skalaværdi

Q60 = Nominel radiatoreffekt.

p = radiatoreksponent

Kc = korrektionsfaktor for c-værdi

K = korrektionsfaktor (sammensat – oftest lig med 1)

R = reduktionsfaktor for udsat beliggenhed.

  Faktor = TS / 20

 

Med venlig hilsen
fsb / udlejning


Julie Johansson
sagsbehandler


Rådhuspladsen 59
1550 København V
 
-------------------------------------------------------------------
Forstå det, den der kan!!!.
25 august 2010


Hej alle

1.      Som bekendt er flere mærkater  ”Post til døren”  blevet fjernet fra vores postkasser, hvilket har giver nogle alvorlige problemer m ed hvor postkasserne har været låst, at her var posten gået retur til afsender.      Stadigvæk bliver IKKE adresseret reklamer ”PRESSET IND I POSTKASSERNE”.
Hvem har udleveret en portnøgle til reklame uddelerne ?
    
Er det en i vores afdeling ”Præstevænget” ( ? nr. 3 ) som har fået et job med udbringning af disse reklamer. 
Så SKAL den person have besked på at man ikke må bruge sin private udleverede nøgle, i arbejdsmæssig brug.
Det kan oplyses, at på ejendommen Englandsvej 54 + 56 + 58 har man nægtet at udlevere nøgle til disse omdeler m ed det resultat at fremover ringer uddeleren på gadedøren, og nogen kan så lukke ham/hende ind så reklamerne bliver leveret til deres dør.
Hvorfor fa.... kan vi så ikke få reklamerne bragt til døren. Jeg troede at problemer var løst med aflukning af vores port. MEN IGEN hvis det er en i vores afdeling som bruger sin private nøgle j a så kan vi ikke løse problemet med at vores postkasser, evt. bliver misbrugt og beskadiget. SÅ DETTE MÅ STOPPES.
Inden da håber jeg ikke at der opstår brand i porten, på grund af alle disse reklamer som ligger og flyder i porten (det er disse som der ikke er plads til i postkasserne der bliver smidt i porten)  

2.      Ang. vores varme regnskab, har jeg ( Kai) haft kontakt med FSB + Dir. i FSB + Boligudlejnings nævnet i Københavns Kommune igennem snart et helt år.
Så det sidste nye i sagen, er at Dir. i FSB samt Benny Muldbjerg i FSB, vil tage sagen op og undersøge den, og vende tilbage.
D.d. blev jeg så ringet op af varmemålerfirmaet, (sød dame) hun havde en montør lige i nærheden, og han ville gerne måle størrelsen på de 2 radiator hos mig som er af samme størrelse, men som FSB har givet 2 forskellige faktor-tal der skal ganges med den faktiske (målestreger) Jeg bad hende om at maile nogle alternative datoer, hvor montøren kan og hvor jeg er hjemme.
Det er utroligt, at selv om både inspektør René og jeg har foretaget opmålinger af disse 2 radiatorer. Stoler man ikke på dette. Men det gør vi heller ikke fordi de fra dag 1 har påstået at de havde opmålt disse, som var direkte usandt.
Men hold da helt op hvor svært kan det blive; der kommer den ene søforklaring efter den anden. Og Boliglejenævnet kan man ikke bruge til en pind.(nogen lyver eller også er det lidt plat i regnskabet ?) men lad os se.
Men fakta er at der er noget galt hos mange af vores beboer, m.h.t. varmeaflæsningen, også om den store ekstra regning på deres varme som man har fået.   
 
U HA UHA kan i have en forsat god sommer.
MVH
Kai S. Andersen
6 AUGUST 2010


😠  HALLOO - HVIS BARE FIRMAERNE DER ØNSKER DERES REKLAMER UDSENDT SÅ DETTE.😠

4 AUGUST 2010

Skrevet af Afdelingsbestyrelsen, d. 21-04-2010
Kære Beboere

Afdelingsbestyrelsen vil endnu en gang indskærpe, AT DER IKKE MÅ KASTES BRØD ud fra altanen (og vinduer), hverken til gården eller gaden Ej heller andre fødevare og genstande.

Det tiltrækker ROTTER. Og der er i den seneste uge – fra flere af vores beboere set rotter i / og ved vores ejendom.

Observerer beboerne flere hændelser med rotter skal del STRAKS meldes til Inspektøren eller afdelingsbestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsen vil – ud over denne information på vores hjemmeside – udfærdige opslag på opgangene.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
PRÆSTEVÆNGET
fsb


E-mail:

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Palle | Svar 06.03.2020 00.06

Se venligst i gæstebogen i venstre side

Palle | Svar 05.03.2020 16.06

Pyha nu er afdelingen uden driftsleder med udgangen af denne mdr.
Hvem havde ikke set den komme efter afdelingsmøde i september 2019.
Det kunne enhver regne ud

Palle | Svar 28.02.2020 00.38

Hej Viggo
ved du hvor nye referater ligger fra bestyrelsesmøderne. Som jeg kan finde ligger der et forkølet fra den 5/12-19. Men intet andet. Mystisk

Beboer | Svar 05.02.2020 21.26

Er godt gået - sejt. Fantastisk. Bare rigtig ærgeligt, at den ikke fortsætter efter sommer. Super arbejde af den gamle bestyrelse. Det må ikke havde været nemt

Gry | Svar 05.02.2020 18.10

Hej gode gamle forhenværende formand du er ihærdig tak for det og tak for alt du har gjort for afdelingen man kan være meget bekymret over fremtiden.

Gry 21.03.2020 19.44

Der tro jeg den tidligere formand - med stor rette er blevet meget sur. Godt skrevet. Ud med dem som ikke vil afdeling Præstevænget noget godt

PALLE | Svar 09.01.2020 00.38

Godt gået
Det ser ud til, at jeres forsøget med at nå de 500.000 liks vil blive en realitet.
Perfekt og godt gået af jer, som holder af Præstevænget 1-34.

BEBOER | Svar 09.01.2020 00.29

Når man som jer bryder ind i et demokrati. Så må man tage det som kommer - og ikke stå i et hjørne og spille "tøsse" fornærmet efterfølgende - FY.. selv

BEBOER | Svar 09.01.2020 00.24

UPS - en har vis tabt "sutten" derude

BEBOER | Svar 09.01.2020 00.21

Så når denne hjemmeside snart 500.000 liks - det er bare helt super. Langt hurtigere end forventede.

Der må være en hvis interesse derude
En Tilfreds Bb

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

21.03 | 19:44

Der tro jeg den tidligere formand - med stor rette er blevet meget sur. Godt skrevet. Ud med dem som ikke vil afdeling Præstevænget noget godt

...
06.03 | 00:06

Se venligst i gæstebogen i venstre side

...
05.03 | 16:06

Pyha nu er afdelingen uden driftsleder med udgangen af denne mdr.
Hvem havde ikke set den komme efter afdelingsmøde i september 2019.
Det kunne enhver regne ud

...
28.02 | 00:38

Hej Viggo
ved du hvor nye referater ligger fra bestyrelsesmøderne. Som jeg kan finde ligger der et forkølet fra den 5/12-19. Men intet andet. Mystisk

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE