BEBOERKLUBBEN" Hjemmeside
Ekstraordinær generalforsamling 040216BEBOERKLUBBEN


PRÆSTEVÆNGETSætersdalgade 11, kælderen                                                        

03. januar 2016
Ekstraordinær Generalforsamling


I


BEBOERKLUBBEN


Beboerklubben indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling.


 


Torsdag den. 04. februar 2016   kl. 18:30  


Ekstraordinær generalforsamlingen holdes i beboerklubbens lokaler, i kælderen ved Sætersdalgade 11 (ved siden af afdelingsbestyrelsens kontor)

 

Dagsorden er følgende :


 1. Velkomst

 2. Valg af dirigent

 3. Beboerklubbens fremtid.

  Afdelingsbestyrelsen – der er ansvarlig for klubbens overordnede drift – indstiller hermed til at lukke klubben.  

   

  Grundlag for indkaldelsen :

  Efter mange års gode stunder og arrangementer, som er blevet afholdt i beboerklubbens regi i afdeling Præstevænget (Som er oprettet af nuværende afdelingsformand i afdelingsbestyrelsen Flemming K. P. Nørgaard tilbage den 01. november 1995) må det desværre konstateres, at klubben ikke længer kan tiltrække beboerne i den grad som måttet ønskes.

  Og da den daværende formand for beboerklubben sammen med kassereren trak sig for deres poster i foråret 2015, skal der jf. vedtægter indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling og på den baggrund forslaget om, at lukke beboerklubben. Evt. nye initiativer til oprettelse af noget tilsvarende kan måske komme på tale senere.

  Eventuelle spørgsmål til formanden for afdelingsbestyrelsen på følgende mailadresse: formand@fsb34.dk

   

  Med venlig hilsen

  Flemming K.P. Nørgaard

  Afdelingsformand udi

  Præstevænget

   

         

       


Beboerklubbens aktivitet 2014 / 2015

PRÆSTEVÆNGETs

BEBOERKLUB.

For 2014- 2015

Der vil være åbent i beboerklubben følgende dage fra kl. 1830 til 2200:

 

BEBOERLOKALET i KÆLDEREN NR. 11

DATO

Åbningstider:

 

Fredag 31. Oktober

Kl. 1830 til kl. 2200 første gang.

Bla. aktiviteter

Fredag 28. November

Kl. 1830 til kl. 2200 

               Do.

Fredag   19. December

Kl. 1830 til kl. 2200  

           Do.

Fredag   30. Januar (2015)

Kl. 1830 til kl. 2200

            Do.

Fredag  27. Februar

Kl. 1830 til kl. 2200

            Do.

Fredag  27. Marts

Kl. 1830 til kl. 2200

            Do.

 

Ny aktivitets plan kommer for start i efteråret, efter sommeren

Ny aktivitets plan vil så  komme.

Fredag 30. Oktober

Kl. 1830 til kl. 2200

Start på vinteren.

 

 

 

 

 

 

Fredag d. 31. Oktober 2014 kl. 18.30 starter Fredagsklubben op igen.

 

Her er også kaffe, kage og en forfriskning. Til en billig pris.

 

Og evt. Billard, Dart, Kortspil, sy og strikning, samt PC hjælp,

Forstå din computer. Der er frit til alle hobby og fritidssysler.

Man kan deltage og hjælpe med gode råd. Alt er muligt.

Håber vi ses til åbningen. MVH

                 PRÆSTEVÆNGETs

                    BEBOERKLUB.


_________For 2014

Der vil være åbent i beboerklubben følgende dage fra kl. 1900 til 2200:

 

BEBOERLOKALET i KÆLDEREN NR. 11

DATO

Åbningstider:

 

Fredag 17. Januar

Kl. 1900 til kl. 2200 første gang.

Bla. aktiviteter

Fredag 31. Januar

Kl. 1900 til kl. 2200 

                 Do.

Fredag   14. Februar

Kl. 1900 til kl. 2200  

           Do.

Fredag 21. Februar

Kl. 1900 til kl. 2201

Generalforsamling

Se oplag… J

Fredag   28. Februar

Kl. 1900 til kl. 2200

            Do.

Fredag  14. Marts

Kl. 1900 til kl. 2200

            Do.

Fredag  28. Marts

Kl. 1900 til kl. 2200

            Do.

Ny aktivitets  plan vil komme.

Ny aktivitets plan kommer for start i efteråret, efter sommeren

Ny aktivitets plan vil så  komme.

Fredag 17. Oktober

Kl. 1900 til kl. 2200

Start på vinteren.

 

 

 

 

Fredag d. 17. Januar  2014 kl. 1900 starter Fredagsklubben op igen.

Her er også kaffe, kage og en forfriskning. Til en billig pris.

Og evt. Billard, Dart, Kortspil, sy og strikning, samt PC hjælp,

Forstå din computer. Der er frit til alle hobby og fritidssysler.

Man kan deltage og hjælpe med gode råd. Alt er muligt.

PRÆSTEVÆNGETs

BEBOERKLUB.


2013

NYT FRA BEBOERKLUBBEN.

(til orientering for alle beboere i Præstevænget)

 

Ny generalforsamling bliver  februar  2014.

Dette vil blive opslået på opslagstavlerne i opgangene.  

Evt. se hele referatet fra sidste generalforsamling. Som kan læses på vores hjemmeside:     http://www.fsb-34.dk/

 

 

Der vil være åbent i beboerklubben følgende dage fra kl. 1900 til 2200.

 

Kun 2 fredage i  måneden. Indtil videre !!!!

Med hjælp fra de nye bestyrelsesmedlemmer

Vil vi forsøge at få beboerklubben mere interesant.

 

 

DATO

Åbningstider:

Aktivitet:

Fredag 15. november

Kl. 1900 til kl. 2200 første gang.

Bla. aktiviteter

Fredag 29..november

Kl. 1900 til kl. 2200

          do. Og evt. aftale om dato, jule stue + julefrokost

Fredag  i dec. ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ny aktivitets plan  vil komme

                

Ny aktivitets plan kommer for start i 2014

Ny aktivitets plan vil så kommer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sæt nu kryds i jeres kalender !!!

 

MØD OP, DET KUNNE VÆRE RIGTIG HYGGELIGT .

Der vil udover nævnte åbningstider, være særskilte aktiviteter, som vil blive opsat på informationstavlerne i opgangene.

Men mød op – støt os – kom med forslag!

 • Mød op til disse arrangementer – vi gør det for Jer beboere.

 

Glæder os til at se jer. Bak os op – mød op – giv jeres mening.

Eller skriv til os med jeres ønsker, til beboerklubben  Sætersdalgade 11, kælderen.

( eller brug postkassen i porten til.).

 

 

 

For 2013

Der vil være åbent i beboerklubben følgende dage fra kl. 1900 til 2200:

 

BEBOERLOKALET i KÆLDEREN NR. 11

DATO

Åbningstider:

 

Fredag 15. November

Kl. 1900 til kl. 2200 første gang.

Bla. aktiviteter

Fredag 29. November

Kl. 1900 til kl. 2200 hygge m.m. se nedenfor

  Aftale om evt. dato for julestue, julefrokost

Fredag   i Dec.

? evt. datoer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny aktivitets  plan vil kommer

Ny aktivitets plan kommer for start i 2014

Ny aktivitets plan vil så  komme.

 

 

 


BEBOERKLUBBEN

 

VIL HOLDER EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
rettelse af datoen. 

ONSDAG D. 6. NOVEMBER KL. 1900
Se opslag i opgangen.
 

MED ET PUNKT PÅ DAGSORDEN:

VALG AF 2 EKSTRA TIL BESTYRELSEN.

I

BEBOERLOKALET I KÆLDEREN, SÆTERSDALGADE 11

 

 

DER ER GRATIS KAFFE OG KAGER

----------O----------

DER KAN KØBES VAND, ØL, OG VIN TIL KLUBBENS BILLIGE PRISER

----------O----------

MØD OP I KLUBBEN TIL SOCIALSAMMENVÆR

DET ER OGSÅ DIN KLUB

----------O----------

DET ER KLUBBESTYRELSEN SOM ÅBNER OG LUKKER KLUBBEN.

 

VEL MØDT:

Beboerklubbens bestyrelse.


Beboerklubbens aktiviteter 2013

Generalforsamling 2013

BEBOERKLUBBEN

          PRÆSTEVÆNGET

 

Kælderen, v/ Sætersdalgade 11                                    1. januar 2013

 

Generalforsamling

I

BEBOERKLUBBEN

Beboerklubben vil hermed indkalde til generalforsamling.

( som IKKE må forveksles med det ordinære afdelingsmøde i september )

 

FREDAG d. 8. februar 2013  kl. 1900

Generalforsamlingen holdes i beboerklubbens lokaler, i kælderen ved Sætersdalgade 11 (ved siden af afdelingsbestyrelsens kontor)

 

Ifølge klubbens love er dagsorden følgende:

1.     Velkomst

2.     Valg af dirigent

3.     Beretning for året 2012

4.     Regnskab for året 2012

5.     Indkommende forslag

6.     Valg til bestyrelse (Jf. Vedtægter. )

Kasseren Jytte Valker,

Bestyrelsmedlem Villy Schlie,

 Bestyrelsmedlem suppl. Lone Schlie,

revisor Flemming Nørgaard,

revisorsuppl. Dorthe Nørgaard.

7.     Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres skriftlig til beboerklubben. ( Kan ” puttes ” i Beboerklubbens brevkassen  i porten, Sætersdalgade ) evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 25. januar 2013 .

 

Under generalforsamlingen vil der være kaffe og brød, samt efter generalforsamlingen en øl eller vand til de fremmødte.

 

Efter generalforsmlingen kom bestyrelsen til at se sådan ud.     

Bestyrelsen for Beboerklubben

Formand: Kai S. Andersen, Bestyrelsesmedlem:  Dorthe Nørgaard, Kasser: Jytte Valker

Supl.: Jenny Nørgaard, Revisor: Flemming Nørgaard, revisor supl:  ? 


ÅBNINGSTIDER

2013

NYT FRA BEBOERKLUBBEN.

(til orientering for alle beboere i Præstevænget)

 

http://www.fsb-34.dk/

 

 

Der vil være åbent i beboerklubben følgende dage fra kl. 1900 til 2200.

 

Kun 2  fredag i  måneden.

P.g.a. personale mangel. Som følgende:

 

DATO

Åbningstider:

Aktivitet:

Fredag  8. februar

 

Kl. 1900 til kl. 2200

Hygge  m.m.

Fredag 22. februar

 

Kl. 1900 til kl. 2200

Hygge m.m.

Fredag 8. marts

 

 Kl. 1900 til kl. 2200 

Hygge m. m. 

Fredag 22. marts

 

Kl. 1900 til kl. 2200

 Hygge m.m.

Fredag 6. april

 

Kl. 1900 til kl.  ? 

 Hygge + fiskeklubben

 SOMMER LUKKET 

 

  SOMMER LUKKET

  SOMMER LUKKET

 

 

 

 


 

Nye tider vil blive opslået. 
senere på året !
 

 

 

Sæt nu kryds i jeres kalender !!!

 

MØD OP, DET KUNNE VÆRE RIGTIG HYGGELIGT .

Der vil udover nævnte åbningstider, være særskilte aktiviteter, som vil blive opsat på informationstavlerne i opgangene.

Men mød op – støt os – kom med forslag!

·          Mød op til disse arrangementer – vi gør det for Jer beboere.

 

Glæder os til at se jer. Bak os op – mød op – giv jeres mening.

Eller skriv til os med jeres ønsker, til beboerklubben  Sætersdalgade 11, kælderen.

( eller brug postkassen i porten til.).

 

 

Men venlig hilsen Klubbestyrelsen


Hygge i Beboerklubben

Referat af generalforsamling i beboerklubben ”PRÆSTEVÆNGET” den 24 februar 2012.

 

Ifølge dagsorden :

 

1.                                       Velkomst ved formanden

2.                                       Valg af dirigent og referent.

3.                                       Beboerklubbens beretning for 2011. 

4.                                       Kassererens fremlæggelse af    
     regnskab for 2011.

5.                                       Indkomne forslag.

6.                                       Valg til bestyrelsen iflg. klubbens
    vedtægt § 4.

7.                                       Eventuelt.

 

 

Ad. 1             Velkomst ved formanden.

                      Formand Kai S. Andersen bød velkommen til i alt 5 fremmødte.

 

Ad. 2             Valg af dirigent og referent.

Flemming overtog dirigentrollen og Villy som referent.

 

Ad. 3             Beboerklubbens beretning for 2011.   

                      Året 2011 har været lidt af en nedtur.

Først var der en oversvømmelse af hele vores kælder område. Reparation af denne skade var ikke endeligt slut ved årets udgang.

Og for ikke dette skulle være nok skulle der installeres nye radiatorer samt nye varmerør. Dette berørte også kælderen, og dermed også beboerlokalerne.

Så efter en delvis rengøring og oprydning kunne beboerlokalerne holde en åbnings reception d. 13. januar 2012 med champagne og lidt til maven. Mange af vores beboer var mødt op denne dag.

 

Men hele den periode, vandskade, udskiftning af varme anlæg har berørt aktiviteterne i Beboerlokalerne. Både Bankospillet, som kun lige nåede sin afslutning for sæsonen 2010 og 2011 og andre aktiviteter har ligget i dvale siden, da lokalerne har været ubrugelige, hvilket selvfølgelig også har haft en stilstand i klubbens økonomi til følge.

Der er ikke indkøbt noget inventar, ej heller udskiftet noget.

Vedrørende udskiftning af evt. inventar ventes der på forsikringsselskabets erstatning, som pt. ikke er endelig afsluttet. Så herefter må vi så se på økonomien for hvad klubben selv skal indkøbe.

Men bestyrelsen i beboerklubben forventer at optage de vante fredags aktiviteter her i året 2012.

 

Derefter spurgte ordstyreren om der var nogen kommentarer til bestyrelsens beretning.

 

 Jytte foreslog at der ved udgivelsen af beboerbladet, som inspektøren foretager, ville det være oplagt at der bliver afleveret en oversigt over beboerklubbens åbningstider.

Flemming supplerer med at når Nyhedsbrevet udkommer, vil disse oplysninger også være med.

Der vil blive trykket nye og opsat nye opslag til tavlerne i opgangene.

 

Jytte foreslår at klubben får ny interiør, sofagruppe, for at gøre det mere attraktiv at komme i lokalerne.

 

  Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt.

 

Ad. 4             Kassererens fremlæggelse af regnskab for 2011.

                      Kai fremlagde et godt regnskab med et pænt overskud.

                      Regnskabet blev forelagt de fremmødte.

                     

                      Der var ingen bemærkninger og regnskabet blev herefter godkendt.

                                                                 

                                             

Ad. 5             Indkommende forslag.

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

 

Ad. 6             Valg til bestyrelsen iflg. beboerklubbens vedtægt § 4.

 

Villy gjorde opmærksom på at Lone (best. suppl. 1) er syg, men at hun gerne stiller op igen.

 

Bestyrelsen i beboerklubben ser således ud:

                                                                     

Formand

Kai S. Andersen

2014

Kasserer

Jytte Walker

2013

Best. medlem

Villy Schlie

2013

Best. suppleant 1

Lone Schlie

2013

 

Revisor i Beboerklubbens regí er Flemming Nørgaard.

Revisorsuppleant er Dorte Nørgaard.

 

Ad. 7        Eventuelt.

Der blev igen i år debatteret hvorfor der ikke kommer flere af vore beboere i disse dejlige lokaler.

Flemming: Brug ikke for mange kræfter.

 

Da der ikke var flere bemærkninger takkede ordstyreren for god ro og orden.

 

Formanden hæver mødet kl. 20 og inviterer på kaffe og kringle og en lille forfriskning.

 

 27. Febru ar 2012 Villy Schlie - referent.

 

 

 


Referat af generalforsamling i beboerklubben ”PRÆSTEVÆNGET” den 5 februar 2010.

 

Ifølge dagsorden :

 

1.                                     Velkomst ved formanden

2.                                     Valg af dirigent og referent.

3.                                     Formandens Beretning for 2009.

4.                                     Kassererens fremlæggelse af regnskab for 2009.

5.                                     Indkommende forslag.

6.                                     Valg til bestyrelsen iflg. beboerklubbens vedtægt § 4.

7.                                     Eventuelt.

 

 

                      Ad. 1             Velkomst ved kassereren.

                      Kassereren Kai S. Andersen bød velkommen til ialt 12 
                     fremmødte.

 

Ad. 2             Valg af dirigent og referent.

Flemming overtog dirigentrollen og Villy som referent.  

 

Ad. 3             Beretning for 2009.

                      Det er med stor sorg at vores formand John
                     Mortensen gik bort sidst på året i december.        

                     Han vil blive savnet for hans altid store engagement til at få 
                     flere beboere til at møde op 
i klubben. Og som god ven.

                      Beboerklubben har igen i det forløbne år taget initiativ til at
                     gøre det mere attraktiv med 
arrangementer i klubregi.. Men
                     interessen har ikke opfyldt vores forventninger.

                     Bankoklubben er stadig godt besøgt af beboerne, samt af
                    deres familier og venner.

                      Ligeledes har fiskeklubben også et godt besøg på de aftner
                     som medlemmerne møder 
op til, og medlems tallet er nu på
                     13.

                      Man har i det forløbne år udskiftet og købt et nyt
                      lavenergikøleskab samt udskiftet 
støvsugeren, p.g.a. den
                      gamle kunne ikke mere, og denne skulle være en kvalitets

                     støvsuger.

                      Der har været forskellige arrangementer i beboerlokalet,
                     receptioner, fiskeklubbens 
julefrokost, tovværks aften,
                     navigations oplysning, afdelingsbestyrelsen har haft nogle

                     orienterings aftner for beboerne. Man har også deltaget som
                     medhjælp til 
afdelingsbestyrelsens arrangementer, ved
                    fastelavnen samt julestuen for beboerne.

                     Men fredagsklubben kunne godt være mere besøgt af
                    beboerne. Bestyrelsen har prøvet 
med flere initiativer uden
                    held.

                    Slutlig kan der oplyses at klubbens økonomi, er som tidligere
                    år god.  

                    Dette skulle have været formandens beretning, men er blevet
                    bestyrelsens beretning, 
grundet formandens alt for tidlig
                    bortgang.

                    Med håb om at man alligevel vil godtage og stemme for 
                     denne beretning.

Der var ingen bemærkninger til bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt.

 

Ad. 4             Kassererens fremlæggelse af regnskab
                                               for 2009.

                      Kai fremlagde et godt regnskab med et pænt overskud.

                      Regnskabet blev forelagt de fremmødte.

                      Der var ingen bemærkninger og regnskabet blev herefter godkendt.

                                                                 

                                             

Ad. 5             Indkommende forslag.

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

 

Ad. 6             Valg til bestyrelsen iflg. beboerklubbens
                                              vedtægt § 4.

Kai S. Andersen blev med applaus valgt til formand for beboerklubbens bestyrelse.

Jytte Walker påtog sig opgaven som kasserer for beboerklubben.

 

.Bestyrelsen i beboerklubben ser således ud:

 

Medlem:                                       Navn:                            På valg år: 

Formand

Kai S. Andersen

2012

Kasserer

Jytte Walker

2011

Best. medlem

Villy Schlie

2011

Best. suppleant  1

Lone Schlie

2011

Best. suppleant  2

 Laila S. Andersen

2011

 

Revisor i Beboerklubbens regí er Flemming Nørgaard.

Revisorsuppleant er herefter Dorte Nørgaard.

 

 

 

Ad. 7        Eventuelt.

                Jytte:        foreslår at der bliver husstandsomdelt til beboerne
                               omkring de forskellige tiltag 
og indbydelser til
                               arrangementer, og at det ikke var nok at disse blev
                               opsat på 
opgangene..

 

                Lone:       tidligere har Winnie og jeg inviteret beboerne til
                               syning / strikning men uden
 
megen tilslutning og
                               indbydelserne var blevet omdelt til samtlige beboere.  

 

                Dorte:      efterlyser opslag / indbydelser med farver.

 

                Flemming:  vi har en god hjemmeside med mange infor-
          mationer.     

 

                 Villy:        efterlyser en god printer.

             

                Kai:           der er ikke mange der ser vores opslag.

 

                Jytte:         foreslår at der på opslag nævnes at børn er
          velkommen. 
 
foreslår PC undervisning.

                                  foreslår kondiklub, flere er interesseret.               

 

                 Lone:        i ”drys-ind’s” regí er der gode erfaringer med at
          sætte farvede indbydelser på 
opslagstavler.

               

                 Flemming: vedr. kondiklub, så kan vi ikke bare lukke op.
          Hvem skal have opsyn? Har 
tidligere haft åbent, men
         der var kun ringe tilslutning.       

 

                 Lone:        omtaler de aktiviteter der er i Drys-Ind.

 

                 Villy:        skal vi have større tavler i opgangene?                  

 

                  Kai:         vi har prøvet med alt muligt, og vi har sendt mange
           indbydelser ind gennem 
brevsprækkerne hos
           beboerne.


                  Lone:      ”man” skal blive ved.

 

                  Dorte:     en anden form for opslagstavler?

 

                  Jytte:       en brevkasse til opfordringer- ”har du et godt  
          forslag?”

 

                  Villy:      vi drøfter det samme hvert år. Og som Flemming
         foreslår så lad os nyde disse 
lokaliteter. Kommer der
         nye ansigter så er det bare dejligt.

                                vi kan ikke lade os sammenligne med Drys ind’s brugere. Disse er pensionister  og har ikke de samme forpligtelser.

 

                   Kai:       omtaler ansøgningen til FSB vedr. en initiativpris som
          er på 75.000 kr. men som 
desværre ikke blev tildelt 
          Præstevænget. Drys ind får jo også tilskud fra flere  

                                 fonde.

 

                  Lone:      oplyser at langt hovedparten af de penge som Drys-
           ind modtager fra fonde bliver 
brugt på det 
           administrative.

 

                  Laila:      kan vi lave en gårdfest? ”kom med jeres mad” vi har
          grillen, og drikkevarer kan 
købes. 

Lone:      kan jeg låne rummene til ”mine” arrangementer??

 

                  Flemming: ja- men en fra bestyrelsen skal være tilstede.

 

                  Debatten slutter her og Kai siger tak for god debat og lover at bestyrelsen vil gå i  tænkeboksen, for at finde en vej til beboerne.

 

                 Flemming siger tak for god ro og orden og mødet slutter kl. 20.05.

 

                   Herefter var beboerklubben vært med kaffe / te og kager.

 

             

 

13. februar 2010 Villy Schlie- referent.

   

 

 


Referater fra generalforsamling

Referat af generalforsamling i beboerklubben ”PRÆSTEVÆNGET” den 4 februar 2011.

 

Ifølge dagsorden :

 

1.                                       Velkomst ved formanden

2.                                       Valg af dirigent og referent.

3.                                       Formandens Beretning for 2010.  

4.                                       Kassererens fremlæggelse af regnskab for 2010.

5.                                       Indkommende forslag.

6.                                       Valg til bestyrelsen iflg. beboerklubbens vedtægt § 4.

7.                                       Eventuelt.

 

 

Ad. 1             Velkomst ved formanden.

                      Formand Kai S. Andersen bød velkommen til ialt 9 fremmødte.

 

Ad. 2             Valg af dirigent og referent.

Flemming overtog dirigentrollen og Villy som referent.

 

Ad. 3             Beretning for 2010.

                      Der har i årets løb, desværre, været for lidt besøg af beboerne i beboerklubbens lokaler.

Selv om vi har kortet åbningstider fra hver fredag aften til kun at have åbent to fredage i måneden, den første og den sidste fredag.

Der har igennem flere år været tiltag, som billard, kortspil, bogklub, syaften, samt maddage. Men lige meget har det hjulpet, at få flere beboere til at besøge beboerklubben på åbnings aftner.

 Der har været fastelavns arrangement, arrangeret af afdelingsbestyrelsen, med fastelavns-boller, pølser og kakaomælk m.m. en stor succes. Der har været julestue, også arrangeret af afdelings-bestyrelsen, hertil kom der kun 2 personer og 2 børn fra ejendommen, men heldigvis også familier samt venner. Der er forsøgt at få et fællesarrangement med fastelavn for alle 3 ejendomme i Engdalshus’s regí. Men pt. er der ikke indløbet noget tilsagn fra ”de 2 andre”. 

 Fiskeklubben går åbenbart, men der er stadig kun 3 medlemmer fra beboerne, også her er der heldigvis familier og venner som deltager. Der har desværre været for lidt fisketure i det forløbne år. Det har ikke været vejr til det og her til sidst var der is på vandet, så nytårstorsken måtte købes i land.  Men hyggen i klubben er i top. Særdeles ved klubmøderne den sidste fredag i måneden. Og til fiskeklub-bens julefrokost og afslutnings frokost flere gange med pårørende, som afholdes med spisning hos ” Den Lykkelige Familie” og senere med hygge i beboerlokalet.

 Bankoklubben har fået nye arrangører, og har med stor succes fortsat den raditionsrige Banko-søndag. Lone og Villy, har haft gode hjælpere i deres datter Michala, samt ”Putte” (Laila) og Ady til de praktiske gøremål. Det var med lidt nervøsitet de kom i gang med sæsonens første spil d. 3. okt. sidste år. De havde efter den officielle overtagelse af Banko-klubben d. 26. maj sidste år, rettet henven-delse til Sundholms kvarterets Områdeløft om et tilskud til at forsætte klubaktiviteten. De blev bevilget kr. 10.000,00 som de har brugt til bla. indkøb af et stort lager af vin, chokolade, kaffe m.m. og der bruges også til gevinster i spilleregi, samt banko materialer, og øgning af gevinsternes antal plus pengepræmier-nes beløb. Også for at beholde den lave pris i at deltage. Der er p.t. 40 medlemmer i banko-klubben, og det er med håb om at der hver gang vil komme alle. Desværre er dette dog ikke sket endnu. Men måske vil de alle møde op til den afsluttende frokost fest, som markere sæsonafslutningen. Medlemslisten oplyser ikke hvem der kommer denne dag, men Banko-klubben er bevidste om at der nok er nogle få der blot er blevet skrevet op på listen, uden at have deltaget i nogen af bankospillene og dermed ikke ydet deres bidrag til sæsonafslutningens frokost. Dette ærgrer bankoklubben meget, for det vil også kunne blive bemærket af de spillere som ofte har deltaget i sæsonens Banko-spil. Man kan måske kalde det for at køre på frihjul, og lad andre betale, det er nok et problem der er svær at løse. Men skulle der være nogen som har ideel løsning på dette er Banko-klubben lydhør for gode ideer. Men ellers som sagt er der godt besøgt, af beboer, og familier samt venner, som der også er plads til heldigvis.

 

 

 Oprettelsen af de nye vaskerier i bebyggelse, har været til stor gene af støv, p.g.a. dårlig afdækning, da man rev murene ned. Beboerklubbens bestyrelse, 5 personer, havde i sensommeren lavet hovedrengøring i beboerlokalet. Og så ca. 1½ måned senere blev det udsat for denne store støvgene.  Hovedrengøringen var en hård omgang for den aldrende bestyrelse. Så fremover overvejes der om at få hjælp til denne ene gang om året, mod evt. betaling. Evt. tilbud imødeses

Beboerklubben har ikke købt meget inventar i årets løb. Kun 2 enkelte kaffemaskiner, p.g.a. den eksiste-rende er gammel og godt brugt, men holder endnu. Man har udvidet sortimentet af drikke vare, til også at havde forskellige ”Cider” Som et forsøg, om dette skal forsætte er uvist.

Der har været en del møder i årets løb, i beboerlokalet, bestyrelsesmøder, byggemøder, vaskeri informeringsmøde, Gårdlaugsmøder, mfl.

 Til slut en tak til beboerklubbens bestyrelse for det arbejde som er blevet lagt i året 2010, og håb om forsat godt samarbejde fremover i 2011 mfl.

 

Derefter spurgte ordstyreren om der var nogen kommentarer til bestyrelsens beretning.

 

Lone: spurgte om, hvad der gøres hvis der kommer børn fra de andre bebyggelser til vores fastelavn.

Kai: Der er et krav om at der skal ske en skritligt tilmelding for at deltage, som det er sket i de tidligere år.

Jytte: Vi sikrer os at de der kommer er tilmeldt og har billet.

Flemming: Nævner at der fra Fredenshus er tilkendegivet en interesse og at det er et spæn-dende tiltag  og om det også fremover vil være muligt at lave fællesarrangementer.

Kai: Der er tilsendt relevant materiale til ”de 2 andre” med prisforslag, tilmeldelsesfrist og de rent praktiske oplysninger der indeholder forslag til indkøb m.m.

 

 Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt.

 

Ad. 4             Kassererens fremlæggelse af regnskab for 2010.

                      Jytte fremlagde et godt regnskab med et pænt overskud.

                      Regnskabet blev forelagt de fremmødte.

                     

                      Der var ingen bemærkninger og regnskabet blev herefter godkendt.

                                                                 

                                             

Ad. 5             Indkommende forslag.

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

 

Ad. 6             Valg til bestyrelsen iflg. beboerklubbens vedtægt § 4.

 

.Bestyrelsen i beboerklubben ser således ud:

 

Medlem:                                       Navn:                                          På valg:

Formand

Kai S. Andersen

2012

Kasserer

Jytte Walker

2013

Best. medlem

Villy Schlie

2013

Best. suppleant  1

Lone Schlie

2012

Best. suppleant  2

 Laila S. Andersen

2012

 

Revisor i Beboerklubbens regí er Flemming Nørgaard.

Revisorsuppleant er herefter Dorte Nørgaard.

 

 

 

 

 

Ad. 7        Eventuelt.

                Kai: Gør opmærksom på de opslag der er sat på tavlerne i opgangene. At alle er meget velkommen også selv om der er et møde i fiskeklubben samme dag/aften.

                Winnie: Opslagene bliver fjernet i vores opgang.

                Villy:    Vi er i afd. bestyrelsen ved at lægge sidste hånd på at få installeret INFO-KANAL. Så vil tilfælde som Winnie har beskrevet blive elimineret. Vi håber der er installeret info-kanal inden sommerferietid.

                 Lone:    Udtaler at det er dejlige vaskerier vi har fået, og håber at de mangler der er vil blive rettet. Har erfaring for at ved reklamationer bliver skaden hurtigt udbedret.

                 Flemming: Beboerklubben gør et godt stykke arbejde, og skal ikke lade sig berøre m.h.t. den ringe tilslutning i klublokalerne. Vi må så selv nyde det uanset publikum eller ej.

                 Jytte:  Det er ”tordenskjolds soldater” der viser interesse. Unge med børn kommer ikke.

                 Ruth: Fredag er en ”uheldig” dag.

                 Kai: Vi har prøvet mange ting og prøvet andre dage, hvor der alligevel ikke har været nogen tilslutning. Der har været forsøgt med en ”maddag”. Men i.f.t. det fremmødte antal så var forarbejdet hertil for stor.

                 Flemming: Brug ikke for mange kræfter.

 

Da der ikke var flere bemærkninger takkede ordstyreren for god ro og orden.

 

Formanden hæver mødet kl. 19.55 og inviterer på kaffe og kringle og en lille forfriskning.

 

 

 

               

 

 

7. februar 2011 Villy Schlie- referent.

 

 

Hygge omkring billard i Beboerklubben.

Referat af generalforsamling i beboerklubben ”PRÆSTEVÆNGET” den 13 marts 2009.

 

Ifølge dagsorden :

 

1.                                     Velkomst ved formanden

2.                                     Valg af dirigent og referent.

3.                                     Formandens Beretning for 2008.

4.                                     Kassererens fremlæggelse af regnskab for 2008.

5.                                     Indkommende forslag.

6.                                     Valg til bestyrelsen iflg. beboerklubbens vedtægt § 4.

7.                                     Eventuelt.

 

 

Ad. 1             Velkomst ved formanden

                      John bød velkommen til ialt 12 fremmødte.

 

Ad. 2             Valg af dirigent og referent.

Flemming overtog dirigentrollen og Villy som referent.

 

Ad. 3             Formandens Beretning for 2008.

John berettede om de aktiviteter der har været i løbet af 2008.

                       Omtaler den ”flodbølge” vi blev konfronteret med i juni 2008, hvilke konsekvenser der opstod i vore kældre og den store sanering af beboerlokalerne der blev igangsat.

                      Her fik Præstevænget’s bestyrelse stor tak for den hurtige reaktion og frivillige arbejdstimer/dage der blev lagt i dette arbejde.

                      Fredagsklubben kører ”godt-nok” men slet ikke optimalt. De gode rum vi har skal bruges mere.

Søndagsbanko kører på det tiende år. Til banko er der mange ”udefrakommende” deltagere.

Der har været forsøgt med en månedlig ”maddag”. Det kører rundt. Der har været flere besøgende fra gang til gang af vore egne beboere til dette arrangement, og det skønnes at der inden for en 10 års periode vil alle vore lejere havde deltaget.  

I samarbejde med Præstevænget’s bestyrelse blev der indkøbt 54 stole til vore lokaler.

                      Fiskeklubben kører rigtig godt, og tak til Kai som formand for fiskeklubben. Også her er majoriteten af medlemmer ”udefrakommende”.

                      Fremadrettet er der afslutning for sæson 2008/2009 med fiskeklubben der holder afslutning den 27 marts og den 4 april er der afslutning i bankoklubben.

                      Vi skal også holde ”loppemarked” i maj måned, og John henledte opmærksomheden på at det var et loppemarked der for 10 år siden startede det hele.

                      Desuden har afdeling Præstevænget jo 60 års jubilæum iår og at der vil tilgå nærmere vedr. særarrangementer til markering af denne begivenhed fra afd.-bestyrelsen.

                      Vi har haft mange møder i lokalerne i løbet af året, der har afstedkommet et stort arbejde med opfyldning, og rengøring m.m. af lokalerne.

                      Afslutningsvis udtaler John at så længe vi gider skal det helst være sjovt, det vi foretager os i beboerklubbens regí.

                      John’s beretning kom derefter til debat:

                      Jytte:  efterlyser en liste med oplysning om hvad der foregår i løbet af sæsonen.

                       vedr. banko så det p.g.a. dårlig stemning hun holder sig væk fra at deltage.

                      John:  deltagerne i bankospillet har sine pladser, sådan er det også andre steder hvor  der arrangeres banko-spil. John opfordrer til at komme til ham hvis man er i tvivl.

                     

 

Kai:    betoner at ”først til mølle” princippet følges.

Endvidere er alle velkommen til at deltage i fiskeklubbens mødeaften som er den       sidste fredag i hver måned i sæsonen. 

Dorte: Det er problematisk med de vante pladser. Der er    
          ikke nogen der skal smide 
nogen væk.             

Kai:    hvis nogen sidder på ”min” plads, så finder jeg en
          anden plads.

Villy:  Vil gerne udarbejde en skema med arrangementer
         som Jytte efterlyser.

Alice:  efterlyser en positiv reaktion i formandens beretning
         vedr. Jenny’s store arbejde.

 

Formanden udtalte derefter at det er en forglemmelse at Jenny ikke blev omtalt.

Formandens beretning blev herefter godkendt.

 

Ad. 4             Kassererens fremlæggelse af regnskab for 2008.

                      Kasserer Winnie fremlagde et godt regnskab med et pænt overskud.

                      Vi har forøget vores kassebeholdning trods de investeringer/indkøb vi har foretaget året igennem.

                       Kai:   beklager at regnskabet ikke har været udsendt
          sammen med indkaldelsen.

                      Flemming: regnskabet er fuld tilgængelig, og ingen
          hemmeligheder i dette.

                      Kai:   ”vi stemmer om regnskabet”. Opponnerer omkring
          posten i regnskabets 
bilag 16 der omhandler indkøb
          af 54 stole.

                      Flemming: Der er en forøget omsætning i.f.t. sidste år på
           godt 5000 kr. Den største 
indtægt kommmer fra
           salget af øl og vand.

                                               

Ad. 5             Indkommende forslag.

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

 

Ad. 6             Valg til bestyrelsen iflg. beboerklubbens vedtægt § 4.

Winnie har meldt fra til at genopstille som kasserer.

Øvrige der er på valg i år genopstiller.

Winnie fortæller om det arbejde der er i at være kasserer, at et årsregnskab kan foretages på 1½ time, og at den ”daglige” regnskab kan have en varighed på små 15 minutter.

Kai kan supplere med at kassererens arbejde også omfatter at, der er sørget for penge til indkøb, deltage i rengøring, åbning af fredagsklubben, købe ind ved mangler.

Ingen tilkendegivelser om hvem der vil overtage kassererjobet.

 

Mødet bliver suspenderet i 10 minutter.

 

Kai opfordres til at overtage kassererarbejdet og indvilger.

 

Bestyrelsen i beboerklubben ser således ud:

 

Medlem:                                       Navn:                                          På valg:

Formand

John Mortensen

2010

Kasserer

Kai S. Andersen

2011

Best. medlem

Villy Schlie

2011

Best. suppl.

Jenny Nørgaard

2010

Best. suppl.

Lone Schlie

2010

Revisor i Beboerklubbens regí er Flemming Nørgaard.

Kai har indtil nu ageret som revisorsuppleant. Da han nu er valgt til kasserer, vil Præstevængets bestyrelse udpege en ny revisorsuppleant a.s.a.p.

 

 

 

Ad. 7        Eventuelt.

                Lone:        foreslår at der købes opvaskemaskine.

                Kai:          foreslår at køleskabene udskiftes,og at han melder
                                sig som opvasker.

                Villy:       Vil kontakte inspektøren for at han via håndværker
         kan få et tilbud på hvad 
installation af en
         opvaskemaskine vil koste.

               Jytte:         Ifølge regnskabet så er der ikke penge nok.

               Lone:        foreslår at bestyrelsen vil donere et beløb der kan
         udligne en håndværker
udgift.

               Flemming: Bestyrelsen vil strække sig langt, hvis der var en
          større tilslutning til 
klubbens arrangementer.

                Kai:           klubben er selvfinancierende. Komfur er også
           gammel.

      

                      .

                     

Ca. kl. 20.30 hævede dirigenten mødet og takkede for god ro og orden og beklagede det lille fremmøde i aften.

 

                      Herefter var beboerklubben vært med kaffe / te og kager.

 

                     

                       

 

                          16. marts 2009   Villy Schlie- referent.

 


Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

21.03 | 19:44

Der tro jeg den tidligere formand - med stor rette er blevet meget sur. Godt skrevet. Ud med dem som ikke vil afdeling Præstevænget noget godt

...
06.03 | 00:06

Se venligst i gæstebogen i venstre side

...
05.03 | 16:06

Pyha nu er afdelingen uden driftsleder med udgangen af denne mdr.
Hvem havde ikke set den komme efter afdelingsmøde i september 2019.
Det kunne enhver regne ud

...
28.02 | 00:38

Hej Viggo
ved du hvor nye referater ligger fra bestyrelsesmøderne. Som jeg kan finde ligger der et forkølet fra den 5/12-19. Men intet andet. Mystisk

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE