HVAD ER DET LIGE DER SKER I Afd. Præstevænget ????
Lørdag den 13. august 2016 Loppemarked og Gårdfest

Kære Alle

Præstevænget vil i samarbejde med gårdlauget arrangere loppemarked og gårdfest Lørdag den 13. august 2016. Sæt allerede X i kalenderen og find dine "lopper" frem fra kælder og loft.

Nærmere oplysninger vil tilgå alle husstande snarest muligt


LOPPEMARKED og GÅRDFEST


I gårdlauget Engdalshus

Lørdag den 13. august 2016


Mellem kl. 09.00 til kl. 14.00 og

Gårdfest mellem kl. 14.00 til ca. 23.00


 


Vagtordninger ved evt. driftsproblemer

      

Vagtordninger

Har du akut brug for hjælp?

Fra kl. 7.00 til kl. 16.00: Ring til ejendomskontoret. Tager ejendomskontoret ikke telefonen, skal du lægge en besked, og en medarbejder vil ringe tilbage til dig hurtigst muligt.

Fra kl. 16.00 til kl. 7.00: Ring til vagtselskabet. Du finer nummeret i boksen herunder. Er ejendomskontoret lukket, vil en telefonsvarer fortælle dig, hvem du kan kontakte.
Vagtselskabet vurderer om, om situationen er akut, og om de skal rykke ud.

NB : Tilkalder du vagtselskabet, uden at situationen er akut, får du tilsendt en regning.

Husk at det typisk koster 2000.- i vagtudkald, bare for de kommer og dertil lægges udkaldstimer og materialer. Så kan man leve med skaden / fejlen indtil næste dag eller hverdag, er der mange penge at spare.

 

El

Sif-gruppen:            

TLF.: 39657755

 

Internet

Dansk Kabel Tv:

TLF.: 6912 1212

 

Telefoni

Dansk Kabel Tv:

TLF.: 6912 1212

 

VVS

Kentho VVS ApS:

TLF.:  6146 0328

 

Tv

YouSee:

TLF.: 7070 4040

 

Ejendomskontoret

Driftsleder:

TLF.: 3255 3412

Låsesmed

Låsespecialisten Hanson

TLF: 36300375

 

Afdelingsbestyrelsen

Sætersdalgade 11, kælderen

TLF.: 3255 3417

 

           <REFERATET;  Gårdlaug generalforsamling 28. oktober 2015 er nu tilgængeligt. Se bjælken til venstre under gårdlaug ENGDALSHUS>

         

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Gårdlauget Engdalshus

afholdes

Onsdag den 28. oktober 2015 kl. 18:30

i Præstevængets mødelokaler

Sæterdalsgade 15 kld

DAGSORDEN:

 

1:    Valg af dirigent

         

2:    Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år

                 

3:    Forelæggelse af regnskabet med revisorpåtegning.

                 

4:    Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer samt beboere. (F=Fredenshus, E=Englandsvej, P=Præstevænget).

                     

5:    Forelæggelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endelig budget for indeværende regnskabsår.

                 

6:    Præsentation af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, der er valgt af de respektive bestyrelser.

                 

7:    Valg af revisor.

                 

8:    Valg af evt. administrator.

                 

9:    Frivillige til fælles arangementer Fastelavn og Sommerfest i 2016.

         

10:  Eventuelt.

 

FORSLAG SKAL VÆRE GÅRDLAUGSBESTYRELSEN I HÆNDE SENEST

14. OKTOBER 2015, kl. 12.00 På de respektive bestyrelseskonterer

 

I Præstevænget er det Sætersdalgade 11, kælderen, brevsprækken indtil bestyrelseskontoret eller i porten, mellem Sætersdalgade 7 og 9, hvor Afdelingsbestyrelse i Præstevænget ligeledes har en postkasse.

 

Bestyrelsen glæder sig til at se rigtig mange beboere og brugere af vores fælles gård område. Der vil være Kaffe og hjemmebag til mødet. J

 

Med venlig hilsen

p.b.v

Sten Aabo HansenPræstevænget      

Indkaldelse

til

AFDELINGSMØDE

            

Om budgettet for 2016

            

Brug et par timer

   

torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00

 

til at være med til at bestemme - bl.a. hvad DIN husleje skal være pr. den 01. januar 2016 !

                 

 

Afdelingsmødet

Alle beboere har adgang til afdelingsmødet med to stemmer pr. lejemål. Afdelingsbestyrelsen håber at se jer/dig til afdelingsmødet, som også benævnes ”budgetmøde” og afdelingens årlige ”generalforsamling”.

På mødet skal vi godkende afdelingen Præstevængets budget for 2016 og dermed også fastsætte huslejen – gældende pr. den

01. januar 2016.

 

Afdelingsbestyrelsen vil fremlægge forslag til afdelingens budget. Herunder vil bestyrelsen også fremlægge forslag til den vedligeholdelse, som bestyrelsen sammen med fsb’s administration har planlagt for det komne år 2016.

Du vil senest en uge før mødet modtage en kort udgave af afdelingens budget for 2016, som bl.a. indeholder en oversigt over den vedligeholdelse, der foreslås sat i gang samt endelig dagsorden.

Forslag til mødet:

Enhver beboer kan stille forslag til behandling på afdelingsmødet. Dit forslag skal afleveres skriftligt til bestyrelsesformanden:

 

Flemming K. P. Nørgaard, på bestyrelseskontoret (brevkassen)

Sætersdalgade 11, Kælderen, 2300 København S.

 

Forslag skal være formanden i hænde:

 

senest torsdag den 10. september 2015, kl. 12.00 .

(NB: Kommer evt. forslag senere, vil de ikke blive behandlet på afdelingsmødet)

 

Senest en uge før mødet vil alle lejemål modtage indkomne forslag og endelig dagsorden for mødet.

 

Afdelingsbestyrelsen glæder sig til se dig!

         

På bestyrelses vegne

     F lemming

Flemming K. P. Nørgaard

Formand for afdelingsbestyrelsen

Udi Præstevænget 1-34

fsb

    

Velkommen til vores hjemmeside

        Reception     

I anledningen af,       


Velkommen til vores hjemmeside

LOPPEMARKED

LØRDAG DEN 03 MAJ 2014, MELLEM
KL. 10.00 TIL 1400

STED: Gården

Indgang via porten ved Sætersdalgade 7 og 9.

Kom og gør et godt køb

Se opslag i opgangene


Velkommen til vores hjemmeside

                


Til Beboerne i Præstevænget
Der er indkommet nedennævnte fra afdelingsbestyrelsen i Præstevænget:
<<<<<  Se  bjælken PRÆSTEVÆNGEs GÆSTEBOG  <<<<<
(8 gode sparerråd om opvarmning af din bolig i denne kolde tid !)
 
--------  ooo 000 ooo ------

BEBOERKLUBBEN

PRÆSTEVÆNGET

Kælderen, v/ Sætersdalgade   11                                                 
17. januar 2014

 

 

Generalforsamling

I

BEBOERKLUBBEN

Beboerklubben vil hermed indkalde til generalforsamling.

( som IKKE må forveksles med det ordinære afdelingsmøde i september )

 

FREDAG d. 21. februar 2014  kl. 19.00

Generalforsamlingen holdes i beboerklubbens lokaler, i kælderen ved Sætersdalgade 11 (ved siden af afdelingsbestyrelsens kontor)

 

Ifølge klubbens love er dagsorden følgende:

1.    Velkomst

2.    Valg af dirigent

3.    Beretning for året 2013

4.    Regnskab for året 2013

5.    Indkommende forslag

6.    Valg til bestyrelse (Jf. Vedtægter. )

Formanden Kai Schiønning Andersen (i lige år)

Bestyrelsesmedlem Dorte Nørgaard (i lige år)

Suppl. Jenny Nørgaard

revisorsuppl. Evt. ny

7.    Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres skriftlig til beboerklubben.

(Kan ”puttes” i Beboerklubbens brevkasse i porten, Sætersdalgade).

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 07. februar 2014.

 

Under generalforsamlingen vil der være kaffe og brød, samt efter generalforsamlingen en øl eller vand til de fremmødte.

Ø Kom ned med nogle gode forslag til aktiviteter <

 

 

Bestyrelsen for Beboerklubben

Formand: Kai S. Andersen, Bestyrelsesmedlemmer: Dorte Nørgaard,                      Lonnie Schademann, Jørgen S. Andersen, og

Kasser: Jytte Valker

Supl.: Jenny Nørgaard til beboerklubbens bestyrelse,

 Revisor er udpeget af afdelingsbestyrelsen: Flemming Nørgaard, revisor supl: mangler !MØD NU OP    MØD NU OP   MØD NU OP   MØD NU OP DET ER TIL FOR JERDen store Porten i gården er nu blevet lukket. Husk at medbring nøgle brink når i skal ind og ud af vores fælles gårdområde. 
(Og tak for jeres tålmodighed - se også i "GÆSTEBOGEN")
I ønskes alle en glædelig jul samt et godt og lykkebringende Nytår.
Jeres afdelingsbestyrelse udi
Præstevænget


 

Nøglebrikken virker ved, at man fører den forbi VED 5 & 6 tallet på den læser der er sat op ved enten portene, lågerne eller dørene der fører ind / ud til / fra gården
Fortsat god dag / Gårdlauget / afdeling Præstevænget


Så har ISHØJ lavet det sidste arbejde, lågen i venstre side indefra kan nu åbnes helt op og de har monteret en FLANGE på PORT stolpen således at det ikke er muligt at klatre op over porten.

Derfor aktiveres de 2 låger. Porten vil først blive aktiveret senere når Gårdlauget har fået en tilbagemelding fra henholdsvis brandvæsenet og Københavns kommune om de har accepteret aflåsningen. Nøgleboksene er tilpasset henholdsvis Brandvæsenets standardnøgle og for affaldselskabets vedkommende en by nøgle til deres systemet.
Afdelingen giver en melding til alle beboere, når også den store port bliver aktiveret og aflukket.
Med venlig hilsen og fortsat god dag til alle.
Gårdlauget og Afdelingsbestyrelsen

---- o0o -----

NB : Vi er desværre blevet en lille smule forsinket med aflukning af gården. Der var lidt efterarbejdet på porten, som ikke umiddelbart kan nå at blive færdigt til den oplyste tid. Men de brikker i nu har afhentet ved Driftslederen kan allerede på nuværende, bruges til "port gennemgang" mod Sætersdalgade. (Denne oplysning vil ligeledes blive opslået i vores opgange). De som endnu ikke har afhentet deres Brikker, skal selvfølgelig gøre dette snarest. Bestyrelsen vil komme med ny tidhorisont.   Afdelingsbestyrelsen beklager
 Alle Beboere ønskes en fortsat god dag

Gården bliver nu aflåst, og det sker den 01. december 2013.

Nu er port og aflåsning af gården ind til Engdalshus snart færdig. Porten og låger er etableret, der er rejst et hegn og der er sat nye låse op på alle adgangsveje til gården.

Der mangler kun at blive udleveret de elektroniske nøgler, som giver adgang til gården. En Elektronisk nøgle kaldes en Nøglebrik og er en ganske lille flad plastikbrik som er ca. 2,5 cm lang og er lige til at sætte ind i et nøglebundt.  

Nøglebrikken virker ved, at man fører den forbi den øverste del af den læser der er sat op ved enten portene, lågerne eller dørene, der fører ind til gården.  Nøgle­brikkerne passer til portene , låger og døre. På sigt håber vi beboere I Præstevænget, at få synkroniseret de brikker, som er udleverede til vaskerierne med de nu også udleveret brikker til Porten så aflåsningssystemet bliver ens.

Porten og de to låger ud mod Østerdalsgade er udstyret med motorer således at porten og låger åbner automatisk, hvorimod dørene ved gennemgangen mod Glommensgade er mekaniske og skal åbnes ved håndkraft. Nøgle til porten ud- og indtil Gården fra Sætersdalgade vil dog fortsat kunne bruges, som vi har gjort hidtil. Det er måske værd at vide, at hvis man er kommet ind i gården, kan man ikke komme ud igen uden brug af nøgle eller brik.

VIGTIGT: Du skal – inden for den nærmeste fremtid afhente 3 stk. nøglebrikker hos Driftslederen Rene Rasmussen, i dennes åbningstid på ejendomskontoret, Sætersdalgade 7 stth. Det er vigtigt at passe på de enkelte nøgle­brikker, da brikkerne er kodet til det enkelte lejemål. Så det er vigtigt at meddele det til ejendomskontoret, hvis I mister dem; således at de kan blive annulleret. Man må således heller ikke bytte brikker indbyrdes beboerne i mellem. Der skal underskrives for udleveret nøglebrikker på kontoret.

Hvis man mister en nøglebrik eller har behov for flere end de 3 udleverede, fås de ved henvendelse til vores Driftsleder på ejendomskontor, Sætersdalgade 7, stth. Prisen pr. nøglebrik er 150 kr. Denne pris er også gældende ved bortkomst af brik (ker) i forbindelse ved fraflytning. Ved aflevering af ekstra indkøbt brik vil der være kr. 100,- retur. Erstatning pris pr. brik er dog kr. 150,- hvis bortkomst.

De beboere, som har lejet en garage i gårdområdet vil snarest muligt få en tillægsskrivelse, med de særlige forhold, der er gældende for dem.

Har du spørgsmål er du meget velkomme til at rette henvendelse til din afdelings- bestyrelse eller driftsleder Rene Rasmussen i hans åbningstid.

Planen for endelig aflåsning af gården er, som indledningsvist nævnt, søndag den 01. december 2013.


Hej Alle beboere udi Præstevænget
 
PKT 1.
Beboerklubben afholder Ekstraordinær Generalforsamling onsdag den 06. november 2013, kl. 1900. Sted i Kælderen Sætersdalgade 11.

Kære Beboere mød nu op til dette arrangement og stødt det sociale i vores afdelingen. Mødet er for alle i Præstevænget. Der vil være kaffe og vand.
Se venligst opslagstavlerne, hvor opslag er ophængt.

Med venlig hilsen Din
bestyrelse for beboerklubben
udi Præstevænget

PKT 2.
Fra Søndag den 01. december 2013, vil gården blive aflukket (låst) ud mod Østerdalgsgade.
I den forbindelse, vil hver enkelt lejemål i Præstevænget få en orienteringsskrivelse i løbet af denne uge frem til fredag den 08. november 2013. I skrivelsen bliver I bl.a. oplyst om, hvornår og hvordan I skal afhente jeres 3 stk. brikker og hvordan tilkøb af yderligere brikker kan gøres. Skrivelsen vil også blive lagt her på denne hjemmeside og opslået i opgangene.
Der vil ligeledes blive sendt en særlig skrivelse til de beboere, som har lejet garage i gården.
Har I spørgsmål er I meget velkommen til at henvende jer til Driftslederen eller bestyrelsen.
Fortsat god dag til alle
Med venlig hilsen din
Afdelingsbestyrelse i Præstevænget

 

GÅRDLAUGET ENGDALSHUS.

København, den 17. september 2013

 

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

afholdes

 

Onsdag den. 30. oktober 2013 kl. 18:30

i Præstevængets mødelokaler

Sæterdalsgade 15 kld

 

 

                                                         DAGSORDEN

 

1:      Valg af dirigent

 

2:      Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år..

 

3:      Forelæggelse af regnskabet med revisorpåtegning.

 

4:      Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer samt beboere. (F=Fredenshus, E=Englandsvej, P=Præstevænget). 
   Har beboere fra Præstevænget forslag til gårdlauget skal disse stiles til Præstevængets formand Flemming K.P. Nørgaard. Gerne pr. mails ( flemming@fsb34.dk ) eller til Postkassen: Sætersdalgade 11, kælderen. Og dette skal ske inden onsdag den 16 oktober kl. 12.00.

        

5:      Forelæggelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endelig budget for indeværende regnskabsår.

 

6:      Præsentation af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, der er valgt af de respektive bestyrelser.

 

7:      Valg af revisor

 

8:      Valg af evt administrator.

 

9:      Eventuelt

 

 

Med venlig hilsen

p.b.v

Sten Aabo Hansen

 Hermed fremsender afdelingsbestyrelsen den endelige dagsorden til vores ordinære afdelingsmøde i Præstevænget.

 

Tid:       Torsdag den 19. september 2013 kl. 19.00

Sted:     Beboerlokalet, Sætersdalgade 15, kælderen

Dagsorden:

1.        Valg af dirigent.

2.        Godkendelse af forretningsorden for mødet. (Er tidligere rundsendt til alle)

3.        Valg af stemmeudvalg. (Jf. forretningsorden)

4.        Afdelingsbestyrelsens beretning.

5.        Forslag:

a.1. Afdelingsbestyrelsen fremlægger forslag om Nyt Vedligeholdelsesreglement.

a.2. Husleje ”Standby” for erhvervslejemål ændres til det normale.

a.3. Ændring af antal til bestyrelsen fra 5 til 3 bestyrelsesmedlemmer.

a.4. Sammenlægninger af værelser beliggende Sætersdalgade 7-9 & 11, 5 sal

a.5. Åben for udlejning af lokaler, beliggende Sætersdalgade 15, kælderen

b.1. Der er ingen forslag fremsendt til mødet fra beboerne.

6.        Regnskaber for rådighedsbeløb og (ingen forbrug på aktivitetsmidler). (Vedlagt)

7.        Budgetter for rådighedsbeløb, telefon og aktivitetsmidler. (Vedlagt)

8.        Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år. (Vedlagt og rundsendt)

9.        Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter.

10.    Valg til gårdlaugsbestyrelsen: 3 personer skal vælges for 2 år.

11.    Eventuelt.

 

·      Dirigenten skal lede mødet og sikre, at dagsorden gennemføres, og at forløbet af mødet følger fsb’s vedtægter og almindelig foreningsskik.

·      Rådighedsbeløbet er et beløb, som afdelingsmødet kan bevilge til bestyrelsens arbejde fx til kontorartikler, fortæring, transport mv. 

·      Udgifter til sociale aktiviteter er en post i budget/regnskab som viser, hvad bestyrelsen kan bruge eller har brugt til beboeraktiviteter i afdelingen.

·      Afdelingens driftsbudget er et budget over de forventede udgifter til drift og vedligeholdelse af afdelingen for det kommende år herunder fx bestyrelsens forslag til nye initiativer og installationer eller forslag, der er fremsat af beboere, og som har konsekvenser for budgettet.

Valg til afdelingsbestyrelsen og gårdlaug (jf. pkt. 9 og 10.)

Følgende beboere er på valg i år:

 

Bestyrelsesmedlem, Joan Jacobsen, for 2 år – modtager ikke genvalg.

Bestyrelsesmedlem, Lonnie Schademann, modtager ikke genvalg

 

 

Valg til revisor for 2 år, Jytte Walker. 

 

Endvidere valg af suppleanter (2 stk.) og revisorsuppleanter for 1 år.

-         Bestyrelsessuppleant. Ny skal vælges for 1 år.

-         Bestyrelsessuppleant. Ny skal vælges for 1 år.

-         Revisorsuppleant. Ny skal vælges for 1 år.

 

Valg til Gårdlaug bestyrelsen. Der skal vælges 3 medlemmer for 2.år. (Fra punkt 10).

 

Håber mange beboere vil møde op – blandt andet for at få indflydelse på, hvad

Din husleje skal være til næste år. Der vil blive serveret kaffe/te og blødt brød til mødet J


OBS:
Som de siger i reklamen:  
KOMBAREDU (Igen igen igen)

Det næste som skal ske i vores afdelingen og som i allerede har fået første indkaldelse til, er afdelingens mødet torsdag den 19. september 2013, kl. 19.00. Der vil snarest muligt tilgå jer alle den endelig dagsorden og yderligere oplysninger..
MVH
Afdelingsbestyrelsen.


Til Beboerne i

Præstevænget

  Emne:    1) Aflukning af gården ud mod Østerdalsgade.

                   2) Gårdfest lørdag den 31. august 2013.

 

 

Der vil i denne uge, fra mandag den 05. august og godt en uge frem blive etableret port og låger ud mod Østerdalsgade. Således, at gården nu bliver helt aflukket, som har været et stort ønske fra beboerne i det fælles gårdområde ”Engdalshus” .

 

Under etableringen af porten skulle der ikke være nogen umiddelbare gener for de, som har garage i gårdområdet. Snarest muligt, vil de som har lejet garage, få en mere detaljeret information omkring ind- og udkørelse fra gården. (Elektronisk nøgle system etc.)

 

Da de 3 bestyrelser i gårdlauget (Englandsvej 34-36, Fredenshus og Præstevænget) gerne vil fejre den fælles aflukning af gården – er planen at afholde en fælles     
Gårdfest lørdag den 31. august 2013, fra kl. 14.00 til ca. 20.00 .

Sæt allerede nu X i kalenderen. Nærmere om tilmelding med videre tilgår snarest muligt det enkelte lejemål i afdelingen.

 

Men til et sådanne et stort projekt mangler vi frivillige hjælpere for at få arrangementet til at blive en succes. Festudvalget afholder planlægningsmøde mandag den 12. august 2013, kl. 18.00. Hvis du ønsker at give en hånd med og komme med gode ideer er du meget velkomme til at deltage i dette møde. Det vil dog være rigtig fint, hvis vi kunne få din tilkendegivelse om deltagelse den 12/8 snarest muligt. Det kan gøres ved henvendelse til Driftslederen på ejendomskontoret eller afdelingsbestyrelsen, der vil holde ekstraordinært åbent i beboerlokalerne Sætersdalgade 11, kælderen, onsdag den 07. august fra kl. 16.00 og et par timer frem. Du kan også tilmelde dig på MAILS: flemming@fsb34.dk  

 

MEN; Husk allerede nu, at reserver lørdag den 31. august 2013, mellem kl. 14.00 til ca. 20.00, hvor der vil blive afholdt et ”brag” af en gårdfest.

 

Med venlig hilsen

Din afdelingsbestyrelse udi Præstevænget


Ingen reklamer i opgangen.

Det kan skabe brandfare.

Brug venligst containerne i gården.

 

Venlig hilsen Driftkontoret

22. OKTOBER 2012
 


Skrevet af Afdelingsbestyrelsen, d. 07-09-2012        
Hej Alle beboere

Natten til fredag den 07. september 2012, gik der nogle "listetyve" rundt i vores kælderområde ved beboerlokalerne, Sætersdalgade 11. De brød ind i beboerlokalet og fik i den anledning ødelagt for ca. kr. 10.000,- Det er bare rigtig "møj ærgeligt".
Heldigvis var der en god alarm, som alarmeret nogle fra bestyrelsen. Men "listetyvene" var desværre væk da de kom frem. En anden god ting er, at det hele er blevet filmet af vores video overvågningskamere, og af den vej kan vi -måske - kan finde frem til "listetyvene".

Det som måske er allermest bekymrende, er, at en af "listetyvende" havde nøgle til kælder -nedgangs- døren. - Og det kan jo undre. Er det måske en eller flere, som bor her i afdelingen - NEJ vel. Det kan man ikke forestille sig.. :-(

Er der nogen, som har set eller hørt noget, må de meget gerne kontakte Driftlederen Rene eller afdelingsbestyrelsen.

Fortsat god dag til alle

Med venlig hilsen
Din afdelingsbestyrelse i Præstevænget

 citat

Til Afdelingsbestyrelsen Præstevænget

Vedr. Banko-klubben.

Præstevængets Bankoklub fik succes fra starten, da vi i 2010 fortsatte med den traditionsrige banko-søndag. Lone og jeg selv har i perioden haft gode hjælpere i ”Putte”, Ady og vores datter Michala til de praktiske gøremål.

Det var med lidt nervøsitet vi kom i gang med sæsonens første spil den 3. oktober 2010.

Vi havde, efter den officielle overtagelse af Banko-klubben den 26. maj 2010, rettet henvendelse til Sundholm kvarterets Områdeløft, om et tilskud til at fortsætte klubaktiviteteten. Vi blev bevilget 10.000 kr.

Beløbet er blevet brugt til indkøb af et stort lager af vin, chokolade, kaffe m.m., der bruges som gevinster i spillets regí, og banko materialer, samt øget gevinsternes antal og pengepræmiernes beløb, men dog beholdt den lave pris for at deltage.

I sæsonen 2010/2011 var der omkring 40 medlemmer i bankoklubben. Dog måtte vi konstatere at vi var under 30 personer der deltog i bankospillet.

Vi har i en længere periode overvejet at fortsætte Banko-klubben.

Dette ser vi os desværre ikke i stand til.

Vi skal ikke komme med dårlige undskyldninger, men blot konstatere, at da banko-klubben var i gang tog dette meget af vores tid, og selv om vi begge nu er blevet pensionister så kan vi blot konstatere, at vores fritid skal prioriteres højere i fremtiden, end da bankosæsonen var i gang.

Vi har p.t. en kassebeholdning på ca. 300 kr.

Alle aktiver i Banko-skabet vil vi overdrage til beboerklubben. Det drejer sig om vin og spiritus, diverse lodder,

Bankoklubben

Ved Lone og Villy”

citat slut
(dette citat er et uddrag af referatet af best. mødet den 28. juni 2012)
30. AUGUST 2012


PÅ VEGNE AF DE BEBOERE DER STILLER DERES CYKLER I DE DERTIL INDRETTEDE STATIVER BEDES I VENLIGST VÆRE OPMÆRKSOM PÅ AT DER ER SUSPEKTER I OMRÅDET DER SYNTES DET ER MORSOMT AT "PIFTE" CYKLER.
 

indrykket den 19. maj 2012

SÅ SKETE DET IGEN

DER VAR BRAND I TØRRETUMBLEREN I VASKERIET VED NR. 9 LØRDAG DEN 14. APRIL.

Her et foto der viser at der
IGEN er blevet tisset på trappen i Sætersdalgade 15.


26. marts 2012
 


OG HER ER DET LIGE AT VI SKAL VIDE HVOR DE "1000" FEJL ER ?? 

ER DER NOGEN ANELSE ?? ELLERS KAN JEG GODT (VILLY SCHLIE) SIGE AT DETTE BILLEDE ER TAGET FASTELAVNSDAG DEN 19. FEBRUAR 2012 UD FOR SÆTERSDALGADE NR. 5 (:-(( 


 
 

 

 

Indbrud i kælderen

 

Der har i nat ca. kl. 2 været indbrud i 7 forskellige kælderrum.

 

Dette er meget kedeligt. Det ser desværre ud til, at de har haft en nøgle ,da de har været i begge kældre.

Så en opfordring til at lægge mærke til hvem der render rundt i vores ejendom både inde og ude.

Derudover tjekke om dørene nu lukker helt i. Når vinteren er koldest sammen med de vindforhold der er omkring ejendommen, bliver pumperne træge og lukker ikke altid.               ….. Så tjek døren når i går ind og ikke mindst ud !……

 

Ejerne af kælderrummene har fået besked.

 

For god ordens skyld bør man gå ned og tjekke sit kælderrum.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Rene Rasmussen

driftsleder

 

direkte 3255 3412

rr@fsb.dk
17. februar 2012 


Har du ikke modtaget det viste dokument om radiatortermostaten, kan du få denne hos driftsleder René Rasmussen.

Tryk på linket underneden og du får dokumentet i en læsbar version.


https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B_OBl48qer4OYzk2MjNkMz
ItODM2OS00MWI1LWE1ZTAtZWNmYTAzYThmMWNl&hl=da

Nationale kummefrysertemperaturer giver husstøvmiden kronede dage. 3 ud af 4 lufter ikke tilstrækkeligt nok ud til at holde bestanden nede i hjemmet.
Allergikernes undseelige plageånd, husstøvmiden bor i hobetal i vores senge og tæpper, men vi gør ikke noget ved det. En undersøgelse som virksomheden Velux har fået foretaget, viser nemlig at 76 procent af os ikke lufter godt nok ud.
Det er især nu, at vi skal tage os sammen, opfordrer  rådgiv-ningschef fra Astma-Allergi Danmark, Betina Hjort:
Kold luft er både løsning og problem.
"Den hårde kulde, som vi oplever nu gør jo, at man ikke får luftet ud de påkrævede tre gange om dagen. Og det er det der skal til for, at luftfugtigheden sænkes og derved holder husstøvmiderne nede,« fortæller hun med hilsen til reglerne om regelmæssig udluftning, rengøring og vask af sengetøj høje grader – uanset dårlig klimasamvittighed og trends.

Husstøvmider er her hele året:

På listen over de mest udbredte former for allergi i Danmark er husstøvmideallergi kun overgået af pollenallergi.
Men hvor pollenallergi er sæsonbestemt, er husstøvmiderne tilstede året rundt, hvilket rykker ved forestillingen, om hvor vidt det overhovedet at muligt at sige, at man sover alene i sin seng.

Hvad kan jeg gøre:

Skab gennemtræk tre gange om dagen i 5-10 minutters, så fugten kommer ud.
Alt sengetøj vaskes ved 60 grader min. Hver 14. dag.
Selve dynerne og puderne vaskes også ved 60 grader minimum 4 gange om året.
Varm op til min. 20 grader i alle rum.
Gør grundig rent én gang om ugen.
Kilde: Astma-Allergi Danmark www.astma-allergi.dk  


Flere våben er fundet på Amager

Flere våben er afsløret af politiet under en aktion i Sætersdalgade på Amager. Der er også sket anholdelser.

Under en aktion på Amager har Københavns Politi fundet flere våben.

I forbindelse med indsatsen i Sætersdalgade har politiet også foretaget flere anholdelser, siger Jesper Simonsen fra politiets bandeenhed til eb.dk.

Flere biler er også blevet undersøgt.

- Men det har ikke umiddelbart relationer til bandemiljøet, siger Jesper Simonsen til Ritzau.

Fredag formiddag ønsker han ikke at røbe mængden af våben eller antallet af anholdelser.

Men det ligger klart, at en eller flere vil blive fremstillet i grundlovsforhør med krav om fængsling.

/ritzau/


Fem anholdt efter våbenrazzia

Af  CARSTEN ELLEGAARD

Offentliggjort 18.03.11  kl. 11:11  http://jp.dk/indland/krimi/article2373551.ece

Bandeenheden under Københavns Politi foretog torsdag aften en målrettet våbenrazzia mod en personkreds på Amager. De er ikke banderelateret, oplyser politiet.

Københavns Politis bandeenhed overvejer i disse timer, om hvor mange af de fem personer, der i aftes blev anholdt ved en razzia på Amager, der senere skal fremstilles i grundlovsforhør i Dommervagten i København.

Politiet oplyser, at de fem personer tilhører en "gruppering af udlændinge", men der er i øjeblikket intet, der tyder på, at grupperingen er involveret i den igangværende bandekonflikt.

"Det er sket i forbindelse med efterforskningen af en sag. Hvad de våben præcis skulle bruges til, det er det, politiet skal til at finde ud af," siger en fåmælt politikommissær Jesper Simonsen, fra bandeenheden.

Flere biler ransaget

Politiet vil ikke sætte tal på, hvor mange skydevåben, der er fundet, men oplyser, at flere biler er ransaget i Sæterdalgade, der er en sidegade til Englandsvej.

"Det er jo sådan, at der trods alt er personer i København, der af den ene eller anden grund er i besiddelse af våben, som ikke har noget med banderne at gøre," siger Jesper Simonsen.

De seneste uger har Københavns Politi gentaget til offentligheden, at der er beslagtlagt et større antal våben i hovedstaden, og at der i øjeblikket menes at være et stort antal ulovlige skydevåben i omløb i København.

Politiet forventer, at give nærmere oplysninger om sagen senere fredag.


Fem er anholdt efter fund af våben

Flere våben er afsløret af politiet under en aktion i Sætersdalgade på Amager. Der er også sket anholdelser.

Under en aktion på Amager har Københavns Politi fundet flere våben.

I forbindelse med indsatsen i Sætersdalgade har politiet også foretaget flere anholdelser, siger Jesper Simonsen fra politiets bandeenhed.

I alt er der beslaglagt fem håndvåben, og heraf er de fire fundet i Sæterdalsgade. Fire mænd og en dreng er anholdt.

- Ingen af dem har umiddelbart forbindelse til bandegrupperinger, siger Jesper Simonsen.

- Men det er meget rart, at vi har fået fjernet disse våben fra gaden på et tidspunkt, hvor der har været flere skudepisoder. Man ved aldrig, hvor våben ender henne, tilføjer han.

Fire af de fem våben menes i øvrigt at stamme fra et indbrud, som er sket uden for København.

De fem vil blive fremstillet i grundlovsforhør i løbet af fredagen.

/ritzau/


Fire er fængslet efter våbenfund

Offentliggjort 18.03.11  kl. 19:56 

Flere våben er afsløret af politiet under en aktion i Sætersdalgade på Amager. Fire mænd er blevet fængslet.

Fire mænd i alderen 32 til 40 år er blevet fængslet i 24 dage, efter at Københavns Politi under en aktion på Amager fandt flere våben. Ingen af dem kærede fængslingen til landsretten.

De fire mænd og en 15-årig dreng blev anholdt i forbindelse med politiets aktion i Sæterdalsgade. Drengen afgav forklaring i grundlovsforhøret i Dommervagten i København, men blev ikke krævet fængslet.

I alt blev der beslaglagt fem håndvåben, og heraf er de fire fundet i Sæterdalsgade.

- Ingen af dem har umiddelbart forbindelse til bandegrupperinger, siger Jesper Simonsen fra politiets bandeenhed.

- Men det er meget rart, at vi har fået fjernet disse våben fra gaden på et tidspunkt, hvor der har været flere skudepisoder. Man ved aldrig, hvor våben ender henne, tilføjer han.

Fire af de fem våben menes i øvrigt at stamme fra et indbrud, som er sket uden for København.

Ritzau


Våbenfund på Amager

Politiets bandeenhed fandt i aftes flere skydevåben og anholdt flere personer ved aktion på Amager

10:04, 18. mar 2011 |Marie Nørgaard  

Der blev både foretaget flere anholdelser, fundet flere skydevåben og ransaget flere biler for våben.

Og ret meget nærmere vil bandeenheden ved Københavns Politi ikke komme på resultatet af aktionen på Sætersdalgade på Amager ved 21-tiden i går aftes.

- Vi har foretaget anholdelser, har fundet flere skydevåben og ransaget flere biler, forklarer Jesper Simonsen fra bandeenheden.

- Det drejer sig om udlændinge, men mere kan jeg ikke fortælle på nuværende tidspunkt.

Han vil ikke bekræfte, at de involverede er en del af den verserende bandekonflikt i København.

ekstrabladet.dk


Mødet d. 8. sept. 2010 kl. 0900 til kl. 1000 hos FSB

Mødet mellem FSB dir. Jørn Jerow, Poul Thrane og Kai Schiønning Andersen.

Mødet drejede sig om en fornuftig forklaring på begrebet ”Faktortal” på varmeregnskabet, som man ganger med det tal som står på varmeforbrugsmålerens tal. Og som vi ikke kan forstå!

 

Selve betalingen for den varme der leveres fra Københavns Energi, var ikke spørgsmålet, den kan hverken FSB eller os beboer lave om på.

Poul Thrane fik til opgave af dir. Jørn Jerow, at lave nogle overskuelige eksempler på nogle forskellige radiatorer. Med omsætning fra størrelse af radiatorerne, til hvor mange KhW de afgiver, og som disse KhW udløser et tal (faktortal) som beboerne forhåbentlig bedre kan forstå. Det vil blive os tilsendt af Poul Thrane.

Man kan sammenligne med kogepladerne på et komfur. Hvis man har 2 kogeplader af forskellige størrelser. Og sætter nogle gryder på disse som passer til kogepladerne, og kommer 1 liter vand i hver, så vil der blive brug forskellige KhW for at få vandet til at koge. Eksempel. Den lille kogeplade bruger måske 2000 KhW og den store bruger måske 4000 KhW. Det samme er på radiatorerne, som har forskellige størrelser, selv om varmen i rummene bliver ens.

Man kan ikke kode målerne (dem som produceres i dag) målerne kan ikke kende forskel på de forskellige radiatorer størrelser. Så derfor har man fået en Computer elektronisk til at lave disse forskellige matematiske formler, som ingen kan forstå ej heller selv udregne på.

At vores varmeregning er blevet stor, er fordi det er det som Københavns energi forlanger, inkl. Betalingen for køling af det vand vi sender retur.

Når og hvis vi får lavet vores nye 2 strengs radiator system, vil der ikke blive så mange forskellige radiatorer og varme regningerne vil være mere overskuelige. Faktortallet bliver man ikke fri for, da det stadig er KhW fra radiatoren som bestemmer dette, men nu kan man bedre gennemskue sin varme regning, når man ved hvor mange KhW ens egen radiator er og giver et faktortal p.g.a. sin størrelse.

Jørn Jerow og Poul Thrane beklagede at varmekontrollens montør, havde undladt opmåling af nogle af radiatorerne, samt at de evt. havde brugt nogle gamle mål til beregning af faktortallet. De ville kontakte varmemåler firmaet så dette ikke skulle kunne gentage sig.

Og nogle råd samt oplysninger her fra mødet.: Midten af målerne som sidder på radiatorerne skal sidde 25 % af total højde fra oven af på radiatoren. Radiatorerne skal være kølige forneden, og som er det vand vi sender retur til Københavns Energi, og som vi betaler nedkøling af, så køligt som muligt på retur vandet det udløser så en billiger betaling for nedkølingen hos Købenavns Energi.

Det er bedst at aktiverer skrue termostaterne på radiatorerne jævnligt så ventilen ikke sætter sig fast, og også bliver letter at dreje på når den bliver brugt. Et godt råd at lukke for radiatorerne når man daglig lufter ud, når der er udluftet (lukke vinduer) kan man aktivere termostaterne igen til den varme man gerne vil have. Ny luft bliver hurtigere opvarmet en gammel luft. Utætheder ved vinduer og døre har intet at gøre med vores radiatorer, kun at man skal bruge mere varme, og større varmebetaling.

 

Kai Schiønning Andersen / Sætersdalgade 15, 1.tv. 2300 S. Præstevænget.  


Der er en del lejemål der har modtaget en forholdsvis høj varmeefterregning.
Herunder er vist svaret fra det firma der har fået til opgave at måle det forbrug der har været.


..................................................................................................................
 

Nedenstående er svar fra Varmekontrol A/S. Håber dette giver svar på dit spørgsmål. 
Varmefordelingsmåleren beregner altid radiatorens overtemperatur på basis af de to målte følertemperaturer. Det er overtemperaturen, som bestemmer radiatorens varmeydelse, og som i måleren omregnes til et varmeforbrug, som registreres.

Måleren registrerer varmeforbrug efter en i forvejen fastlagt kurve, som til enhver radiatorovertemperatur knytter en registreringshastighed. Jo højere temperatur desto større varmeafgivelse og dermed højere registreringshastighed.

Da radiatorer ikke er ens i størrelse og varmeydelse, skal målerens registrerede målerdelinger vægtes i forhold til radiatorens evne til at afgive varme, angivet ved den nominelle varmeydelse. Den nominelles varmeydelse oplyses af radiatorfabrikanterne. Radiatordesignet indgår ligeledes i denne vægtning, idet designet har indflydelse på forskellen mellem den målte radiatorfølertemperatur og selve radiatorens overfladetemperatur. Denne – som regel ganske lille – forskel er givet ved et tal, c-værdien, som karakteriserer varmeovergangen mellem måler og radiator. En c-værdi er en målt værdi, eftersom denne ikke kan beregnes.

Formlen er simplificeret således de faktorer der kan fremvises som en konstant, er udregnet og ikke fremstår som formel udtryk.

Faktoren bestemmes ved skalaværdien delt med 20. Hvor de 20 stemmer overens med den skala målerne er i drift med.

Skalaværdien er karakteristisk for en bestemt kombination af en varmefordelingsmåler og en radiator af en bestemt opbygning, værdien rummer informationer om følgende:

-       Radiatorens dimensionerede effekt (nominel effekt)

-       Varmeovergangen mellem radiator og fordelingsmåler

-       Særlige forhold, som indvirker på radiatorens varmeafgivelser (korrektioner)

-       Eventuelle reduktioner for udsat beliggenhed
Ved beregningen af en teoretisk skalaværdi, TS, benyttes følgende udtryk:

  TS = 0,041 * Q60 * (33/60)^p * Kc * K * R

  Hvor:

TS = den teoretiske skalaværdi

Q60 = Nominel radiatoreffekt.

p = radiatoreksponent

Kc = korrektionsfaktor for c-værdi

K = korrektionsfaktor (sammensat – oftest lig med 1)

R = reduktionsfaktor for udsat beliggenhed.

  Faktor = TS / 20

 

Med venlig hilsen
fsb / udlejning


Julie Johansson
sagsbehandler


Rådhuspladsen 59
1550 København V
 
-------------------------------------------------------------------
Forstå det, den der kan!!!.
25 august 2010


Hej alle

1.      Som bekendt er flere mærkater  ”Post til døren”  blevet fjernet fra vores postkasser, hvilket har giver nogle alvorlige problemer m ed hvor postkasserne har været låst, at her var posten gået retur til afsender.      Stadigvæk bliver IKKE adresseret reklamer ”PRESSET IND I POSTKASSERNE”.
Hvem har udleveret en portnøgle til reklame uddelerne ?
    
Er det en i vores afdeling ”Præstevænget” ( ? nr. 3 ) som har fået et job med udbringning af disse reklamer. 
Så SKAL den person have besked på at man ikke må bruge sin private udleverede nøgle, i arbejdsmæssig brug.
Det kan oplyses, at på ejendommen Englandsvej 54 + 56 + 58 har man nægtet at udlevere nøgle til disse omdeler m ed det resultat at fremover ringer uddeleren på gadedøren, og nogen kan så lukke ham/hende ind så reklamerne bliver leveret til deres dør.
Hvorfor fa.... kan vi så ikke få reklamerne bragt til døren. Jeg troede at problemer var løst med aflukning af vores port. MEN IGEN hvis det er en i vores afdeling som bruger sin private nøgle j a så kan vi ikke løse problemet med at vores postkasser, evt. bliver misbrugt og beskadiget. SÅ DETTE MÅ STOPPES.
Inden da håber jeg ikke at der opstår brand i porten, på grund af alle disse reklamer som ligger og flyder i porten (det er disse som der ikke er plads til i postkasserne der bliver smidt i porten)  

2.      Ang. vores varme regnskab, har jeg ( Kai) haft kontakt med FSB + Dir. i FSB + Boligudlejnings nævnet i Københavns Kommune igennem snart et helt år.
Så det sidste nye i sagen, er at Dir. i FSB samt Benny Muldbjerg i FSB, vil tage sagen op og undersøge den, og vende tilbage.
D.d. blev jeg så ringet op af varmemålerfirmaet, (sød dame) hun havde en montør lige i nærheden, og han ville gerne måle størrelsen på de 2 radiator hos mig som er af samme størrelse, men som FSB har givet 2 forskellige faktor-tal der skal ganges med den faktiske (målestreger) Jeg bad hende om at maile nogle alternative datoer, hvor montøren kan og hvor jeg er hjemme.
Det er utroligt, at selv om både inspektør René og jeg har foretaget opmålinger af disse 2 radiatorer. Stoler man ikke på dette. Men det gør vi heller ikke fordi de fra dag 1 har påstået at de havde opmålt disse, som var direkte usandt.
Men hold da helt op hvor svært kan det blive; der kommer den ene søforklaring efter den anden. Og Boliglejenævnet kan man ikke bruge til en pind.(nogen lyver eller også er det lidt plat i regnskabet ?) men lad os se.
Men fakta er at der er noget galt hos mange af vores beboer, m.h.t. varmeaflæsningen, også om den store ekstra regning på deres varme som man har fået.   
 
U HA UHA kan i have en forsat god sommer.
MVH
Kai S. Andersen
6 AUGUST 2010


 HALLOO - HVIS BARE FIRMAERNE DER ØNSKER DERES REKLAMER UDSENDT SÅ DETTE.

4 AUGUST 2010

Skrevet af Afdelingsbestyrelsen, d. 21-04-2010
Kære Beboere

Afdelingsbestyrelsen vil endnu en gang indskærpe, AT DER IKKE MÅ KASTES BRØD ud fra altanen (og vinduer), hverken til gården eller gaden Ej heller andre fødevare og genstande.

Det tiltrækker ROTTER. Og der er i den seneste uge – fra flere af vores beboere set rotter i / og ved vores ejendom.

Observerer beboerne flere hændelser med rotter skal del STRAKS meldes til Inspektøren eller afdelingsbestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsen vil – ud over denne information på vores hjemmeside – udfærdige opslag på opgangene.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
PRÆSTEVÆNGET
fsb


E-mail:

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Kai Schiønning | Svar 23.04.2016 15.07

Man kan ringe til YouSee på 70704040

Kai Schiønning | Svar 23.04.2016 15.06

Nyt om Fejl .
Fejl på Tv, Bredbånd og Telefoni på dele af Englandsvej, Glommensgade og Sætersdalgade

Oprettet: 22-04-2016 19:01

En fejl på teknisk udstyr i dit område kan desværre betyde, at du i øjeblikket må undvære Tv, Bredbånd og Telefoni.

Vi forve

Kai Schiønning | Svar 22.04.2016 19.51

Fejl på Tv, Bredbånd og Telefoni på dele af Englandsvej, Glommensgade og Sætersdalgade

Oprettet: 22-04-2016 19:01

En fejl på teknisk udstyr i dit område kan Fejl på Tv, Bredbånd og Telefoni på dele af Englandsvej, Glommensgade og Sætersdalgade

Oprettet

AFdelingsbestyrelsen | Svar 26.03.2016 10.54

Til beboerne i Præstevænget
Signalet - både TV, internettet og telefoni - har udfald og forventes tilbage igen ca. kl. 16.30. Udfaldet skyldes en teknisk fejl

Kai Schiønning | Svar 26.03.2016 10.06

d. 25. marts 2016 er TV signalet i ejendommen lukket ned. ring til YouSee 70704040 / TDC 70703030.

Afdelingsbestyrelsen | Svar 25.01.2016 17.01

Husk fastelavn søndag den 7. februar 2016, kl. 11.00. Tilmeldingen skal ske til vores Driftsleder Rene Rasmussen, eller bestyrelsen. SU inden 31/1-16, kl. 12.00

Flemming | Svar 13.05.2015 19.49

Det med gårdfesten lyder rigtig hyggeligt. Jeg og familien vil skrive det i kalenderen. Var med de 2 foregående år = SUPER HYGGELIGT

afdelingsbestyrelsen | Svar 10.06.2014 17.57

Husk gårdlaugs fest lørdag den 02. august 2014. kl. 14.00 i vores fælles gårdområde.
VIGTIGT: Sidste tilmelding fredag den 13. juni 2014..

Afdelingsbestyrelsen | Svar 22.05.2014 19.06

Husk receptionen på Fredag nede i beboerlokalet, Sætersdalgade 11, kælderen. Se opslag andet steds på tavler og hjemmesiden
MVH
Afdelingsbestyrelsen

Flemming | Svar 23.04.2014 22.30

Perfekt. Mød op og støt det gode formål med ideer

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

23.04 | 15:07

Man kan ringe til YouSee på 70704040

...
23.04 | 15:06

Nyt om Fejl .
Fejl på Tv, Bredbånd og Telefoni på dele af Englandsvej, Glommensgade og Sætersdalgade

Oprettet: 22-04-2016 19:01

En fejl på teknisk udstyr i dit område kan desværre betyde, at du i øjeblikket må undvære Tv, Bredbånd og Telefoni.

Vi forve

...
22.04 | 19:51

Fejl på Tv, Bredbånd og Telefoni på dele af Englandsvej, Glommensgade og Sætersdalgade

Oprettet: 22-04-2016 19:01

En fejl på teknisk udstyr i dit område kan Fejl på Tv, Bredbånd og Telefoni på dele af Englandsvej, Glommensgade og Sætersdalgade

Oprettet

...
26.03 | 10:54

Til beboerne i Præstevænget
Signalet - både TV, internettet og telefoni - har udfald og forventes tilbage igen ca. kl. 16.30. Udfaldet skyldes en teknisk fejl

...
Du kan lide denne side