HVAD ER DET LIGE DER SKER I Afd. Præstevænget ????
Velkommen til vores hjemmeside

 

  

 

Gårdlauget Engdalshus                                                               København, den 16.oktober 2018

Præstevænget fsb; Fredenshus & Englandsvej 34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indkaldelse til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Gårdlauget Engdalshus

Dagsorden

Torsdag den 25. oktober 2018 kl. 18:30

i Præstevængets mødelokaler

Sæterdalsgade 15 kld.

Endelig dagsorden:

 

1:      Valg af dirigent:

 

2:      Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år

 

3:      Forelæggelse af regnskabet med revisorpåtegning.

 

4:      Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer samt beboere:

 

Forslag fra Bestyrelsen :

Beskæring at de 3 store træer i gården. Alle enige. Budget kr. 25.000..

- Flere cykelstativer i gården. Alle enige. Budget kr. 30.000.

- Den ene ”lille” låge mod Østerdalsgade skal skiftes. Alle enige. Budget kr. 15.000.

 

5:      Forelæggelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endelig budget for indeværende regnskabsår.

 

6:      Præsentation af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, der er valgt af de respektive bestyrelser.

 

7:      Valg af revisor.

 

8:      Valg af evt. administrator.

 

9:      Frivillige til fælles arangementer Fastelavn og Sommerfest i 2018.

 

10:    Eventuelt.

 

Generalforsamlingen afholdes i Præstevængets beboerlokaler, som er beliggende

Sætesdalgade 15, kælderen. Nedgang via hjørnet Sætersdalgade og Glommensgade.

 

En uge før afholdelse af den ordinære generalforsamlign udsender gårdlaugsbestyrelsen den endelige dagsorden. Er denne endelige dagsorden af 16. oktober 2018.

 

Bestyrelsen glæder sig til at se rigtig mange beboere, der er brugere af vores fælles gård område Engdalshus. Der vil være Kaffe og lidt hjemmebragt til mødet. … J

 

                 

 

Gårdlauget Engdalshus                                                København, den 20. september 2018

Præstevænget fsb; Fredenshus & Englandsvej 34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indkaldelse til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Gårdlauget Engdalshus

Dagsorden

Torsdag den 25. oktober 2018 kl. 18:30

i Præstevængets mødelokaler

Sæterdalsgade 15 kld.

Dagsorden:

 

1:      Valg af dirigent:

 

2:      Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år

 

3:      Forelæggelse af regnskabet med revisorpåtegning.

 

4:      Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer samt beboere:

         Skal sendes til de respektive bestyrelser i gårdlauget og skal være dem i hænde senest torsdag den 11. oktober 2018, kl. 12.00

         (F=Fredenshus, E=Englandsvej, P=Præstevænget).

 

5:      Forelæggelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endelig budget for indeværende regnskabsår.

 

6:      Præsentation af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, der er valgt af de respektive bestyrelser.

 

7:      Valg af revisor.

 

8:      Valg af evt. administrator.

 

9:      Frivillige til fælles arangementer Fastelavn og Sommerfest i 2018.

 

10:    Eventuelt.

 

Generalforsamlingen afholdes i Præstevængets beboerlokaler, som er beliggende

Sætesdalgade 15, kælderen. Nedgang via hjørnet Sætersdalgade og Glommensgade.

 

En uge før afholdelse af den ordinære generalforsamlign udsender gårdlaugsbestyrelsen den endelige dagsorden.

 

Bestyrelsen glæder sig til at se rigtig mange beboere, der er brugere af vores fælles gård område Engdalshus. Der vil være Kaffe og lidt hjemmebragt til mødet. … J

 

Med venlig hilsen

p.b.v

 

Flemming K.P. Nørgaard

 

 

 

Engdalshus – Ordensregler for Engdalshus

 

 

1.       Gårdanlægget er privat, og personer, der ikke bor eller er beskæftiget i de nævnte ejendomme, har ikke adgang dertil, medmindre det drejer sig om private gæster. Opsat skiltning og anvisninger ifølge ordensreglementet skal respekteres.

2.       Alle porte og gennemgange mellem vej og gårdanlægget skal holdes aflåst.

          Porten ved Sætersdalgade 7 er fælles for alle ejendomme. Porten skal holdes aflåst, så kun beboerne har adgang til anlægget. Porten må ikke blokeres, og der må ikke sættes noget i klemme for at forhindre dennes lukning. Nøgler til porten må ikke overdrages til uvedkommende.

3.       Legepladsen er for alle ejendommenes børn, men den er fortrinsvis beregnet for de mindre børn. Større børn skal tage hensyn til de mindre børn.

          Leg og andre aktiviteter i gården må ikke være til gene for andre beboere for eksempel ved overdreven støj.

4.       Legetøj - dukkevogne, legecykler, løbehjul etc. - må ikke efterlades i gården, men skal fjernes, når legen ophører. Dette gælder også andre ting, som grill, bord, stole m.m.

5.       Leg og ophold i renovationsrum, miljøstation og port er ikke tilladt.

6.       Storskrald skal placeres i miljøstationen. Der må ikke henstilles bygningsaffald i gårdanlægget uden forudgående aftale med bestyrelsen for Engdalshus.

7.       Fodring af fugle, katte og hunde samt nedkastning af brød m.v. fra vinduerne er ikke tilladt. Husdyr må ikke komme i gårdanlægget undtaget ved fortovsarealet Østerdalsgade 8-14

8.       Parkering af cykler må kun ske i de dertil opsatte stativer.

9.       Parkering af biler, ogmotorcykler samt knallertkørsel i gårdanlægget er ikke tilladt. Undtaget er invalidscooter. Af og pålæsning fra bil er tilladt.

10.     Benyttelse af musikanlæg og lignende må ikke være til gene for andre beboere.

11.     Brug af åben ild er kun tilladt i de dertil indrettede grillpladser.

12.     Hærværk på de fælles ting - planter, borde og bænke samt legeredskaber etc. - medfører erstatningspligt.

13.     Overtrædelse af disse ordensregler har samme retsvirkning - uanset på hvilken af grundene overtrædelsen sker - som overtrædelse af den enkelte ejendoms ordensregler og kan i givet fald medføre opsigelse eller ophævelse af lejemålet i overensstemmelse med lejelovens bestemmelser eller fortabelse af beboelsesretten i overensstemmelse med andelsbolig-/ejerforeningens vedtægter.

          Vedrørende ordensregler for de enkelte ejendomme henvises i øvrigt til disses husorden.

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      


Indkaldelse til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Gårdlauget Engdalshus

Dagsorden

Torsdag den 25. oktober 2018 kl. 18:30

i Præstevængets mødelokaler

Sæterdalsgade 15 kld.

 

 

        

Super god sommerfest 2018. Tak til dem som hjalp med gennemførelsen

 

 

 
  

SommerFEST 2018

Husk sidste tilmelding til sommerfesten, som afholdes lørdag den 18. august kl. 14.00 i vores fælles gårdområde er den søndag den 12. august kl. 12.00.

Det koster kun kr. 50,- at deltage pers.

Se neden for på indbydelsen – at du får 4 billetter til brug for ØL/VAND etc. i prisen... 

                                                    

              


        HUSK DU KAN STADIG TILMELDE DIG SOMMERFESTEN. SE INDBYDELSE I BL.A. OPGANGEN.              

BbqSommerFEST 2018                 

PicnicSå er det igen blevet tid til en fælles gårdfest, hvor vi kan hygge, grille og lærer hinanden bedre at kende de 3 foreninger imellem.

 

Det er lørdag den 18. august, kl. 14:00 i gården

 

Tilmeldes der inden den 1. juli vil der være en rabatpris på 25 Kr. Derefter 50 kr.

og der vil blive udleveret 4 billetter inklusiv i den billige pris pr. deltagere

 

Billetterne kan bruges til øl, vand, slush ice, popcorn, boderne og meget andet.

Der vil være mulighed for at købe ekstra billetter til festen på dagen og der kan købes øl, sodavand, slush ice, popcorn, og andet til yderst fornuftige priser.

I skal selv medbringe kød, tilbehør, tallerkner og bestik. Og godt humør J

FD00507_Festudvalget opsætter telt/borde, stole og 3 store grill, hvor den ene ikke er til brug for svinekød og den vil være afmærket og skiltet. 

Grillende vil blive tændt kl. 16.00.

                                                                                                                                       

Der vil være boder til de små og lotteri til de ”store og små”.

Så husk penge til boder og lodder.

Men der vil også kunne betales med Mobilpay.

 

Festudvalget vil meget gerne have nogle hjælpere. Til de interesseret, så mødes vi i gården fredag, ca. kl. 16.30, kl. 10.00 lørdag og igen søndag. Der vil selvfølgelige blive forplejning til hjælpere.

                                                Vi Glæder os til at se jer alle sammen.

 

                                                                 Hilsen Gårdlauget.                  Mails:            

                                                                                                                                           bestyrelsen@fsb34.dk

 

 NB!   Festudvalget forbeholder sig ret til at aflyse arrangementet, hvis der ikke skulle være tilslutning nok fra beboerne. !

­

 -- KLIP ­"---------"------------------ KLIP "-----------------"------------ KLIP "---

Tilmelding til den fælles gårdfest  inden  den 1. juli vil der være en rabatpris på 25 Kr.

 Derefter kr. 50,- indtil den 12/8 sidste tilmeldingsdag

 

Tilmelding i bestyrelsens postkasse Sætersdalgade 11, kælderen

Vigtigt:  Bolig nr. __________________________________ Navn:__________________________________________Adresse:____________________________________________________ 

                                  (Vigtigt: Skriv m/ BLOKBOGSTAVER. I tilfælde, at arrangementet aflyses pga. manglende tilmelding mv.)

 

Antal:  Voksne:___________                                    Antal: Børn:_____________   

I alt antal Kr.:____________ (Vedlagt i kuvert med denne snip)

Hjælper Navn:_________________________________________________________________________________

 

________ Fredag fra kl.:16:00    __________ Lørdag fra Kl. 10:00  _________ Søndag fra Kl. 10:00   

 

  


 

Cykeloprydning m.m. i gården i Engdalshus

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  København S. d. 8. maj 2018

Opslag Til Beboerne i ejendommene i gården Engdalshus .

OBS OBS

Nu skal der ryddes op i cykler m.m. i hele gården

Fremgangsmåde:

Cykler og alle andre effekter såsom løbehjul, klap-  cykel-   barne-vogne o.lign. der er placeret i gården dvs indenfor alle porte, vil blive mærket med kulørt tape senest mandag den 30. april 2018.

På cyklerne er der hovedsaligt markeret på styret, på andre effekter så synligt som muligt.

Ønsker man at beholde sin cykel eller andre effekter fjerner man blot det farvede markeringstape senest søndag 27. maj 2018.

Alt hvad der står tilbage med markeringstape efter søndag den 27. maj 2018 vil umiddelbart efter blive fjernet og afhentet af politiets Hittegodsafdeling.

Vi gør samtidig opmærksom på, at det er ”ulovlig omgang med hittegods”, at tage cykler, cykeldele og de genstande der er efterladt og skal afhentes af politiet.

BEMÆRK!!!

Tørrestativerne er IKKE cykelskur og det er derfor ikke tilladt at hensætte sin cykel eller andet under disse, og slet ikke at fastlåse dem hertil, ej heller til gårdlamperne. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at klippe låse over og henstille cykler ulåst i gården eller hensætte dem i gårdens aflåste rum, hvorefter cykelejeren må rette henvendelse til bestyrelsen for at få sin cykel udleveret, samt betale for omkostningerne ved dette.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Engdalshus

     
  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         København S. d. 16. april 2018

Til Beboerne i ejendommene i gården Engdalshus.

Nu skal der ryddes op i cykler m.m. i hele gården

Fremgangsmåde:

Cykler og alle andre effekter såsom løbehjul, klap-  cykel-   barne-vogne o.lign. der er placeret i gården dvs indenfor alle porte, vil blive mærket med kulørt tape senest mandag den 30. april 2018.

På cyklerne er der hovedsaligt markeret på styret, på andre effekter så synligt som muligt.

Ønsker man at beholde sin cykel eller andre effekter fjerner man blot det farvede markeringstape senest søndag 27. maj 2018.

Alt hvad der står tilbage med markeringstape efter søndag den 27. maj 2018 vil umiddelbart efter blive fjernet og afhentet af politiets Hittegodsafdeling.

Vi gør samtidig opmærksom på, at det er ”ulovlig omgang med hittegods”, at tage cykler, cykeldele og de genstande der er efterladt og skal afhentes af politiet.

BEMÆRK!!!

Tørrestativerne er IKKE cykelskur og det er derfor ikke tilladt at hensætte sin cykel eller andet under disse, og slet ikke at fastlåse dem hertil, ej heller til gårdlamperne. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at klippe låse over og henstille cykler ulåst i gården eller hensætte dem i gårdens aflåste rum, hvorefter cykelejeren må rette henvendelse til bestyrelsen for at få sin cykel udleveret, samt betale for omkostningerne ved dette.

 Med venlig hilsen

Bestyrelsen Engdalshus

Præstevænget – Fredenshus og Englandsvej

 

                           


Kære beboere, april 2018

Tørring af tøj

 

Da der er flere og flere beboere, der installerer vaskemaskiner i deres lejemål (uden tørretumbler), så er vi nød til at påpege, at dem der bestiller vasketid i vaskerierne har førstegangsret til tørretumbleren.

 

Så når en beboer, som har reservet en vask, der er ved at være færdig, (resttid kan ses på skærmen på maskinen), skal tørretumbleren være klar til beboeren, der har vasket i vaskeriet.

 

Så det er slut med at komme ned og overtage tørretumbleren, når man ikke har booket en vasketid.

De kan evt. hænge tøjet op i gården

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

  

Kære beboere, April 2018

 

Skulle du få brug for en håndværkere i forbindelse

med en weekend eller helligedage – kan du bruge nedende nævnte

telefonnr.

   

Men vær opmærksom på, at tilkalder du en håndværker

skal det være ”meget ” akut.

Det vil sige, at det ikke kan vente til Driftslederen har kontoret

åbent i dagligdagen.

 

Vagtnumre til håndværkereude for normal arbejdstid.

 

Vvs ................

44970071

kloak   …….....

38890889

 

Elektriker ….

39657755

 

låsesmed …..

36300375

Internet …….

70277067

kabel tv …….

70704040

tømrer ……..

43437722

Husk det er kun ved akut udkald; som ikke kan vente

til en normal hverdag.

 

Viser det sig, at det ikke er akut - betales regning af

dig selv som lejer pr. udkald: (Ca. kr. 1.500,- )