Tips til hverdagen
Rigtige gode råd om opvarming Spar Penge..

8. GODE RÅD OM OPVARMNING

 

§  1. Hold en temperatur på 21 grader i boligens opholdsrum, det er den ideelle stuetemperatur for de fleste. Denne temperatur burde du normalt få ved at indstille din termostatventil et sted mellem 3 og 4. Hver gang du øger temperaturen med én grad stiger varmeforbruget med ca. 5 %.

§  2.   Brug alle radiatorer i samme rum og indstil dem til samme temperatur

§  3.   Hold døren lukket mellem rum som ikke har samme temperatur.

§  4.   Skru ikke op og ned for temperaturen hele tiden. Indstil termostaten og lad den styre temperaturen.

§  5.    Reducer ikke temperaturen til under 15 grader om natten. Temperaturer under 15 grader kan give fugtproblemer og besparelsen går tabt, hvis der skal bruges for meget energi til at varme rummet op igen i dagtimerne.

§  6.    Luft jævnligt ud ved at skabe gennemtræk i maks. 5-10 minutter. Ikke i længere tid, da det ellers kræver energi at varme rummet og møblerne op igen. Husk at lukke for termostaterne imens.

§  7.    Dæk aldrig radiatorerne til med håndklæder eller lignende.  Termostatventilerne skal holdes fri for at fungere optimalt.

 

Vigtigt

 

§  8.    Brug alle radiatorer lige meget. Det giver en bedre og mere behagelig varmefordeling. Samtidig udnyttes energien mere effektivt. En fuldt åben radiator bruger mere varme end fire, som kører for kvart kraft.

 

Hold på varmen (hvis muligt)
Der er mange penge at spare, hvis du sørger for, at der ikke er utæt omkring din hoveddør. Her er en simpel test, der tager 20 sekunder at gennemføre
Luk døren om et stykke A4 papir og træk i papiret. Hvis papiret er meget nemt at trække ud, så kan varmen også slippe ud.
  • Hvis en dør eller et vindue slutter rigtig tæt, skal det være næsten umuligt at trække papiret ud, uden det går i stykker.
  • Prøv både at lukke døren om papiret for oven og for neden i døråbningen.
  • Hvis døren ikke slutter til, kan den justeres, så den lukker mere til. Det kan gøres der, hvor palen og låsen går ind i karmen, hvor man med en skruetrækker kan vippe slutblikket lidt ud, så døren trækkes mere til, når den lukkes. Eller der kan sættes tætningslister på døren.
  • Muligvis skal der også stilles på hængslerne med en hængselbukker.
ET GODT INDEKLIMA

3 gode råd til et godt indeklima

Af Rie Jerichow - 5. november 2010

Det er vigtigt at opretholde et godt indeklima i ens hjem. Samvirke har samlet nogle grundlæggende råd til et godt indeklima.

 

Luft ud flere gange om dagen
Sørg for, at der kommer ordentlig gennemtræk i fem-ti minutter flere gange om dagen, det er vigtigt for indeklimaet. Husk at lukke for varmen imens. Luft også ud, når du laver mad eller efter en aften med stearinlys og pejseild.

Hold boligen tør og undgå fugt
Det er meget vigtigt at holde din bolig tør for at sikre et godt indeklima. Sørg for, at murværk, tag, afløb og kloakker er i orden. Luft ekstra godt ud, når du har været i bad eller har vasket gulv. Prøv at undgå at tørre tøj indenfor.
Tænk på, at mennesker selv producerer fugt. En almindelig husstand med to voksne og to børn producerer i sig selv, hvad der svarer til en stor spand vand - eller 10 liter -  om dagen. Hold boligen tør og varm op til ca. 20 grader celsius i alle rum i vinterhalvåret.

Gør rent, det skaber et bedre indeklima
Rengøring er med til at skabe en bedre luftkvalitet og dermed et godt indeklima. Generelt er en grundig ugentlig tur med klud og spand fint, hvis du vil mindske mængden af støv og generende partikler i boligen. Tænk på, hvad du gør rent med. Luften er ikke særlig ren, hvis der i virkeligheden lugter af rengøringsmidler, der har afgasset til luften.

Kilde: Astma-Allergi Danmark, Bjarne Olesen, DTU
indsat 10 nov. 2010

OM SKIMMELSVAMP

Sådan undgår du skimmelsvamp

Af Rie Jerichow - 5. november 2010
Samvirke har samlet en række råd til, hvad man selv kan gøre, for at undgå skimmelsvamp

Hold boligen tør
Skimmelsvamp kan kun vokse i boligen, hvis den relative fugtighed på overfladerne er over 80 procent. Investér eventuelt i en fugtmåler. De fås for under 100 kr. i et byggemarked.

Udluftning er vigtig
Det er vigtigt at lufte ud hver dag for at slippe af med den fugtige luft som kan forårsage skimmelsvamp - især i badeværelset, køkkenet og soveværelserne. Om efteråret er der meget fugt i luften indenfor. Derfor skal du lufte ekstra meget ud for at undgå, at fugten sætter sig som kondens på kolde steder som for eksempel vinduer og ydervægge.

Undgå at tørre tøj indenfor
Du kan godt tørre et par skjorter eller t-shirts  i badeværelset, men du skal ikke tørre større mængder tøj inde i boligen - det giver meget fugt og dermed risiko for skimmesvamp. Brug en tørretumbler, eller hæng tøjet til tørre udenfor.

Tjek dine afløb
Undersøg, om der er utætheder ved afløbene i køkkenet og badeværelset. Tjek også, at vandet løber ned mod afløbet på badeværelset. Hvis vandet løber den forkerte vej og ender ude langs væggen, kan fugtigheden blive opsuget i væggen og skabe grobund for skimmelsvamp der.

Udsugningen skal være i orden
Hvis du har en tørretumbler, bør den være tilsluttet en udsugningskanal, da den ellers blæser fugtig luft direkte ud i rummet. Du kan også overveje at anskaffe en kondenstørretumbler, som ikke behøver udsugning. Hvis du har en emhætte, så brug den. Det er bedst, hvis den også kan fjerne vanddamp, når du for eksempel koger pasta eller ris. Sørg også for at rense eventuelt tilstoppede udsugningsventiler.

Sørg for at husets »overfrakke« er tæt
Undgå løse tagsten eller utætheder omkring tagsten, tagvinduer, skorstene og kviste. Reparer revner i facaden eller ødelagte fuger mellem mursten.

Lav et udvendigt tjek
Sørg for at kloakker, afløb og eventuelle dræn omkring huset fungerer ordentligt. Hold tagrender, nedløbsrør og rensebrønde rene og tætte.

Kilde: Statens Byggeforskningsinstitut, Bolius
indsat 10 no. 2010

Luft i radiator

Sådan letter du radiatoren for luft :
Snart vil kulden trænge sig på, og vi åbner for varmen i stuerne. Ofte har der dog samlet sig luft i radiatoren hen over sommeren, og vi bliver mødt af den velkendte klukkende lyd fra apparatet. Morten Mathiasen, tømrer, bygningsingeniør og rådgiver hos Bolius, forklarer, hvordan man kommer luft i radiatoren til livs

Forbered dig
Når man lukker luften ud af radiatoren, kan man risikere, at der kommer en smule vand med ud. Derfor er det en god idé at have en klud eller en lille spand parat, før man begynder, så man slipper for at skulle tørre op bagefter.
 


 
 

Brug hænderne eller en tang
Ventilen skal nu løsnes en smule. I nogle tilfælde kan det være en ide at bruge en tang, da ventilen let kan sætte sig fast.Lyt til ventilen
Når ventilen er løsnet en smule, kan man høre, hvordan luften siver ud. Luk med det samme for ventilen, når der begynder at komme vand ud. Luften er nu lukket ud af radiatoren.

Luften stiger opad
Luft i radiatoren forekommer ofte i forbindelse med, at man fylder nyt vand på varmeanlægget. Når man har fyldt vand på, kan man med fordel vente et par dage, før man lukker eventuel luft ud. Hvis man bor i et hus med flere etager, skal man koncentrere sig om de radiatorer, der står på den øverste etage, da luften vil stige opad og samle sig i disse radiatorer.

ET RIGTIGT GODT RÅD !!!!!

 

Luft ud, luft ud og luft ud

 

10 gode råd til et godt indeklima

I badeværelset

Luk døren til badeværelset når du er i bad

Luft grundigt ud og tør op efter du har badet

I køkkenet

Hav låg på gryderne når du laver mad

Tænd emhætte eller køkkenventilator

når du laver mad

Generelt

Luft ud med gennemtræk mindst 2-3 gange dagligt i 10 minutter

Tør ikke tøj indendørs

Hold aftrækskanaler åbne og rene

Varm op i alle rum om vinteren. Hvis du ønsker at sove køligt, kan du skrue ned for varmen inden sengetid

Hvis møbler, skabe og lignende står op af en kold ydermur, så hav en afstand på mindst 5 cm mellem møbler og ydervæg

Luft ud, luft ud og luft ud

Luft ud, luft ud og luft ud

Skimmelsvamp findes alle vegne. Din adfærd afgør, om svampen sætter spor på din huslejeregning og dit helbred. Det vigtigste råd er at lufte godt ud flere gange dagligt. Også om vinteren.

760.000 kroner. Det er, hvad beboerne i Bispeparken sidste år cirka betalte for at få fjernet skimmelsvamp i nogle af boligafdelingens lejligheder. Regningen for skaderne fordeles på huslejeregningen hos alle beboerne i Bispeparken. Rundt regnet kostede skimmelsvamp hver lejlighed 1000 kroner sidste år.

- Mindst 60 lejligheder har været ramt af skimmelsvamp her. For tiden kommer sagerne ind i en lind strøm, og lige nu har vi 20 sager kørende, fortæller Klaus Henningsen, som er ejendomsinspektør i Bispeparken.

Vækst af skimmelsvampe er et tegn på, at boligen er for fugtig, eller at der er en vandskade. Klaus Henningsen mener, at den våde sommer sidste år og den milde vinter betyder, at bygningerne er ekstra fugtige, og man derfor som beboer skal være særlig påpasselig med at få luftet ud. Luft ud, luft ud, luft ud lyder hans mantra.

Kan ses og lugtes

Skimmelsvamp findes naturligt i luften. Hvis din bolig er fugtig, begynder svampen at vokse indendørs med en høj koncentration af skimmelsvampesporer i indeluften til følge. Det er usundt. I Sundhedsstyrelsens pjece ’Helbredsproblemer ved fugt og skimmelsvampe i bygninger’ kan man læse, at skimmelsvampe kan give allergi og astma og være skyld i træthed, hovedpine og åndedrætsbesvær. Og hvis du i forvejen har

høfeber eller astma, er du særlig følsom overfor skimmelsvamp.

Du behøver ikke en lup for at få øje på skimmelsvamp. Næse og øjne er som regel nok. Skimmelsvamp kan ses som skjolder, skimmel, mug eller misfarvninger fx sorte, grå, hvide eller røde plamager. Hold især øje med fugtige rum som badeværelse og køkken, men også på kolde ydervægge kan der komme skimmelsvamp, hvis du stiller bedstemors store tunge rokokoskab op ad væggen. Ofte lugter skimmelsvamp ’muggent’.


Jo før, jo billigere

- Beboerne henvender sig typisk, når det begynder at lugte, og de derfor flytter på møblerne og opdager svampen bag ved fx en stor sofa. Men så har svampen allerede været der længe, fortæller Klaus Henningsen. Han så gerne, at beboere henvender sig meget tidligere på ejendomskontoret. En skimmelsvampesag kan nemlig koste alt fra 10.000 kroner til en million, og jo før man opdager det, jo billigere er det at fjerne svampen.

- Hvis det lugter underligt, så kig bag møblerne. Så snart du ser den mindste sorte plet på badeværelset, i køkkenskabet eller bag sofaen, så kom hen på ejendomskontoret. Alt for mange beboere venter alt for lang tid. Og du må endelig ikke selv begynde at flå tapetet af, for så spreder du svampen over det hele.

Hvis du tror, der er skimmelsvamp i din bolig, skal du altså henvende dig på ejendomskontoret. Så vil ejendomsinspektøren typisk aftale et tidspunkt, hvor han kommer og ser på lejligheden og vurderer årsagen til skimmelsvampen. Han sørger for, at svampen bliver fjernet og giver dig gode råd til, hvordan du undgår, at den uønskede gæst kommer igen.


90 procent skyldes måden, vi bor på

Din adfærd har stor betydning for, om der udvikles skimmelsvamp i din bolig.

- Bygningsfejl, hul i taget, rør der er sprunget osv. er årsagen til cirka ti procent af tilfældene i FSB. Resten, 90 procent, skyldes beboernes adfærd, fastslår Poul Thrane fra FSB’s teknik- og miljøafdeling. Poul Thrane er manden, som rykker ud, når en ejendomsinspektør ønsker hjælp til at vurdere årsagen til skimmelsvamp i en bolig.

I to helt ens boliger kan der være skimmelsvamp i den ene, og ikke i den anden. Tit skyldes det, at der bor for mange sammen, man ikke lufter ordentlig ud og tørrer tøj inde i boligen. Alle disse ting tilfører svampen masser af fugt, så den begynder at vokse. Men det kan også skyldes måden, du møblerer din lejlighed.

- Hvis du bor i en af FSB’s boligafdelinger fra 1930’erne til 1960’erne, er der typisk kuldebroer (områder i væggen uden isolering). Det er skavanker, som vi ikke kan gøre noget ved, og derfor må du bo efter forholdene. Det handler blandt andet om ikke at stille store tunge ting op ad kolde ydervægge, for så forhindrer du ventilation til væggen, forklarer Poul Thrane. Spørg på ejendomskontoret, hvis du er i tvivl, om det gælder for det sted, du bor.

Regningen til beboerne i Bispeparken ser ikke ud til at blive mindre i år. Men Klaus Henningsen håber på, at beboerne efterhånden lærer at bo efter forholdene. Og husker at lufte ud.


Tjek skimmel.dk

Læs mere om skimmelsvamp og test, om der kan gro skimmel hos dig på www.skimmel.dk

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

21.03 | 19:44

Der tro jeg den tidligere formand - med stor rette er blevet meget sur. Godt skrevet. Ud med dem som ikke vil afdeling Præstevænget noget godt

...
06.03 | 00:06

Se venligst i gæstebogen i venstre side

...
05.03 | 16:06

Pyha nu er afdelingen uden driftsleder med udgangen af denne mdr.
Hvem havde ikke set den komme efter afdelingsmøde i september 2019.
Det kunne enhver regne ud

...
28.02 | 00:38

Hej Viggo
ved du hvor nye referater ligger fra bestyrelsesmøderne. Som jeg kan finde ligger der et forkølet fra den 5/12-19. Men intet andet. Mystisk

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE