HVAD ER DET LIGE DER SKER I Afd. Præstevænget ????
Velkommen til vores hjemmeside

23. november 2017:           

NU kommer der nyt og billigt internet i Præstevænget. Alle husstande skulle på nuværende tidspunkt havde fået en tilbudsmappe med tilbud fra bolig:net.

Oprettelse og tilslutning kan ske fra den 14. december 2017, kl. 17.00.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte bolig:net på telefon: 70 27 70 67 eller pr. mail: info@bolignet.dk

<< Du kan se mere under bjælken Bolig:net (141217) til venstre.

--------------- o0o -----------

23. november 2017 :

NB: Husk Dansk Kabel TV kommer og installere nye TV stik i din lejlighed jf. den 14-dages varsling som er udsendt.

Referat fra gårdlaugs generalforsamlingen den 25. oktober 2017 er kommet og ligger under bjælken Gårdlauget ENGDALSHUS .......

Og et eksemplar er opsat i opgangene i "Hard Copy". Evt. spørgsmål til bestyrelsen.

------------------- o 0 o ---------------

6 UGERS VARSLING vedr. kabling til nyt antennestik :

Til alle beboere i Præstevænget - 23 oktober 2017...

6-ugers varsling: 4. - 8. december 2017 bliver der trukket kabler til nyt antennestik.

På det ekstraordinære afdelingsmøde d. 1. juni 2017 besluttede I at etablere et nyt antenneanlæg
som skal levere YouSee tv-signaler samt at skifte internetleverandør til bolig:net.

Arbejdet med at etablere antenneanlægget går i gang i kældre og opgange fra d. 20. november
2017. Midlertidige afbrydelser i tv-signalet kan forekomme mens Dansk Kabel TV arbejder.

Husk at aflevere nøgle

Håndværkerne skal ind i alle boliger. Ved du allerede nu, at du ikke er hjemme, skal du aflevere en
nøgle på ejendomskontoret.

Med 2-ugers varslingen bliver der vedlagt en nøglekuvert.

Hvis du ikke er hjemme og ikke har afleveret en nøgle på ejendomskontoret, vil elektrikeren blive nødt til at komme tilbage senere og montere antennestikket i din lejlighed.

Den udgift kommer du til at betale, uanset om det bliver på et tidspunkt, du selv vælger eller når du flytter fra din lejlighed. Udgiften til at montere antennestikket efterfølgende vil være 1.500 kr. (2017-pris).

Der skal arbejdes i entreen samt i stuen
14 dage før håndværkerne skal ind til dig, får du et nyt brev.

I det brev står der, hvilke dele af din
lejlighed, der skal være ryddet, for at håndværkerne kan komme til. Kablet trækkes ind fra opgangen, via entreen og ind i stuen. Det nye antennestik kommer til at sidde ved siden af datastikket. Det gamle antennestik bliver ikke fjernet.

Håndværkere fra Dansk Kabel TV
Det er firmaet Dansk Kabel TV, som skal udføre arbejdet. Håndværkerne bærer firmalogo på tøjet og ID-kort. Af sikkerhedshensyn skal håndværkerne have sko på.

Det nye tv-stik virker samme dag som det bliver sat op
I en overgang vil der både være signal på det gamle og det nye stik til tv. Dansk Kabel TV informerer dig om, når signalet på det gamle stik bliver slukket. Du opfordres derfor til at skifte til det nye stik så
hurtigt som muligt.

Du får nærmere information om valg af tv-pakker direkte fra YouSee.

Internet fra bolig:net

bolig:net sørger for at der er signal fra midten af december 2017.

Du modtager mere information om hvordan du tilmelder dig internet fra bolig:net direkte fra dem i løbet af december måned.

Har du en e-mail adresse hos Dansk Kabel TV?
Aftalen med Dansk Kabel TV er opsagt pr. 31. december 2017.

Du kan desværre ikke beholde din e-mail adresse hvis den ender på ...@danskkabeltv.dk eller …@fsb34.dk, da den følger med internetabonnementet hos Dansk Kabel TV.

Vi anbefaler, at du laver en ny e-mail konto på en
platform, der er uafhængig af internetudbyderen. Det kan fx være gmail eller outlook.

Med venlig hilsen
fsb og Dansk Kabel TV


---------------------   o 0 o --------------------     

Gårdlauget Engdalshus Endeligdagsorden

Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 18:30

i Præstevængets mødelokaler

Sæterdalsgade 15 kld.

Endelig dagsorden:

1:      Valg af dirigent:

2:      Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år

3:      Forelæggelse af regnskabet med revisorpåtegning.

4:      FORSLAG:

F=Fredenshus,

a.    Forslag om at få overdækket ladcykel parkeringen og muligvis få lavet flere parkeringsområder, da der er kommet en del ladcykler i gården. Pris ukendt.

b.     Udvidelse  af skralderum ved Østerdalsagde 10 med 1/2 gang mere end der nu så der bliver plads til alle container i rummene og udvidelse ved miljøskur så også de container der står der nu kommer også til af stå i et rum. Det forventes af kunne udføres for ca. 100.000,00 Kr.

c.     Nedtagning af broen over regnvandsrenden ved Østerdalsagde 2 og 6 da der er flere som er gledet på dem og slået sig voldsom og de står også i vejen når man skal ind med lift. Det forventes af kunne udføres for ca. 30.000,00 Kr.

E=Englandsvej,

Ingen forslag fra Englandsvej

P=Præstevænget

a.    Genoverveje placeringen af den ny opsatte container. Er den hensigt mæssigt placeret. Pris ukendt.

b.    Hvis Præstevænget skal have fuget gavl eller andet (konstatering af fugt), hvor nu fælles container er placeret op af garagegavl– er det gårdlauget, som står for flytning af container, herunder økonomien heri. Pris ukendt.

5:      Forelæggelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endelig budget for indeværende regnskabsår.

6:      Præsentation af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, der er valgt af de respektive bestyrelser.

7:      Valg af revisor.

8:      Valg af evt. administrator.

9:      Frivillige til fælles arangementer Fastelavn og Sommerfest i 2018.

10:    Eventuelt.

  Generalforsamlingen afholdes i Præstevængets beboerlokaler, som er beliggende

Sætesdalgade 15, kælderen. Nedgang via hjørnet Sætersdalgade og Glommensgade.

Med venlig hilsen

p.b.v

Flemming K.P. Nørgaard

-------------------------------- o -------------------------

INDBYDELSE TIL ALLE BEBOERE - RECEPTION - Det Grønne Beboe r Bibliotek Præstevænget

DATO: LØRDAG D. 14.  Oktober Kl. 12

I kælderen ved Sætersdalgade 7

Kom og se vores nye beboer bibliotek , hvor du kan låne voksen og børne bøger og DVD’er, læse i blade og magasiner. Du kan hygge og læse i sofaen, lave en kop kaffe eller te, gå på WI-FI med din PC, følge med i grønne tiltag i foreningen, tage en time-out og slappe af!

Facebook : Det grønne beboer bibliotek -Præstevænget

KLIK ”synes om” vores side og følg med…

Vi serverer lidt kolde sodavand og øl, kaffe/te, kage som Helle har bagt og almindelige/kyllinge pølser – så kom og kig!

  Hilsen Biblioteksudvalget


Helle Moreno, Dennis Westy, Lisbeth Vangstrup Christensen og Kamilla Kandil--------------------------

 Gårdlauget ENGDALSHUSIndkaldelse til


ORDINÆR GENERALFORSAMLING


Gårdlauget Engdalshus


Dagsorden

Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 18:30

i Præstevængets mødelokaler - Sæterdalsgade 15 kld.


Dagsorden:


1:    Valg af dirigent:

 

2:    Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år

 

3:    Forelæggelse af regnskabet med revisorpåtegning.


4:    Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer samt beboere:


       Skal sendes til de respektive bestyrelser i gårdlauget og skal være dem i hænde senest onsdag den 11. oktober 2017, kl. 12.00


       (F=Fredenshus, E=Englandsvej, P=Præstevænget, Sætersdalgade 11, kælderen).


5:    Forelæggelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endelig budget for indeværende regnskabsår.


6:    Præsentation af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, der er valgt af de respektive bestyrelser.


7:    Valg af revisor.


8:    Valg af evt. administrator.


9:    Frivillige til fælles arangementer Fastelavn og Sommerfest i 2018.


10:  Eventuelt.

Generalforsamlingen afholdes i Præstevængets beboerlokaler, som er beliggende


Sætesdalgade 15, kælderen. Nedgang via hjørnet Sætersdalgade og Glommensgade.

En uge før afholdelse af den ordinære generalforsamlign udsender gårdlaugsbestyrelsen den endelige dagsorden.


Bestyrelsen glæder sig til at se rigtig mange beboere og brugere af vores fælles gård område. Der vil være Kaffe og hjemmebag til mødet. J


Med venlig hilsen

p.b.v

Flemming K.P. Nørgaard


               


--------------------------------------------

Ordinært afdelingsmøde i Præstevænget

Udsendt torsdag den 21. september 2017.

Hermed fremsender afdelingsbestyrelsen den endelige dagsorden til vores ordinære afdelingsmøde i Præstevænget.

Tid: Torsdag den 28. september 2017 kl. 19.00

Sted: Beboerlokalet, Sætersdalgade 15, kælderen

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af forretningsorden for mødet

3. Valg af referent

4. Valg af stemmeudvalg (jf. forretningsorden)

5. Afdelingsbestyrelsens mundtlige beretning

6. Forslag

Fra afdelingsbestyrelsen

a.1. Overdragelse af udvalgt inventar og løsøre (komfur mv. til ny lejer)

a.2. Afdelingsbestyrelsen kan udpege suppleanter til gårdlauget efter behov

a.3. Telefongodtgørelse til afdelingsbestyrelsen

a.4. Ansøgning om finansiering af LED-belysning med rentefrit energipuljelån

Fra beboerne

b.1. Kai, Sæt. 15,1. tv. – Isolering af gavl

b.2. Bent og Helle, Sæt. 3, 1. th. – Opsætning af altaner i Præstevænget

b.3. Samina, Sæt. 15, 4. th. – Opsætning af altaner i Præstevænget

b.4. Jytte, Sæt. 15, 1. th. – Uddeling af referat fra afdelingsmøder

b.5. Hans, Sæt. 15, 3. – Tilpasning af parkeringsforhold

7. Regnskab for rådighedsbeløb for 2016

8. Budgetter for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler i 2018

9. Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år 2018, herunder orientering om ekstraudgifter ifm. med etablering af ungdomsboligerne (se bilag)

10. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter

11. Informationer og status omkring gårdlauget

12. Valg af 3 medlemmer til gårdlauget for 2 år, herunder 2 suppleanter

13. Eventuelt

Alle forslag vil blive rundsendt til jer beboere seneste torsdag den 21. september 2017. Er der nogen – mod forventning, som IKKE har modtaget endelig dagsorden – skal bestyrelsen eller driftslederen kontaktes snarest mulig.

Valg til afdelingsbestyrelsen og gårdlaug (jf. pkt. 10 og 12)

Følgende beboere er på valg for perioden 2017-2019 :

- Formand Flemming K.P. Nørgaard -- modtager genvalg

- Bestyrelsesmedlem Lisbeth Christensen -- modtager genvalg

- Bestyrelsesmedlem Dorte Nørgaard -- modtager genvalg

Valg af revisor for perioden 2017-2019:

- Revisor Tseghe Berhan -- modtager genvalg

Endvidere valg af to suppleanter samt revisorsuppleant i perioden 2017-2018:

- Bestyrelsessuppleant

- Bestyrelsessuppleant

- Revisorsuppleant

Valg til gårdlauget i perioden 2017-2019 :

- Flemming K.P. Nørgaard -- modtager genvalg

- Dorte Nørgaard -- modtager genvalg

- Nyt bestyrelsesmedlem skal findes

- 2 suppleanter

Håber mange beboere vil møde op - blandt andet for at få indflydelse på, hvad din husleje skal være til næste år.

Der vil blive serveret kaffe/te og blødt brød til mødet

Ses – din afdelingsbestyrelsen udi Præstevænget.