Referat af afdelingsmødet
Velkommen til vores hjemmeside

Afdelingsbestyrelsen

Afdeling Præstevænget

 

 

Referat af afdelingsmødet den 17. september 2009 .

 

Beboerantal: 15 lejemål, 32 deltagere.

Dagsorden

1.      Valg af dirigent.

2.      Valg af stemmeudvalg

3.      Beretning for perioden siden sidste møde

         a.  Regnskab for afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb.

         b.  Regnskab for udgifter afholdt til sociale aktiviteter.

4.      Behandling af indkomne forslag. (Se vedhæftet forslag fra Bestyrelsen og Beboer)

5.      Godkendelse af budget for: 1) Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb og 2) Sociale aktiviteter for beboerne for det kommende år.

6.      Godkendelse af afdelingens driftsbudget. (Se udleveret driftsbudget)

7.      Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter.

8.      Valg af kritisk revisor og suppleanter.

9.      Valg til gårdlaugs bestyrelsen. (3 personer. Nyværende Kai, Villy og Flemming)

10.    Eventuelt. (Her kan alt drøftes, men intet besluttes).

 

Pkt. 1.: Dirigent: Peter Fuglsang

Pkt. 2.: Stemmeudvalg: Kai S. Andersen og Rene Rasmussen

(Referent: Jytte Walker)

Pkt. 3.:  Formandens beretning

                      Mundtlig beretning 17. september 2009.

         Ny beboer i afdelingen, indkaldt lige før sommerferien.

         Husorden.

         Indbrud i kældere (og øvrige områder). Video overvågning !

         Brand i Gårdområde. (stor og lille container).

         Bestyrelsesarbejde. Kurser også for beboerne. Og mange spændende oplæg. (Se kursus katalog). Vi er med i kursusfonden i FSBbolig det koster ikke noget at deltage. Har I interesse kontakt snarest bestyrelsen.

         Informationpjecen. Vi nåede desværre ikke at få tilrettet vores informationspjece i år. (I foråret 2009 er en ny boliglovgivning vedtaget i folketinget, og fortolkningen af denne kommer først nu i efteråret, og vil måske have indflydelse på pjecen! Men brug den nu, der er mange gode informationer i. Sidste 2.udgave er fra september 2004.)

         Aktiviteter på afdelingen. (Banko, beboerklub, fiskeklub mv.).

         Regnskab og fælles ressourcer. (Vandforbrug i 2008  kr. 449.000,-)

         Regnskab 2008. Overskud på kr. 411.000,- (kommer vi nærmer ind på)

         Vores hjemmeside:    WWW.123hjemmeside.dk/fsb34

         Mail: Bestyrelsen@fsb34.dk

         Områdeløft i Sundholmsvej Kvarteret. (Fritidscentret, legepladsen)

  Opgaver :

          Postkassen loven er gældende med udgangen af 2010, og således SKAL opgaven med opsætning på vores ejendom være udført. (Måske med et positivt tilsagn om kælderen!) Ellers er der kun mulighed for opsættelse uden for Indgangsdør til ejendommen (Måske, da vi har et meget smalt fortov), porten eller i gårdområdet ved port.

          Der arbejdes fortsat på, at få sammenlagt vores ”supplements rum, som ligger i Sætersdalgade 7 – 9 og 11.

          Renovering af vores 2 fælles vaskerier. Starter op i 2010. Hermed oprettes et nyt ”reservationssystem”

 

 

Grønne gårde :

         - Naboejendommen har nu underskrevet vedtægterne for Gårdlauget Engdalshus. (Den 02. juli 2009). De har dog fortsat ”forbehold” for det ordensreglementet i gården, som er ifm. vedtægterne. Vores afdelingen forventer ikke at noboejendommen får medhold i deres ”forbehold”.

         - Næste møde i gårdlauget er onsdag den 23. september 2009.

         - Der vil blive afholdt ”generalforsamling” for bestyrelsesmedlemmer omkring den 28 eller 29. oktober 2009.

         Vi håber, at inden generalforsamlingen at Gårdlauget har udsendt ordensreglement og vedtægterne til alle vores beboere i Gårdlauget (260 stk.).

         Dette som er besluttede og blevet enig om er: Administrator, (revisorer, mangler) gårdmand (HP-ejendomsservice).

         Håndtering af fælles miljøstation og ikke mindst et ordensreglement. (som tidligere nævnt  efterfølgende skal rundsendes til alle 260 lejemål, skiltning etc) er ej heller på plads endnu.

         Vores Driftsbudget (2010) til gårdlauget er kr. 130.000,- ud af ca. 300.000,-

-          Stikord: Generalforsamling sidst i oktober, forslag, budget, gården er for alle også de opsatte ting. Aflåsning og udbedring af port. Aflåsningen af gården generelt.

 

Kommentarer til formandens indlæg:

 

Kai Schønning redegjorde for de sidste  nyheder vedr. opsættelse af postkasser og de valg vi har:

  1. Eventuel opsættelse på gaden, men så bliver fortovene for smalle, og skal de gøres bredere, vil der ikke blive plads til parkering af biler
  2. Postkasser i porten, men der vil der ugenert kunne laves hærværk
  3. Endelig kan de sættes op i gården ved kældernedgangen, dette anbefalede Kai, idet evt. hærværk vil kunne ses af beboerne.

Englandsvej får postkasser i opgangen, medens Glommensgade vil få dem udenfor opgangene.

Postkasser i kælder, vil kun kunne ske i separate rum, af hensyn til postbudets sikkerhed mod overfald!

 

Zivko: Vi er i år blevet lovet svar på undersøgelse vedr. opsætning af vandmålere.

Flemming: Først skal vi have udskiftet stigstrenge, hvilket bliver gjort hen ad vejen, udskifter vi dem på én gang, skal vi ud og låne l ½ mill.

 

Hanne: Tørrestativer i gården

Flemming: Tørrestativerne, lig alt andet i gården, er fælleseje.

 

Formandens beretning godkendt

 

ad 3               a) og b) Regnskab for afd. bestyrelsens rådighedsbeløb og sociale aktiviteter

godkendt

 

ad 4 Forslag fra bestyrelse (se nedenstående)

 

Lbnr.

Forslag:

Bemærkninger:

1.

- Video overvågning i kælder område i afdelingen.

Undersøg muligheden for opsætning af video udstyr i vores fælles aflåste kældere områder. Afdelingsmødet giver accept, hvis bestyrelsen finder en god og økonomisk løsning.

2.

- Fastholde nuværende lejeniveau for afdelingens 2 erhvervslejemål i år 2010 og 2011.

Da mange er ramt af finanskrisen, og især afdelingen Præstevænget erhvervslejemålene kan mærke det ved en mindre omsætning. Vil det være en god ide, for at fastholde nuværende lejer; nu og i fremtiden.

(Økonomien er indregnet i budget for 2010). 

3.

- En ny informationskanal, hvor afdelingen har sin egen TV kanal. Her vil der kunne lægges billeder og Tekst-TV oplysninger ind.

 

Bestyrelsen bemyndiges til, at undersøge muligheden, og hvis bestyrelsen finder en god og økonomisk løsning at etableringen finder sted i 2010.

4.

Forhøjelse af nuværende Garageleje. Forslag 25%

 

For at få en ”naturligt” leje niveau ifm. med udlejning hæves lejen af garager, som afdeling Præstevænget råder over. Bestyrelsen bemyndiges samtidigt, at udfærdige skrivelse vedr. ”sidste betalte forsikring” på automobilen skal fremvises en gang årligt (kopi) til ejendomskontoret..

5.

Kælderrum, som udlejes pt. fastfryses i nuværende leje for 2010.

BST er i gang med at optimere udlejning for kælderrum. Indtil dette arbejde er færdigt (formodentligt medio 2010) fastfryses lejen.

 

1)René undersøger pris på opsætning samt vedligeholdelse af kameraer.

   Helle foreslår ”uægte” kameraer, for at spare penge, men så kan det være svært at fange tyven…

   Vedtaget

2)Vedtaget

3)Vedtaget

4)Vedtaget

5)Vedtaget  

 

Andre indsendte forslag:

Overholdelse af vasketider.

Helle: Eventuelt få reglerne på ”alle” sprog.

Dette vil blive undersøgt af René.

 

Ønsket om evt. opsætning af altaner.

Alice: AltanDK leverer gratis konsulentbistand

Helle: Lade FSB undersøge og levere bistand (hvilket vil koste ca. 1000.- kr. i timen)

Kai: Der er mulighed for individuelle altanopsætninger

 

Flemming: Projektet ALTANER kan undersøges af et evt. nedsat udvalg, men afdelingen skal være udgiftsneutral ifm. med de indledende undersøgelser.

 

Et udvalg blev vedtaget bestående af:

Hanne Hansen

Helle Moreno og

Alice Heller

Udvalget skal referere direkte til bestyrelsen

 

ad 5               Godkendelse af budget for 2010

                      for 1)afd.bestyrelsen rådighedsbeløb og

                            2)sociale aktiviteter

begge godkendt

 

ad 6               Afdelingens driftsbudget

                      huslejestigning på 3,5%

godkendt

 

ad 7               Valg af medlemmer til bestyrelse og suppleanter

                      ny: Michael Heller nyt bestyrelsesmedlem

                      genvalgt: Villy Schlie

                      suppleanter: Hanne Hansen genvalgt

                      Michael går af som suppleant

                      Lonnie Schademann genvalgt som revisor

                      John Mortensen genvalgt som revisorsuppleant                           

 

ad 9               Valg af gårdlaugsbestyrelse

                      Genvalgte er Flemming Nørgaard, Kai Schønning Andersen og Villy Schlie

 

ad 10             Eventuelt:

 

Hans: Hvorfor video i kælder, nu da vi lige har fået nye låse og nøgler

Svar: Bl.a. på grund af de indbrud, vi har haft

 

Hanne: Brev til nyhedsbrevet om affald på trapperne, rygen og udsmidning af ”skodder” og aske ud af altandøre, til stor fare for brand, og aske som flyver ind af nedenstående vinduer.

Nævnte også at kælderdør ved Long Horn ofte står åben, opfordrede til at lukke den, hvis man så den stå åben.

 

Joan: Foreslog glade ansigter på papirbøtter.

Dem har René allerede og vil sætte dem på bøtterne.

 

Zivko: Der er ikke nok vaskemaskiner, da han mener der er flyttet mange nye familier ind med børn.

Alice: Vejskilte til anlægget om ingen kørsel af cykler og ingen adgang for hunde burde være større, idet dem der er enten bliver overset eller ignoreret.

 

Hans: Aftegning for parkering, så biler kun optager én plads

 

Eva: Ublu varmeregninger, hvad sker der?

Putte: Vi har ikke styr på stregerne, ønsker en rådgivende ”Folder”

René har ringet og rykket for Folder til beboerne

 

Flemming: Har først nu fået listen over varmeregnskab fra FSB, vil komme ind på det senere,

 

----------------------------------------------------------

                     

Efter mødet som blev afholdt i det nyrestaurerede ”kondirum”, var der kaffe, mad m.m. i beboerlokalerne.

 

Referent:                              Dirigent:                                                     Afdelingsformand:

 

 

_______________              __________________                             _______________

Jytte Walker                        Peter Fuglsang                                           Flemming K.P. Nørgaard

 


Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

21.03 | 19:44

Der tro jeg den tidligere formand - med stor rette er blevet meget sur. Godt skrevet. Ud med dem som ikke vil afdeling Præstevænget noget godt

...
06.03 | 00:06

Se venligst i gæstebogen i venstre side

...
05.03 | 16:06

Pyha nu er afdelingen uden driftsleder med udgangen af denne mdr.
Hvem havde ikke set den komme efter afdelingsmøde i september 2019.
Det kunne enhver regne ud

...
28.02 | 00:38

Hej Viggo
ved du hvor nye referater ligger fra bestyrelsesmøderne. Som jeg kan finde ligger der et forkølet fra den 5/12-19. Men intet andet. Mystisk

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE