Nyt om POSTKASSELOVEN
DETTE VISER BLOT HVAD DEN NYE POSTKASSELOV FORVOLDER AF SKADE..
Sidste nyt om Poskasserne i Porten

😥  Der er desværre stadig problemer med det store antal gratis reklamer som omdelerne presser ind i postkasserne, så der ikke er plads til brevposten. Også således at brevposten stritter ud af postkasserne, og dermed har mulighed for at forsvinde, så man ikke får sin brevpost.😠

Vi fra bestyrelsen har igen, igen taget kontakt til forbrugerombudsmanden og forbruger-kontakt ( sidste henvendelse er d. 13. maj 2010. Så her har vi oplyst om problemerne og bedt dem om de ikke godt kunne dele udbringningen af 2 gange, så der ikke blev presset ( ca. 1½ kg. reklamer ind på engang) så der også blev plads til den almindelige brevpost.

Vi venter på svar, men de er meget sværre at " danse med" vi må håbe at som de tidligere har udtalt, at pr. 31. dec. 2010 altså pr. 1. jan. 2011 vil der komme en lovændring vedr. omdeling af disse adresseløse gratis reklamer. Hvis der kommer et positiv svar vil det blive offenlig gjort her på dene side.
Fat mod og hav alligevel en god dag.
Præstevængets
Bestyrelse.

15 mai 2010


🤒  Til orientering

Som beboerne nok har bemærket, har vi haft en del problemer med alle disse reklamer som med vold og magt er blevet presset ind i vores postkasser. Hvilken i enkelte tilfælde har påført skader på postkasserne og at nogle breve ikke kunne lægges i.

Men fra bestyrelsenside har vi klaget til:
Post-Danmark, Færdselstyrelsen, Forbrugerombudsmanden, Forbruger-Kontakt. m.f.l.

Man kan godt se problemet, at disse ikke adresseret reklamer, volder problemer, og at de ikke er omfattet af Postloven. Men man vil tage det op Politisk til en revidering af postloven. Så også disse bliver omfattet af postloven. MEN det bliver først pr. 1. januar 2011

Men indtil da vil vi i bestyrelsen stadig klage over den måde som reklamerne bliver presset ind i vores postkasser.

den første klage blev afsendt medio januar og den sidste til forbrugerombudsmanden d. 26. marts.
Så vi venter IGEN på et retur svar. Som så vil blive offentligt gjort her på denne hjemmeside.

På bestyrelsens vegne
Kai Schiønning Andersen.


🤭 SIDSTE  NYHED OM POSTKASSERNE😉
af Kai Schiønning Andersen.

🤒 Hej alle i Præstevænget. 11. okt. 2010
Det sidste nye omkring de presset reklamer ind i vores postkasser så de går itu.: 🤒
D. 9. okt. Kontaktede Kai S. Andersen, Forbrugerombudsmanden, Fuldmægtig Cand.Jur. Anne Zeman Nielsen Og Dansk Distributions Center / Færdselsstyrelsen hr. Jens Hork.

Citat af mailen.: Efter gentagne gange henvendelser over ca. 2 år igen igen, vedr. leveringen af uadresseret Reklamer i de opsatte postkasser, og ikke til døren.

😠Nu er der konstateret skader på flere af postkasserne. Og i den forbindelse vil vi gerne vide hvortil vi skal sende regningen til, for reparation af disse postkasser som bliver beskadiget af omdelerne ?

Der blev vedhæftet flere fotos af den misrøgt der forvoldes på vores postkasser, samt alle de reklamer som ligger og flyder i porten. Over en længere periode. Og som man kan se ikke er blevet bedre.

Det er stadig grundet mængden af disse uadresseret reklamer, som disse postkasser ikke har den rette konstruktion til. MEN kun til den adresseret post.😥
____________________________O___________________________

Svar d. 11. okt. fra Trafikstyrelsen, Danish Transport Authority, hr. Jens Hork.
Citat: I anledning af modtaget klage kan Trafikstyrelsen meddele, at omdeling af uadresseret forsendelser såsom reklamer o.lign. ikke er reguleret af postlovgivningen, men af markedsføringsloven og derved af Forbrugerombudsmandens retningslinjer om god markedsføringsskik ved omdeling af adresseløse forsendelser. Trafikstyrelsen kan derfor ikke foretage sig videre i sagens anledning.
Med venlig hilsen
Jens Hork
___________________________O____________________________
😮Fint svar, det var ikke Trafikstyrelsen som jeg henvendte mig til, forstå det hvem som kan. ??
___________________________ O____________________________

🤩Ja så måtte jeg jo sende denne oplysning til forbrugerombudsmanden.
Til: Forbrugerombudsmanden, Fuldmægtig Cand. Jur. Anna Zeman Nielsen.

Iflg. Jens Hork i Trafikstyrelsen, henvises der til Forbrugerombudsmanden. Som jeg hermed gør i en mail.
Og som jeg kan forstå er uadresseret forsendelser ikke omfattet af Postloven. Så er min opfattelse at disse omtalt reklamer ikke skal lægges / proppes i de af postloven opsatte postkasser. Men hvis de skal ud til forbrugerne af disse omtalte reklamer, må de leveres til disse forbrugers døre. Og ikke at belaste de omtalte postkasser.
Med venlig hilsen
Kai Schiønning.

Så nu må vi igen vente på et udspil og svar. ? 🤭


Skrevet af Bestyrelsen, d. 21-12-2009
Husk, at hvis nogen vil have aflåst deres postkasser ifm. med Nytår, skal I gå ned og sætte "låsesplit" i postkassen. Låsesplitten er medfølgende i brevet med nøglerne. (hvis i ikke har fået en sådan låsesplit så kan det være at denne allerede er isat, ellers kontakt venligst bestyrelsen).

Håber I vil være med til, at være hjælpsom over for vores beboere, som måske ikke lige kan finde ud af det.

Er de navne, som bestyrelsen har udfærdiget ikke - helt korrekte - ændrer vi selvfølgelig disse i løbet af januar 2010 via inspektør Rene.

VIGTIGT: Nogle beboere kan fortsat få bragt posten direkte til adressen - for eksempel pensionister +65. MEN der skal ansøges om dette via nærmeste posthus (v/Kvickly). Mærkaten, som tilsendes efterfølgende fra PostDanmark skal sættes på brevsprækken til højre for navnet.

Ellers vil bestyrelsen eller inspektøren være til rådighed for ydereligere spørgsmål - i det omfang vi er tilstede.

PAS nu på de udleverede nøgler.

SIDST MEN IKKE MINDST, POSTKASSELOVEN ER GÆLDENDE FRA FREDAG DEN 01. JANUAR 2010 OG DE SOM HAR I SAT LÅSESPLIT, SKAL UDTAGE DENNE. (Hvis man ikke har ansøgt om fritagelse, som tidligere nævnt).

Med venlig hilsen

I ønskes rigtig glædelig jul og godt nytår

Flemming
Afdelingsformand
FSBbolig
Mail: bestyrelsen@fsb34.dk


E-mail:

NØGLER TIL POSTKASSERNE

 

NYHEDSBREV
Vigtigt;
Nye Postkasser den 01. januar 2010
                  

 

 

december 2009

Præstevænget

VEDLAGT 3 (2) stk. nøgler !!!!

 

Fra Fredag den 1 JANUAR 2010, har vores ”kære” POST-DANMARK fået en noget nemmere postomdeling, som afdelingsbestyrelsen og inspektøren tidligere har skrevet om.

Men for os, der er forbrugerne, er situationen den, at de som bor i Sætersdalgade fra nr. 1 til 15, skal til at afhente deres post i porten mellem Sætersdalgade 7 og 9.

Vores beboere på Englandsvej 32 og 34 får deres postkasser placeret i opgangene inden for opgangsdøren, medens beboerne på Glommensgade 7 får deres postkasser monteret på facaden udfor indgangspartiet.

 

Der følger 3 stk. nøgler til din/jeres postkasse. Der er således ingen ekstra nøgler til postkasserne. I kuverten ligger der 2 nøgler, den tredie ligger i din postkasse da den blev anvendt i.f.m. isætning af navnelabels. Hvis dine nøgler bliver væk, eller eksempelvis nøglen ”knækker” i låsen, skal låsesmed tilkaldes fra egen regning. Ligeledes, hvis du vil have ekstra nøgler er det for egen regning.

Hvis man vil have ”låst” brevsprækken i forbindelse med Nytårsaften, ligger der en ”split” i en snor i samme kuvert. Denne aflåsningsanordning skal også bruges, hvis man som nedennævnt skal have leveret posten til egen hoveddør (adressen).

 

VIGTIGT :

Vores pensionister +65 kan på posthuset (v/Kvickly) få en blanket udleveret, hvor der kan ansøges om at posten leveres på deres bopæl. DETTE SKAL GØRES SNAREST MULIGT

Dette indebærer at der på pågældenes postkasse påklæbes udleveret mærkat, der viser at posten skal afleveres på adressen. 

 

www.postkasseloven .dk står der bl.a.

    § 9. Brevkasseanlæg skal opstilles i etageejendomme med flere afleveringssteder (husstande, erhverv m.v.). I etageejendomme, der er opført ifølge byggetilladelse udstedt før den 1. januar 1974, skal der etableres brevkasseanlæg senest den 31. december 2009. Når brevkasseanlægget er etableret, leveres forsendelserne til samtlige afleveringssteder i ejendommen til anlægget. Brevkasseanlæg skal opstilles i stueetagen i hver opgang eller ved indgangsdøren og skal omfatte samtlige afleveringssteder i ejendommen.

§ 15. Bevægelseshæmmede og andre handicappede, der er ude af stand til selv at tømme deres brevkasse, har efter indstilling fra vedkommende socialforvaltning, Dansk Blindesamfund eller De Samvirkende Invalideorganisationer krav på at få forsendelser til den pågældende omdelt af koncessionshaveren direkte til boligen.

Stk. 2. Pensionister (beboere på 65 år og derover), der bor i etageejendomme, der er opført ifølge byggetilladelse udstedt før 1. januar 1974, har efter anmodning krav på, at koncessionshaveren omdeler forsendelser til den pågældende direkte til boligen.

Stk. 3. Ansøgning om omdeling af forsendelserne direkte til boligen indgives til den lokale postmester. Det er en forudsætning for omdeling af forsendelserne til den pågældendes bolig, at der er etableret afleveringsmulighed i form af brevindkast eller brevkasse ved boligen.

Med venlig hilsen / afdelingsbestyrelsen


Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

21.03 | 19:44

Der tro jeg den tidligere formand - med stor rette er blevet meget sur. Godt skrevet. Ud med dem som ikke vil afdeling Præstevænget noget godt

...
06.03 | 00:06

Se venligst i gæstebogen i venstre side

...
05.03 | 16:06

Pyha nu er afdelingen uden driftsleder med udgangen af denne mdr.
Hvem havde ikke set den komme efter afdelingsmøde i september 2019.
Det kunne enhver regne ud

...
28.02 | 00:38

Hej Viggo
ved du hvor nye referater ligger fra bestyrelsesmøderne. Som jeg kan finde ligger der et forkølet fra den 5/12-19. Men intet andet. Mystisk

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE