HVAD ER DET LIGE DER SKER I Afd. Præstevænget ????
Velkommen til vores hjemmeside

file:///C:/Users/flemse/Documents/Bestyrelsesmøder/afdelingsmøder/280917%20afdelingsmøde/UU%201-34%20Præstevænget%20indkaldelse%20afd%20møde%20280917_ver3_Trine.pdf

                    ------------------- o 0 o -------------------

<< Se under bjælken gårdlauget ENGDALSHUS

"SommerFest i gården"..

Der afholdes sommerfest i gården lørdag den 12. august 2017, kl. 14.00. Hvis I tilmelder jer inden den 01. juli 2017 er prisen kun kr. 25,- pr. deltager (Ung som ældre). Så tilmeld jer allerede nu til bestyrelsen - indbydelser er rundsendt til alle.... :-)         

 << Se bjælken under gårdlauget.          

..............................................................

<< Se under bjælken "Afdelingsmøder" Ekstra          

Ekstra ordinær afdelingsmøde den 01. juni 2017, kl. 18.30. 

Dagsorden :

1.  Valg af dirigent

2. Godkendelse af forretningsorden og mødet

3. Forslag:

a. Ny coas-kabling til tv og ny tilslutningsaftale med Sundbynet.

b. ny coax-kabling til tv fra YouSee samt ny tilslutningsaftale til internet fra Bolig:net.

Vel mødet

Afdelingsbestyrelsen

-----------------------------------------

Kære Alle beboere

I har nok  observeret, at vi allerede er kommet i gang med at få renoveret de 6 stk. supplements rum som er beliggende i Sætersdalgade 7-9 og 11 på 5 sal.

   Afdelingsbestyrelsen har desværre ikke fået de nødvendige og detaljeret informationer  med de praktiske detaljer.  Når bestyrelsen har modtaget informationen vil I blive informeret via opslagstavler i opgangene.

De bedste hilsner

v/Flemming K.P. Nørgaard

  

<-----------------   

Ud med kontanterne, ind med MobilePay på ejendomskontoret.

< Se mere under bjælken "NYT FRA DRIFSLEDER"

         

Kære Alle beboere i Præstevænget                                 


Der er ved at blive planlagt et ekstraordinært afdelingsmøde vedr. den nye lovgivning omkring TV kanaler. 

Dato vil være den 01. juni 2017, kl. 18.30.

Sted: Beboerlokalet ved Sætersdalgade 15, kælderen.

Så sæt allerede nu X i kalenderen.

Indholdet og dagsorden vil tilgå alle beboere senest den 18. maj.


Hvad skal vi tage stilling på afdelingsmødet?              

Alt efter hvilke tekniske muligheder der er i boligafdelingen allerede, vil I bl.a. skulle tage stilling til: 

Hvilken tv-udbyder I ønsker    

 • Evt. skift af internetleverandør (og evt. skift af anlæg til internet)
 • Evt. ombygning/nybygning af antenneanlæg.
 • Mv.


De bedste hilsner

Afdelingsbestyrelsen.

v/Flemming


UPS- Se lige YouSee sidste nyhedsbrev på Linket, der er indsat på bjælken til  <<<<< venstre YouSee


 

           


Kære Alle beboere i Præstevænget    

Husk FASTELAVN SØNDAG den 26. februar 2017 kl. 11.00.     

NB; sidste tilmeldings er den 19/2-2017, kl. 12.00.  

Kontakt driftslederen, hvis jeres indbydelse er blevet væk.

Se opslag i jeres opgangene og vaskerierne.

MVH Fastelavnsudvalget

       

< Se under bjælken "NYT FRA DRIFTSLEDEREN" Ny vagt ordning <<<    

FM-sluk hos YouSee og andre nyheder

Kære

I løbet af de kommende uger, udfaser YouSee FM-signalet i antennestikket. Dermed skal de beboere, der lytter til radio gennem deres radio/tv-stik i væggen, finde en alternativ måde at hente signalet.

Samtidig ændres startfrekvensen i løbet af første kvartal i år. Allerede nu kan man skifte til den nye - læs mere om hvordan, her i mailen.

Husk også, at I kan bestille velkomstbrochurer, som kan uddeles til nye tilflyttere. Så får de en endnu bedre start i deres nye bolig, uden bøvl med at komme online.

Venlig hilsen
Dansk Kabel TV

                           

                        

                    


 


        

Kære Alle beboere

I ønskes et rigtig glædelig Nytår med tak for det gamle. 

Afdelingsbestyrelsen ser frem til de mange nye udfordringer i 2017, som naturligvis skal løses i samarbejde med jer.

Med de bedste nytårs hilsner

din afdelingsbestyrelse

v/Flemming

 


   

-------------- o O o -----------

    

YouSee vil ændre lidt på dit TV.

Se under bjælken til venstre 

< YOU - SEE


Spørgsmål/svar til boligafdelinger, hvor der er besluttet et forprojekt om at undersøge muligheder og omkostninger ved en ny tv-løsning

Hvad sker der lige nu med tv-projektet i min boligafdeling?

Afdelingsmødet har besluttet at sætte et forprojekt i gang, der skal undersøge, hvilken tv-løsning, der er den bedste for jer, så jeres boligafdeling kan leve op til loven om frit tv-valg.

I januar/februar vil afdelingsbestyrelsen kigge på de forskellige løsninger, som er resultatet af forprojektet, og i februar/marts vil du som beboer skulle stemme om boligafdelingens fremtidige tv-løsning på et ekstraordinært afdelingsmøde.

Hvis I vælger at få en ny fælles tv-løsning, skal projektet være afsluttet, så alle beboere har frit tv-valg senest 1. januar 2018.

Hvad skal vi tage stilling på afdelingsmødet?

Alt efter hvilke tekniske muligheder der er i boligafdelingen allerede, vil I bl.a. skulle tage stilling til:

 • Hvilken tv-udbyder I ønsker
 • Evt. skift af internetleverandør (og evt. skift af anlæg til internet)
 • Evt. ombygning/nybygning af antenneanlæg.
 • Mv.


 

Hvorfor skal vi undersøge prisen på en ny tv-løsning i min boligafdeling?

Årsagen til, at fsb undersøger prisen på en ny tv-løsning, er, at folketinget har besluttet, at alle beboere i almene boliger skal kunne vælge frit, om de vil have en TV-pakke - og hvilken størrelse den skal have. Det kan jeres nuværende tv-anlæg ikke håndtere.

 

Hvilke valgmuligheder får jeg som beboer?

Det frie tv-valg betyder, at du som beboer kan sige ”ja” eller ”nej” til de tv-pakker, som boligafdelingen vælger at tilbyde gennem antenneanlægget.

Hvis du ønsker en anden udbyder, end der bliver vedtaget på afdelingsmødet, kan du i stedet vælge fx at købe en digital stueantenne og se de gratis programmer fra BOXER (bl.a. DR1, DR2, DR3, DRK, DR Ramasjang og DR Ultra) eller streame TV fra internettet fra fx DR, YouTube, TV2 eller fra en udbyder som Netflix, HBO eller lignende.

Husk, at streaming-TV kræver en god internetforbindelse og kan koste penge.

Hvor kan jeg følge med i planerne for en ny tv-løsning i min boligafdeling?

Der vil løbende blive lagt information op på din boligafdelings hjemmeside, bl.a. de breve der omdeles til dig som beboer, men også nyheder om projektet.


Velkommen til vores hjemmeside


Præstevængets beboere

 

            

 

 

                                                 

 
MUS !!

          


Der er konstateret mus i kælderen. En beboer har set 3 mus i kælderen og har fanget de 2 af dem. Man bedes tjekke sin kælder, hvis man har madvarer stående i kælderen. Kontakt kontoret, hvis i støder på den sidste - eller i støder på nogle helt andre! Obs!! De kan være smittebærere - så husk at tage handsker på. Og vask hånderne grundigt efterfølgende.


Med venlig hilsen 

Rene Rasmussen 

Driftsleder

TLF.: Direkte 32553412

Mail.: rr@fsb.dk----------------------------------------------- o0o ---------------------


     


Referat af ordinær generalforsamling i 85-34 Gårdlauget Engdalshus 

 

Dato

26. oktober 2016 kl. 18:30

Sted

Præstevængets mødelokaler, Sæterdalsgade 15, kld.

Deltagere

Fra S/B Fredenshus: Bente Bidstrup, Bjarne S. Hansen

Fra Præstevænget: Dorte Nørgaard, Flemming Nørgaard, Carsten Roslund, Lisbeth Christensen

Fra Englandsvej: Kewin Pedersen

Fra fsb: Julia Hvid Pedersen (ref.)


     

       

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år

 3. Forelæggelse af regnskabet med revisorpåtegning

 4. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer samt beboere :

  (F = Fredenshus, E = Englandsvej, P = Præstevænget)

   

  Følgende fire indkomne forslag vil blive præsenteret på mødet:

 1. Overdækning af to stk. pergolaer (et stk. pr. år ca. pris pr. stk. 23.000,- inkl. moms) (F)

 2. Container/skur i gården. Prisidé ca. kr. 50.000,- inkl. moms. Undersøger muligheder for: hvor skal det eventuelle skur stå! Skal det være et skur eller container – pris og placering i løbet af foråret (F)

 3. Undersøgelse om affaldshåndtering kan få flere tømninger pr. uge. Alternativ udvidelse af to stk. affaldsskure i gården (F)

 4. Indkøb af to stk. grantræer. Placeres i foråret i hver ende af gården (efterfølgende skal bruges til juletræstænding) (P)

   

 1. Forelæggelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endelig budget for indeværende regnskabsår

 2. Præsentation af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, der er valgt af de respektive bestyrelser

 3. Valg af revisor

 4. Valg af evt. administrator

 5. Frivillige til fællesarrangementer Fastelavn og Sommerfest 2017 


 6. Eventuelt

 

Flemming Nørgaard, formand for Gårdlauget Engdalshus, bød velkommen.

 

Ad 1 – Valg af dirigent

Flemming Nørgaard, blev valgt som dirigent og konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt.

Julia Hvid Pedersen blev valgt som referent.

Ad 2 – Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år v/Flemming Nørgaard

Hvad er sket siden sidste GN

 • Gl. formand for gårdlauget, Sten Åbo Hansen, er flyttet fra Fredenshus, og ny formand er tiltrådt med udgangen af februar 2016, og det blev undertegnede. Nærmere om det under præsentationen i pkt. 6.

 • Fastelavnsfest afholdt søndag den 7. februar 2016. Der var ca. 110 tilmeldinger (og det er nok også grænsen for, hvor stort arrangementet kan blive af hensyn til pladsen i vores lokaler).

 • Sommerfest blev afholdt lørdag den 13. august, hvor der også ca. var 110 tilmeldinger (men det så ud til, ikke alle var mødt op). Vi prøvede denne gang at have en billig betaling til start (kr. 20,-) og efterfølgende en dyrere pris for dem, som tilmeldte sig senere til arrangementet (kr. 50,-). Dette pga. planlægningen og havde håbet beboerne vil tilmelde sig straks for deltagelse. Der var lidt kritik af denne fremgangsmåde. Og det kan være til næste år, at festudvalget vil finde en anden løsning.

 • Der blev til dette års sommerfest også arrangeret loppemarkedet. Dette viste sig at være en dårlig løsning. Og vil derfor ikke blive en option til næste års sommerfest. Loppemarkedet skal køre særskilt fremover. Præstevænget har et par beboere, som godt vil prøve dette til næste år (nærmere vil tilgå fra dem).

 • Tørrestativer . Er efter en smule ventetid nu kommet op i gården. Forhåbentlig til alles glæde og tilfredshed.

 • Legekasser . Der var enighed om, at der skulle sættes nogle legekasser op i gården. Dette er sket hen over sommeren. Gårdlauget er dog ærgerlig over at se, at de legeting, som er kommet i, kasserne ikke bliver brugt, som det er indkøbt til (kroket bliver brugt som hammer på træer og andet – og bliver sjældent lagt retur i kasserne). Så hermed en opfordring til at forældrene lige vil holde lidt øje med tingene.

 • Legepladsrapport på de 2 ting vi har i gården: Legehuset (generel vedligeholdelse) og gyngen (faldunderlag og en sten skal flyttes). Boldbanen er der opsat to stk. mål (som sandsynligvis er kommet fra Fritidscentret). Hvis de ikke kan repareres for billige penge, skal de selvfølgelig fjernes. Men det er ikke nemt at have ”legeplads” i et gårdområde som vores.

 • Overdækning af affaldsrum i gården er blevet iværksat og skulle gerne vise sit gode formål, når/hvis der her til vinter skulle falde sne.

 • Maling af overdækningerne (pergolaerne – affaldsrum etc.) Dette blev udført i det tidlige forår. Bjarne og undertegnede fik fjerne det grønne, som groede til op af træet. Og det fyldte faktisk rigtig meget.

 

Beretningen blev herefter godkendt.

 

Ad 3 – Forelæggelse af regnskabet med revisorpåtegning

Bjarne S. Hansen orienterede om regnskabet for 2015.

 

Udgifterne i 2015 var på i alt kr. 409.239.

 

Bestyrelsen havde talt om at få et mere detaljeret regnskab fremadrettet, så man tydeligt ville kunne se, hvilke udgifter der specifikt er blevet brugt på de enkelte poster. Bjarne S. Hansen ville tage kontakt til fsb’s økonomiafdeling.

 

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

Ad 4 – Forslag

Overdækning af to stk. pergolaer (et stk. pr. år ca. pris pr. stk. 23.000,- inkl. moms) – Forslagsstiller: Fredenshus

Såfremt prisen kan blive inden for rammen på kr. 23.000, vil man arbejde videre med forslaget i løbet af foråret. Det blev forslået, at man starter overdækningen ved Glommensgade.

Forslaget blev vedtaget.


2. Container/skur i gården. Prisidé ca. kr. 50.000,- inkl. moms. Undersøger muligheder for: hvor skal det eventuelle skur stå! Skal det være et skur eller container – pris og placering i løbet af foråret – Forslagsstiller: Fredenshus
Skuret skal anvendes til opbevaring af gårdlaugets fællesting og fungere som et fælles lagerrum. 

 

Såfremt prisen kan blive inden for rammen på kr. 50.000, vil bestyrelsen i løbet af foråret beslutte, hvor skuret skal placeres.

 

Forslaget blev ikke sat til afstemning.

 

 

 

3. Undersøgelse om affaldshåndtering kan få flere tømninger pr. uge. Alternativ udvidelse af to stk. affaldsskure i gården  – Forslagsstiller: Fredenshus
Der er generelt problemer med den store affaldsmængde set i forhold til antallet af affaldscontainere eller antal tømninger af disse i gårdlauget.

 

Bestyrelsen vil tage kontakt til kommunen med henblik på at undersøge, hvilke muligheder gårdlauget har i henhold til affaldshåndteringen.

 

Forslaget blev godkendt.


4. Indkøb af to stk. grantræer. Placeres i foråret i hver ende af gården (efterfølgende skal bruges til juletræstænding)  – Forslagsstiller: Præstevænget

 

Forslaget blev ikke sat til afstemning, da bestyrelsen ville arbejde videre med forslaget internt.

 

Ad 5 – Forelæggelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endelig budget for indeværende regnskabsår

Bjarne S. Hansen gennemgik budgettet for 2016 og 2017.

 

Bestyrelsen ville se nærmere på udgifterne på de enkelte poster.

 

Budgetterne blev herefter godkendt.

Ad 6 – Præsentation af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, der er valgt af de respektive bestyrelser

 

Følgende er valgt til gårdlaugets bestyrelse:

 

Fra Præstevænget: Dorte Nørgaard, Flemming Nørgaard, (Susanne Byriel).

Fra Englandsvej: Kewin Pedersen.

Fra S/B Fredenshus: Bente Bidstrup, Bjarne S. Hansen.

 

Bestyrelsen for gårdlauget vil konstituere sig selv efterfølgende.

 

Ad 7 – Valg af revisor
Det indstilles, at gårdlauget også i 2017 anvender en revisor via foreningens administrator.

 

Det blev vedtaget at forsætte med samme revisor (ERNST & YOUNG).

 

Ad 8 – Valg af evt. administrator

Det indstilles, at gårdlauget også i 2017 benytter fsb som administrator i overensstemmelse med den aftale, der er blevet indgået i løbet af 2013.

Det blev vedtaget at fortsætte med fsb som administrator.

 

Ad 9 – Frivillige til fællesarrangementer Fastelavn og Sommerfest

Fastelavnsfest vil blive afholdt den 26. februar 2017. Hvis nogle vil være med i fastelavnsudvalget, skal de endelig kontakte bestyrelsen. Udvalget vil blive indkaldt til møde i starten af januar 2017.

 

Sommerfest vil blive afholdt den 12. august 2017. I løbet af foråret vil sommerfest­udvalget blive indkaldt til et planlægningsmøde.

 

Hvis man ønsker at bidrage, kontakt gerne bestyrelsen@fsb34.dk ,

bestyrelsen.englandsvej@gmail.com eller fest@sb-fredenshus.dk .

 

Ad 10 – Eventuelt

Dirigenten, Flemming Nørgaard, takkede herefter for et godt møde og erklærede mødet for hævet kl. 19.55.

 
 


ORDINÆR GENERALFORSAMLING


Gårdlauget Engdalshus


Onsdag den 26. oktober 2016 kl. 18:30


i Præstevængets mødelokaler Sæterdalsgade 15 kld.


Endelig dagsorden:1:    Valg af dirigent:


2:    Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år


3:    Forelæggelse af regnskabet med revisorpåtegning.


4:    Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer samt beboere:


        Fredenshus = F …


        - Overdækning af 2 stk. Pergolaer. (en stk. pr. år Ca. pris pr. stk. 23.000,- incl. moms).


- Contanier/skur i gården. Pris ide ca. kr. 50.000,- incl. Moms. Undersøger muligheder for: hvor skal det eventuelle skur stå! Skal det være et skur eller container – pris og placering i løbet af foråret.


- Undersøgelse om affaldshåndtering kan få flere tømninger pr. uge, Alternativ udvigelse af 2 stk. affaldsskuere i gården.   


Præstevænget = P …


 • Indkøbe af 2 stk. grandtræer. Placeres i foråret i hver ende af gården

  (efterfølgende skal bruges til juletræes tænding)

            Englandsvej = E …

            Ingen forslag.

  (F=Fredenshus, E=Englandsvej, P=Præstevænget).


5:    Forelæggelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endelig budget for indeværende regnskabsår.

 


6:    Præsentation af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, der er valgt af de respektive bestyrelser.

 


7:    Valg af revisor.

 


8:    Valg af evt. administrator.

 


9:    Frivillige til fælles arangementer Fastelavn og Sommerfest i 2017.


10:  Eventuelt.


Generalforsamlingen afholdes i Præstevængets beboerlokaler, som er beliggende


Sætesdalgade 15 (17), kælderen.

På hjørnet Sætersdalgade og Glommensgade.


Med venlig hilsen


p.b.v

 

Flemming K.P. Nørgaard

       
INDKALDELSE TIL         

ORDINÆR GENERALFORSAMLING


Gårdlauget Engdalshus

        

Onsdag den 26. oktober 2016 kl. 18:30


i Præstevængets mødelokaler


Sæterdalsgade 15 kld.


Dagsorden:

                      

1:    Valg af dirigent:

              

2:    Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år

                           

3:    Forelæggelse af regnskabet med revisorpåtegning.

                             

4:    Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer samt beboere:


        Skal sendes til de respektive bestyrelser i gårdlauget og skal være dem i hænde senest onsdag den 12. oktober kl. 12.00.


        Præstevænget skal have deres i bestyrelsespostkassen mellem Sætersdalgade 7 og 9


        (F=Fredenshus, E=Englandsvej, P=Præstevænget).

                    

5:    Forelæggelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endelig budget for indeværende regnskabsår.

                

6:    Præsentation af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, der er valgt af de respektive bestyrelser.

                             

7:    Valg af revisor.

                

8:    Valg af evt. administrator.

                   

9:    Frivillige til fælles arangementer Fastelavn og Sommerfest i 2017.

                  

10:  Eventuelt.

                    

Generalforsamlingen afholdes i Præstevængets beboerlokaler, som er beliggende S ætesdalgade 15 (17), kælderen.

På hjørnet Sætersdalgade og Glommensgade.      

                        

En uge før afholdelse af den ordinære generalforsamlign udsender gårdlaugsbestyrelsen den endelige dagsorden.

                   

Bestyrelsen glæder sig til at se rigtig mange beboere og brugere af vores fælles gård område. Der vil være Kaffe og hjemmebag til mødet. J

          Med venlig hilsen    

    .p.b.v.    

        

Flemming K.P. Nørgaard

        

                

 

  Udsendt torsdag den 15. september 2016.

 

Hermed fremsender afdelingsbestyrelsen den endelige dagsorden til vores ordinære afdelingsmøde i Præstevænget, således:

 

Tid:        Torsdag den 22. september 2016 kl. 19.00

Sted:      Beboerlokalet, Sætersdalgade 15, kælderen

Dagsorden :

 1. Valg af dirigent

 • Godkendelse af forretningsorden for mødet

 • Valg af referent

 • Valg af stemmeudvalg

 1. Afdelingsbestyrelsens mundtlige beretning

 2. Forslag:

  Fra afdelingsbestyrelsen:

  a.1. Ombygning af supplementsrum til ungdomsboliger

  a.2. Udlejning af supplementsrum Sætersdalgade 7-9 og 11

  a.3. Forundersøgelse på facaderenovering, vinduesudskiftning, ventilationsforhold og afslutning af stigstrengsprojekt

  a.4. Forundersøgelse om nyt bolignet (Frit TV-net)

  a.5. Forslag om sundhedstjek i lejemålene  

  Fra beboerne:

  b.1. Kai, Sæt 15,1. tv: Isolering af udvendige gavle (2 gavle plus en gavl)

  b.2.  Ady, Sæt 13, st. tv: Kan man leje et loftsværelse (Supplementsrum)

 3. Regnskab for rådighedsbeløb for 2015

 4. Budgetter for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler i 2017

 5. Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år 2017

 6. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter

 7. Informationer og status omkring gårdlauget

 8. Eventuelt

Valg til afdelingsbestyrelsen (jf. pkt.7)

Følgende beboere er på valg i år:

Næstformand Inge Bugge, for 2 år – modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem, Gudmundur Nònstein, for 2 år – modtager genvalg

 

Valg til revisor for 2 år  

Revisorer Helle Moreno, for 2 år – modtager genvalg.

Revisorer: Ny skal vælges for 1 år (tidligere revisorer er fraflyttet)

 

Endvidere valg af suppleanter (2 stk.) og revisorsuppleanter for 1 år:

 • Bestyrelsessuppleant. Ny skal vælges for 1 år

 • Bestyrelsessuppleant. Ny skal vælges for 1 år

 • Revisorsuppleant. Ny skal vælges for 1 år

   

   

  Håber mange beboere vil møde op – blandt andet for at få indflydelse på, hvad

  Din husleje skal være til næste år. Der vil blive serveret kaffe/te og blødt brød til mødet J

 

       
   

     

I anledningen af,       


Gårdfest den 13. august - nu med Kage konkurrence

GÅRDFEST

PROGRAM FOR

Lørdag den 13. august 2016


Klokken:

Hvad sker der:

10:00 >

< Loppemarked starter

 

10:00 >

< Den Mobile Kaffebar ankommer

 

14:00 >

< Loppemarked lukker

14:00 >

< Sommerfest starter og lotteri kan købes

14:00 >

< Kage konkurrence Starter

 

16:00 >

< Kage konkurrence Slutter

16:00 >

< Grill tændes      >>>>>>>>>>>>>

16:00 >

< Tryllekunster

 

17:00 >

< Lotteri udtrækkes – fine præmier

 

20:00 >

< Hoppeborg lukker

 

23:00 >

< Sommerfest slutter – og tak for i år

 

 

VIGTIGT :

 

FD00507_ Der kan i løbet af dagen købes Gult armbånd for kr. 50,- (med 4 billetter som kan bruges til køb af øl – vand eller vin) i festteltet til de, som ikke har nået det inden. Der vil blive trukket lod på nr. som er på armbåndet.

I fest teltet kan man også købe øl, vand, vin til yderst billige penge..

Lotterilodder købes ligeledes i festteltet kr. 20,- for 5 stk. Meget fine præmier

 

 

                        Vi Glæder os til at se jer alle sammen.            H ilsen fest udvalget i Gårlauget.  

          

 


Lørdag den 13. august 2016, kl. 14:00 i gården

For at deltage skal man bage en kage, og bringe den ned i teltet, så den er der senest klokken 14.00

 

Vi vil meget gerne vide, hvor mange kager, der kommer på forhånd, så derfor skal man tilmelde sig for at deltage i konkurrencen.

Eneste krav er, at kagerne er hjemmelavet. Der ud over er det kun fantasi og evner der sætte grænser for, hvor flotte og velsmagende kagerne bliver.  

Premier:

Der vil være premier de3 bedste af kagerne, og vores barista giver en valgfri kop varm drikkelse til de 3 vindere. Premieoverrækkelsen vil finde sted kl. 16.00 på dagen.

Alle kan deltage - lille som stor, og ung som gammel.

Dommerne :

Er alle dine medbeboere, der smager og ser på din kage. Det gratis at smage på kagerne, så man skal huske ikke at få ondt i maven over alle fristelserne.


Vi har i år inviteret en professionel barista fra Kaffe Knallert , hvor man vil kunne købe en rigtig god kop kaffe, the eller kakao til alle kagerne.

                                                Vi Glæder os til at se jer alle sammen.

 

Se mere på vores hjemmeside  >>            www.fsb-34.dk                                        <<  Hilsen Gårlauget.

Mails:     bestyrelsen@fsb34.dk

 

  NB!    Festudvalget forbeholder sig ret til at aflyse arrangementet, hvis der ikke skulle være tilslutning nok fra beboerne. !

­

 -- KLIP ­ " --------- " ------------------ KLIP " ----------------- " ------------ KLIP " ---

Tilmelding til den fælles gårdfest lørdag den 13. august 2016 :   

Vigtigt :   Navn: __________________________________________ Adresse:_ ___________________________________________________  

                                   (Vigtigt: Skriv m/ BLOKBOGSTAVER. I tilfælde, at arrangementet aflyses pga. manglende tilmelding mv.)

 

Jeg tager en super lækker kage med til gårdfesten
kl 14.00 den 13 august 2016

                       Skal afleveres til Afdelingsbestyrelsen i Præstevænget, der har kontor: Sætersdalgade 11 kælderen; eller bestyrelsenspostkasse i porten. Husk senest søndag den 2. august. Billetterne vil ligge i jeres postkasse efterfølgende snarest muligt derefter.. J


                              

                                               

 

NYT fra afdeling Præstevænget:

Har du/I pladsmangel i jeres nuværende lejemål!

                     

 

Lej et loftsrum

Her i Præstevænget har vi 6 supplementsrum på loftet. 2 stk. på 5 sal i opgange 7-9 og 11 i Sætersdalgade. De står alle tomme. Som reglerne er, må rummene kun lejes ud til lejere i de underliggende lejemål. Dvs. vores beboer har mulighed for at leje et rum til deres barn / børn i afdeling Præstevænget. Supplementsrummene udlejes på samme vilkår som eks.vis en garage eller ekstra kælderrum i vores afdeling.

 

Rummene er på ca. 19 m2 og forventes at komme til at koste ca. 1.200 kr. om måneden at leje. (Plus varmeforbrug). Der er deletoilet med håndvask og bruser.

 

Hvis du - inden for kort tid – vil leje et af supplementsrummene, eller se hvordan de ser ud og indrettet, så kontakt ejendomskontoret INDEN mandag den 27. juni 2016.

 

Du / I som evt. har søgt om et lejemål, vil i løbet af august måned få oplyst om et af rummene er udlejet til dig. For hvis ikke de fleste af rummene bliver udlejet, vil nedennævnte blive undersøgt og taget op på vores afdelingsmøde den 22. september 2016.

 

For der har gennem længere tid været talt om, at ombygge supplementsrummene til 3 ungdomsboliger, hvis de ikke kan lejes ud efter reglerne som ovennævnt beskrevet. Det vil gavne Præstevængets økonomi.

 

Som nævnt vil det først efter den 27. juni, blive besluttet, om der skal følges op på planerne om at etablere 3 ungdomsboliger i stedet for de 6 supplementsrum. Og den beslutning skal tages på det nævnte afdelingsmøde i september

 

Med venlig hilsen

Din afdelingsbestyrelse

v/Flemming K.P. Nørgaard

 

Kontaktperson :

Rene Rasmussen

driftsleder

direkte +45 32 55 34 12 / Mail:   rr@fsb.dk

kontortid; Mandag – onsdag og fredag Kl. 11 til 12