HVAD ER DET LIGE DER SKER I Afd. Præstevænget ????
Referat fra det ekstraordinære afdelingsmøde er nu tilgængeligt på hjemmesiden
Referat og stemmemateriale til urafstemning

Hermed resultatet af urafstemningen, efter afslutningen mandag den 08. juli 2019, kl. 12.00, Således:

Kære beboere i Præstevænget.

Urafstemningen er nu afsluttet med følgende stemmefordeling:

Forslag 1. 10 stemmer

Forslag 2.   0 stemmer

Forslag 3. 58 stemmer

Forslag 4. 41 stemmer

Forslag 5. 18 stemmer

Forslag 3. er hermed endelig vedtaget

- Udskiftning af vinduer og facader m.v. inkl. altaner.

Afdelingsbestyrelsen og fsb Byg arbejder dermed videre med projektforslaget og vil, når nyt foreligger, informere nærmere.

Med venlig hilsen

Claus Tilsted

driftschef

 Referat fra det ekstraordinære afdelingsmøde er nu tilgængeligt på denne hjemmeside - se under ekstraordinær afdelingsmøde. 

Referat og stemmemateriale bliver udsendt til alle beboere i "hard Coyp" mandag den 24. juni 2019. 

Husk at stemme til urafstemningen senest den 08. juli 2019, kl. 12.00

MVH Afdelingsbestyrelsen.


-----------------------  o0o  ----------------

Til beboerne i Sætersdalgade nr. 11 – 13 – 15 og Glommensgade  7.

I forbindelse med stigstrengsprojekt er der informationsmøde mandag den 17. juni 2019, kl. 17.00

Sted: Kælderen Sætersdalgade 15.

Husk at møde op og få vigtige informationer omkring vand i køkken og bad.

De bedste hilsner

Afdelingsbestyrelsen

v/Flemming K.P. NørgaardKÆRE BEBOERE


Husk der er ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 06. juni 2019 kl. 18.00.


Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af forretningsorden for mødet.

3. Som følger: 

- udskiftning af vinduer og facader mv. inkl. altaner og ventilation.

- Udskiftning af vinduer og facader mv. inkl. ventilation
- Udskiftningen af vinduer og facader mv. inkl. altaner
- udskiftning af vinduer og facader mv.
- Parkeringskontrol i Sætersdalgade.


Sted: Kælderen ved Sætersdalgade 15.


De bedste hilsner
Din afdelingsbestyrelse udi Præstevænget


---------------------- o0o ------------------------------Kære Alle beboere

 

Nu er vi kommet rigtig godt i gang med vores stigstreng projekt. Alle er blevet super godt informeret. Bl.a. er der uddelt en folder vedr. ”udskiftning af vandrør til køkken og bad” Den er rundsendt til Sætersdalgade 1; 3; 7; 9; 11; 13 og 15 samt Glommensgade 7.

Skulle i fortsat være i tvivl om noget, så kontakt driftslederen og/eller bestyrelsen. Du kan også deltage i det næste informationsmøde, der bliver afholdt mandag den 17. juni 2019, mellem kl. 17.00 og 18:30. (Sted: Sætersdalgade 15, kælderen)

 

----------------------- oo 0 oo -------------------


DET NÆSTE STORE PROJEKT ER FORSLAG OM UDSKIFTNING AF VINDURE, FACADE RENOVERING, VENTILATION OG ALTANER.

Alle I beboere har modtaget følgende indbydelse :

I forbindelse med det forestående ekstraordinære afdelingsmøde – der bliver afholdt torsdag den 06. juni 2019, kl. 18.00, hvor afdelingen skal tage stilling til de forskellige renoveringsscenarier i Præstevænget - nærmere om det tilgår snarest – vil vi i dagene 14. og 15. maj 2019 afholde Workshop, hvor det vil være muligt at se fotos med eksempler på materialevalg og løsninger, samt stille spørgsmål til projekterne.

Workshoppen afholdes i beboerlokalet i Præstevænget – Sætersdalgade 15, kælderen begge dage i tidsrummet 17:00 til 18:30. Håber at se rigtig mange beboere.

 

 

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen udi Præstevænget

 

v/Flemming K.P. Nørgaard

Afdelingsformand

bestyrelsen@fsb34.dk 
HUSK der afholdes informationsmøde mandag den 29. april 2019 mellem kl. 17:00 til ca. 18:30 for de beboere, som skal have udført stigstrenge i opgange i  Sæterdalsgade 1, 3, 7 og 9. 


Næste informationsmøde bliver afholdt mandag den 17. juni 2019 mellem kl. 17:00 til ca. 18:30 for Sæterdalsgade 11, 13, 15 og Glommensgade 7. 


Møderne bliver afholdt i beboerlokalet Sætersdalgade 15, kælderen. 


Kan man ikke deltage i det ene møde er man naturligvis velkommen til at deltage i det andet. 


Håber at der er mange, som vil deltage i de nævnte møder.


---------------------------------------------- oo 0 oo ------------------------------

Til alle beboerne Sæterdalsgade 1
 
Omvarsling - gennemgang med byggeleder og entreprenør
 
Den 22. marts 2019 modtog du en 6-ugers varsling med oplysning om, hvornår arbejdet med udskiftning af vandrør til køkken og bad begynder i din bolig.
 
I varslingen stod der også, at byggelederen og entreprenøren vil gennemgå din lejlighed, gerne sammen med dig mandag den 29. april 2019
 
Denne dato må vi ændre til: Tirsdag den 30. april 2019 i tidsrummet kl. 8:00 – 10:00.  Vi håber du har mulighed for at være hjemme.

Til beboerne i fsb Præstevænget, Sæterdalsgade 1, stue til 4. sal 
 
6 ugers varsling – vi skal arbejde i din bolig I februar 2019 modtog du den første varsling om, at vi skal ind i din bolig for at udskifte stigstrenge (= lodrette og vandrette vandrør til køkken og badeværelse samt målerskab i entre).
 
Arbejdet i din bolig forventes at starte mandag den 06. maj og afsluttes omkring den 07. juni 2019.
 
Nøgle Håndværkerne skal kunne komme ind i din lejlighed flere gange dagligt i de uger, hvor de arbejder hos dig, da arbejdet skal udføres samtidig med arbejdet i lejlighederne over og under dig. Det er derfor vigtigt, at du afleverer en nøgle til din lejlighed på ejendomskontoret. Det får du nærmere besked om ifm. 14-dages varslingen.
 
Vi skal gøre opmærksom på, at hvis du ikke afleverer en nøgle, er det alene dit ansvar at give håndværkerne adgang. Det betyder, at du skal kunne lukke op hver dag i byggeperioden fra kl. 8.00-16.30
 
Der vil være håndværkere i din opgang i hele den angivne periode, men der vil ikke være håndværkere i din lejlighed hver dag, fordi håndværkerne også skal arbejde i de andre lejligheder i opgangen.
 Gennemgang af din lejlighed  Mandag den 29. april 2019 i tidsrummet kl. 8.00 – 10.00 dvs. 1 uge før arbejdet begynder hos dig, gennemgår byggelederen og entreprenøren din lejlighed for at aftale, hvordan arbejdet præcis skal udføres. Det er bedst, at du selv er til stede ved gennemgangen, så du kan få information om, hvad du skal gøre og evt. stille spørgsmål.
 
Informationsfolder og -møde I starten af april måned ’19 vil du modtage en informationsfolder som vil fortælle mere om arbejdet med udskiftning af vandrør. I folderen kan du finde oplysninger om de praktiske forhold og en nærmere beskrivelse af, hvad du selv skal gøre. Det er især vigtigt, at du læser afsnittet ”Hvad skal jeg rydde, før håndværkerne kommer?”. 
 
Vi forventer også at afholde et informationsmøde i slutningen af april måned. Nærmere info følger.
 
Med venlig hilsen fsb / drift, byg og jura
 
Jan Horskær Projektleder, email jan@fsb.dk 
 
Omkring nøgle og adgang til boligen For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på at, hvis du ikke lukker håndværkerne ind, må fsb ifølge lov om almene boliger §90, stk.1,3 ophæve dit lejemål. Denne varsling følger lov om leje af almene boliger §33.

------------------------------------------------------- o 0 o -----------------------------------------

Til beboerne i fsb Præstevænget, Sæterdalsgade 3, stue til 4. sal 
 

6 ugers varsling – vi skal arbejde i din bolig I februar 2019 modtog du den første varsling om, at vi skal ind i din bolig for at udskifte stigstrenge (= lodrette og vandrette vandrør til køkken og badeværelse samt rørføring i målerskab og i entre).
 
Arbejdet i din bolig forventes at starte mandag den 20. maj og afsluttes omkring den 14. juni 2019.
 
Nøgle Håndværkerne skal kunne komme ind i din lejlighed flere gange dagligt i de uger, hvor de arbejder hos dig, da arbejdet skal udføres samtidig med arbejdet i lejlighederne over og under dig. Det er derfor vigtigt, at du afleverer en nøgle til din lejlighed på ejendomskontoret. Det får du nærmere besked om ifm. 14-dages varslingen.
 
Vi skal gøre opmærksom på, at hvis du ikke afleverer en nøgle, er det alene dit ansvar at give håndværkerne adgang. Det betyder, at du skal kunne lukke op hver dag i byggeperioden fra kl. 8.00-16.30
 
Der vil være håndværkere i din opgang i hele den angivne periode, men der vil ikke være håndværkere i din lejlighed hver dag, fordi håndværkerne også skal arbejde i de andre lejligheder i opgangen.
 Gennemgang af din lejlighed  Fredag den 10. maj 2019 i tidsrummet kl. 8.00 – 10.00 dvs. ca. 1 uge før arbejdet begynder hos dig, gennemgår byggelederen og entreprenøren din lejlighed for at aftale, hvordan arbejdet præcis skal udføres. Det er bedst, at du selv er til stede ved gennemgangen, så du kan få information om, hvad du skal gøre og evt. stille spørgsmål.
 
Informationsfolder og -møde I starten af april måned ’19 vil du modtage en informationsfolder, som vil fortælle mere om arbejdet med udskiftning af vandrør. I folderen kan du finde oplysninger om de praktiske forhold og en nærmere beskrivelse af, hvad du selv skal gøre. Det er især vigtigt, at du læser afsnittet ”Hvad skal jeg rydde, før håndværkerne kommer?”. 
 
Vi forventer også at afholde et informationsmøde i slutningen af april måned. Nærmere info følger.
 
Med venlig hilsen fsb / drift, byg og jura
 
Jan Horskær Projektleder email jan@fsb.dk  

Omkring nøgle og adgang til boligen For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på at, hvis du ikke lukker håndværkerne ind, må fsb ifølge lov om almene boliger §90, stk.1,3 ophæve dit lejemål. Denne varsling følger lov om leje af almene boliger §33.
 
 

Ændring til bestyrelsessammensætning 01/12-2018


Funktion

Navn / på valg:

Mail adresse

*

Formand

Flemming Nørgaard

/ 2019

formand@fsb34.dk

*

Bestyrelsesmedlem/

Næstformand

Inge Bugge

/ 2020

bestyrelsen@fsb34.dk

*

Bestyrelsesmedlem/

Kasserer

Dorte Nørgaard

/ 2019

bestyrelsen@fsb34.dk

 

Bestyrelsesmedlem

Carsten Roslund

/ 2020

bestyrelsen@fsb34.dk

 

Bestyrelsesmedlem

Pia Meisner

/ 2019

bestyrelsen@fsb34.dk

 

 

 

 

 

Bestyrelses –

suppleant nr. 1

Nikolaj Christensen

/ 2019

bestyrelsen@fsb34.dk

 

Hjemmeside : >>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Hjemmeside:

www.fsb-34.dk

 

 

 

 

 

 

Driftsleder

                      Tilgår                   

Ejendomskontoret

Sætersdalgade 7, St. Th

Tlf.:   32553412

Mail.: praestevaenget@fsb.dk                            

*

= Medlem af repræsentantskabet i fsb

     


HOV - hør lige her: 

Gode råd om udluftning

Husker du at lufte ud – også om vinteren? For at have et godt indeklima skal du lede fugt ud af din bolig og frisk luft ind.

Det er vigtigt at lufte ud hele året - også om vinteren, når det er koldt.

Udluftning er vigtigt for et godt indeklima – også når det er koldt udenfor. En familie på fire personer producerer 10 – 15 liter vand om dagen ved at lave mad, bade osv. Den gode måde at fjerne fugten på, er at lufte kraftigt ud i 5-10 minutter med gennemtræk et par gange hver dag. Hold også ventilationsåbninger åbne i badeværelse og køkken

Find flere tips om udluftning i disse 10 råd om opvarmning og udluftning       HOV: Husk nu at få luftet ud i din bolig. Se på nedenstående link, hvordan man kan gøre ved hjælp af 10 gode råd: 

 

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-34 Præstevænget

 

 

 

 

 

 

Dato og tidspunkt

Onsdag den 26. september 2018 kl. 19.00

Sted

Beboerlokalet, Sætersdalgade 15, kælderen

Deltagere

Fra afdelingen: 14 lejemål repræsenteret

Fra fsb: Jan Damgaard Horskær, Rene Rasmussen, Michael Egelund, Anita Heisterberg og Frederikke Bjørumslet Herlev (referent)

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden

 

1.      Valg af dirigent

2.      Godkendelse af forretningsorden for mødet

3.      Valg af referent

4.      Valg af stemmeudvalg (jf. forretningsorden)

5.      Afdelingsbestyrelsens mundtlige beretning ved formanden

6.      Orientering om renoveringsprojektet v/Jan Damgaard Horskær, fsb

7.      Forslag fra beboerne:

1. Kai, Sæt. 15, 1. tv. – parkering

2. Pernille, Englandsvej 34, 4. th. – hund

3. Pernille, Englandsvej 34, 4. th. – kollektiv råderet badeværelser

4. Luci, Sæt. 7, 3. tv. med flere – fremlæggelse af referater

8.      Regnskaber for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler for 2017

9.      Budgetter for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler for 2019

10.   Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år 2019

11.   Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter

12.   Orientering om/fra gårdlaugsbestyrelsen Engdalshus, herunder regnskab mv.

13.   Eventuelt

 

 

Flemming K.P. Nørgaard bød velkommen og foreslog Anita Heisterberg som dirigent.

 

Ad 1 – Valg af dirigent

Anita Heisterberg blev valgt og konstaterede herefter, at afdelingsmødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt.

 


Ad 2 – Godkendelse af forretningsorden for mødet

Godkendt.

 

Ad 3 – Valg af referent

Frederikke Bjørumslet Herlev blev valgt.

 

Ad 4 – Valg af stemmeudvalg (jf. forretningsorden)

I henhold til forretningsordenen blev Dorte Nørgaard og Rene Rasmussen valgt til at bistå dirigenten.

 

Ad 5 – Afdelingsbestyrelsens mundtlige beretning ved formanden

Formand Flemming K.P. Nørgaard aflagde mundtlig beretning.

 

Der er sket en del i løbet af året. Ungdomsboligerne er på plads i Sætersdalsgade. Det har været et langt sejt træk, men det er blevet givtigt for os og for dem, der er flyttet ind. I forbindelse med etableringen har der været skader, som er blevet reetableret, asfalt m.m. Det har været et nødvendigt arbejde, men nu er det på plads og ser pænt ud. Cykelparkeringen er tilmed blevet udvidet og er blevet rigtig fin.

 

Sidste år kom en ny tv-lov. Vi fik det på plads i løbet af efteråret og vinteren sidste år, så vi var klar til ikrafttrædelsen 1. januar 2018. Vi har YouSee og bolig:net som udbydere. Det har været en god proces. Det gik stærkt, og der var lidt fejl hist og pist, men vi kom godt igennem.

 

Forrige år besluttede vi at indføre sundhedstjekket, og det blev iværksat i februar 2018. Driftsleder Rene Rasmussen gik rundt til alle beboere. Vi har en forholdsvis sund ejendom. Ingen graverende ting på hverken badeværelser eller i køkkener. Nogle enkelte har ikke fået noteret eksempelvis ny opvaskemaskine eller vaskemaskine i lejemålet. Det er meget vigtigt at give besked til ejendomskontoret herom bl.a. i forhold til forsikring og brug af fælles vand m.m. Alle skal registrere sig hos Rene Rasmussen på ejendomskontoret. Sundhedstjekket fortsættes, og vi udfører det igen om et par år.

 

Der har været nogle udfordringer med fællesvaskerierne især med tørretider og forbrug. Vi har prøvet at løse det på mange måder, bl.a. ved at låse af. I forhold til hvordan det teknisk hænger sammen, vil det ikke kunne løses helt til alles tilfredshed med den konstellation, vi har. Der er dog noget nyt under opsejling – Totalcare. I løbet af efteråret vil vi oplyse jer om, hvad Totalcare fra Nortec er. Idéen er, at de overtager al håndtering af vaskerierne, betaling, service etc. På nuværende tidspunkt er vi ikke helt klar over, hvad tilbuddet indeholder. Det undersøges nærmere, og vi ser på, om det er noget for os.

 

I løbet af den sidste måneds tid er elmålerne blevet udskiftet. For de fleste er det gået rigtig godt, men nogle oplevede, at datoen for udskiftningen ændrede sig i forhold til den første udmelding, hvis man f.eks. ikke var hjemme, da håndværkerne kom.

I fremtiden kan elværket selv aflæse forbruget, så vi ikke skal være hjemme på bestemte tidspunkter.

 

Afdelingen har modtaget det grønne regnskab. Der findes et link hertil på hjemmesiden. Det sammenligner, hvad vi forbruger internt i Præstevænget med fsb’s andre ejendomme, og hvad Københavns Kommune generelt forbruger af vand, varme og lys. Det er sjov læsning – vi kan se, hvor vi ligger, og hvad vi kan forbedre.

 

Der har været udfordringer med vores videoovervågning, efter den nye person­dataforordning er trådt i kraft. Vi er i tvivl om, hvordan det påvirker vores overvågning, hvad vi må og ikke må i forhold til persondata. Michael Egelund og afdelings­bestyrelsen arbejder videre på at få konkretiseret dette. Vi vil gerne fortsætte med videoovervågning, men vi skal selvfølgelig gøre det på lovlig vis. Antallet af indbrud er faldet drastisk, siden vi fik overvågning, så det virker efter hensigten.

 

Afdelingsbestyrelsen modtager mange henvendelser vedrørende forskellige ting, og der er for det meste en god dialog. Men nogle gange kan det være meget for afdelingsbestyrelsen. Vi skal være hårdhudede, og der er flere eksempler på, at vi får henvendelser, som er meget nærgående, personlige og kritiserende. Det er ærgerligt, og tonen kunne godt være bedre.

 

I fremtiden står vi over for nogle kæmpe udfordringer. Jan Damgaard Horskær, projektleder i fsb byg, vil senere fortælle om, hvor vi er henne i forhold til renoveringen. Det strategiske samarbejde vil starte op i fsb medio 2019. I kan læse mere herom på fsb’s hjemmeside. 

 

Afdelingsbestyrelsen vil prøve at få vores informationsmappe revideret. Vi vil gerne have forslag fra beboerne i forhold til ændringer, og den sendes også i høring.

 

Til sidst en opfordring til at læse artiklen fra Præstevænget i fsb ”Beboeren” på side 4.  Desuden blev det nævnt, at der er masser af kurser i fsb-regi. Det er gratis, så gør endelig brug af denne mulighed.

 

Bemærkninger fra beboerne

En beboer fortalte, at der i forbindelse med udskiftning af elmåleren var et rør i vejen, så måleren var ikke blevet skiftet. Rene Rasmussen er klar over problemstillingen og vender tilbage. Det blev nævnt, at man ikke er tvunget til at have en digital måler, så man fortsætter bare som normalt med aflæsning.

 

Beretningen blev herefter godkendt.

 

Ad 6 – Orientering om renoveringsprojektet v/Jan Damgaard Horskær, fsb

Michael Egelund præsenterede sig kort som afdelingens nye driftschef. Han overtog afdelingen i december 2017, og I er altid velkommen til at skrive eller ringe.

 

Som indledning til orienteringen blev nævnt, at en beboer havde stillet forslag om gavlisolering og altaner til behandling på afdelingsmødet. Det blev dog aftalt med beboeren, at forslaget ikke stilles, da der ikke kunne ligge tilstrækkeligt materiale klar. Det bliver til gengæld omtalt i orienteringen.

 

Jan Damgaard Horskær, projektleder hos fsb byg, orienterede om renoverings­projektet. Han har forestået igangsætning af forundersøgelserne på ejendommen.

 

Tilbage i 2016-2017 blev det besluttet, at der skulle laves forundersøgelser om nye vinduer/døre/facader/efterisolering/altaner. Desuden var det et ønske at færdiggøre stigestrengsprojektet.

 

Et rådgivende ingeniørfirma har forestået forundersøgelserne og har i forbindelse hermed være i dialog med Københavns Kommune. De er en vigtig spiller, og det er væsentligt i så stort et projekt, at man har kommunen med fra start, så de ikke pludselig siger stop. De har nogle krav og ønsker til, hvordan udformningen bliver for at bibeholde arkitekturen.

 

I forhold til døre og vinduer ønsker vi at skifte til træ/aluvinduer. De er relativt vedligeholdelsesfri og bliver brugt meget. Kommunen burde ikke have nogle indsigelser overfor dette. Nye vinduer og døre skaber også væsentligt tættere huse. Administrationen har udarbejdet et skriv, hvori det anbefales at etablere mekanisk ventilation, når der kommer nye vinduer. Folderen blev delt ud på mødet. Ved uhensigtsmæssig brugeradfærd kan vi ende i en skimmelsvampsproblematik. Vi har erfaringer fra andre afdelinger, hvor dette er sket. Afdelingen er nødt til at forholde sig til denne udfordring.

 

En eventuel ventilationsløsning vil være decentral. Det betyder, at hver lejlighed får et lille anlæg med integreret emhætte, som opsættes i køkken. Den eksisterende emhættes fjernes. Ventilationen fjerner den fugtige luft fra boligen og puster frisk opvarmet luft ind, hvorefter fugten fjernes.

 

I forhold til facaderne er planen, at de rettes op, dvs. at mørtelfuger udskiftes, og knækkede sten og sålbænke skiftes. Der er mulighed for gavlisolering på hhv. Sætersdalgade 15 og Glommensgade 7 på to forskellige måder. Den optimale løsning vil være at rykke hele den murede facade et stykke ud, isolere og mure op igen. Det er dog en meget dyr løsning. Den anden mulighed er at lave en påklistret løsning. Isolering klæbes på facaden, som pudses. Rent visuelt er det et meget anderledes udtryk, end det er i dag, så udfordringen er, hvad kommunen siger til denne løsning. 

 

Kommunen kan godt se værdien i, at bygningen får altaner. Der arbejdes med en løsning, hvor alle fra 1. til 4. sal får altaner. Stueboligerne får i stedet en lille trappe ned, så man får et lille frimærke/have. Der er nogle få steder, hvor der er udfordringer med at etablere altaner, men det undersøges nærmere, hvilke løsninger der kan anvendes her.

Til vinter vil der blive afholdt workshops, hvor beboerne får mulighed for at se nærmere på bl.a. vinduer og altaner. Der vil blive arrangeret en tur til en anden afdeling, hvor man kan se vinduerne og høre andre beboere om, hvad de synes om de tiltag, der er sket hos dem. I får også mulighed for at stille en masse spørgsmål, så I er klædt på til at træffe beslutningen.

 

I foråret 2019 afholdes et ekstraordinært afdelings­møde, hvor der kommer konkrete forslag med huslejekonsekvenser, og hvor der skal stemmes om forslagene.

 

I fsb er vi i gang med at etablere et såkaldt strategisk partnerskab. Den strategiske partner består af et samlet team af entreprenører, ingeniører og arkitekter, som skal forestå fsb’s projekter. Det giver et tættere samarbejde, og vi har en klar forhåbning om, at det vil gavne os alle. Der bliver skrevet kontrakter i foråret 2019, og så starter den strategiske partner op på de første projekter efter sommeren 2019. I forhold til renoveringen i Præstevænget kommer der ikke til at blive bygget før foråret 2020, og det vil derfor ske i samarbejde med det strategiske partnerskab.

 

Afdelingen ønsker også at færdiggøre stigestrengsprojektet, da disse kun er skiftet i nogle opgange. Finansieringen er på plads, og vi får det iværksat, så vi i april 2019 påbegynder færdiggørelsen af stigestrengsprojektet. Vi forventer at være færdige i løbet af oktober/november 2019. I bliver varslet, inden arbejdet igangsættes.

 

Bemærkninger fra beboerne

Nogle beboere har allerede altaner, hvordan bliver disse involveret i projektet? Skal de eksempelvis også renoveres? Svaret hertil var, at der ikke er planer om at gøre noget ved de eksisterende altaner, men at der ses nærmere herpå i forbindelse med projektet.

 

En beboer spurgte, om det er muligt at sige nej tak til altan/lille have, såfremt det bliver stemt igennem. Som udgangspunkt er dette ikke muligt.

 

Det blev bemærket, at selvom projektet ligger et stykke ude i fremtiden, så kommer der nye vinduer. Flere beboere har med meget høje varmeregninger, og vinduerne er i så dårlig stand, at nogle hverken kan åbnes eller lukkes. På trods af vinduernes dårlige stand, bliver der ikke brugt mange penge på vedligeholdelse/udbedring nu, hvor afdelingen står overfor et stort renoveringsprojekt. Såfremt vinduerne ikke kan lukkes, kan man kontakte ejendomskontoret, som vil forsøge at reparere og justere lidt.

 

Ad 7 – Forslag fra beboerne

1. Tilpas af parkering i Sætersdalgade – forslagsstiller: Kai Schiønning Andersen, Sætersdalgade 15, 1. tv.

Da Sætersdalgade ifølge Københavns Kommune er registreret som privat vej, er der intet til hindring, hvis man følger de regler som kommunen har for etablering, af parkering i Sætersdalgade. Der har jo på afdelingsmødet i 2017 været et forslag fremme, om problemet med parkering i Sætersdalgade.

Så forslaget er at man laver skiltning om privatvej, og laver parkerings tidszone. Med en beboer tilladelse for de beboere som har en registret bil på deres bopæl. Og evt. en gæste parkerings billet. For en dag.

 

Det nuværende parkerings problem er, at der bliver parkeret af pendlere og beboer fra Tingvej, da der her er mangel på parkerings pladser. Det ses tydelig på, at det er i enden af Sætersdalgade problemet er størst. Samt rundt på Glommensgade, her kan vi jo ikke håndhæve noget om parkering. Derudover skal der renoveres de skilte for al indkørsel forbudt, dette bliver ikke overholdt af cykler, knallerter med flere. Selv fortovet bliver benyttet. Her kunne man jo henvende sig til politiet om dette problem. Inden der er en som vil blive kørt ned, når man går ud af gadedøren.

 

Administrationens bemærkninger til forslaget

Præstevænget kan sagtens kontakte et parkeringsselskab, som overvåger området og giver bøder til udefrakommende personer, som parkerer i området.

 

Afdelingen skal blot være klar over, at der vil være administration forbundet med en sådan opgave, som ejendomskontoret skal varetage.

 

Bemærkninger til forslaget

Dirigenten bemærkede, at da forslaget er ukonkret, er det ikke muligt at sætte forslaget til afstemning. Der er behov for en konkretisering i forhold til eksempelvis, hvilke tidszoner der skal gælde, etc.

 

Selvom der ikke blev foretaget afstemning, motiverede Kai Schiønning for sit forslag. Kai Schiønning har lavet et stort stykke arbejde og undersøgt mulighederne. Der er tale om en privat vej. Sidste år var der forslag om at lave skråparkering, men det løser ikke problemet. Der kommer flere og flere biler, og der er mange, der parkerer hos os, selvom de ikke bor i Præstevænget.

 

Parkeringsfirmaer påtager sig gerne opgaven, herunder skiltning helt gratis. Firmaet tjener i stedet på bøderne. Forslaget kan derfor indføres uden økonomisk konsekvens for ejendommen.

 

Bemærkninger fra beboerne

Det blev foreslået, at Præstevænget går sammen med andre ejendomme i området for at lave en samlet løsning. Såfremt vi løser vores udfordring med parkerings­kontrol, rykker udfordringen blot videre til de omkringliggende ejendomme.

 

Der blev opfordret til, at de beboere, der har en garage, parkerer i den, således de ikke optager plads på gaden. 

 

Det blev foreslået, at man i forbindelse med en eventuel indførelse af parkeringskontrol også opretter parkeringsbåse, så folk parkerer mere hensigtsmæssigt.

 

Michael Egelund og Kai Schiønning arbejder videre på at lave et mere konkret forslag med helt klare regler, så man kan stemme ja eller nej til forslaget. Det kan behandles på det ekstraordinære afdelingsmøde i foråret.

 

Forslaget blev ikke sendt til afstemning.

 

2. Tilladelse til at holde hund – forslagsstiller: Pernille H. Hansen, Englandsvej 34A, 4.th.

Ønsker at stille forslag om at få lov til at have en lille hund, eks. Fransk bulldog, terrier eller Shih Tzu.

 

Afdelingsbestyrelsens bemærkninger til forslaget

Afdelingsbestyrelsen anbefaler ikke hundehold i afdelingen. 

 

Administrationens bemærkninger til forslaget

Såfremt forslaget vedtages, skal afdelingens husorden ændres til, at hvert lejemål må holde 1 hund. Ændringen til husorden skal være:

 

Husdyr

I vores afdeling er det tilladt at have 1 hund pr. lejemål.

 

Afdelingsmødet beslutter desuden, at:

·         Hunden altid føres i snor på afdelingens fællesarealer

·         Ejeren af kæledyret fjerner eventuelle efterladenskaber og gør rent efter dyret

 

Kæledyr i lejemål er reguleret i den almene lejelov. I tilfælde af berettiget klage over kæledyret vil det blive krævet fjernet. I yderste konsekvens kan det medføre opsigelse af lejemålet. 

 

At have en hund er reguleret i hundeloven, hvilket bl.a. betyder, at hunden skal være forsikret. Alle hunde skal registreres på ejendomskontoret.

 

Bemærkninger til forslaget

Forslagsstiller var ikke tilstede på mødet og kunne derfor ikke motivere forslaget.

 

Det blev bemærket fra afdelingsbestyrelsens side, at afdelingsbestyrelsen er imod forslaget, da det vil skabe en del udfordringer. Desuden blev det nævnt, at en hund er en hund, så det er ikke muligt at bestemme, at man eksempelvis kun må holde en lille hund.

 

Nogle beboere var positivt stillede over for forslaget, og der blev spurgt til, om man i stedet kan lave en form for dispensationsordning, hvor det er tilladt for nogle at holde hund, såfremt der er særlige begrundelser herfor. 

 

Forslaget blev ikke vedtaget.

 

3. Kollektiv råderet for badeværelser – forslagsstiller: Pernille H. Hansen, Englandsvej 34A, 4.th.

Ønsker at stille forslag om, at afdelingen får kollektiv råderet for badeværelser.

 

Administrationens bemærkninger til forslaget

Forslaget skal behandles på et ekstraordinært afdelingsmøde, da det først skal fastlægges, hvilken type badeværelser her er tale om. 

 

Bemærkninger til forslaget

Forslagsstiller var ikke tilstede på mødet og kunne derfor ikke motivere forslaget.

 

Dirigenten bemærkede, at da forslaget er ukonkret, er det ikke muligt at sætte forslaget til afstemning. Der er behov for en konkretisering i forhold til eksempelvis økonomi, standarder, etc., og der mangler en del oplysninger. 

 

Det blev forklaret på mødet, at kollektiv råderet dækker over, at afdelingen optager et fælles lån til nye badeværelser. De beboere, der ønsker et nyt badeværelse, får det betalt af det fælles lån og betaler lånet tilbage over huslejen. Afdelingen har allerede kollektiv råderet i forhold til køkkener.

 

Såfremt forslaget skal til afstemning, skal det konkretiseres. Kontakt eventuelt Michael Egelund eller Rene Rasmussen, da de ligger inde med nogle standarder, der kan tages udgangspunkt i.

 

Forslaget blev ikke sendt til afstemning.

 

4. Luci Smith – forslagsstiller: Sæterdalsgade 7, 3 tv

Undertegnede stiler forslag om, at der henstilles til Præstevængets bestyrelse om, at referater fra bestyrelsesmøderne i Præstevænget gøres tilgængelige på Præstevængets hjemmeside for alle beboere, samt et eksemplar i papir hos driftsleder René Rasmussen. Dette skal ske 14 dage efter – og ikke mere end 3 uger efter hvert eneste bestyrelsesmøde.

 

Selvfølgelig skal personfølsomme sager der angår enkelte beboere og husstande ikke medtages i disse referater.

 

Begrundelsen

Åbenhed og ønske om større gennemsigtighed ved bestyrelsens arbejde. Der går hele og halve år mellem beboerne bliver orienterede om bestyrelsens arbejde. Netop i forbindelse med byggesager og renoveringer er det for lang tid at vente på det ordinære afdelingsmøde eller ekstraordinære møder for en orientering.

 

Med håb om at bestyrelsen vil påtage sig opgaven, uden det behøver at gå til afstemning, da det ikke er muligt at deltage i dette møde.

 

Hvis ikke bestyrelsen vil påtage sig at offentliggøre referaterne fra bestyrelsesmøderne ønskes forslaget at komme til afstemning på dette møde.

 

Jeg opfordrer de tilstedeværende om at bakke op om forslaget. Man får jo ikke for meget information, hvis man får de rigtige informationer rettidigt.

 

Bemærkninger til forslaget

Kai Schiønning motiverede forslaget. Der blev opfordret til, at afdelingsbestyrelsen lægger referater ind på hjemmesiden, så man som beboer ved lidt mere om, hvad der arbejdes med.

 

Afdelingsbestyrelsen ønsker at leve op til kravet, men det er ikke altid referaterne er klar inden for fire uger, som der står i vedtægterne. Referater kan offentlig­gøres, så snart de er godkendte, og afdelingsbestyrelsen vil gøre, hvad de kan for at efterleve kravet.


Der blev spurgt til, om der også kan oplyses i hovedpunkter på tavlerne i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen tager forslaget til efterretning og vil gøre, hvad de kan for at imødekomme henstillingen.

 

Forslaget blev ikke sat til afstemning, da det blot var udtryk for en henstilling til afdelingsbestyrelsen, som afdelingsbestyrelsen tager til efterretning.

 

Ad 8 – Regnskaber for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler for 2017

Regnskab for rådighedsbeløb på kr. 13.165 blev godkendt.

Regnskab for aktivitetsmidler på kr. 2.806 blev godkendt.


En beboer spurgte til, hvad det betyder, når der er i regnskabet står ”jf. klassekladde”. Denne er ikke vedlagt og ej heller offentligt tilgængelig, så det er ikke muligt som beboer at se, hvad pengene er gået til. Revisoren har tjekket det igennem og har skrevet under, så som beboer er man nødt til at stole på revisorerne. Desuden har afdelingen en kritisk revisor, som går ind og ser på, om pengene er brugt fornuftigt.

 

I forhold til aktivitetsbeløbet gælder, at regningerne sendes direkte til fsb, og de godkendes derinde på baggrund af det, vi har besluttet. Der er derfor ikke skrevet under på den side, som beboerne har fået.

 

Det blev bemærket, at 9.000 kroner på møder er mange penge. Afdelings­bestyrelsen holder mange møder, som typisk ligger omkring spisetid. På afdelingsmødet er tilmed besluttet, at afdelingsbestyrelsen har 15.000 kr. at gøre godt med, så de holder sig inden for budgettet. 

 

Ad 9 – Budgetter for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler for 2019

Budget for rådighedsbeløb på kr. 15.000 blev godkendt.

Budget for aktivitetsmidler på kr. 75.000 blev godkendt.

Ad 10 – Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år 2019

Flemming K.P. Nørgaard gennemgik budgettet.

 

Det blev nævnt, at afdelingen bør glæde sig over en 0 %-stigning, eftersom vi står overfor nogle store projekter, som kan skabe stigninger i fremtiden.

 

Michael Egelund bemærkede, at afdelingen har henlagt mange midler, da afdelings­bestyrelsen har tænkt på afdelingens fremtid og økonomi. De beløb, der spares op, ser meget fornuftige ud og har været medvirkende til, at afdelingen er godt polstret til de udfordringer, vi står overfor.

 

Budgettet blev herefter godkendt med lejeforhøjelse på 0,0% pr. 1. januar 2019.

 

Ad 11 – Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter

På mødet blev der valgt

 

2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for valgperiode 2018-2020:

Inge Bugge modtog genvalg

Carsten Roslund modtog genvalg

 

2 suppleanter for valgperiode 2018-2019:

Pia Meisner modtog valg som 1. suppleant

Nikolaj Christensen modtog valg som 2. suppleant

 

1 kritisk revisor for valgperiode 2018-2020:

Kinna Reuss modtog valg

 

1 revisorsuppleant for valgperiode 2018-2019:

Bishar Osman Ali modtog genvalg

 

Afdelingsbestyrelsen består derudover af

Inge Bugge (2018-2020)

Carsten Roslund (2018-2020)

Flemming K.P. Nørgaard, formand (2017-2019)

Lisbeth Christensen (2017-2019)

Dorte Nørgaard (2017-2019)

Pia Meisner, 1. suppleant (2018-2019)

Nikolaj Christensen, 2. suppleant (2018-2019)

 

Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig efter afdelingsmødet.

 

Ad 12 – Orientering om/fra gårdlaugsbestyrelsen Engdalshus, herunder regnskab mv.

Flemming K.P. Nørgaard er også formand for gårdlauget. Bestyrelsen mødes 4-5 gange om året. Der afholdes generalforsamling i oktober, hvor alle opfordres til at møde op.

Desuden afholdes der fastelavn, hvor ca. 100 børn og voksne kommer udklædte, slår katten af tønden og hygger videre i beboerlokalet. I august afholdes en sommerfest, hvor der i år mødte ca. 80 mennesker op. Vores udfordring til næste år er, at Fredenshus står overfor en meget stor renovering, som skal udføres på samme tid med afdelingens egen, og det er derfor ikke sikkert, at der kan holdes gårdfest.

 

I gårdlauget arbejdes der i øjeblikket på, om de to store gavle, der vender over mod afdelingen, kan blive udsmykket i forbindelse med renoveringen. Et forslag kunne være et stort gavlmaleri.

 

Medlemmerne i bestyrelsen er valgt for to år, så der er valg igen om et år. Nu kan vi også bruge suppleanter, og vi mangler i den grad hjælp. Det er dejligt, at vi kan præge vores egen gård, så beslutninger ikke træffes udelukkende af de andre foreninger henover hovedet på os – meld jer endelig gerne, hvis I kunne have interesse i at hjælpe.

 

Bemærkninger fra beboerne

Der er udfordringer med hunde i gården. Det er ikke tilladt, men der er flere, der ikke respekterer det eller ikke forstår, at hunde ikke må færdes i gården Kan man eventuelt sætte nogle skilte op? Hundene tisser også i porten, hvor de heller ikke må være. Flemming K.P. Nørgaard fortalte, at der netop findes en husorden for gårdlauget, men at ikke alle overholder den. Flemming K.P. Nørgaard har flere gange nævnt det til møderne og gør, hvad han kan for at løse problemstillingen.

 

Ad 13 – Eventuelt

En beboer forklarede, at der for nyligt havde været en fødselsdag i gården med højttalere og høj musik. Det burde ikke være tilladt, og slet ikke såfremt det ikke er varslet i virkelig god tid, så man kan tage væk hjemmefra. Rene Rasmussen har haft fat i den pågældende beboer, og denne beklagede. Det sker ikke igen.

 

I forhold til altanerne blev der spurgt til, om man i stedet for en lille have også kan få en altan, såfremt man bor i stuen. Umiddelbart er det ikke en mulighed, medmindre der er højdeforskel. Vi arbejder videre med det.

 

Dirigenten, Anita Heisterberg, takkede herefter for et godt møde og erklærede mødet for hævet kl. 21.15.

 

 

 

 

Vigtig information om persondata : Når du deltager i et afdelingsmøde, vil dit navn og din adresse kunne fremgå af materialet forud for og referatet af afdelingsmødet. Det sker eksempelvis, hvis du stiller op til afdelingsbestyrelsen, hvis du har fremsat et forslag, som skal behandles på afdelingsmødet, eller hvis du kommenterer et fremsat forslag.

 

Dokumenterne vedrørende afdelingsmøder kan ikke slettes eller anonymiseres. Du kan læse mere om reglerne for behandling af persondata på www.fsb.dk .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

Gårdlauget Engdalshus                                                               København, den 16.oktober 2018

Præstevænget fsb; Fredenshus & Englandsvej 34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indkaldelse til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Gårdlauget Engdalshus

Dagsorden

Torsdag den 25. oktober 2018 kl. 18:30

i Præstevængets mødelokaler

Sæterdalsgade 15 kld.

Endelig dagsorden:

 

1:      Valg af dirigent:

 

2:      Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år

 

3:      Forelæggelse af regnskabet med revisorpåtegning.

 

4:      Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer samt beboere:

 

Forslag fra Bestyrelsen :

Beskæring at de 3 store træer i gården. Alle enige. Budget kr. 25.000..

- Flere cykelstativer i gården. Alle enige. Budget kr. 30.000.

- Den ene ”lille” låge mod Østerdalsgade skal skiftes. Alle enige. Budget kr. 15.000.

 

5:      Forelæggelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endelig budget for indeværende regnskabsår.

 

6:      Præsentation af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, der er valgt af de respektive bestyrelser.

 

7:      Valg af revisor.

 

8:      Valg af evt. administrator.

 

9:      Frivillige til fælles arangementer Fastelavn og Sommerfest i 2018.

 

10:    Eventuelt.

 

Generalforsamlingen afholdes i Præstevængets beboerlokaler, som er beliggende

Sætesdalgade 15, kælderen. Nedgang via hjørnet Sætersdalgade og Glommensgade.

 

En uge før afholdelse af den ordinære generalforsamlign udsender gårdlaugsbestyrelsen den endelige dagsorden. Er denne endelige dagsorden af 16. oktober 2018.

 

Bestyrelsen glæder sig til at se rigtig mange beboere, der er brugere af vores fælles gård område Engdalshus. Der vil være Kaffe og lidt hjemmebragt til mødet. … J

 

                 

 

Gårdlauget Engdalshus                                                København, den 20. september 2018

Præstevænget fsb; Fredenshus & Englandsvej 34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indkaldelse til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Gårdlauget Engdalshus

Dagsorden

Torsdag den 25. oktober 2018 kl. 18:30

i Præstevængets mødelokaler

Sæterdalsgade 15 kld.

Dagsorden:

 

1:      Valg af dirigent:

 

2:      Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år

 

3:      Forelæggelse af regnskabet med revisorpåtegning.

 

4:      Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer samt beboere:

         Skal sendes til de respektive bestyrelser i gårdlauget og skal være dem i hænde senest torsdag den 11. oktober 2018, kl. 12.00

         (F=Fredenshus, E=Englandsvej, P=Præstevænget).

 

5:      Forelæggelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endelig budget for indeværende regnskabsår.

 

6:      Præsentation af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, der er valgt af de respektive bestyrelser.

 

7:      Valg af revisor.

 

8:      Valg af evt. administrator.

 

9:      Frivillige til fælles arangementer Fastelavn og Sommerfest i 2018.

 

10:    Eventuelt.

 

Generalforsamlingen afholdes i Præstevængets beboerlokaler, som er beliggende

Sætesdalgade 15, kælderen. Nedgang via hjørnet Sætersdalgade og Glommensgade.

 

En uge før afholdelse af den ordinære generalforsamlign udsender gårdlaugsbestyrelsen den endelige dagsorden.

 

Bestyrelsen glæder sig til at se rigtig mange beboere, der er brugere af vores fælles gård område Engdalshus. Der vil være Kaffe og lidt hjemmebragt til mødet. … J

 

Med venlig hilsen

p.b.v

 

Flemming K.P. Nørgaard

 

 

 

Engdalshus – Ordensregler for Engdalshus

 

 

1.       Gårdanlægget er privat, og personer, der ikke bor eller er beskæftiget i de nævnte ejendomme, har ikke adgang dertil, medmindre det drejer sig om private gæster. Opsat skiltning og anvisninger ifølge ordensreglementet skal respekteres.

2.       Alle porte og gennemgange mellem vej og gårdanlægget skal holdes aflåst.

          Porten ved Sætersdalgade 7 er fælles for alle ejendomme. Porten skal holdes aflåst, så kun beboerne har adgang til anlægget. Porten må ikke blokeres, og der må ikke sættes noget i klemme for at forhindre dennes lukning. Nøgler til porten må ikke overdrages til uvedkommende.

3.       Legepladsen er for alle ejendommenes børn, men den er fortrinsvis beregnet for de mindre børn. Større børn skal tage hensyn til de mindre børn.

          Leg og andre aktiviteter i gården må ikke være til gene for andre beboere for eksempel ved overdreven støj.

4.       Legetøj - dukkevogne, legecykler, løbehjul etc. - må ikke efterlades i gården, men skal fjernes, når legen ophører. Dette gælder også andre ting, som grill, bord, stole m.m.

5.       Leg og ophold i renovationsrum, miljøstation og port er ikke tilladt.

6.       Storskrald skal placeres i miljøstationen. Der må ikke henstilles bygningsaffald i gårdanlægget uden forudgående aftale med bestyrelsen for Engdalshus.

7.       Fodring af fugle, katte og hunde samt nedkastning af brød m.v. fra vinduerne er ikke tilladt. Husdyr må ikke komme i gårdanlægget undtaget ved fortovsarealet Østerdalsgade 8-14

8.       Parkering af cykler må kun ske i de dertil opsatte stativer.

9.       Parkering af biler, ogmotorcykler samt knallertkørsel i gårdanlægget er ikke tilladt. Undtaget er invalidscooter. Af og pålæsning fra bil er tilladt.

10.     Benyttelse af musikanlæg og lignende må ikke være til gene for andre beboere.

11.     Brug af åben ild er kun tilladt i de dertil indrettede grillpladser.

12.     Hærværk på de fælles ting - planter, borde og bænke samt legeredskaber etc. - medfører erstatningspligt.

13.     Overtrædelse af disse ordensregler har samme retsvirkning - uanset på hvilken af grundene overtrædelsen sker - som overtrædelse af den enkelte ejendoms ordensregler og kan i givet fald medføre opsigelse eller ophævelse af lejemålet i overensstemmelse med lejelovens bestemmelser eller fortabelse af beboelsesretten i overensstemmelse med andelsbolig-/ejerforeningens vedtægter.

          Vedrørende ordensregler for de enkelte ejendomme henvises i øvrigt til disses husorden.

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      


Indkaldelse til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Gårdlauget Engdalshus

Dagsorden

Torsdag den 25. oktober 2018 kl. 18:30

i Præstevængets mødelokaler

Sæterdalsgade 15 kld.

 

 

        

Super god sommerfest 2018. Tak til dem som hjalp med gennemførelsen