Referat af afdelingsmøde

 

 

 

 

Dato

Torsdag den 20. september 2012 kl. 19.00

Sted

Beboerlokalet, Sætersdalgade 11, kælderen

Deltagere

Fra afdelingen: 16 lejemål repræsenteret

Fra fsb: driftschef Henrik Bomholt, Dianna Hedegård (ref.)

 

 

 

  

 

 

 Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet
 3. Valg af stemmeudvalg
 4. Afdelingsbestyrelsens beretning
 5. Status vedr. varmeprojekt, individuel køkkenrenovering, altanprojekt, udlejning og sammenlægning af supplementsrum i Sætersdalgade nr. 7-9 og 11, afdelings regnskab for 2011, orientering fra Gårdlaugets medlemmer fra afdelingen
 6. Forslag
 7. Regnskaber for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler
 8. Budgetter for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler
 9. Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år
 10. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter
 11. Eventuelt

Flemming K.P. Nørgaard, formand for afdelingsbestyrelsen bød velkommen og foreslog Peter Fuglsang som dirigent.

 

Ad 1 – Valg af dirigent

Peter Fuglsangblev valgt til dirigent.

Peter Fuglsang konstaterede herefter, at afdelingsmødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt.

Dianna Hedegård, fsb´s administration blev valgt til referent.

Ad 2 – Godkendelse af forretningsorden for mødet

Godkendt.

Ad 3 – Valg af stemmeudvalg

René Rasmussen(driftsleder)

Lonni Schademann

Ad 4 – Afdelingsbestyrelsens beretning v/Flemming Nørgaard

”Vi har i bestyrelsen været beskæftiget med efterdønningerne fra oversvømmelsen d.2. juli 2011. Oversvømmelsen resulterede i, at mange ting blev udsat, men vi er efterhånden snart færdige med renoveringer mm.

Bestyrelsenhar deltaget i sektionsmøder, hvilket er et godt forum med gode diskussioner. Herved blev det også opdaget, at det er muligt at søge om tilskud til varmeprojektet på kr. 25.000 i stedet for de før tildelte kr. 10.000 pr. lejemål.

Bestyrelsenhar også holdt møder med driftschef Henrik Bomholt vedr. bygnings- og økonomigennemgang. I november afholdes repræsentantskabsmøde, hvor vi kan være med til at forme den overordnede retning for fsb.

Vi kan informere om, at regnskabet for 2011 genererede et overskud på ca. kr. 194.000. Overskuddet indsættes på PPV kontoen. Der ser desuden ud til, at der er blevet sparet lidt på vandet i afdelingen, hvilket jo er glædeligt.

I foråret blev der lavet multibane betalt via områdeløft, for enden af Sætersdalgade ,der desværre har ført til meget hærværk (bl.a. afbrænding af container og knallert). Vi er i afdelingen meget utilfredse med placeringen, og føler ikke vi er blevet hørt inden etableringen blev iværksat. Med en del utryghed fra beboerne til følge.

Vi har færdiggjort etableringen af videoovervågning i kælderen og vi er tilfredse med opsætningen. Desværre har der inden for de seneste par uger været to indbrud og vi håber, at vi kan bruge videoovervågningen til at finde de skyldige.

Vi undrer os over, at der ikke er nogen kældernedgange, der er brudt op. Der blev intet stjålet, men der er blevet lavet hærværk for mange penge.

Desuden burde infokanalen også komme op og stå i år. Derudover har vi holdt møder med Gårdlauget Engdalshus m.h.p. aflåsning af gården.

Til beretningen blev det kommenteret, at dørene til kældernedgangene ikke lukker ordentligt, hvilket driftslederen kigger nærmere på.

Bestyrelsentilføjede, at den er i gang med at undersøge mulighederne for at indsætte nye døre og indgangspartier.

Beretningen blev herefter godkendt.

Ad 5 – Status vedr. varmeprojekt, individuel køkkenrenovering, altanprojekt, udlejning og sammenlægning af supplementsrum i sæt nr. 7-9 og 11, afdelings regnskab for 2011, orientering fra Gårdlaugets medlemmer fra afdelingen

Varmeprojekt

Sidste år blev varmeprojektet sat i gang og det afsluttes nogenlunde inden for tidsrammen. Henrik Bomholt tilføjede, at det endelige byggeregnskab er blevet sendt til revision, hvilket betyder at afdelingen modtager regnskabet om 2-3 uger, og byggesagen dermed er definitivt afsluttet.

Det blev udtrykt utilfredshed over fsb’s styring af håndværkernes kommen og gåen.

Individuel køkkenrenovering

Afdelingsmødet blev orienteret om, at fase 3 er blevet lukket ned, og at man nu går ind i fase 4 af den kollektive råderet for køkkenrenoveringen. Hvis der er interesse kan man henvende sig på ejendomskontoret.

Altanprojekt

Altanudvalget har lavet en forundersøgelse, der ikke var omstændig nok, og der skal bruges yderligere kr. 120-130.000 på en ny forundersøgelse, så bestyrelsen foreslår, på den baggrund, at man nedlægger projekt altanudvalg. (Se forslag under pkt. 6).

Udlejning og sammenlægning af supplementsrum i sæt nr. 7-9 og 11

Bestyrelsenhar indsendt en ansøgning til Københavns Kommune via fsb, om at få godkendelse til at lægge rummene sammen, og evt. leje dem ud som ungdomsboliger / studieboliger pga. mangel på disse. Herunder vil vi selvklart leje ud til egen ”beboerbørn” i afdelingen. Hvis overhoved muligt. Vi håber på et snarligt møde med fsb.

Orientering fra Gårdlaugets medlemmer fra afdelingen

Man arbejder i Gårdlauget på at få lukket gården af. Der er generalforsamling i Gårdlauget den 31.oktober. Der blev spurgt, om det er tilladt at parkere køretøjer i gården, hvilketFlemming Nørgaardafkræftede.

Ad 6 – Forslag

Det foreslås at altanudvalget nedlægges, fordi det oprindelige budget for forundersøgelsen ikke kan overholdes, og man derfor vil se tiden an - Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen

Der opstod diskussion om, hvorvidt der skal opsættes altaner eller ej. Det er muligt at stille forslag til afdelingsmødet næste år om at genoptage altanundersøgelserne. (Se tidligere bemærkninger under pkt. 5 fra afdelingsbestyrelsen).

Forslaget blev vedtaget med stemmerne 25 for og 4 i mod. Altanudvalget er hermed nedlagt.

Ad 7 – Regnskaber for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler

Regnskab for rådighedsbeløb, udvisende et forbrug på kr. 17.321,30 blev godkendt.

Regnskab for aktivitetsbeløb, udvisende et forbrug på kr. 4.171 blev godkendt.

Ad 8 – Budgetter for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler

Budget for rådighedsbeløb på kr. 15.000 blev godkendt.

Budget for aktivitetsbeløb på kr. 20.000 blev godkendt.

Budget for telefonpenge på kr. 6.000 blev godkendt.

Ad 9 – Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år

Flemming Nørgaardgennemgik budgettet, hvor der blev udtrykt undren over, at udskiftningen af kældervinduerne endnu ikke er afsluttet. Hertil svaredeRene Rasmussen, at de skiftes løbende, ligesom det er tilfældet med blandingsbatterier og toiletter.

Budgettet blev herefter godkendt med en lejeforhøjelse på 0% pr. 1.1.2013.

Ad 10 – Valg

Flemming K.P. Nørgaard,Kai Schiønning AndersenogDorte Nørgaardblev genvalgt.

Sigrid Korr – modtog valg som revisor

Joan Jacobsen – modtog valg som 1. suppleant (havde givet skriftlig tilkendegivelse)

Kamilla Kandil– modtog valg som 2. suppleant

Eva Johansen – modtog valg som revisorsuppleant

Bestyrelsen ser herefter således ud

Flemming K.P. Nørgaard, formand (2012-2014)

Kai Schiønning Andersen, næstformand (2012-2014)

Dorte Nørgaard, kasserer (2012-2014)

Villy Schlie (2011-2013)

Lonni Schademan (2011-2013)

Suppleanter og revisor

Joan Jacobsen, 1. suppleant

Kamilla Kandil, 2. suppleant

Jytte Walker, revisor

Sigrid Korr, revisor

Eva Johansen, revisorsuppleant

Ad 11 – Eventuelt

Flemming Nørgaard informerede om, at afdelingsbestyrelsen er i gang med at lave vedtægter til brug ved udlejning af kælderlokaler, da lokalet snart er klart til at blive udlejet. Desuden er der kommet et nyt kursuskatalog med gratis kurser for alle beboere.

Dirigenten takkede herefter for et godt møde og erklærede mødet for hævet kl. 21.00.

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

21.03 | 19:44

Der tro jeg den tidligere formand - med stor rette er blevet meget sur. Godt skrevet. Ud med dem som ikke vil afdeling Præstevænget noget godt

...
06.03 | 00:06

Se venligst i gæstebogen i venstre side

...
05.03 | 16:06

Pyha nu er afdelingen uden driftsleder med udgangen af denne mdr.
Hvem havde ikke set den komme efter afdelingsmøde i september 2019.
Det kunne enhver regne ud

...
28.02 | 00:38

Hej Viggo
ved du hvor nye referater ligger fra bestyrelsesmøderne. Som jeg kan finde ligger der et forkølet fra den 5/12-19. Men intet andet. Mystisk

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE