Afdelingsmøder

Ekstraordinært afdelingsmøde 06. juni 2019, 18.00

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-34 Præstevænget

 

 

 

 

 

Dato og tidspunkt

Torsdag den 6. juni 2019 kl. 18.00

Sted

Beboerlokalet, Sætersdalgade 15, kælderen

Deltagere

Fra afdelingen: 49 lejemål repræsenteret

Fra fsb: Claus Tilsted, Søren Østergaard, Flemming Lyhne-Tøth, Jan Horskær, Steen Søndergaard Thomsen og Frederikke Bjørumslet Herlev (referent)

 

 

 

 

Dagsorden

 

1       Valg af dirigent

2       Godkendelse af forretningsorden for mødet

3       Forslag om:

 • udskiftning af vinduer og facader mv. inkl. altaner og ventilation
 • udskiftning af vinduer og facader mv. inkl. ventilation
 • udskiftning af vinduer og facader mv. inkl. altaner
 • udskiftning af vinduer og facader mv.
 • parkeringskontrol i Sætersdalgade

 

Flemming K. P. Nørgaard, formand for afdelingsbestyrelsen, bød velkommen, og præsenterede bestyrelsens forudgående arbejde og redegjorde for projektets og forslagenes begyndelse. Formanden foreslog herefter Steen Søndergaard Thomsen som dirigent.

 

Ad 1 – Valg af dirigent

Steen Søndergaard Thomsen, medlem af fsb´s dirigentkorps, blev valgt og konstaterede herefter, at afdelingsmødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt.

 

Ad 2 – Godkendelse af forretningsorden for mødet

Godkendt.

 

Valg af referent

Frederikke Bjørumslet Herlev blev valgt.

 

Følgende personer blev valgt til stemmeudvalget

I henhold til forretningsordenen blev Flemming Lyhne-Tøth, Dorte Nørgaard og Inge Bugge valgt til at bistå dirigenten.

 

Ad 3 – Forslag

1.  Udskiftning af vinduer og facader mv. inkl. altaner og ventilation (se bilag 2 og 1) – forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen foreslår udskiftning af vinduer og facader mv. inkl. altaner og ventilation.

 

Ved vedtagelse af forslaget igangsætter fsb BYG sagen i DSP-regi (DSP = Det Strategiske Partnerskab). Afdelingsbestyrelsen får samtidig mandat til, på afdelingens vegne, at træffe beslutninger omkring projektrelaterede detaljer og forhold.

 

Projektet omfatter:

 • Udskiftning af vinduer og franske altandøre
 • Indgangsdøre til opgange (i gadeniveau)
 • Opretning af facader (udskiftning af fuger og revnede facadesten samt udskiftning af tagnedløb)
 • Udvendig efterisolering af gavle på Sætersdalgade 15 og Glommensgade 7
 • Nye altaner til lejligheder i Sætersdalgade nr. 1-15 samt Glommensgade 7. Stuelejligheder får trappe til egen semi-privat have i gården. Følgende boliger får ikke ny altan eller have, hhv. Englandsvej 32 og 34, Sætersdalgade 9, st. tv. Og Glommensgade 7, 4. th. og 4. tv. samt ejendomskontoret
 • Etablering af mekanisk ventilation (varmegenvindingsanlæg), som sikrer et godt indeklima. Der etableres udsugning i køkken via emhætte og i badeværelse. I opholdsrum indblæses frisk opvarmet luft

 

Begrundelse for forslaget

Vinduer og franske altandøre er nedslidte og utætte, og reservedele hertil er ikke længere i handel. Facader fremstår med porøse og nedslidte fuger samt revnede facadesten. Nogle tagnedløb er utætte. Gavlboliger mod Sætersdalgade 15 og Glommensgade 7 fremstår med kolde gavl-ydervægge, som efterisoleres udvendigt og efterfølgende pudses.

 

Flere beboere i afdelingen har igennem flere år haft et ønske om at få etableret altaner.

 

Da ejendommen efter etablering af nye vinduer og døre samt omfugning af facader vil fremstå mere tæt, etableres mekanisk ventilation i boligerne for at sikre et godt indeklima. Ventilationen sørger for, at boligens fugtige luft udsuges og udskiftes med frisk opvarmet luft, som blæses ind i opholdsrum.

 


Økonomi i forslaget

Forslaget gennemføres som en samlet renovering, der forventes at medføre en gennemsnitlig huslejestigning på ca. 29 %, baseret på nuværende renteniveau for et 30-årigt prioritetslån.

 

Huslejeudvikling iht. budget m² stigning pr. mdr.

 • 2 rums lejlighed på 63,5 kvm. = 1.142 kroner
 • 3 rums lejlighed på 74,3 kvm. = 1.336 kroner
 • 3 rums lejlighed på 79,2 kvm. = 1.424 kroner
 • 4 rums lejlighed på 86,3 kvm. = 1.552 kroner
 • 3 rums lejlighed på 96,3 kvm. = 1.732 kroner

 

Bemærkninger til forslaget

Forslag 1-4 behandles samlet.

 

2. Udskiftning af vinduer og facader mv. inkl. ventilation (se bilag 1) – forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen foreslår udskiftning af vinduer og facader mv. inkl. ventilation.

 

Ved vedtagelse af forslaget igangsætter fsb BYG sagen i DSP-regi (DSP = Det Strategiske Partnerskab). Afdelingsbestyrelsen får samtidig mandat til, på afdelingens vegne, at træffe beslutninger omkring projektrelaterede detaljer og forhold.

 

Projektet omfatter:

 • Udskiftning af vinduer og franske altandøre
 • Indgangsdøre til opgange (i gadeniveau)
 • Opretning af facader (udskiftning af fuger og revnede facadesten samt udskiftning af tagnedløb)
 • Udvendig efterisolering af gavle på Sætersdalgade 15 og Glommensgade 7
 • Etablering af mekanisk ventilation (varmegenvindingsanlæg), som sikrer et godt indeklima. Der etableres udsugning i køkken via emhætte og i badeværelse. I opholdsrum indblæses frisk opvarmet luft

 

Begrundelse for forslaget

Vinduer og franske altandøre er nedslidte og utætte, og reservedele hertil er ikke længere i handel. Facader fremstår med porøse og nedslidte fuger samt revnede facadesten. Nogle tagnedløb er utætte. Gavlboliger mod Sætersdalgade 15 og Glommensgade 7 fremstår med kolde gavl-ydervægge, som efterisoleres udvendigt og efterfølgende pudses.

 

Da ejendommen efter etablering af nye vinduer og døre samt omfugning af facader vil fremstå mere tæt, etableres mekanisk ventilation i boligerne for at sikre et godt indeklima. Ventilationen sørger for, at boligens fugtige luft udsuges og udskiftes med frisk opvarmet luft, som blæses ind i opholdsrum.


Økonomi i forslaget

Forslaget gennemføres som en samlet renovering, der forventes at medføre en gennemsnitlig huslejestigning på cirka 21 %, baseret på nuværende renteniveau for et 30-årigt prioritetslån.

 

Huslejeudvikling iht. budget m² stigning pr. mdr.

 • 2 rums lejlighed på 63,5 kvm. = 826 kroner
 • 3 rums lejlighed på 74,3 kvm. = 967 kroner
 • 3 rums lejlighed på 79,2 kvm. = 1.030 kroner
 • 4 rums lejlighed på 86,3 kvm. = 1.123 kroner
 • 3 rums lejlighed på 96,3 kvm = 1.253 kroner

 

Bemærkninger til forslaget

Forslag 1-4 behandles samlet.

 

3. Udskiftning af vinduer og facader mv. inkl. nye altaner (se bilag 2) – forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen foreslår udskiftning af vinduer og facader mv. inkl. nye altaner.

 

Ved vedtagelse af forslaget igangsætter fsb BYG sagen i DSP-regi (DSP = Det Strategiske Partnerskab). Afdelingsbestyrelsen får samtidig mandat til, på afdelingens vegne, at træffe beslutninger omkring projektrelaterede detaljer og forhold.

 

Projektet omfatter:

 • Udskiftning af vinduer og franske altandøre
 • Indgangsdøre til opgange (i gadeniveau)
 • Opretning af facader (udskiftning af fuger og revnede facadesten samt udskiftning af tagnedløb)
 • Udvendig efterisolering af gavle på Sætersdalgade 15 og Glommensgade 7
 • Nye altaner til lejligheder i Sætersdalgade nr. 1-15 samt Glommensgade 7. Stuelejligheder får trappe til egen semi-privat have i gården. Følgende boliger får ikke ny altan eller have, hhv. Englandsvej 32 og 34, Sætersdalgade 9, st. tv. og Glommensgade 7, 4. th. og 4. tv. samt ejendomskontoret

 

Begrundelse for forslaget

Vinduer og franske altandøre er nedslidte og utætte, og reservedele hertil er ikke længere i handel. Facader fremstår med porøse og nedslidte fuger samt revnede facadesten. Nogle tagnedløb er utætte. Gavlboliger mod Sætersdalgade 15 og Glommensgade 7 fremstår med kolde gavl-ydervægge, som efterisoleres udvendigt og efterfølgende pudses.

 

Flere beboere i afdelingen har igennem flere år haft et ønske om at få etableret altaner.


Økonomi i forslaget

Forslaget gennemføres som en samlet renovering, der forventes at medføre en gennemsnitlig huslejestigning på cirka 13 %, baseret på nuværende renteniveau for et 30-årigt prioritetslån.

 

Huslejeudvikling iht. budget m² stigning pr. mdr.

 • 2 rums lejlighed på 63,5 kvm. = 510 kroner
 • 3 rums lejlighed på 74,3 kvm. = 597 kroner
 • 3 rums lejlighed på 79,2 kvm. = 636 kroner
 • 4 rums lejlighed på 86,3 kvm. = 693 kroner
 • 3 rums lejlighed på 96,3 kvm. = 774 kroner

 

Bemærkninger til forslaget

Forslag 1-4 behandles samlet.

 

4. Udskiftning af vinduer og facader mv. (se bilag 1) – forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen foreslår udskiftning af vinduer og facader mv.

 

Ved vedtagelse af forslaget igangsætter fsb BYG sagen i DSP-regi (DSP = Det Strategiske Partnerskab). Afdelingsbestyrelsen får samtidig mandat til, på afdelingens vegne, at træffe beslutninger omkring projektrelaterede detaljer og forhold.

 

Projektet omfatter:

 • Udskiftning af vinduer og franske altandøre
 • Indgangsdøre til opgange (i gadeniveau)
 • Opretning af facader (udskiftning af fuger og revnede facadesten samt udskiftning af tagnedløb)
 • Udvendig efterisolering af gavle på Sætersdalgade 15 og Glommensgade 7

 

Begrundelse for forslaget

Vinduer og franske altandøre er nedslidte og utætte, og reservedele hertil er ikke længere i handel. Facader fremstår med porøse og nedslidte fuger samt revnede facadesten. Nogle tagnedløb er utætte.

 

Gavlboliger mod Sætersdalgade 15 og Glommensgade 7 fremstår med kolde gavl-ydervægge, som efterisoleres udvendigt og efterfølgende pudses.

 

Økonomi i forslaget

Forslaget gennemføres som en samlet renovering, der forventes at medføre en gennemsnitlig huslejestigning på cirka 5 %, baseret på nuværende renteniveau for et 30-årigt prioritetslån.

 


Huslejeudvikling iht. budget m² stigning pr. mdr.

 • 2 rums lejlighed på 63,5 kvm. = 198 kroner
 • 3 rums lejlighed på 74,3 kvm. = 231 kroner
 • 3 rums lejlighed på 79,2 kvm. = 247 kroner
 • 4 rums lejlighed på 86,3 kvm. = 269 kroner
 • 3 rums lejlighed på 96,3 kvm. = 300 kroner

 

Bemærkninger til forslaget

Forslag 1-4 behandles samlet.

 

Behandling af forslag 1-4

Jan Horskær, projektleder hos fsb, præsenterede forslagene 1-4 om renovering af afdelingen.

 

For et par år siden blev det besluttet, at afdelingen har behov for nye vinduer og døre. Der har derfor være arbejdet med et projekt omhandlende nye vinduer og døre til alle familieboliger fra stue til 4. sal (dog ikke til erhvervslejemålene) samt nye indgangsdøre i gadeniveau til alle opgange.

 

Desuden skal facaderne renoveres, herunder skal facaderne fuges om, revnede mursten og ødelagte sålbænke udskiftes, og nye tagnedløb monteres. Tilmed efterisoleres de to gavle i hhv. Sæterdalsgade 15 og Glommensgade 7. Planen er en udvendig isolering, der er mindre bekostelig, såfremt Københavns Kommune godkender dette.

 

De fleste beboere får i forbindelse med forslaget også mulighed for altaner. Boliger fra 1. til 4. sal får altaner, mens boliger i stuen får nedgang til små haver. Muligvis kan stueboligerne ende med altaner i stedet for små haver, men det afhænger blandt andet af, hvad kommunen og gårdlauget giver lov til.

Etableres nye altaner får dette betydning for dagslyset i boligerne, som vist i bilag.

 

Når de gamle utætte vinduer og døre udskiftes til nye tætte energivenlige vinduer og døre – med bedre isoleringsevne – og efter at facaderne er fuget om mv., bliver huset meget mere tæt. Dette kan give udfordringer med skimmel, da et tæt hus kræver regelmæssig udluftning flere gange om dagen. Derfor anbefaler fsb/administrationen at der som en del af renoveringen etableres mekanisk ventilation i hver bolig.

 

Hvis mekaniske ventilation etableres, får hver bolig en ny emhætte og et nyt emhætteoverskab, hvori der er indbygget en mekanisk ventilationsenhed med varmegenvinding. Boligens fugtige luft suges ud fra hhv. emhætte i køkken og fra en ventil i badeværelset. Der vil blive etableret rørføring over køkkenskabene fra gadefacade hvor den friske luft suges ind. Luftes opvarmes og blæses ind i opholdsrummene (over dørene) via rørføring som føres i entre. Nogle rør bliver synlige eller ”pakkes ind” i gips og males, men den endelige byggetekniske løsning er ikke besluttet. Filtrene i anlæggene skal skiftes ca. to gange årligt, og beboerne skal hjælpe med at holde filtrene rene. Der er tale om decentrale anlæg (ét pr. bolig), så skulle et anlæg eller et filter gå i stykker, går det kun ud over den pågældende bolig.

 

Det blev nævnt, at det er svært at vurdere, hvor ofte der bør luftes ud, og at det generelt er meget forskelligt, hvor meget folk lufter ud. Beboeradfærd er meget individuel, og uhensigtsmæssige beboeradfærd kan være en medvirkende årsag til, at der opstår skimmel i en bolig. Der er fuldmurede facader i Præstevænget og dermed ingen isolering i væggene, og ved sådanne kolde ydervægge har fsb tidligere oplevet skimmel i andre afdelinger. Derfor anbefaler fsb, at når vinduer og døre udskiftes, bør der også etableres mekanisk ventilation.

 

Uanset hvilket et af de fire forslag, der stemmes for, er der fortsat en del detaljer, der skal afklares og arbejdes videre med bl.a. i forhold til myndighederne.


Afstemningen giver afdelingsbestyrelsen og fsb mandat til at arbejde videre med de besluttet renoveringstiltag og herefter følger en lang myndighedsproces.

 

Overblik over de fire forslag

Forslag 1 (hele pakken):

 • Huslejestigning på ca. 29 %

 

Forslag 2 (hele pakken minus altaner):

 • Huslejestigning på ca. 21 %

 

Forslag 3 (hele pakken minus ventilation):

 • Huslejestigning på ca. 13 %

 

Forslag 4 (ingen altaner eller ventilation, kun de elementer som bebyggelsen har brug for ifølge tilstandsvurderingen):

 • Huslejestigning på ca. 5 %

.

Afdelingsbestyrelsens bemærkninger

I forhold til opsætning af altaner bør det nævnes, at det kan give en skyggeeffekt for nogle beboere. Vi har dog en sydvendt facade, hvor der er sol hele dagen, og derfor er problemet sandsynligvis ikke ret stort.

 

Ventilation er vigtig, men afdelingsbestyrelsen mener, at hvis afdelingen kan kombinere udskiftning af vinduer med altaner (forslag 3), vil dette automatisk medføre, at man lufter mere ud. De nye vinduer er blevet meget mere udluftnings­venlige med bl.a. små ventiler. Det kræver dog en holdningsændring blandt beboerne, at det er vigtigt, at man er opmærksom på at få luftet godt ud, og at man med det samme melder til ejendomskontoret, hvis der skulle opstå skimmel.

 

Såfremt der skulle komme en udfordring med skimmel, er det tilmed muligt efterfølgende at installere et ventilationsanlæg. Der vil også være fokus herpå i forbindelse med sundhedstjekket.

Afdelingen har haft et altanudvalg i mange år, og nu har vi endelig landet et forslag. Det har været et stort arbejde, og beboerne har givet gode input undervejs. Der er stadig en del uafklarede ting, og vi er langt fra i mål.

 

Afdelingsbestyrelsens holdning er, at afdelingen i første omgang godt kan undvære ventilationen, særligt hvis det vedtagne forslag indeholder altaner. Afdelings­bestyrelsen anbefaler derfor forslag 3.

 

Spørgsmål fra beboere

En beboer ytrede bekymring i forhold til skimmel, da der allerede har været udfordringer med skimmel flere steder i afdelingen. Det er vigtigt at få afklaret inden renoveringen, om der er skimmel nogle steder, så det kan renses ned, inden renoveringen igangsættes. Desuden sættes isoleringen på udvendigt, hvilket sandsynligvis vil afhjælpe disse eksisterende udfordringer. Giv endelig besked til ejendomskontoret med det samme hvis der opdages skimmel.

 

Det blev desuden nævnt i forhold til ventilation, at afdelingen pt. ikke er helt uden ventilation på nuværende tidspunkt. Der er et rigtig godt ventilationstræk i både køkken og bad, selvom det er en gammel ejendom. En beboer nævnte at have været ude at se et nybyggeri med mekanisk ventilationsanlæg. Opfattelsen heraf var, at det ikke ser pænt ud, fylder en del og støjer. Der er flere faktorer, der taler imod et sådant anlæg.

 

I forhold til udluftning blev der spurgt om, hvor meget eller hvor lidt der skal til for at undgå skimmel. Der er gængse anbefalinger, men det kan ikke siges præcist hvor meget, der skal til. Beboeradfærd er meget individuel. Det er også muligt at lufte for meget ud. Det er en balance. Desuden skal det sikres, at beboerne eksempelvis ikke lukker for vinduernes ventiler for at spare på varmeregningen, da også dette kan skabe skimmelproblemer.

 

En beboer spurgte til, om der kommer solblokker i vinduerne, hvortil der blev svaret, at dette ikke er en del af projektet. Der arbejdes i stedet med muligheden for en midtersprosse i vinduet, så man har mindre vinduesfelter. Med denne løsning kan man også få bedre tre-lags termoruder. Ulempen er, at sprossen tager lidt lys fra lejemålet.

 

Der blev spurgt til den sidste gavl (Englandsvej), hvor der blandt andet allerede har været udfordringer med vandskader. Isolering af denne gavl er ikke med i projektet. Udfordringen er, at hvis vi skal have alle arbejder med, griber det om sig rent økonomisk, og de to andre gavle er mere udsat og trænger mere. Efter vandskaden (v. Englandsvej) fik vi tørret gavlen og bygget den op igen. Den har derfor ikke umiddelbart været i spil nu, da den er reetableret efter vandskaden. Fugerne m.m. på denne gavl vil stadig blive repareret, men der kommer ingen isolering i denne omgang.

 

Finansieringen af de nye altaner blev vendt, da der blev ytret utilfredshed over, at de, som allerede har altaner, skal være med til at finansiere de nye altaner. Det er dog et krav fra Københavns Kommune, at hvis der skal være altaner, skal det være ens for alle, og alle skal derfor være med til at finansiere.

Sådanne arbejder afholdes kollektivt, når man bor i en almen boligforening. Desuden bidrager alle ens til vedligeholdelse af de altaner, der allerede findes.

 

Der er nogle boliger, særligt dem i hjørnet, som kan siges at få forringet deres bolig, da altaner gør, at der kan ses mere direkte ind i lejlighederne. Der er desuden nogle få lejligheder, der ikke kan få altan ifølge dette forslag, men der arbejdes dog på en løsning senere. Der vil for de flestes vedkommende blive tale om altaner, der kan forbedre lejlighedens værdi.

 

I forhold til stuelejlighederne blev der ytret ønske om altan i stedet for have. Det er dog stadig uvist, hvad løsningen bliver for stuelejlighederne. Ønsket tages med videre i arbejdet, såfremt der stemmes for forslagene med altaner.

 

Der blev spurgt til, om der eventuelt kan søges om tilskud til renoveringen hos blandt andet Landsbyggefonden. Det er dog ikke sandsynligt, da vi er en veldrevet afdeling, som ikke er presset på huslejen set i forhold til andre afdelinger.

 

Det blev vendt, om der kan søges yderligere boligstøtte, når huslejen stiger. En beboer har haft fat i Borgerservice, og såfremt man i forvejen er berettiget til boligstøtte, vil man sandsynligvis få lidt mere støtte udbetalt. Det er dog individuelt, så man bør som beboer selv kontakte kommunen og informere om den individuelle situation.

 

Det blev slutteligt nævnt, at der ikke er tale om endelige forslag, men at afstem­ningen giver en retning for det videre arbejde. Beboerne bliver selvfølgelig også løbende involveret i arbejdet videre herfra. 

 

Afstemning – forslag 1 til 4

På mødet blev det vendt, at nogle beboere ikke havde mulighed for at deltage, og derfor heller ikke kunne afgive en stemme.  Der blev derfor stillet et forslag om at sætte forslagene 1-4 til urafstemning. Det vil betyde, at der ikke træffes nogen beslutning om de fire forslag på afdelingsmødet, men at der i stedet laves stemmemateriale, som deles ud til alle beboere i afdelingen, hvorefter stemmerne kan afleveres på ejendomskontoret, hvor de optælles. Hvad der vedtages i urafstemningen, meldes herefter ud i afdelingen. 

 

Normalt kræver det, at halvdelen af de tilstedeværende på afdelingsmødet stemmer for en urafstemning, men i dette tilfælde (når arbejdet koster mere end 15 % i huslejestigning) skal kun 25 % af de tilstedeværende stemme for en urafstemning.

 

Der blev herefter stemt om, hvorvidt de fire forslag skal sendes til urafstemning. 30 stemte for en urafstemning, hvilket er over 25 %.

Forslag 1-4 sendes derfor til urafstemning i afdelingen. Administrationen går i gang med at udarbejde stemmemateriale. Der går sandsynligvis et par uger, før der kan stemmes.

 

Eftersom afholdelse af urafstemning blev vedtaget, blev der ikke stemt om forslag 1-4 på afdelingsmødet.

 

5. Parkeringskontrol på Sætersdalgade – forslagsstiller: Kai Schiønning Andersen, Sætersdalgade 15, 1.tv., 2300 København S

Sætersdalgade bliver skiltet som privatvej, og parkering er kun tilladt for Præstevængets beboere.

 

Der stilles forslag om, at parkeringskontrollen udlægges til et parkeringskontrolfirma, som udvælges i samarbejde med fsb.

 

Der kan udstedes 1 stk. årskort/registrering pr. lejlighed til biler, som er indregistreret til en beboer i Præstevænget. Registreringsattest eller leasingaftale skal fremvises på ejendomskontoret (det vil sige, at der ikke kan udstedes periodekort til bil nr. to for lejligheder med to biler).

 

Ved fraflytning skal p-kortet returneres.

 

Der kan derudover uddeles maksimalt 25 stk. dagskort pr. lejlighed pr. år til f.eks. gæster.

 

Indkøringsperiode vil være på 30 dage, således at alle beboere har mulighed for at få oprettet sig med registreringsnummer.

 

Begrundelse for forslaget

Vi har store problemer med parkering på Sætersdalgade med pendlere og beboere fra omkringliggende ejendomme, som parkerer på Sæterdalsgade, så der ikke er plads til ejendommens beboere.

 

Økonomi i forslaget

Administrationen kan kontakte et parkeringsselskab, som overvåger området og giver bøder til udefrakommende personer, som parkerer i området.

 

Afdelingen skal blot være klar over, at der vil være administration forbundet med en sådan opgave, som ejendomskontoret skal varetage.

 

Bemærkninger til forslaget

Kai Schiønning Andersen præsenterede forslaget.

 

Udfordringen er, at der er indført parkeringskontrol i området rundt om afdelingen, hvilket betyder, at mange parkerer, hvor det er gratis og særligt på Sætersdalsgade. Det kan eksempelvis være pendlere eller andre, der ikke bor i afdelingen.

Det efterlader ingen parkeringspladser til afdelingens beboere, og det kan være et stort problem for beboerne at finde et sted at parkere. Desuden er det sandsynligvis kun et spørgsmål om tid, før andre i området også får parkeringskontrol, og presset på pladserne i Sætersdalgade kun bliver yderligere udfordret.

 

Kai Schønning Andersen har haft kontakt til flere firmaer, der tilbyder parkerings­kontrol. Det foreslåede tilbud koster ikke noget, og firmaet sørger for skiltning m.m. Der vil dog skulle afsættes lidt administrationstid på ejendomskontoret, hvilket er det eneste minus. Nogle af de penge, som firmaet indkræver i bøder, går retur til afdelingen og kan være med til at dække noget af den tid, som ejendomskontoret bruger. Hvor stor en procentdel af bøderne, der går retur til afdelingen, er dog et udestående forhandlingspunkt.  

 

Beboere kan få én parkeringstilladelse til én bil en gang årligt mod fremvisning af registreringsattest. Ved gæster kan man få gæstekort, som giver adgang til parkering på Sætersdalgade i 24 timer.

 

En beboer spurgte til proceduren, hvis man har firmabil og derfor ikke kan fremvise en registreringsattest. Svaret hertil var, at man desværre ikke kan få en parkerings­tilladelse.

 

Afdelingsbestyrelsen kommenterede forslaget og kunne ikke anbefale, at der blev stemt for forslaget, da administrationens tid til håndtering af parkeringskontrollen sandsynligvis ville blive for overvældende. 

 

Tilmed vækker det bekymring for splid mellem beboerne, da der stadig ikke vil være plads til alle beboere, der får en tilladelse.

 

42 lejemål var tilstede da der blev stemt om forslaget.

 

Der var 27 stemmer for og 42 imod.

 

Forslaget blev ikke vedtaget.

 

Afslutning

Som afslutning på mødet lød en stor tak til formanden Flemming K.P. Nørgaard, som har været i afdelingsbestyrelsen i hele 25 år.

 

Dirigenten, Steen Søndergaard Thomsen, takkede herefter for et godt møde og erklærede mødet for hævet kl. 19.30.

 

Vigtig information om persondata: Når du deltager i et afdelingsmøde, vil dit navn og din adresse kunne fremgå af materialet forud for og referatet af afdelingsmødet. Det sker eksempelvis, hvis du stiller op til afdelingsbestyrelsen, hvis du har fremsat et forslag, som skal behandles på afdelingsmødet, eller hvis du kommenterer et fremsat forslag.

 

Dokumenterne vedrørende afdelingsmøder kan ikke slettes eller anonymiseres. Du kan læse mere om

 

------------------------ o0o--------------

 

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Præstevænget

 

 

 

 

 

Dato

1. juni 2017 kl. 18.30

Sted

Sæterdalgade 15. kælderen

Deltagere

Fra afdelingen: 13 lejemål repræsenteret

Fra fsb: Katrine Flarup Jensen, René Rasmussen, Steen Søndergaard Thomsen og Henrik Due (referent)

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Dagsorden

 

 1. Valg af dirigent

 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet

 3. Forslag om                                                                                                                                                          

 

 • Ny coax-kabling til tv og ny tilslutningsaftale med Sundbynet

 • Ny coax-kabling til tv fra YouSee samt ny tilslutningsaftale med internet fra Bolig:net

   

  Formand for afdelingsbestyrelsen Flemming Nørgaard bød velkommen og foreslog Steen Søndergaard Thomsen som dirigent.

   

 

Ad 1 – Valg af dirigent

 

Steen Søndergaard Thomsen, medlem af fsb´s dirigentkorps, blev valgt og konstaterede herefter, at afdelingsmødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt.

 

 

 

Ad 2 – Godkendelse af forretningsorden for mødet

 

Godkendt.

 

 Valg af referent

 

Henrik Due blev valgt.

 

 Følgende personer blev valgt til stemmeudvalget

 

I henhold til forretningsordenen blev René Rasmussen valgt til at bistå dirigenten.

 

 Ad 3 – Forslag

 

1. Forslag om ny coax-kabling til tv og ny tilslutningsaftale med Sundbynet – forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen.

 

Det foreslås, at Præstevænget laver en ny tilslutningsaftale med Sundbynet og etablerer en ny coax-kabling for at kunne tilbyde beboerne frit valg mellem Sundbynet’s tv-pakker samt Sundbynet’s internettilbud.

 

Begrundelse for forslag

 

Det blev på ordinært afdelingsmøde den 22. september 2016 vedtaget at undersøge mulighederne for bedre og billigere forsyning af tv og muligvis internet i Præstevænget. Dette skete på baggrund af ny lovgivning (L138), der trådte i kraft den 1. juli 2016. Loven påbyder, at der skal være mulighed for at kunne fravælge levering af tv-pakker.

 

Da afdelingen har et sløjfeanlæg, hvor det ikke er muligt at frakoble den enkelte bolig, lever anlægget ikke op til den nye lovgivning. Der skal derfor trækkes nye kabler til tv.

 

 Afdelingsbestyrelsen har i samråd med administrationen og ekstern rådgiver undersøgt markedet for udbydere og gennemgået afdelingens bolignetinstallationer.

 

Der etableres et nyt tv-net (stikledningsanlæg), som afdelingen ejer. Der indgås en aftale med Sundbynet om levering af individuelle tv-pakker og individuelle internetabonnementer, som den enkelte bolig kan tilmelde sig. Afdelingen samt den enkelte beboer kan opsige sin aftale med Sundbynet til den sidste dag i måneden + 30 dage.

 

 

 

Den nye aftale med Sundbynet vil medføre følgende tv-pakker (2017-priser inkl. Copydan)

 

 • Grundpakke (21 tv-kanaler) til 49 kr. pr. md.

 • Mellempakke (32 tv-kanaler) til 145 kr. pr. md.

 • Fuldpakke (63 tv-kanaler) til 295 kr. pr. md.

 • Sportspakke (69 tv-kanaler) til 419 kr. pr. md.

 

 

 

Sundbynet har følgende tilbud på internet (2017-priser)

 

 • 100/100 MB til 100 kr. pr. md.

   

 

Forslaget efterlever L138. L138 får ingen betydning for afdelingen, såfremt forslaget vedtages.

 

Såfremt der stemmes nej til forslaget, behandles forslag om ny coax-kabling til tv fra YouSee samt ny leveringsaftale af internet fra Bolig:net. Stemmes der nej til begge forslag, påbyder den nye lov, at jeres nuværende tv-aftale skal opsiges pr. 30. juni 2017, og afdelingen vil stå uden tv-signal ved aftalens udløb den 30. september 2017.

 

Økonomi i forslaget

 

Der etableres et nyt tv-net, og der indgås en leveringsaftale med Sundbynet for både tv og internet. Den samlede udgift for afdelingen vil være på ca. 450.000 kr. og medføre en forøgelse af bolignetbidraget på

 

52 kr. pr. md. pr. bolig (inkl. fiberleje).Det nye bolignetbidrag er obligatorisk for alle, uanset om man fravælger tv og/eller internet eller ej.  Der lånes i egne midler, der tilbagebetales over 10 år. Der indgås en leveringsaftale med Sundbynet.

 

 

 

Bemærkninger til forslaget

 

Der blev spurgt ind til, hvor pålidelig forsyningssikkerheden er fra Sundbynet. Til dette blev der svaret, at man har gode erfaringer fra andre afdelinger, som har Sundbynet, og Sundbynet har været på markedet i en del år.

 

 

 

Der blev endvidere stillet spørgsmål til, hvorvidt det nuværende bolignetbidrag falder bort, såfremt forslaget vedtages. Til dette blev der svaret, at det nuværende bolignetbidrag bl.a. indeholder afdrag på et lån, der udløber næste år samt et serviceabonnement til Dansk Kabel TV. Derudover betales der til administrationshonorar, forsikring og diverse. Det nuværende bolignetbidrag bortfalder altså ikke helt, og vil alt efter hvilket forslag der vedtages, blive forøget med projektomkostningerne. Udgifter til tv-pakke og Copydan vil udgå.   

 

 

 

Forslaget blev ikke vedtaget.

 

  

2. Forslag om ny coax-kabling til tv fra Yousee samt ny tilslutningsaftale til internet fra Bolig:net – forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen.

 

Det foreslås, at Præstevænget etablerer en ny coax-kabling for at kunne tilbyde beboerne frit valg mellem YouSee´s tv-pakker og indgår en ny tilslutningsaftale til internet med Bolig:net.

 

 Begrundelse for forslag

 

Det blev på ordinært afdelingsmøde den 22. september 2016 vedtaget at undersøge mulighederne for bedre og billigere forsyning af tv og muligvis internet i Præstevænget. Dette skete på baggrund af ny lovgivning (L138), der trådte i kraft den 1. juli 2016. Loven påbyder, at der skal være mulighed for at kunne fravælge levering af tv-pakker.

 

Da afdelingen har et sløjfeanlæg, hvor det ikke er muligt at frakoble den enkelte bolig, lever anlægget ikke op til den nye lovgivning. Der skal derfor trækkes nye kabler til tv.

 

 Afdelingsbestyrelsen har i samråd med administrationen og ekstern rådgiver undersøgt markedet for udbydere og gennemgået afdelingens bolignetinstallationer.

 

YouSee har tilbudt at afholde udgiften til kabling af det nye tv-net imod, at afdelingen binder sig til at bruge YouSee som tv-leverandør i 7 år + 12 måneders opsigelse.

 

  

Der skal indgås en ny aftale med YouSee om levering af individuelle tv-pakker, som den enkelte bolig kan tilmelde sig. Den enkelte beboer kan efter 6 måneder opsige sin aftale med YouSee til den sidste dag i måneden + 30 dage.

 

 Den nye aftale med YouSee vil medføre følgende tv-pakker (2017-priser inkl. Copydan)

 

 • Grundpakke (25 tv-kanaler) til 142,47 kr. pr. md.

 • Mellempakke (35 tv-kanaler) til 344,58 kr. pr. md.

 • Fuldpakke (61 tv-kanaler) til 435,47 kr. pr. md.

 

 Der indgås en ny tilslutningsaftale med Bolig:net om levering af individuel internetforbindelse, hvor det står den enkelte bolig frit for, om de vil tilkoble sig. Afdelingen binder sig i 3 år til at modtage internetsignal fra Bolig:net.

 

 Bolig:net har følgende tilbud på internet (2017-priser)

 

 • 200/200 MB til 70 kr. pr. md.

 • 300/300 MB til 100 kr. pr. md.

 

Forslaget efterlever L138. L138 får ingen betydning for afdelingen, såfremt forslaget vedtages.

 

Stemmes der nej til forslaget, påbyder den nye lov, at jeres nuværende tv-aftale skal opsiges pr. 30. juni 2017, og afdelingen vil stå uden tv-signal ved aftalens udløb den 30. september 2017.

 

Økonomi i forslaget

 

YouSee afholder udgiften til kablingen af det nye tv-net. Der indgås en leveringsaftale med Bolig:net om internet. Den samlede udgift for afdelingen vil være på ca. 202.000 kr. og medføre en forøgelse af bolignetbidraget på 40 kr. pr. md. pr. bolig (inkl. servicegebyr, fiberleje og henlæggelser). Det nye bolignetbidrag er obligatorisk for alle, uanset om man fravælger internet eller ej. Der lånes i egne midler, der tilbagebetales over 10 år. Der indgås en ny leveringsaftale med YouSee samt Bolig:net.

 

  

Forslaget blev vedtaget.

 

 

Dirigenten, Steen Søndergaard Thomsen, takkede herefter for et godt møde og erklæredemødet for hævet kl. 19.30

 

  

Formand for afdelingsbestyrelsen mindede afslutningsvis om, at ordinært afdelingsmøde afholdes den 28. september 2017. Derudover mindede han om, at Gårdlauget Engelhus afholder sommerfest lørdag den 12. august 2017 kl. 14 i gården. Tilmelder man sig inden den 1. juli, vil der være en rabat på 25 kr. Herefter koster en billet 50 kr.

 

 

Den 18. maj 2017

 

Kære beboer

 

Præstevængets afdelingsbestyrelse indkalder til ekstraordinært afdelingsmøde den 01. juni 2017, kl. 18.30 for behandling af nedenstående forslag.

 

 

 

Dagsorden for afdelingsmødet

1       Valg af dirigent

2       Godkendelse af forretningsorden for mødet

3       Forslag om

 • ·       Ny coax-kabling til tv og ny tilslutningsaftale med Sundbynet
 • ·       Ny coax-kabling til tv fra YouSee samt ny tilslutningsaftale til internet fra Bolig:net

 

 

 

Husk at tage dit sundhedskort med til afdelingsmødet som dokumentation for, at du er fyldt 18 år og bor i boligafdelingen.

 

 

Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

 

På alle afdelingsmøder skal der vedtages en forretningsorden for mødet. Forretningsordenen beskriver, hvordan afdelingsmødet skal afholdes.

 

Mødets ledelse m.m.

 1. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og påser, at det afholdes efter fsb’s vedtægter, boligafdelingens rammer for beboerdemokratiet, dagsordenen samt den vedtagne forretningsorden. Formanden for afdelingsbestyrelsen sørger for, at afdelingsmødet vælger en dirigent

 2. Ved mødets start konstaterer dirigenten mødets lovlighed, og om der er ændringsforslag til forretningsordenen. Ændringer til forretningsordenen kan ikke komme til afstemning senere under mødet

 3. Afdelingsmødet vælger en referent, som skriver et konklusionsreferat fra mødet. Referatet skal tydeligt beskrive de beslutninger, der er taget samt resultater af afstemninger. Referatet godkendes efterfølgende af dirigenten og formanden for afdelingsbestyrelsen. Senest 4 uger efter mødet skal referatet være tilgængeligt for beboerne i boligafdelingen

 4. Til at bistå dirigenten ved afstemninger vælger afdelingsmødet et stemmeudvalg

   

  Behandling af forslag

 5. På mødet kan der stilles ændringsforslag til et forslag. Der stemmes først om ændringsforslag og derefter om forslaget med eventuelt vedtagne ændringer.
  Ved afstemning om ændringsforslag sætter dirigenten først det forslag, han/hun finder mest vidtgående, til afstemning. Vedtages forslaget, bortfalder afstemningen om det oprindelige forslag samt evt. andre ændringsforslag

 6. Under mødet kan der stilles forslag om, at dirigenten fratræder. Formanden for afdelingsbestyrelsen leder afstemningen samt eventuelt valg af ny dirigent

   

Afstemninger

 1. Afdelingsmødet træffer beslutninger ved almindeligt flertal blandt de stemmeberettigede. Stemmeafgivning sker almindeligvis ved håndsoprækning, men dirigenten kan bestemme, om et spørgsmål skal afgøres ved skriftlig afstemning. Afdelingsmødet kan også træffe beslutning om skriftlig afstemning, ligesom afdelingsmødet kan beslutte at sende et spørgsmål til urafstemning.

Alle myndige personer med fast bopæl i boligafdelingen har stemmeret. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt

 1. Dirigenten sikrer, atproceduren for afstemning er præciseret, herunder hvordan stemmesedler skal udfyldes. Det skal oplyses, hvor mange husstande der er repræsenteret på afdelingsmødet

 2. Afdelingsmødet kan beslutte at uddelegere afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets kompetence til en eller flere beboergrupper. Træffer afdelingsmødet beslutning om at uddelegere kompetence, skal det af beslutningen fremgå, på hvilket område og inden for hvilken tidsmæssig ramme kompetencen er uddelegeret samt eventuel budgetramme og hvem, der forvalter denne.

Forslag til ekstraordinært afdelingsmøde i Præstevænget den 1. juni 2017

Forslag om

Ny coax-kabling til tv og ny tilslutningsaftale med Sundbynet

 

Forslagsstiller

Afdelingsbestyrelsen

 

Forslag

Det foreslås, at Præstevænget laver en ny tilslutningsaftale med Sundbynet og etablerer en ny coax-kabling for at kunne tilbyde beboerne frit valg mellem Sundbynet’s tv-pakker samt Sundbynet’s internettilbud.

 

Begrundelse for forslag

Det blev på ordinært afdelingsmøde den 22. september 2016 vedtaget at undersøge mulighederne for bedre og billigere forsyning af tv og muligvis internet i Præstevænget. Dette skete på baggrund af ny lovgivning (L138), der trådte i kraft den 1. juli 2016. Loven påbyder, at der skal være mulighed for at kunne fravælge levering af tv-pakker.

 

Da afdelingen har et sløjfeanlæg, hvor det ikke er muligt at frakoble den enkelte bolig, lever anlægget ikke op til den nye lovgivning. Der skal derfor trækkes nye kabler til tv.

 

Afdelingsbestyrelsen har i samråd med administrationen og ekstern rådgiver undersøgt markedet for udbydere og gennemgået afdelingens bolignetinstallationer.

 

Der etableres et nyt tv-net (stikledningsanlæg), som afdelingen ejer. Der indgås en aftale med Sundbynet om levering af individuelle tv-pakker og individuelle internetabonnementer, som den enkelte bolig kan tilmelde sig. Afdelingen samt den enkelte beboer kan opsige sin aftale med Sundbynet til den sidste dag i måneden + 30 dage.

 

Den nye aftale med Sundbynet vil medføre følgende tv-pakker (2017-priser inkl. Copydan)

 • Grundpakke (21 tv-kanaler) til 49 kr. pr. md.
 • Mellempakke (32 tv-kanaler) til 145 kr. pr. md.
 • Fuldpakke (63 tv-kanaler) til 295 kr. pr. md.
 • Sportspakke (69 tv-kanaler) til 419 kr. pr. md.

 

Sundbynet har følgende tilbud på internet (2017-priser)

 • 100/100 MB til 100 kr. pr. md.

 Forslaget efterlever L138. L138 får ingen betydning for afdelingen, såfremt forslaget vedtages.

 Såfremt der stemmes nej til forslaget, behandles forslag om ny coax-kabling til tv fra YouSee samt ny leveringsaftale af internet fra Bolig:net. Stemmes der nej til begge forslag, påbyder den nye lov, at jeres nuværende tv-aftale skal opsiges pr. 30. juni 2017, og afdelingen vil stå uden tv-signal ved aftalens udløb den 30. september 2017.

 

Økonomi i forslaget

Der etableres et nyt tv-net, og der indgås en leveringsaftale med Sundbynet for både tv og internet. Den samlede udgift for afdelingen vil være på ca. 450.000 kr. og medføre en forøgelse af bolignetbidraget på

52 kr. pr. md. pr. bolig (inkl. fiberleje).Det nye bolignetbidrag er obligatorisk for alle, uanset om man fravælger tv og/eller internet eller ej.  Der lånes i egne midler, der tilbagebetales over 10 år.

 Der indgås en leveringsaftale med Sundbynet.

 

Dato Den 26. april 2017 

 

 Forslag til ekstraordinært afdelingsmøde i Præstevænget den 1. juni 2017

 

Forslag om
Ny coax-kabling til tv fra YouSee samt ny tilslutningsaftale til internet fra Bolig:net

 

Forslagsstiller

Afdelingsbestyrelsen

 

Forslag

Det foreslås, at Præstevænget etablerer en ny coax-kabling for at kunne tilbyde beboerne frit valg mellem YouSee´s tv-pakker og indgår en ny tilslutningsaftale til internet med Bolig:net.

 

Begrundelse for forslag

Det blev på ordinært afdelingsmøde den 22. september 2016 vedtaget at undersøge mulighederne for bedre og billigere forsyning af tv og muligvis internet i Præstevænget. Dette skete på baggrund af ny lovgivning (L138), der trådte i kraft den 1. juli 2016. Loven påbyder, at der skal være mulighed for at kunne fravælge levering af tv-pakker.

 

Da afdelingen har et sløjfeanlæg, hvor det ikke er muligt at frakoble den enkelte bolig, lever anlægget ikke op til den nye lovgivning. Der skal derfor trækkes nye kabler til tv.

 

Afdelingsbestyrelsen har i samråd med administrationen og ekstern rådgiver undersøgt markedet for udbydere og gennemgået afdelingens bolignetinstallationer.

 

YouSee har tilbudt at afholde udgiften til kabling af det nye tv-net imod, at afdelingen binder sig til at bruge YouSee som tv-leverandør i 7 år + 12 måneders opsigelse.

 

Der skal indgås en ny aftale med YouSee om levering af individuelle tv-pakker, som den enkelte bolig kan tilmelde sig. Den enkelte beboer kan efter 6 måneder opsige sin aftale med YouSee til den sidste dag i måneden + 30 dage.

 

Den nye aftale med YouSee vil medføre følgende tv-pakker (2017-priser inkl. Copydan)

 • Grundpakke (25 tv-kanaler) til 142,47 kr. pr. md.
 • Mellempakke (35 tv-kanaler) til 344,58 kr. pr. md.
 • Fuldpakke (61 tv-kanaler) til 435,47 kr. pr. md.

 

Der indgås en ny tilslutningsaftale med Bolig:net om levering af individuel internetforbindelse, hvor det står den enkelte bolig frit for, om de vil tilkoble sig. Afdelingen binder sig i 3 år til at modtage internetsignal fra Bolig:net.

 

Bolig:net har følgende tilbud på internet (2017-priser)

 • 200/200 MB til 70 kr. pr. md.
 • 300/300 MB til 100 kr. pr. md.

 

Forslaget efterlever L138. L138 får ingen betydning for afdelingen, såfremt forslaget vedtages.

 

Stemmes der nej til forslaget, påbyder den nye lov, at jeres nuværende tv-aftale skal opsiges pr. 30. juni 2017, og afdelingen vil stå uden tv-signal ved aftalens udløb den 30. september 2017.

 

Økonomi i forslaget

YouSee afholder udgiften til kablingen af det nye tv-net. Der indgås en leveringsaftale med Bolig:net om internet. Den samlede udgift for afdelingen vil være på ca. 202.000 kr. og medføre en forøgelse af bolignetbidraget på 40 kr. pr. md. pr. bolig (inkl. servicegebyr, fiberleje og henlæggelser). Det nye bolignetbidrag er obligatorisk for alle, uanset om man fravælger internet eller ej. Der lånes i egne midler, der tilbagebetales over 10 år.

 

Der indgås en ny leveringsaftale med YouSee samt Bolig:net.

 

Dato

Den 26.april 2017

 

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

21.03 | 19:44

Der tro jeg den tidligere formand - med stor rette er blevet meget sur. Godt skrevet. Ud med dem som ikke vil afdeling Præstevænget noget godt

...
06.03 | 00:06

Se venligst i gæstebogen i venstre side

...
05.03 | 16:06

Pyha nu er afdelingen uden driftsleder med udgangen af denne mdr.
Hvem havde ikke set den komme efter afdelingsmøde i september 2019.
Det kunne enhver regne ud

...
28.02 | 00:38

Hej Viggo
ved du hvor nye referater ligger fra bestyrelsesmøderne. Som jeg kan finde ligger der et forkølet fra den 5/12-19. Men intet andet. Mystisk

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE